Contents

Thủ Thuật về Cho hình chóp s abcd có đáy abcd là hình thoi tâm o sa⊥(abcd những xác lập sau xác lập nào sai) Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho hình chóp s abcd có đáy abcd là hình thoi tâm o sa⊥(abcd những xác lập sau xác lập nào sai) được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-04 20:04:07 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

7

Đáp án DVì SA vuông góc với mp(ABCD) ⇒ SA⊥BD.Mà ABCD là hình thoi tâm O ⇒ AC⊥BD nên suy ra BD⊥(SAC).Mặt khác SO⊂(SAC) và SC⊂(SAC) suy ra BD⊥SOBD⊥SCVà AD, SC là hai tuyến phố thẳng chéo nhau và (AD;SC)= (BC;SC)=SCB^. Ta chưa kết luận được số đo của góc SCB^.

Nội dung chính

 • Đáp án DVì SA vuông góc với mp(ABCD) ⇒ SA⊥BD.Mà ABCD là hình thoi tâm O ⇒ AC⊥BD nên suy ra BD⊥(SAC).Mặt khác SO⊂(SAC) và SC⊂(SAC) suy ra BD⊥SOBD⊥SCVà AD, SC là hai tuyến phố thẳng chéo nhau và (AD;SC)= (BC;SC)=SCB^. Ta chưa kết luận được số đo của góc SCB^.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Đáp án A
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Đáp án CMà tam giác ABC vuông tại B nên H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Đáp án CDo SA = SB = SC nên HA = HB = HC.Suy ra H là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABC.Mà ΔABC vuông tại B nên H là trung điểm của AC.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Đáp án CVì SA = SB = SC và G là trọng tâm tam giác ABC nên GA = GB = GCSuy ra G là chân đường cao kẻ từ đỉnh S xuống mặt phẳng (ABC).Gọi M là trung điểm của BC suy ra
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi AE, AF lần lượt là đường cao của tam giác SAB và tam giác SAD. Khẳng định nào dưới đấy là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 913

Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình chiếu của O trên mặt phẳng (ABC). Mệnh đề nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 417

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau. Điểm nào dưới đây những đều bốn đỉnh A,B,C,D của tứ diện ABCD?

Xem đáp án » 19/06/2022 345

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn, SA vuông góc (ABCD). Mặt phẳng qua A và vuông góc với SC cắt SB, SC, SD theo thứ tự tại H, M, K. Chọn xác lập sai trong những xác lập sau?

Xem đáp án » 19/06/2022 296

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn tâm O, cạnh bằng 4a. Cạnh bên SA = 2a. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của H của đoạn thẳng AO. Gọi α là góc giữa SD và mặt phẳng (ABCD). Mệnh đề nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 287

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh 2a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc gữa SC và mặt đáy (ABCD) bằng 450. Gọi φ là góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAC). Mệnh đề nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 223

Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Đường thẳng AC′ vuông góc với mặt phẳng nào sau này?

Xem đáp án » 19/06/2022 187

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SBC. H là hình chiếu của O trên (ABC). Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 178

Cho tứ diện ABCD có AB⊥CD và AC⊥BD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mp(BCD). Các xác lập sau, xác lập nào sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 175

Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và tam giác ABC vuông tại B. Vẽ SH⊥(ABC), H∈(ABC). Khẳng định nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 102

Cho hai hình chữ nhật ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phẳng rất khác nhau sao cho hai tuyến phố thẳng AC và BF vuông góc với nhau. Gọi CH và FK lần lượt là đường cao của hai tam giác BCE và ADF. Khẳng định nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 102

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và độ dài những cạnh bên SA = SB = SC = b. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Độ dài đoạn thẳng SG bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 93

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau và AB = a, BC = b, CD = c. Độ dài đoạn thẳng AD bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 82

Cho hình chóp S.ABCD có SA⊥(ABCD) và AB⊥BC. Dựng AH là đường cao của ∆SAB. Khẳng định nào sau này sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 72

Page 2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 3,807

Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình chiếu của O trên mặt phẳng (ABC). Mệnh đề nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 417

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau. Điểm nào dưới đây những đều bốn đỉnh A,B,C,D của tứ diện ABCD?

Xem đáp án » 19/06/2022 345

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn, SA vuông góc (ABCD). Mặt phẳng qua A và vuông góc với SC cắt SB, SC, SD theo thứ tự tại H, M, K. Chọn xác lập sai trong những xác lập sau?

Xem đáp án » 19/06/2022 296

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn tâm O, cạnh bằng 4a. Cạnh bên SA = 2a. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của H của đoạn thẳng AO. Gọi α là góc giữa SD và mặt phẳng (ABCD). Mệnh đề nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 287

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh 2a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc gữa SC và mặt đáy (ABCD) bằng 450. Gọi φ là góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAC). Mệnh đề nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 223

Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Đường thẳng AC′ vuông góc với mặt phẳng nào sau này?

