Thủ Thuật về Cho phép lai p.. aabbdd aabbdd. tỉ lệ loại kiểu gen đồng hợp về toàn bộ những cặp gen của f là Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Cho phép lai p.. aabbdd aabbdd. tỉ lệ loại kiểu gen đồng hợp về toàn bộ những cặp gen của f là được Update vào lúc : 2022-05-11 09:17:10 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

5

Nội dung chính

 • Cho phép lai P: AaBbDd x AabbDD. Tỉ lệ kiểu gen AaBbDd được hình thành ở F1 là
 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút Giảm phân và cơ chế hình thành giao tử – Sinh học 12 – Đề số 5

Cho phép lai P: AaBbDd x AabbDD. Tỉ lệ kiểu gen AaBbDd được hình thành ở F1 là

A. 1/8

B. 1/16

C. 3/16

Xét phép lai P: AaBbDd x AaBbDd, thế hệ F1 thu được kiểu gen aaBbdd với tỉ lệ:

A. 1/4.       

B. 1/64.       

C. 1/32.      

D. 1/2.

 Xét phép lai P: AaBbDd x AaBbDd, thế hệ F1 thu được kiểu gen aaBbdd với tỉ lệ:

A. 1/4.

B. 1/64

C. 1/32.

D. 1/2

Xét phép lai P: AaBbDd x AaBbDd. Thế hệ F1 thu được kiểu gen aaBbdd với tỉ lệ:

A. 1/2.

B. 1/32.

C. 1/64.

D. 1/4.

Cho phép lai P: AaBbDd x AabbDD. Tỉ lệ kiểu gen AaBbDd được hình thành ở F1 là

A.

1/8

B.

1/16

C.

3/16

D.

1/4

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:

Đáp án : A Do những tính trạng phân li độc lập nên ta sẽ xét riêng từng cặp tính trạng Tỉ lệ kiểu gen AaBbDd được hình thành ở F1 là một trong/2 x 1/2 x 1/2 = 1/8

Vậy đáp án là A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. You có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Giảm phân và cơ chế hình thành giao tử – Sinh học 12 – Đề số 5

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

 • Một thành viên ở chuột có bộ NST 2n=40. Khi quan sát quy trình giảm phân của 3000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 30 tế bào có cặp NST số I không phân li trong giảm phân I, những sự kiện khác trong giảm phân trình làng thông thường.Loại giao tử có 20 NST chiếm tỉ lệ

 • Cá thể mang kiểu gen

  tối đa cho bao nhiêu loại giao tử nếu không xẩy ra hoán vị gen ?

 • Một cây có kiểu gen AaBb. Mỗi hạt phấn của cây này đều phải có 2 nhân. Giả sử nhân thứ nhất có kiểu gen là ab thì nhân thứ hai sẽ có được kiểu gen là:

 • Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp, trên cặp nhiễm sắc thể giới tính xét một gen có hai alen nằm ở vị trí vùng không tương đương của nhiễm sắc thể giới tính X. Nếu không xẩy ra đột biến thì khi những ruồi đực có kiểu gen rất khác nhau về những gen đang xét giảm phân hoàn toàn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?

 • Trong giảm phân, NST kép tồn tại ở bao nhiêu quy trình sau này?

  I.Kì sau giảm phân 1.

  II.Kì đầu giảm phân 1.

  III.Kì sau giảm phân 2.

  IV.Kì giữa giảm phân 2.

  V.Kì cuối giảm phân 2.

 • Biết hàm lượng ADN nhân trong một tế bào sinh tinh của thể lưỡng bội là X. Trong trường hợp phân loại thông thường, hàm lượng ADN nhân của tế bào này đang ở kì sau của giảm phân I là:

 • Ở một loài động vật hoang dã có bộ NST 2n = 8 (mỗi cặp nhiễm sắc thể gồm 1 chiếc có nguồn gốc từ bố và 1 chiếc có nguồn gốc từ mẹ). Nếu trong quy trình giảm phân tạo tinh trùng có 32% số tế bào chỉ xẩy ra trao đổi chéo tại một điểm ở cặp số 1, có 40% số tế bào chỉ xẩy ra trao đổi chéo tại một điểm ở cặp số 3, cặp nhiễm số 2 và số 4 không còn trao đổi chéo. Theo lí thuyết, loại tinh trùng mang toàn bộ những nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bố có tỉ lệ là:

