Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho hình thang ABCD AB CD biết A 60 số độ của góc D bằng Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho hình thang ABCD AB CD biết A 60 số độ của góc D bằng được Update vào lúc : 2022-09-05 17:40:11 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

266

Trong hình thang ABCD, ta có A và C là hai góc đối nhau.

– Trường hợp A và B là 2 góc kề với cạnh bên.

⇒ BC // AD

∠A + ∠B = 1800 (hai góc trong cùng phía bù nhau)

⇒ ∠B = 1800 – ∠A = 1800 – 600 = 1200

∠C + ∠D = 1800 (hai góc trong cùng phía bù nhau)

⇒ ∠D = 1800 – ∠C = 1800 – 1300=500

– Trường hợp A và D là 2 góc kề với cạnh bên.

⇒ AB // CD

∠A + ∠D = 1800 (hai góc trong cùng phía bù nhau)

⇒ ∠D = 1800 – ∠A = 1800 – 600=1200

∠C + ∠B = 1800 (hai góc trong cùng phía bù nhau)

⇒ ∠B = 1800 – ∠C = 1800 – 1300=500

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hình thang vuông ABCD có ∠A = ∠D = 900, AB = AD = 2cm, DC = 4cm. Tính những góc của hình thang.

Xem đáp án » 29/04/2022 14,019

Tính những góc của hình thang ABCD (AB // CD), biết rằng A = 3D, B – C = 300

Xem đáp án » 29/04/2022 8,859

Tứ giác ABCD có BC = CD và DB là tia phân giác của góc D. chứng tỏ rằng ABCD là hình thang

Xem đáp án » 29/04/2022 6,856

Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Ở phía ngoài tam giác ABC, vẽ tam giác BCD vuông cân tại B. Tứ giác ABCD là hình gì? Vì sao?

Xem đáp án » 29/04/2022 4,151

Hình thang ABCD (BC// AD) có ∠C = 3∠D. Khẳng định nào dưới đấy là đúng ?

A. ∠(A ) = 450

B. ∠(B ) = 450

C. ∠(D ) = 450

D. ∠(D ) = 600

Xem đáp án » 29/04/2022 3,337

Chứng minh rằng trong hình thang những tia phân giác của hai góc kề với một cạnh bên vuông góc với nhau.

Xem đáp án » 29/04/2022 2,391

Cho hình thang ABCD (AB//CD) có (widehatD) = 60 độ.

a) Tính (widehatA)

b) Tính B, C. Biết (dfracwidehatBwidehatD) = (dfrac45)

Khách

Hãy nhập vướng mắc của bạn vào đây

Dưới đấy là một vài vướng mắc hoàn toàn có thể liên quan tới vướng mắc mà bạn trình lên. Có thể trong số đó có câu vấn đáp mà bạn cần!

Tính những góc B và D của hình thang ABCD, biết rằng góc A= 60độ, góc C = 130 độ.

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Cho hình thang ABCD (AB//CD) có góc D = 60 độ

a. Tính góc A

b. Biết góc B / góc D = 4/5. Tính góc B và góc C

Các vướng mắc tương tự

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Cho hình thang ABCD AB CD biết A 60 số độ của góc D bằng

Reply
0
0
Chia sẻ

Clip Cho hình thang ABCD AB CD biết A 60 số độ của góc D bằng ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho hình thang ABCD AB CD biết A 60 số độ của góc D bằng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cho hình thang ABCD AB CD biết A 60 số độ của góc D bằng miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho hình thang ABCD AB CD biết A 60 số độ của góc D bằng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho hình thang ABCD AB CD biết A 60 số độ của góc D bằng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình thang ABCD AB CD biết A 60 số độ của góc D bằng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #thang #ABCD #biết #số #độ #của #góc #bằng