Thủ Thuật Hướng dẫn Chất X không màu, có mùi khai xốc Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Chất X không màu, có mùi khai xốc được Update vào lúc : 2022-09-30 13:30:28 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

334

Nội dung chính

  • Đáp án C. NH3.                     
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Các vướng mắc tương tự

X là chất khí ở Đk thường, không màu, có mùi khai và xốc, hơi nhẹ hơn không khí. X tan thật nhiều trong nước. Chất X là

A. CO.

B. N2.

C. CO2.

D. NH3.

Chất X ở Đk thường là chất khí, có mùi khai, xốc và tan tốt trong nước. X

A. NH3

B. SO2

C. H2S

D. N2

(1) Ở Đk thường, nitơ là chất khí không màu, không mùi, không vị, nặng hơn không khí 1,1 lần. 

(3) Amoniac là chất khí không màu, có mùi khai và xốc, nhẹ hơn không khí. 

X là chất khí không màu, không mùi, không vị, hơi nhẹ hơn không khí, rất ít tan trong nước, rất bền với nhiệt và rất độc. Chất X là

A. CO.

B. N2.

C. CO2.

D. NH3.

X là chất khí ở Đk thường, không màu, không mùi, không vị, hơi nhẹ hơn không khí. X không duy trì sự cháy và sự hô hấp. Chất X là

A. CO.

B. N2.

C. CO2.

D. NH3.

(1) Nitơ thuộc nhóm VA, chu kì 2

(3) Trong Đk thường, nitơ là chất lỏng, không màu, mùi xốc, nhẹ hơn không khí

(5) Ở nhiệt độ thường, nitơ hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học mạnh và hoàn toàn có thể tác dụng với nhiều chất

Số phát biểu đúng là

A. 2                             

B. 3                             

C. 5                            

D. 4

Đáp án C. NH3.                     

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 hiđrocacbon mạch hở cần dùng vừa đủ 1,27 mol O2, tạo ra 14,4 gam H2O. Nếu cho 0,33 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa là

Xem đáp án » 26/09/2022 2,358

Công thức hóa học của metylamin là

Xem đáp án » 26/09/2022 1,383

Cho 1 mảnh Na nhỏ bằng hạt đậu vào ống nghiệm đựng 2 – 3 ml chất lỏng X. Quan sát thấy có sửi bọt khí và khí đó gây nổ khi đưa tới gần ngọn lửa đèn cồn. Chất X là

Xem đáp án » 26/09/2022 1,142

Tiến hành thí nghiệm phản ứng tráng gương của glucozơ theo tiến trình sau này:

Bước 1: Rửa sạch ống nghiệm thủy tinh bằng phương pháp cho vào một trong những ít kiềm, đun nóng nhẹ, tráng đều, tiếp theo đó đổ đi và tráng lại ống nghiệm bằng nước cất.

Bước 2: Nhỏ vào ống nghiệm 1 ml dung dịch AgNO3 1%, tiếp theo đó thêm từng giọt NH3, trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa nâu xám, nhỏ tiếp vài giọt dung dịch NH3 đến khi kết tủa tan hết.

Bước 3: Thêm tiếp 1 ml dung dịch glucozơ 1%, đun nóng nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn thuở nào gian.

Cho những nhận định sau này:

    (a) Ở bước 1, dung dịch kiềm được sử dụng với mục tiêu tẩy sạch vết bẩn trên mặt phẳng ống nghiệm.

    (b) Sau bước 2, thu được dung dịch trong suốt.

    (c) Sau bước 3, có một lớp bạc sáng bám trên thành ống nghiệm.

    (d) Thí nghiệm trên chứng tỏ trong phân tử glucozơ có chứa nhóm chức anđehit.

    (e) Có thể thay glucozơ bằng anđehit fomic thì hiện tượng kỳ lạ vẫn xẩy ra tương tự.

Số lượng phát biểu đúng là

Xem đáp án » 26/09/2022 1,068

Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin, metylamin và etylamin. Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 0,57 mol O2. Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 (trong số đó số mol CO2 là 0,37 mol). Cho lượng X trên vào dung dịch KOH dư, lượng KOH tham gia phản ứng là a mol. Giá trị của a là

Xem đáp án » 26/09/2022 1,049

Trộn bột Al với bột oxit X (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực thi phản ứng nhiệt nhôm dùng để hàn đường tàu hỏa. X là

Xem đáp án » 26/09/2022 1,029

Thủy phân metyl propionat tạo ra ancol có công thức là

Xem đáp án » 26/09/2022 870

Cho 34,46 gam hỗn hợp những triglixerit X tác dụng hoàn toàn với 0,1 mol H2 thu được a mol hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn a mol Y thu được CO2 và 2,09 mol H2O. Mặt khác, cho a mol Y tác dụng với dung dịch KOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Biết a mol Y tác dụng được tối đa với 0,05 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là

Xem đáp án » 26/09/2022 814

Cho m gam Gly-Ala tác dụng hết với một lượng dư dung dịch HCl, đun nóng. Số mol HCl đã tham gia phản ứng là 0,2 mol. Giá trị m là

Xem đáp án » 26/09/2022 802

Ở Đk thường, X là chất kết tinh, không màu, có vị ngọt và là thành phần hầu hết của đường mía. Thủy phân chất X nhờ xúc tác của axit, thu được hai chất hữu cơ Y và Z. Biết rằng chất Z không làm mất đi màu dung dịch Br2. Chất X và Y lần lượt là

Xem đáp án » 26/09/2022 740

Cho những phát biểu sau:

    (a) Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic.

    (b) Giống như xenlulozơ, amilopectin có cấu trúc mạch không phân nhánh.

    (c) Trong y tế, etanol được sử dụng để sát trùng vết thường.

    (d) Ở Đk thường, etylamin là chất khí có mùi xốc.

    (e) Isoamyl axetat có mùi chuối chín, dễ tan trong nước nên được sử dụng làm chất tạo mùi thơm trong công nghiệp thực phẩm.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 26/09/2022 621

Hỗn hợp FeO và Fe3O4 tác dụng với một lượng dư dung dịch nào sau này chỉ thu được muối Fe(III)?

Xem đáp án » 26/09/2022 608

Cho hỗn hợp X gồm Na và Ba (có cùng số mol) vào H2O thu được dung dịch Y và 0,336 lít khí (đktc). Cho Y vào 125 ml dung dịch gồm H2SO4 0,1M và CuSO4 0,1M. Khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa Z. Giá trị của m là

Xem đáp án » 26/09/2022 568

Cho những hiđrocacbon sau: etilen, propan, buta-1,3-đien và isopren. Có bao nhiêu hiđrocacbon tham gia phản ứng trùng hợp tạo thành polime? 

Xem đáp án » 26/09/2022 472

Dung dịch chất nào sau này làm quỳ tím chuyển sang màu hồng?

Xem đáp án » 26/09/2022 403

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Chất X không màu, có mùi khai xốc

Reply
2
0
Chia sẻ

Review Chất X không màu, có mùi khai xốc ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Chất X không màu, có mùi khai xốc tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Chất X không màu, có mùi khai xốc miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Chất X không màu, có mùi khai xốc Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Chất X không màu, có mùi khai xốc

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chất X không màu, có mùi khai xốc vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chất #không #màu #có #mùi #khai #xốc