Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho mạch điện như hình vẽ R1 = R3 = R4=4 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Cho mạch điện như hình vẽ R1 = R3 = R4=4 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-04 05:30:11 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

122

Phương pháp giải:

Vẽ lại mạch điện tương tự

Điện trở của đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau: (R_nt = R_1 + R_2 + …)

Điện trở của đoạn mạch mắc tuy nhiên tuy nhiên: (dfrac1R_// = dfrac1R_1 + dfrac1R_2 + …)

Công thức định luật Ôm: (I = dfracUR)

Giải rõ ràng:

Khi K mở, ta có mạch điện tương tự:

 

Cấu tạo mạch điện: (left[ R_2//left( R_3ntR_1 right) right]ntR_4ntR_5)

Ta có: (R_3ntR_1 Rightarrow R_31 = R_3 + R_1 = 6 + 6 = 12,,left( Omega  right))

(beginarraylR_2//R_13 Rightarrow R_123 = dfracR_2.R_13R_2 + R_13 = dfrac12.1212 + 12 = 6,,left( Omega  right)R_123ntR_4ntR_5 Rightarrow R_AB = R_123 + R_4 + R_5 = 6 + 6 + 6 = 18,,left( Omega  right)endarray)

Cường độ dòng điện qua mạch là:

(I = dfracUR_AB = dfrac1218 = dfrac23,,left( A right))

Ta có: (I_123 = I_4 = I_5 = I = dfrac23,,left( A right))

Hiệu điện thế (U_2 = U_13 = U_123 = I_123.R_123 = dfrac23.6 = 4,,left( V right))

Ta có: (I_1 = I_3 = I_13 = dfracU_13R_13 = dfrac412 = dfrac13,,left( A right))

Số chỉ của Ampe kế là (I_A = I_1 = dfrac13,,left( A right))

Chọn A.

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = R3 = R4 = R5 = 10Ω, R2 = 5Ω. Điện trở của vôn kế rất rộng, bỏ qua điện trở của dây dẫn và điện trở ampe kế. Tính điện trở tương tự của mạch điện.

 Tóm tắt:

BiếtR1 = R3 = R4 = R5 = 10Ω, R2 = 5Ω. Tính Rtd.

Điện trở của vôn kế rất rộng, bỏ qua điện trở của dây dẫn và điện trở ampe kế nên ta hoàn toàn có thể bỏ vôn kế thoát khỏi mạch, chập hai điểm ở hai đầu am pe kế vì có cùng điện thế, và vẽ lại được sơ đồ mạch như sau:

 Sơđồ:R1//[R2nt(R4//R5)]ntR3

Điện trở tương tự

 R245 = R2 + R45 = 10 Ω

 Rtd = R1245 + R3 = 15 Ω.

Đáp án: Rtd = 15 Ω

…Xem thêm

Câu hỏi hot cùng chủ đề

 • Cho mạch điện như hình vẽ. Các điện trở \(R_1 = R_3 = R_4 = R_5 = R_7 = R = 4\Omega ;\,\,R_2 = 5\Omega ;\,\,R_6 = 2\Omega \). Vôn kế có điện trở rất rộng, Ampe kế có điện trở không đáng kể. Tính điện trở tương tự của mạch khi K đóng, K mở.

  A.

  K đóng: (14Omega ); K mở: (15Omega ).  

  B.

  K đóng: (15Omega ); K mở: (14Omega ).

  C.

  K đóng: (21Omega ); K mở: (20Omega ).

  D.

  K đóng: (20Omega ); K mở: (21Omega ).