Xem đáp án » 19/06/2022 187

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SBC. H là hình chiếu của O trên (ABC). Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 178

Cho tứ diện ABCD có AB⊥CD và AC⊥BD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mp(BCD). Các xác lập sau, xác lập nào sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 175

Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và tam giác ABC vuông tại B. Vẽ SH⊥(ABC), H∈(ABC). Khẳng định nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 102

Cho hai hình chữ nhật ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phẳng rất khác nhau sao cho hai tuyến phố thẳng AC và BF vuông góc với nhau. Gọi CH và FK lần lượt là đường cao của hai tam giác BCE và ADF. Khẳng định nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 102

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và độ dài những cạnh bên SA = SB = SC = b. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Độ dài đoạn thẳng SG bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 93

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau và AB = a, BC = b, CD = c. Độ dài đoạn thẳng AD bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 82

Cho hình chóp S.ABCD có SA⊥(ABCD) và AB⊥BC. Dựng AH là đường cao của ∆SAB. Khẳng định nào sau này sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 72

Page 3

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 3,807

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi AE, AF lần lượt là đường cao của tam giác SAB và tam giác SAD. Khẳng định nào dưới đấy là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 914

Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình chiếu của O trên mặt phẳng (ABC). Mệnh đề nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 417

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau. Điểm nào dưới đây những đều bốn đỉnh A,B,C,D của tứ diện ABCD?

Xem đáp án » 19/06/2022 345

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn, SA vuông góc (ABCD). Mặt phẳng qua A và vuông góc với SC cắt SB, SC, SD theo thứ tự tại H, M, K. Chọn xác lập sai trong những xác lập sau?

Xem đáp án » 19/06/2022 296

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn tâm O, cạnh bằng 4a. Cạnh bên SA = 2a. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của H của đoạn thẳng AO. Gọi α là góc giữa SD và mặt phẳng (ABCD). Mệnh đề nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 287

Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Đường thẳng AC′ vuông góc với mặt phẳng nào sau này?

Xem đáp án » 19/06/2022 187

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SBC. H là hình chiếu của O trên (ABC). Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 178

Cho tứ diện ABCD có AB⊥CD và AC⊥BD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mp(BCD). Các xác lập sau, xác lập nào sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 175

Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và tam giác ABC vuông tại B. Vẽ SH⊥(ABC), H∈(ABC). Khẳng định nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 102

Cho hai hình chữ nhật ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phẳng rất khác nhau sao cho hai tuyến phố thẳng AC và BF vuông góc với nhau. Gọi CH và FK lần lượt là đường cao của hai tam giác BCE và ADF. Khẳng định nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 102

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và độ dài những cạnh bên SA = SB = SC = b. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Độ dài đoạn thẳng SG bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 93

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau và AB = a, BC = b, CD = c. Độ dài đoạn thẳng AD bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 82

Cho hình chóp S.ABCD có SA⊥(ABCD) và AB⊥BC. Dựng AH là đường cao của ∆SAB. Khẳng định nào sau này sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 72

Page 4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 3,807

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi AE, AF lần lượt là đường cao của tam giác SAB và tam giác SAD. Khẳng định nào dưới đấy là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 914

Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình chiếu của O trên mặt phẳng (ABC). Mệnh đề nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 417

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau. Điểm nào dưới đây những đều bốn đỉnh A,B,C,D của tứ diện ABCD?

Xem đáp án » 19/06/2022 345

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn, SA vuông góc (ABCD). Mặt phẳng qua A và vuông góc với SC cắt SB, SC, SD theo thứ tự tại H, M, K. Chọn xác lập sai trong những xác lập sau?

Xem đáp án » 19/06/2022 296

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh 2a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc gữa SC và mặt đáy (ABCD) bằng 450. Gọi φ là góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAC). Mệnh đề nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 224

Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Đường thẳng AC′ vuông góc với mặt phẳng nào sau này?

Xem đáp án » 19/06/2022 187

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SBC. H là hình chiếu của O trên (ABC). Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 178

Cho tứ diện ABCD có AB⊥CD và AC⊥BD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mp(BCD). Các xác lập sau, xác lập nào sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 175

Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và tam giác ABC vuông tại B. Vẽ SH⊥(ABC), H∈(ABC). Khẳng định nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 102

Cho hai hình chữ nhật ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phẳng rất khác nhau sao cho hai tuyến phố thẳng AC và BF vuông góc với nhau. Gọi CH và FK lần lượt là đường cao của hai tam giác BCE và ADF. Khẳng định nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 102

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và độ dài những cạnh bên SA = SB = SC = b. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Độ dài đoạn thẳng SG bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 93

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau và AB = a, BC = b, CD = c. Độ dài đoạn thẳng AD bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 82

Cho hình chóp S.ABCD có SA⊥(ABCD) và AB⊥BC. Dựng AH là đường cao của ∆SAB. Khẳng định nào sau này sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 72

Page 5

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 3,807

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi AE, AF lần lượt là đường cao của tam giác SAB và tam giác SAD. Khẳng định nào dưới đấy là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 914

Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình chiếu của O trên mặt phẳng (ABC). Mệnh đề nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 417

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau. Điểm nào dưới đây những đều bốn đỉnh A,B,C,D của tứ diện ABCD?

