Mẹo về Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch khi x = 7 thì y = 4 tìm y khi x = 14 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch khi x = 7 thì y = 4 tìm y khi x = 14 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-06 01:19:09 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

123

Nội dung chính

  • Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có 7.4 = 5.y ⇒ y = 28/5 = 5,6Chọn đáp án A
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Khách

Hãy nhập vướng mắc của bạn vào đây

Dưới đấy là một vài vướng mắc hoàn toàn có thể liên quan tới vướng mắc mà bạn trình lên. Có thể trong số đó có câu vấn đáp mà bạn cần!

Những vướng mắc liên quan

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Khi x = 7 thì y = 4. Tìm y khi x = 5

A. y = 5,6

B. y = 6,5

C.  y = 3 28

D.  y = 20 7

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Khi x = 7 thì y = 4. Tìm y khi x = 5

A. y = 5,6

B. y = 6,5

C. y = 3/28

D. y = 20/7

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Khi x = 7 thì y = 4. Tìm y khi x = 5

A. y = 5,6

B. y = 6,5

C. y = 3/28

D. y = 20/7

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = 7 thì y = 10. Tính giá trị của y khi x = 5; x = 14

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Khi x = 7 thì y = 4. Khi x = 5 thì y bằng?

19/06/2022 338

A. y = 5,6

Đáp án đúng chuẩn

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có 7.4 = 5.y ⇒ y = 28/5 = 5,6Chọn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khi có xy = a với a là hằng số khác 0, ta nói

Xem đáp án » 19/06/2022 1,528

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo thông số tỉ lệ k = -3.Cho giá trị bảng sau

Khi đó:

Xem đáp án » 19/06/2022 1,356

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Khi x = -1/2 thì y = 8. Khi đó thông số tỉ lệ a và công thức màn biểu diễn y theo x là:

Xem đáp án » 19/06/2022 1,131

Cho hai đại lượng x và y có bảng giá trị sau:

Kết luận nào sau này đúng

Xem đáp án » 19/06/2022 760

Cứ 100kg thóc thì cho 60kg gạo. Hỏi 2 tấn thóc thì cho bao nhiêu kilogam gạo?

Xem đáp án » 19/06/2022 625

Giả sử x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận x1, x2; là hai giá trị rất khác nhau của x và y1, y2 là hai giá trị tương ứng của y. Tính x1, y1 biết 2y1 + 3×1 = 24, x2 = -6, y2 = 3

Xem đáp án » 19/06/2022 591

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo thông số k. Khi x = 12 thì y = -3. Công thức màn biểu diễn y theo x là:

Xem đáp án » 19/06/2022 402

Cho hai đại lượng tỉ lệ nghịch x và y; x1, x2 là hai giá trị rất khác nhau của x và y1, y2 là hai giá trị tương ứng của y. Biết x1 = 4; x2 = 3 và y1 + y2 = 14. Khi đó y2 = ?

Xem đáp án » 19/06/2022 315

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo thông số -2. Hãy màn biểu diễn theo y theo x.

Xem đáp án » 19/06/2022 297

Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo tỉ số k1 (k1 ≠ 0) và x tỉ lệ nghịch với z theo tỉ số k2 (k2 ≠ 0). Chọn câu đúng

Xem đáp án » 19/06/2022 261

Cho hàm số y = 5x. Trong những điểm A(1, 2); B(2, 10); C(-2, 10); D(-1/5, -1) có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị hàm số y = 5x

Xem đáp án » 19/06/2022 251

Giả sử x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận; x1, x2 là hai giá trị rất khác nhau của x và y1, y2 là hai giá trị tương ứng của y. Tính x1 biết x2 = 3, y1 = -3/5, y2 = 1/10

Xem đáp án » 19/06/2022 227

Chia số 117 thành ba phần x, y, z (0 < x, y, z < 117) tỉ lệ thuận với 3; 4; 6. Khi đó phần lớn số 1 là số

Xem đáp án » 19/06/2022 212

Cho x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Biết rằng với hai giá trị x1, x2 của có tổng bằng 1 thì hai giá trị tương ứng y1, y2 có tổng bằng 5. Biểu diễn y theo x ta được

Xem đáp án » 19/06/2022 193

Cho đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là đường thẳng OM trên hình vẽ. Khi đó thông số a bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 157

Reply
0
0
Chia sẻ

Review Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch khi x = 7 thì y = 4 tìm y khi x = 14 ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch khi x = 7 thì y = 4 tìm y khi x = 14 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch khi x = 7 thì y = 4 tìm y khi x = 14 miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch khi x = 7 thì y = 4 tìm y khi x = 14 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch khi x = 7 thì y = 4 tìm y khi x = 14

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch khi x = 7 thì y = 4 tìm y khi x = 14 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #biết #và #là #hai #đại #lượng #tỉ #lệ #nghịch #khi #thì #tìm #khi