 • Sự không phân ly của toàn bộ những cặp nhiễm sắc thể tương đương ở hợp tử sẽ

 • Cơ thế đực ở một loài khi giảm phân đã tạo ra tối đa 512 loại giao tử, biết rằng trong quy trình giảm phân có ba cặp NST tương đương xẩy ra trao đối chéo một chỗ, cặp NST giới tính bị rối loạn giảm phân 1. Bộ NST lưỡng bội cùa loài là

 • Một nhóm tế bào sinh dục của một loài có kiểu gen

  giảm phân. Trong số đó có một số trong những tế bào chỉ rối loạn giảm phân II, một số trong những tế bào chỉ rối loạn giảm phân I và một số trong những tế bào giảm phân thông thường. Số loại giao tử tối đa hoàn toàn có thể được tạo ra là

 • Ruồi giấm có bộ NST 2n = 8, trong số đó mỗi cặp NST đều phải có cấu trúc rất khác nhau. Nếu trong quy trình giảm phân có 3 cặp NST tương đương mà mỗi cặp xẩy ra trao đổi chéo tại một điểm thì số giao tử được tạo ra là:

 • Xét 4 tế bào sinh tinh có KG AB/ab giảm phân. Trong số đó có một tế bào giảm phân có hoán vị. Các tế bào khác link hoàn toàn thì có bao nhiêu phát biểu đúng

  I. số loại tinh trùng tạo ra là 4 loại

  II. Số tinh trùng tạo ra là 16 tinh trùng

  III. tỉ lệ nhiều chủng loại tinh trùng tạo ra: 1/16Ab, 1/16aB, 7/16AB, 7/16ab

  IV. Nếu xét 4 tế bào sinh tinh có AB/ab trong số đó có 2 tế bào giảm phân có hoán vị, những tế bào khác link hoàn toàn thì tỉ lệ nhiều chủng loại tinh trùng đực tạo ra: 2/16Ab:2/16aB:6/16AB:6/16ab

 • Trong quy trình giảm phân ở khung hình có kiểu gen

  đã xẩy ra hoán vị gen Một trong những gen D và d với tần số 18%. Tính theo lí thuyết, cứ 1000 tế bào sinh tinh của khung hình này giảm phân thì số tế bào không xẩy ra hoán vị gen Một trong những gen D và d là:

 • Ở một loài động vật hoang dã giao phối, xét phép lai: ♂AaBb

  x ♀ AaBb.. Giả sử trong quy trình giảm phân của khung hình đực, ở một số trong những tế bào,cặp NST mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, những sự kiện khác đều trình làng thông thường, khung hình cái giảm phân thông thường. Cả hai bên đều xẩy ra hoán vị gen với tần số bằng nhau. Theo lý thuyết, sự phối hợp ngẫu nhiên giữa nhiều chủng loại giao tử đực và cái trong thụ tinh hoàn toàn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại hợp tử thừa NST ?

 • Có bao nhiêu trường hợp sau này hoàn toàn có thể tạo nên 4 loại giao tử với tỉ lệ 3: 3: 1: 1 nếu quy trình giảm phân ở những trường hợp đều xẩy ra thông thường?

  (1) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen trong giảm phân đều xẩy ra hoán vị gen

  (2) Cơ thể đực có kiểu gen

  xẩy ra hoán vị gen với tần số 25%.

  (3) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb.

  (4) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen

  đều không xẩy ra hoán vị gen.

  (5) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen

  , trong số đó chỉ có 3 tế bào link hoàn toàn.

 • Mười tế bào sinh dục sơ khai của một loài nguyên phân liên tục 1 số đợt yên cầu môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phục vụ nguyên vật tư tương tự 2480 nhiễm sắc thể đơn. Các tế bào con tạo ra đều bước vào giảm phân, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phục vụ thêm nguyên vật tư tương tự 2560 nhiễm sắc thể đơn cho quy trình giảm phân. Bộ nhiễm sắc thể của loài là:

 • Ở ruồi giấm đực có bộ nhiễm sắc thể được ký hiệu AaBbDdXY. Trong quy trình tăng trưởng phôi sớm, ở lần phân bào thứ 6 người ta thấy ở một số trong những tế bào cặp Dd không phân ly. Thể đột biến có

 • Cho phép lai P: AaBbDd x AabbDD. Tỉ lệ kiểu gen AaBbDd được hình thành ở F1 là

 • Hai tế bào dưới đấy là cùng của một khung hình lưỡng bội có kiểu gen AaBb đang thực thi giảm phân.