Xem đáp án » 19/06/2022 345

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn tâm O, cạnh bằng 4a. Cạnh bên SA = 2a. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của H của đoạn thẳng AO. Gọi α là góc giữa SD và mặt phẳng (ABCD). Mệnh đề nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 288

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh 2a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc gữa SC và mặt đáy (ABCD) bằng 450. Gọi φ là góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAC). Mệnh đề nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 224

Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Đường thẳng AC′ vuông góc với mặt phẳng nào sau này?

Xem đáp án » 19/06/2022 187

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SBC. H là hình chiếu của O trên (ABC). Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 178

Cho tứ diện ABCD có AB⊥CD và AC⊥BD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mp(BCD). Các xác lập sau, xác lập nào sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 175

Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và tam giác ABC vuông tại B. Vẽ SH⊥(ABC), H∈(ABC). Khẳng định nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 102

Cho hai hình chữ nhật ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phẳng rất khác nhau sao cho hai tuyến phố thẳng AC và BF vuông góc với nhau. Gọi CH và FK lần lượt là đường cao của hai tam giác BCE và ADF. Khẳng định nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 102

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và độ dài những cạnh bên SA = SB = SC = b. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Độ dài đoạn thẳng SG bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 93

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau và AB = a, BC = b, CD = c. Độ dài đoạn thẳng AD bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 82

Cho hình chóp S.ABCD có SA⊥(ABCD) và AB⊥BC. Dựng AH là đường cao của ∆SAB. Khẳng định nào sau này sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 72

Page 6

Đáp án CMà tam giác ABC vuông tại B nên H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 3,807

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi AE, AF lần lượt là đường cao của tam giác SAB và tam giác SAD. Khẳng định nào dưới đấy là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 914

Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình chiếu của O trên mặt phẳng (ABC). Mệnh đề nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 417

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau. Điểm nào dưới đây những đều bốn đỉnh A,B,C,D của tứ diện ABCD?

Xem đáp án » 19/06/2022 345

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn, SA vuông góc (ABCD). Mặt phẳng qua A và vuông góc với SC cắt SB, SC, SD theo thứ tự tại H, M, K. Chọn xác lập sai trong những xác lập sau?

Xem đáp án » 19/06/2022 297

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn tâm O, cạnh bằng 4a. Cạnh bên SA = 2a. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của H của đoạn thẳng AO. Gọi α là góc giữa SD và mặt phẳng (ABCD). Mệnh đề nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 288

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh 2a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc gữa SC và mặt đáy (ABCD) bằng 450. Gọi φ là góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAC). Mệnh đề nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 224

Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Đường thẳng AC′ vuông góc với mặt phẳng nào sau này?

Xem đáp án » 19/06/2022 187

Cho tứ diện ABCD có AB⊥CD và AC⊥BD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mp(BCD). Các xác lập sau, xác lập nào sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 175

Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và tam giác ABC vuông tại B. Vẽ SH⊥(ABC), H∈(ABC). Khẳng định nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 102

Cho hai hình chữ nhật ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phẳng rất khác nhau sao cho hai tuyến phố thẳng AC và BF vuông góc với nhau. Gọi CH và FK lần lượt là đường cao của hai tam giác BCE và ADF. Khẳng định nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 102

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và độ dài những cạnh bên SA = SB = SC = b. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Độ dài đoạn thẳng SG bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 93

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau và AB = a, BC = b, CD = c. Độ dài đoạn thẳng AD bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 82

Cho hình chóp S.ABCD có SA⊥(ABCD) và AB⊥BC. Dựng AH là đường cao của ∆SAB. Khẳng định nào sau này sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 72

Page 7

Đáp án CDo SA = SB = SC nên HA = HB = HC.Suy ra H là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABC.Mà ΔABC vuông tại B nên H là trung điểm của AC.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 3,807

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi AE, AF lần lượt là đường cao của tam giác SAB và tam giác SAD. Khẳng định nào dưới đấy là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 914

Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình chiếu của O trên mặt phẳng (ABC). Mệnh đề nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 417

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau. Điểm nào dưới đây những đều bốn đỉnh A,B,C,D của tứ diện ABCD?

