Contents

Thủ Thuật về Cho 16 25 gam kẽm tác dụng với dung dịch axit clohidric 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Cho 16 25 gam kẽm tác dụng với dung dịch axit clohidric được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-23 14:09:09 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

43

(Giúp mình câu này với ạ, mình cảm ơn thật nhiều) : Cho 16,25 gam kẽm tác dụng với axit clohiđric (IICI) tạo thành kẽm clorua (ZnCl2) và khí hiđro. Khối lượng axit clohiđric (IICI) cần dùng là bao nhiêu?
A. 18,25 gam B. 18,1 gam
C. 18,3 gam. D. 15 gam

Top 1 ✅ Hòa tan 16,25 gam kẽm bằng dung dịch axit clohidric HCl 10% vừa đủ. a) Tính thể tích khí hidro sinh ra (dktc)b) Tính khối lượng dung dịch HCl cần dù nam 2022 được update tiên tiến và phát triển nhất lúc 2022-03-10 17:47:49 cùng với những chủ đề liên quan khác

Nội dung chính

  • Hòa tan 16,25 gam kẽm bằng dung dịch axit clohidric HCl 10% vừa đủ.a) Tính thể tích khí hidro sinh ra (dktc)b) Tính khối lượng dung dịch HCl cần dù
  • Hòa tan 16,25 gam kẽm bằng dung dịch axit clohidric HCl 10% vừa đủ.a) Tính thể tích khí hidro sinh ra (dktc)b) Tính khối lượng dung dịch HCl cần dù

Hòa tan 16,25 gam kẽm bằng dung dịch axit clohidric HCl 10% vừa đủ.a) Tính thể tích khí hidro sinh ra (dktc)b) Tính khối lượng dung dịch HCl cần dù

Hỏi:

Hòa tan 16,25 gam kẽm bằng dung dịch axit clohidric HCl 10% vừa đủ.a) Tính thể tích khí hidro sinh ra (dktc)b) Tính khối lượng dung dịch HCl cần dù

Hòa tan 16,25 gam kẽm bằng dung dịch axit clohidric HCl 10% vừa đủ.a) Tính thể tích khí hidro sinh ra (dktc)b) Tính khối lượng dung dịch HCl cần dùng

c) Nếu dùng toàn bộ lượng hiđro bay ra ở trên đem khử 24g bột CuO ở nhiệt độ cao thì sau phản ứng chất nào còn dư? dư bao nhiêu gam?

Đáp:

hienthuc:

a) PTHH: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑

 nZn = 16,2 : 65 = 0,25 (mol)

Theo PTHH: nH2 = nZn = 0,25 (mol) => VH2(ĐKTC) = 0,25.22,4 = 5,6 (lít)

b) Theo PTHH: nHCl = 2nZn = 2.0,25 = 0,5 (mol)

=> mHCl = 0,5.36,5 = 18,25 (g)

vận dụng công thức tính nồng độ Phần Trăm ta có:

C%=mHClmddHCl.100%=>mddHCl=mHClC%.100%=18,2510.100%=182,5(g)

sr bạn phần c mình không biết Ɩàm

hienthuc:

a) PTHH: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑

 nZn = 16,2 : 65 = 0,25 (mol)

Theo PTHH: nH2 = nZn = 0,25 (mol) => VH2(ĐKTC) = 0,25.22,4 = 5,6 (lít)

b) Theo PTHH: nHCl = 2nZn = 2.0,25 = 0,5 (mol)

=> mHCl = 0,5.36,5 = 18,25 (g)

vận dụng công thức tính nồng độ Phần Trăm ta có:

C%=mHClmddHCl.100%=>mddHCl=mHClC%.100%=18,2510.100%=182,5(g)

sr bạn phần c mình không biết Ɩàm

hienthuc:

a) PTHH: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑

 nZn = 16,2 : 65 = 0,25 (mol)

Theo PTHH: nH2 = nZn = 0,25 (mol) => VH2(ĐKTC) = 0,25.22,4 = 5,6 (lít)

b) Theo PTHH: nHCl = 2nZn = 2.0,25 = 0,5 (mol)

=> mHCl = 0,5.36,5 = 18,25 (g)

vận dụng công thức tính nồng độ Phần Trăm ta có:

C%=mHClmddHCl.100%=>mddHCl=mHClC%.100%=18,2510.100%=182,5(g)

sr bạn phần c mình không biết Ɩàm

Hòa tan 16,25 gam kẽm bằng dung dịch axit clohidric HCl 10% vừa đủ.a) Tính thể tích khí hidro sinh ra (dktc)b) Tính khối lượng dung dịch HCl cần dù

Xem thêm : …

Vừa rồi, bắp đã gửi tới những bạn rõ ràng về chủ đề Hòa tan 16,25 gam kẽm bằng dung dịch axit clohidric HCl 10% vừa đủ. a) Tính thể tích khí hidro sinh ra (dktc)b) Tính khối lượng dung dịch HCl cần dù nam 2022 ❤️️, kỳ vọng với thông tin hữu ích mà nội dung bài viết “Hòa tan 16,25 gam kẽm bằng dung dịch axit clohidric HCl 10% vừa đủ. a) Tính thể tích khí hidro sinh ra (dktc)b) Tính khối lượng dung dịch HCl cần dù nam 2022” mang lại sẽ hỗ trợ những bạn trẻ quan tâm hơn về Hòa tan 16,25 gam kẽm bằng dung dịch axit clohidric HCl 10% vừa đủ. a) Tính thể tích khí hidro sinh ra (dktc)b) Tính khối lượng dung dịch HCl cần dù nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] lúc bấy giờ. Hãy cùng bắp tăng trưởng thêm nhiều nội dung bài viết hay về Hòa tan 16,25 gam kẽm bằng dung dịch axit clohidric HCl 10% vừa đủ. a) Tính thể tích khí hidro sinh ra (dktc)b) Tính khối lượng dung dịch HCl cần dù nam 2022 bạn nhé.

Reply
6
0
Chia sẻ

Review Cho 16 25 gam kẽm tác dụng với dung dịch axit clohidric ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho 16 25 gam kẽm tác dụng với dung dịch axit clohidric tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cho 16 25 gam kẽm tác dụng với dung dịch axit clohidric miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cho 16 25 gam kẽm tác dụng với dung dịch axit clohidric miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho 16 25 gam kẽm tác dụng với dung dịch axit clohidric

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 16 25 gam kẽm tác dụng với dung dịch axit clohidric vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #gam #kẽm #tác #dụng #với #dung #dịch #axit #clohidric