  Phương pháp giải:

  Biểu diễn chiều dòng điện trên mạch điện

  Hiện điện thế giữa hai đầu điện trở: (U = I.R)

  Quy tắc cộng hiệu điện thế: (U_AD = U_AC + U_CD)

  Giải rõ ràng:

  Vôn kế lí tưởng, ta có cấu trúc mạch điện: (R_1ntleft[ R_2//left( R_3ntR_4 right) right])

  Ta có chiều dòng điện:

   

  Ta có điện trở tương tự:

  (beginarraylR_34 = R_3 + R_4 = 4 + 4 = 8,,left( Omega  right)\R_234 = dfracR_2.R_34R_2 + R_34 = dfrac2.82 + 8 = 1,6,,left( Omega  right)\R = R_1 + R_234 = 4 + 1,6 = 5,6,,left( Omega  right)endarray)

  Cường độ dòng điện mạch đó đó là:

  (I = dfracUR = dfrac65,6 = dfrac1514,,left( A right) Rightarrow I_1 = I = dfrac1514,,left( A right))

  Hiệu điện thế (U_234 = I_234.R_234 = I.R_234 = dfrac1514.1,6 = dfrac127,,left( V right))

  ( Rightarrow I_3 = I_34 = dfracU_34R_34 = dfracU_234R_34 = dfracdfrac1278 = dfrac314,,left( A right))

  Hiệu điện thế giữa hai điểm A và D là:

  (U_AD = U_AC + U_CD = I_1.R_1 + I_3.R_3 = dfrac1514.4 + dfrac314.4 = dfrac367 approx 5,14,,left( V right))

  Chọn B.

  Đáp án:

  $U_V = 5,136V$ 

  Giải thích tiến trình giải:

  ĐIện trở tương tự của đoạn mạch là:
  $R_td = R_1 + dfracR_2left( R_3 + R_4 right)R_2 + R_3 + R_4 = 4 + dfrac2.left( 4 + 4 right)2 + 4 + 4 = 5,6Omega $

  Cường độ dòng điện qua mạch là:
  $I_m = I_1 = dfracUR_td = dfrac65,6 = 1,07A$

  Cường độ dòng điện qua điện trở R3 là:
  $I_3 = I_34 = dfracR_2R_2 + R_3 + R_4.I_m = dfrac22 + 4 + 4.1,07 = 0,214A$

  Hiệu điện thế hai đầu điện trở R1 là:
  $U_1 = I_1R_1 = 1,07.4 = 4,28V$

  Hiệu điện thế hai đầu điện trở R3 là:
  $U_3 = I_3R_3 = 0,214.4 = 0,856V$

  Số chỉ của vôn kế là:
  $U_V = U_AD = U_AC + U_CD = U_1 + U_3 = 4,28 + 0,856 = 5,136V$

  Áp dụng định lý động năng (Vật lý – Lớp 10)

  1 vấn đáp

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

  Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ.

  R1=R3=R4=4Ω, R2=2Ω, U=6v.

  a, Khi nối A và D 1 vôn kế thì vôn kế chỉ bao nhiêu? Biết điện trở vôn kế rất rộng.

  b, Khi nối A và D 1 ampe kế thì ampe kế chỉ bao nhiêu?Biết điện trở ampe kế rất nhỏ.

  Các vướng mắc tương tự

  Cho mạch điện
  U=60V không đổi, R0=9, R1=12, R2=30, R3=24, R4 là một biến trở đủ lớn, R5=15, R6=45, ampe kế và vôn kế lí tưởng
  a, Cho R4=20. tính số chỉ của ampe kế và vôn kế
  b, thay ampe kế bởi một bóng đèn có số chỉ (6V-3W) Điều chỉnh điện trở của R4 để đèn sáng thông thường, ta thấy dòng điện chạy qua đèn có chiều từ M đến N. Tìm R4

  mn giúp với

  Reply
  4
  0
  Chia sẻ

  Clip Cho mạch điện như hình vẽ R1 = R3 = R4=4 ?

  You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho mạch điện như hình vẽ R1 = R3 = R4=4 tiên tiến và phát triển nhất

  Chia Sẻ Link Download Cho mạch điện như hình vẽ R1 = R3 = R4=4 miễn phí

  Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cho mạch điện như hình vẽ R1 = R3 = R4=4 Free.

  Thảo Luận vướng mắc về Cho mạch điện như hình vẽ R1 = R3 = R4=4

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho mạch điện như hình vẽ R1 = R3 = R4=4 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Cho #mạch #điện #như #hình #vẽ #R44