Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho P y và d y x 2m 3 d cắt P tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía của trục tung khi Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Cho P y và d y x 2m 3 d cắt P tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía của trục tung khi được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-18 02:18:11 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

196

19/06/2022 3,012

A. m < −1

Đáp án đúng chuẩn

Nội dung chính

 • A. m < −1
 • Phương trình hoành độ giao điểm của d và (P): x2 = (m + 2)x – m – 1↔ x2 − (m + 2)x + m + 1 = 0 (1)(d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía của trục tung khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt trái dấu ↔ ac < 0 ↔ m + 1 < 0 ↔ m < −1Vậy m < −1 Đáp án: A
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Chuyên đề luyện thi vào 10: Tìm m để đường thẳng d cắt parabol P tại hai điểm phân biệt
 • I. Các dạng bài tập tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt thường gặp
 • 1. Điều kiện để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt
 • 2. Các dạng toán thường gặp
 • II. Bài tập ví dụ về sự việc tương giao giữa parabol và đường thẳng
 • III. Bài tập tự luyện về tương giao giữa parabol và đường thẳng

Phương trình hoành độ giao điểm của d và (P): x2 = (m + 2)x – m – 1↔ x2 − (m + 2)x + m + 1 = 0 (1)(d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía của trục tung khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt trái dấu ↔ ac < 0 ↔ m + 1 < 0 ↔ m < −1Vậy m < −1 Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tìm tham số m để đường thẳng d: y = 2x + m và parabol (P): y = 2×2 không còn điểm chung

Xem đáp án » 19/06/2022 372

Cho parabol (P): y = x2 và d: y = 2x + 3. Tìm tọa độ giao điểm A, B của (P) và d:

Xem đáp án » 19/06/2022 318

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đường thẳng d: y = 2mx – 2m + 3 và parabol (P) y = x2 cắt nhau tại hai điểm phân biệt có tọa độ (x1; y1); (x2; y2) thỏa mãn nhu cầu y1+y2<9

Xem đáp án » 19/06/2022 263

Đường thẳng d: y = mx + n và parabol (P): y = a.x2 (a ≠ 0) tiếp xúc với nhau khi phương trình ax2 = m.x + n có.

Xem đáp án » 19/06/2022 246

Tìm tham số m để đường thẳng d: y = 2x – 3m – 1 tiếp xúc với parabol (P): y = −x2

Xem đáp án » 19/06/2022 210

Tìm tham số m để đường thẳng d: y = mx + m + 1 và parabol (P): y = x2 cắt nhau tại hai điểm phân biệt nằm bên cạnh trái trục tung.

Xem đáp án » 19/06/2022 192

Cho đường thẳng d: y = 2x − 5 và parabol (P): y = (m – 1)x2  (m ≠ 0) . Tìm m để d và (P) cắt nhau tại hai điểm A và B phân biệt và cùng nằm về một phía riêng với trục tung.

Xem đáp án » 19/06/2022 192

Có bao nhiêu giá trị của tham số m để đường thẳng d: y = 2mx + 4 và parabol (P): y = x2 cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1; x2 thỏa mãn nhu cầu x1x2+x2x1=-3

Xem đáp án » 19/06/2022 164

Có bao nhiêu giá trị của tham số m để đường thẳng d: y = 5x – m − 4 và parabol (P): y = x2 cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1; x2 thỏa mãn nhu cầu x1x2+x2x1=5

Xem đáp án » 19/06/2022 136

Tìm tham số m để đường thẳng d: y = mx + 2 cắt parabol (P): y=x22  tại hai điểm phân biệt

Xem đáp án » 19/06/2022 135

Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng d: y = (mét vuông + 2)x – mét vuông. Tìm m để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt nằm về bên phải trục tung.

Xem đáp án » 19/06/2022 131

Tìm m ∈ℤ  để parabol (P): y = x2 cắt đường thẳng d: y = (m – 1) x + mét vuông – 16 tại hai điểm phân biệt nằm bên cạnh trái trục tung.

Xem đáp án » 19/06/2022 127

Tìm tham số m để đường thẳng d: y=12x+m  tiếp xúc với parabol (P): y=x22

Xem đáp án » 19/06/2022 115

Cho đường thẳng d: y = −3x + 1 và parabol (P): y = mx2 (m ≠ 0) . Tìm m để d và (P) cắt nhau tại hai điểm A và B phân biệt và cùng nằm về một phía riêng với trục tung.