Xem đáp án » 19/06/2022 345

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn, SA vuông góc (ABCD). Mặt phẳng qua A và vuông góc với SC cắt SB, SC, SD theo thứ tự tại H, M, K. Chọn xác lập sai trong những xác lập sau?

Xem đáp án » 19/06/2022 297

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn tâm O, cạnh bằng 4a. Cạnh bên SA = 2a. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của H của đoạn thẳng AO. Gọi α là góc giữa SD và mặt phẳng (ABCD). Mệnh đề nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 288

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh 2a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc gữa SC và mặt đáy (ABCD) bằng 450. Gọi φ là góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAC). Mệnh đề nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 224

Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Đường thẳng AC′ vuông góc với mặt phẳng nào sau này?

Xem đáp án » 19/06/2022 187

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SBC. H là hình chiếu của O trên (ABC). Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 179

Cho tứ diện ABCD có AB⊥CD và AC⊥BD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mp(BCD). Các xác lập sau, xác lập nào sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 175

Cho hai hình chữ nhật ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phẳng rất khác nhau sao cho hai tuyến phố thẳng AC và BF vuông góc với nhau. Gọi CH và FK lần lượt là đường cao của hai tam giác BCE và ADF. Khẳng định nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 102

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và độ dài những cạnh bên SA = SB = SC = b. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Độ dài đoạn thẳng SG bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 93

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau và AB = a, BC = b, CD = c. Độ dài đoạn thẳng AD bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 82

Cho hình chóp S.ABCD có SA⊥(ABCD) và AB⊥BC. Dựng AH là đường cao của ∆SAB. Khẳng định nào sau này sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 72

Page 8

Đáp án CVì SA = SB = SC và G là trọng tâm tam giác ABC nên GA = GB = GCSuy ra G là chân đường cao kẻ từ đỉnh S xuống mặt phẳng (ABC).Gọi M là trung điểm của BC suy ra

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 3,807

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi AE, AF lần lượt là đường cao của tam giác SAB và tam giác SAD. Khẳng định nào dưới đấy là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 914

Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình chiếu của O trên mặt phẳng (ABC). Mệnh đề nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 417

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau. Điểm nào dưới đây những đều bốn đỉnh A,B,C,D của tứ diện ABCD?

Xem đáp án » 19/06/2022 345

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn, SA vuông góc (ABCD). Mặt phẳng qua A và vuông góc với SC cắt SB, SC, SD theo thứ tự tại H, M, K. Chọn xác lập sai trong những xác lập sau?

Xem đáp án » 19/06/2022 297

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn tâm O, cạnh bằng 4a. Cạnh bên SA = 2a. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của H của đoạn thẳng AO. Gọi α là góc giữa SD và mặt phẳng (ABCD). Mệnh đề nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 288

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh 2a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc gữa SC và mặt đáy (ABCD) bằng 450. Gọi φ là góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAC). Mệnh đề nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 224

Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Đường thẳng AC′ vuông góc với mặt phẳng nào sau này?

Xem đáp án » 19/06/2022 187

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SBC. H là hình chiếu của O trên (ABC). Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 179

Cho tứ diện ABCD có AB⊥CD và AC⊥BD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mp(BCD). Các xác lập sau, xác lập nào sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 175

Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và tam giác ABC vuông tại B. Vẽ SH⊥(ABC), H∈(ABC). Khẳng định nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 103

Cho hai hình chữ nhật ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phẳng rất khác nhau sao cho hai tuyến phố thẳng AC và BF vuông góc với nhau. Gọi CH và FK lần lượt là đường cao của hai tam giác BCE và ADF. Khẳng định nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 102

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau và AB = a, BC = b, CD = c. Độ dài đoạn thẳng AD bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 82

Cho hình chóp S.ABCD có SA⊥(ABCD) và AB⊥BC. Dựng AH là đường cao của ∆SAB. Khẳng định nào sau này sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 72

Reply
4
0
Chia sẻ

Clip Cho hình chóp s abcd có đáy abcd là hình thoi tâm o sa⊥(abcd những xác lập sau xác lập nào sai) ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho hình chóp s abcd có đáy abcd là hình thoi tâm o sa⊥(abcd những xác lập sau xác lập nào sai) tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Cho hình chóp s abcd có đáy abcd là hình thoi tâm o sa⊥(abcd những xác lập sau xác lập nào sai) miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Down Cho hình chóp s abcd có đáy abcd là hình thoi tâm o sa⊥(abcd những xác lập sau xác lập nào sai) miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho hình chóp s abcd có đáy abcd là hình thoi tâm o sa⊥(abcd những xác lập sau xác lập nào sai)

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình chóp s abcd có đáy abcd là hình thoi tâm o sa⊥(abcd những xác lập sau xác lập nào sai) vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #chóp #abcd #có #đáy #abcd #là #hình #thoi #tâm #saabcd #những #khẳng #định #sau #khẳng #định #nào #sai