Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho a b c là những số dương a b c khác 1 trong những mệnh đề sau mệnh đề nào là mệnh đề đúng Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Cho a b c là những số dương a b c khác 1 trong những mệnh đề sau mệnh đề nào là mệnh đề đúng được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-03 01:45:09 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

141

05/09/2022 670

D. logbx=logba.logax.

Đáp án đúng chuẩn

Nội dung chính

  • D. logbx=logba.logax.
  • Chọn D.
    Theo tính chất của lôgarit thì mệnh đề đúng là  logbx=logba.logax.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Cho a , b , c là những số dương a,b≠1.Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Chọn D.
Theo tính chất của lôgarit thì mệnh đề đúng là  logbx=logba.logax.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hàm số y = f(x)  có đạo hàm tại điểm x0 Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 05/09/2022 917

Cho hàm số fa=a−13a3−a43a18a38−a−18 với  a>0,a≠1.Tính giá trị M=f20212020.

Xem đáp án » 05/09/2022 825

Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a Hình chiếu của A’ lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm BC Tính khoảng chừng cách d giữa hai tuyến phố thẳng B’C’ và AA’ biết góc giữa hai mặt phẳng (ABB’A) và (A’B’C’) bằng 60°

Xem đáp án » 05/09/2022 751

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ

Hàm số f(sinx) nghịch biến trên những khoảng chừng nào sau này

Xem đáp án » 05/09/2022 654

Cho hàm số y=ax+bx+c với a.b.c thuộc R có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị của a+2b+3c bằng

Xem đáp án » 05/09/2022 423

Tính thể tích V của khối chóp có đáy là hình vuông vắn cạnh 2a và độ cao là 3a

Xem đáp án » 05/09/2022 409

Cho hàm số y = f(x)  có bảng biến thiên như sau.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 05/09/2022 379

Thể tích khối lăng trụ tam giác đều phải có toàn bộ những cạnh bằng a  là:

Xem đáp án » 05/09/2022 377

Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a cạnh bên bằng 2a và phù thích hợp với mặt đáy một góc 60° Thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’ tính theo a bằng:

Xem đáp án » 05/09/2022 345

Cho hàm số y = f(x)  xác lập trên R-1 có bảng biến thiên

Chọn xác lập đúng

Xem đáp án » 05/09/2022 210

Cho tứ diện MNPQ Gọi I;J;K lần lượt là trung điểm của những cạnh MN,MP,MQ Tính tỉ số thể tích VMIJKVMNPQ.

Xem đáp án » 05/09/2022 170

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh bằng 2. Điểm M,N lần lượt nằm trên đoạn thẳng AC’ và CD’ sao cho C’MC’A=D’N2D’C=14. Tính thể tích tứ diện CC’NM

Xem đáp án » 05/09/2022 160

Cho log26=a. Khi đó log318 tính theo a là:

Xem đáp án » 05/09/2022 153

Cho hình chóp S.ABC có SA=4,SA⊥ABC. Tam giác ABC vuông cân tại B và AC =2H,K lần lượt thuộc SB,SC sao cho  HS=HB;KC=2KS.Thể tích khối chóp A.BHKC

Xem đáp án » 05/09/2022 148

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a độ cao cạnh bên bằng 3a Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

Xem đáp án » 04/09/2022 144

Cho (a,,,b,,,c) là ba số thực dương, khác (1.) Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A.

(log _aleft( fracba^3 right)=log _ab-3.)                              

B.

(log _a^alpha b=alpha log _ab.)  

C.

 (a^log _bc=b.)                                                 

D.

 (log _ab=log _bc.log _ca.)

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Cho a , b , c là những số dương a,b≠1.Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.logaαb=αlogabα≠0

B.logaba3=13logab.

C.alogba=b.

D.logac=logbc.logab.

Đáp án đúng chuẩn

Xem lời giải

Reply
0
0
Chia sẻ

Clip Cho a b c là những số dương a b c khác 1 trong những mệnh đề sau mệnh đề nào là mệnh đề đúng ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho a b c là những số dương a b c khác 1 trong những mệnh đề sau mệnh đề nào là mệnh đề đúng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Cho a b c là những số dương a b c khác 1 trong những mệnh đề sau mệnh đề nào là mệnh đề đúng miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cho a b c là những số dương a b c khác 1 trong những mệnh đề sau mệnh đề nào là mệnh đề đúng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho a b c là những số dương a b c khác 1 trong những mệnh đề sau mệnh đề nào là mệnh đề đúng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho a b c là những số dương a b c khác 1 trong những mệnh đề sau mệnh đề nào là mệnh đề đúng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #là #những #số #dương #khác #trong #những #mệnh #đề #sau #mệnh #đề #nào #là #mệnh #đề #đúng