Xem đáp án » 19/06/2022 112

Số giao điểm của đường thẳng d: y = 12x − 9 và parabol (P): y = 4×2 là:

Xem đáp án » 19/06/2022 107

Cho parabol $left( P right):y = x^2$ và $d:y = 2x + 3.$

Cho parabol $left( P right):y = x^2$ và $d:y = 2x + 3.$

Những vướng mắc liên quan

Cho parabol (P): y   =   x 2 và đường thẳng d: y = (m + 2)x – m – 1. Tìm m để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía trục tung

A. m < −1

B. m < −2

C. m > −1

D. −2 < m < −1

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

cho đường thẳng (d) : y=2x+m và parabol (P) : y=x^2 . Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm nằm về hai phía của trục tung

Các vướng mắc tương tự

Tìm m để đường thẳng d cắt parabol P tại hai điểm phân biệt thỏa mãn nhu cầu Đk cho trước được VnDoc biên soạn và đăng tải. Với khá đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải và bài tập có lời giải cho tiết sẽ hỗ trợ học viên nắm được Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn nhu cầu Đk về vị trí giao điểm cực hay. Dưới đấy là nội dung rõ ràng, những em cùng tìm hiểu thêm rõ ràng và tải về nội dung bài viết dưới đây nhé.

Chuyên đề luyện thi vào 10: Tìm m để đường thẳng d cắt parabol P tại hai điểm phân biệt

 • I. Các dạng bài tập tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt thường gặp
  • 1. Điều kiện để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt
  • 2. Các dạng toán thường gặp
 • II. Bài tập ví dụ về sự việc tương giao giữa parabol và đường thẳng
 • III. Bài tập tự luyện về tương giao giữa parabol và đường thẳng

I. Các dạng bài tập tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt thường gặp

1. Điều kiện để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt

+ Đường thẳng (d): y = mx + n và parabol (P): y = ax2 (a khác 0) có phương trình hoành độ giao điểm là: ax2 = mx + n⇔ ax2 – mx – n = 0(1)

+ Để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt hay ∆ > 0

2. Các dạng toán thường gặp

+ Đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt nằm về bên trái trục tung khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm âm phân biệt

+ Đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt nằm về bên phải trục tung khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt

+ Đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía của trục tung khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt trái dấu

+ Đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm có tọa độ thỏa mãn nhu cầu biểu thức cho trước (ta sẽ biến hóa biểu thức để sử dụng hệ thức Vi-ét của phương trình (1))

II. Bài tập ví dụ về sự việc tương giao giữa parabol và đường thẳng

Bài 1: Cho parabol (P): y = – 2×2 và đường thẳng (d): y = 3x + m – 1. Tìm m để (d) cắt (P) tại 2 điểm nằm bên cạnh trái trục tung.

Hướng dẫn:

Đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm nằm bên cạnh trái trục tung ⇒ Hai điểm có hoành độ mang dấu âm.

Lời giải:

Phương trình hoành độ giao điểm của parabol (P) và đường thẳng (d) là:

-2×2 = 3x + m – 1 ⇔ 2×2 + 3x + m – 1 = 0(1)

Có∆ = b2 – 4ac = 9 – 4.2.(m – 1) = 9 – 8m + 8 = 17 – 8m

Để (d) cắt (P) tại hai điểm nằm về bên trái trục tung khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm âm phân biệt

Để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt ⇔ ∆ > 0 ⇔ 17 – 8m > 0 ⇔

Với , phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn nhu cầu Vi-ét

Để phương trình có hai nghiệm phân biệt âm

kết phù thích hợp với Đk

Vậy với thì đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm nằm về bên trái của trục tung

Bài 2: Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d) có phương trình y = 2x – mét vuông + 9. Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm nằm về hai phía của trục tung.

Hướng dẫn:

Đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm nằm về hai phía của trục tung ⇒ Hai điểm có hoành độ trái dấu.

Lời giải:

Phương trình hoành độ giao điểm của parabol (P) và đường thẳng (d) là:

x2 = 2x – mét vuông + 9 ⇔ x2 – 2x + mét vuông – 9 = 0 (1)

Để (d) cắt (P) tại hai điểm nằm về hai phía của trục tung khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu

⇔ mét vuông – 9 < 0 ⇔ (m – 3)(m + 3) < 0

Vậy với -3 < m < 3 thì đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm nằm về hai phía của trục tung

Bài 3: Cho đường thẳng (d): y = x + m và parabol (P): y = x2

a, Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt nằm về cùng một phía với trục tung. Khi đó hai giao điểm nằm bên cạnh phải hay bên trái trục tung?

b, Tìm m để (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt A và B sao cho khoảng chừng cách giữa 2 hoành độ của điểm A và B bằng

Lời giải:

a, Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng (d) và parabol (P) là:

x2 = x + m ⇔ x2 – x – m = 0(1)

Có∆ = b2 – 4ac

Để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt x1, x2 khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt ⇔ ∆ > 0 ⇔ 1 + 4m > 0 ⇔

Với thì phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn nhu cầu hệ thức Vi-ét

Để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt nằm về cùng một phía với trục tung khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm cùng dấu ⇔ P > 0 ⇔ – m > 0 ⇔ m < 0 kết phù thích hợp với Đk

Có S = 1 > 0 nên hai nghiệm của phương trình (1) là hai nghiệm cùng dấu dương

Vậy với thì đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt cùng nằm về bên phải trục tung

b, Với thì đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt A(x1; y1) và B(x2; y2) thỏa mãn nhu cầu Vi-ét:

Khoảng cách giữa hai điểm bằng

Vậy với thì đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm A và B mà khoảng chừng cách giữa chúng bằng

Bài 4: Cho parabol (P): và đường thẳng (d): y = mx – 1. Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm có hoành độ x1, x2 thỏa mãn nhu cầu

Lời giải:

Phương trình hoành độ giao điểm của parabol (P) và đường thẳng (d):

(1)

Để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt

Có∆ = b’2 – ac = mét vuông + 2 > 0 với mọi m

Vậy với mọi m thì phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn nhu cầu hệ thức Vi-ét:

Vậy với thì đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ thỏa mãn nhu cầu

III. Bài tập tự luyện về tương giao giữa parabol và đường thẳng

Bài 1: Cho parabol (P): y = x2và đường thẳng (d): y = mx – 2m + 4

a, Xác định tọa độ giao điểm của (P) và (d) khi m = 1

b, Tìm m để đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 sao cho

Bài 2: Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = mx – m. Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt nằm bên cạnh phải trục tung

Bài 3: Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = 4x – m – 1

a, Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm nằm về hai phía của trục tung

b, Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho hoành độ của chúng thỏa mãn nhu cầu|x1 – x2| = 2

Bài 4: Cho parabol (P): y = x2và (d): y = x + m. Tim m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt nằm bên cạnh phải trục tung

Bài 5: Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = (2m + 3)x + 2m + 4. Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B. Gọi x1, x2 là hoành độ của A, B thỏa mãn nhu cầu|x1| + |x2| = 5

Bài 6: Cho đường thẳng (d): y = 2(m – 1)x + 3 – 2m và parabol (P): y = x2. Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B có hoành độ x1, x2 thỏa mãn nhu cầu

a,

b,

c,

d,

Ngoài ra, VnDoc đã xây dựng group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu tiên tiến và phát triển nhất.

Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt thỏa mãn nhu cầu được VnDoc chia sẻ tới bạn đọc. Chắc hẳn qua nội dung bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức và kỹ năng của bài học kinh nghiệm tay nghề rồi đúng không ạ ạ? Bài viết cho toàn bộ chúng ta thấy được những dạng bài tập tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt thường gặp, Đk để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt, lý thuyết cũng như phương pháp giải bài tập cách làm bài toán parabol để sẵn sàng sẵn sàng cho kì thi giữa học kì 2 lớp 9 sắp tới này cũng như những kì thi quan trong khác và nhất là kì thi vào lớp 10 sắp tới đây. Chúc những em học tốt.

Dưới đấy là một số trong những tài liệu học tập môn Toán lớp 9 mời những em tìm hiểu thêm rõ ràng nhé

 • Ôn thi vào lớp 10 chuyên đề 5: Hàm số và đồ thị
 • Chuyên đề hàm số và đồ thị ôn thi vào lớp 10
 • Toán nâng cao lớp 9 Chủ đề 4: Hàm số số 1 – hàm số bậc hai
 • Chuyên đề 4: Giải bài Toán bằng phương pháp lập phương trình, hệ phương trình
 • Toán nâng cao lớp 9 Chủ đề 5: Hệ phương trình

——————-

Ngoài những dạng Toán 9 ôn thi vào lớp 10 trên, để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn thế nữa, VnDoc mời những bạn học viên còn tồn tại thể tìm hiểu thêm những đề thi học kì 2 lớp 9 những môn Toán, Văn, Anh, Vật Lý, Địa Lý, Sinh học mà chúng tôi đã sưu tầm và tinh lọc. Với tài liệu này giúp những bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn, thông qua đó giúp những bạn học viên ôn tập, sẵn sàng sẵn sàng tốt vào kì thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới đây. Chúc những bạn ôn thi tốt!

Đặt vướng mắc về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại phân mục Hỏi đáp của VnDocHỏi – ĐápTruy cập ngay: Hỏi – Đáp học tập

Reply
9
0
Chia sẻ

Clip Cho P y và d y x 2m 3 d cắt P tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía của trục tung khi ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho P y và d y x 2m 3 d cắt P tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía của trục tung khi tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cho P y và d y x 2m 3 d cắt P tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía của trục tung khi miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cho P y và d y x 2m 3 d cắt P tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía của trục tung khi miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho P y và d y x 2m 3 d cắt P tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía của trục tung khi

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho P y và d y x 2m 3 d cắt P tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía của trục tung khi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #và #cắt #tại #hai #điểm #phân #biệt #nằm #về #hai #phía #của #trục #tung #khi