  Xét những xác lập sau này:

  1. Sau khi kết thúc phân bào, số tế bào con sinh ra từ tế bào 1 nhiều hơn nữa số tế bào con sinh ra từ tế bào 2.

  2. Tế bào 1 đang ở kì giữa của giảm phân I, tế bào 2 đang ở kì giữa của nguyên phân.

  3. Nếu giảm phân thông thường thì những tế bào con của tế bào 1 sẽ có được kiểu gen là Ab và aB.

  4. Nếu giảm phân thông thường thì số NST trong mọi tế bào con của hai tế bào đều bằng nhau

  5. Nếu 2 chromatide chứa gen a của tế bào 2 không tách nhau ra thì sẽ tạo ra những tế bào con bị đột biến lệch bội.

  6. Nếu 2 NST kép chứa gen A và a của tế bào cùng di tán về một cực của tế bào thì sẽ tạo ra những tế bào con có kiểu gen là AaB và Aab hoặc Aab và aaB

  Có bao nhiêu xác lập đúng?

 • Trong một mái ấm gia đình, mẹ có kiểu gen XAXa, bố có kiểu gen XAY. Nếu quy trình giảm phân tạo giao tử của mẹ bị rối loạn, cặp NST XX không phân li trong giảm phân I, giảm phân II thông thường, còn quy trình giảm phân của bố xẩy ra thông thường thì hoàn toàn có thể tạo thành nhiều chủng loại hợp tử bị đột biến ở đời sau là

 • Có 2 tế bào sinh tinh của khung hình có kiểu gen AaBbDd tiến hành giảm phân thông thường. Biết rằng không xẩy ra đột biến, theo lí thuyết, số loại tinh trùng tối đa được tạo ra là:

 • Xét 3 tế bào sinh dục trong một thành viên ruối giấm đực có kiểu gen AB/abDe/dE. Gen A cách gen B 15cM, gen D cách gen E 20cM. Ba tế bào trên giảm phân tạo ra số loại tinh trùng tối đa hoàn toàn có thể là:

 • Trong quy trình giảm phân ở một khung hình có kiểu gen AaBb

  đã xẩy ra hoán vị gen Một trong những alen D và d với tần số 20%. Cho biết không xẩy ra đột biến, tính theo lý thuyết, tỉ lệ giao tử ab được tạo ra từ khung hình này là

 • Quan sát 1 tế bào của một loài động vật hoang dã đang phân bào thông thường (hình vẽ), những kí hiệu A, B, e, f là những NST. Có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

  I.Trong tế bào sinh dục sơ khai của loài này ở trạng thái chưa nhân đôi có 4NST.

  II.Tế bào này đang ở kì giữa của giảm phân 1.

  III.Tế bào này còn có 4 cromatit.

  IV.Một nhóm gồm 10 tế bào sinh dục sơ khai loài trên tiến hành nguyên phân 3 lần, những tế bào con tạo ra đều qua vùng chín giảm phân. Tổng số NST môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phục vụ cho nhóm tế bào sinh dục sơ khai thực thi phân bào tạo giao tử là 560.

 • Trong quy trình giảm phân của 4 tế bào sinh tinh ở khung hình có kiểu gen

  đã xẩy ra hoán vị Một trong những alen B và b ở cả 2 tế bào. Cho biết không còn đột biến xẩy ra. Tính theo lý thuyết số loại giao tử và tỉ lệ từng loại giao tử được tạo ra từ quy trình giảm phân của những tế bào trên là

 • Một khung hình có tế bào chữa cặp nhiễm sắc thể giới tính XAXa.Trong quy trình giảm phân sinh giao tử ở một số trong những tế bào cặp nhiễm sắc thể này sẽ không còn phân li trong lần phân bào I, những cặp NST khác phân li thông thường. Các loại giao tử hoàn toàn có thể được tạo ra từ khung hình trên là

 • Một thành viên tạo ra số lượng những kiểu giao tử như sau:

  Kiểu gen của thành viên đó là:

 • Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Cặp nhiễm sắc thể số 2 bị đột biến mất đoạn ở một chiếc; cặp nhiễm sắc thể số 3 bị đột biến hòn đảo đoạn ở một chiếc; cặp nhiễm sắc thể số 4 bị đột biến chuyển đoạn ở một chiếc; cặp nhiễm sắc thể còn sót lại thông thường. Trong tổng số giao tử được sinh ra, giao tử chứa một đột biến mất đoạn và một đột biến hòn đảo đoạn chiếm tỉ lệ là

 • Có 4 tế bào sinh trứng của một thành viên có kiểu gen AabbDdXEXe tiến hành giảm phân hình thành giao tử cái. Biết quy trình giảm phân trình làng thông thường, không xẩy ra hoán vị gen và không xẩy ra đột biến nhiễm sắc thể. Tính theo lý thuyết số loại trứng tối đa hoàn toàn có thể tạo ra là:

 • Có 2 tế bào sinh tinh kiểu gen AaBbddXEY tiến hành giảm phân hình thành những tinh trùng biết quy trình giảm phân trình làng thông thường không xẩy ra hoán vị gen và không xẩy ra đột biến NST. Tính theo lý thuyết số loại tinh trùng tối đa hoàn toàn có thể tạo ra là bao nhiêu?

 • Ở một loài sinh sản hữu tính, một thành viên đực mang kiểu gen Ab/ab De/dE. Quá trình giảm phân một tế bào xẩy ra hoán vị gen và cặp NST mang những gen De/dE không phân li ở giảm phân II . Số loại giao tử tối đa được tạo là

 • Trong quy trình giảm phân ở khung hình có kiểu gen

  đã xẩy ra hoán vị gen giữa alen D và d với tần số 30%. Giữa alen M và m với tần số 20%. Cho biết không xẩy ra đột biến, tính theo lý thuyết thì loại giao tử được tạo ra chiếm tỉ lệ:

 • Cơ thể nào dưới đây khi giảm cho 4 loại giao tử

 • Biết quy trình giảm phân trình làng thông thường, khung hình nào sau này phát sinh tối đa nhiều giao tử nhất?

 • Trong quy trình giảm phân của một tế bào sinh tinh ở khung hình có kiểu gen

  đã xẩy ra hoán vị giữa alen A và a . Cho biết không còn đột biến xẩy ra, theo lý thuyết loại giao tử được tạo ra trong quy trình giảm phân của tế bào trên là

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

 • Một nguồn phát sóng cơ theo phương trình

  . Biết xấp xỉ tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5m có độ lệch pha là . Tốc độ truyền của sóng đó là:

 • Bước sóng là khoảng chừng cách giữa hai điểm:

 • Một người xem một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên rất cao 10 lần trong 18s, khoảng chừng cách giữa hai ngọ sóng kề nhau là 2m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là:

 • Trên mặt chất lỏng có một sóng cơ, người ta quan sát được khoảng chừng cách giữa 15 đỉnh sóng liên tục là 3,5 m và thời hạn sóng truyền được khoảng chừng cách đó là 7 s. Tần số của sóng này là ?

 • Khoảngcáchgiữahaingọnsóngliêntiếplà 5 (m). Mộtthuyềnmáyđingượcchiềusóngthìtầnsốvachạmcủasóngvàothuyềnlà 4 Hz. Nếuđixuôichiềuthìtầnsốvachạmlà 2 Hz. Tínhtốcđộtruyềnsóng. Biếttốcđộcủasónglớnhơntốcđộcủathuyền.

 • Một sóng cơ có tần số 2 Hz truyền trên một sợi dây đàn hồi đủ dài với vận tốc 4 m/s. Bước sóng là:

 • Chọn phát biểu đúng. Sóng dọc truyền được trong những môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nào?

 • Một sóng âm có tần số f=100Hz truyền hai lần từđiểm A tới điểm B. Lần thứ nhất vận tốc truyền sóng là v1=330m/s, lần thứ hai do nhiệt độ tăng thêm nên vận tốc truyền sóng là v2=340m/s. Biết rằng trong hai lần thì số bước sóng giữa hai điểm vẫn làsố nguyên nhưng hơn kém nhau một bước sóng. Khoảng cách AB là ?

 • Biểu thức sóng tại một điểm trên phương truyền sóng cho bởi

  . Vào lúc nào đó li độ của sóng tại một điểm P là 3 cm và lúc đó li độđang tăng thì sau lúc đó 1/8 s thi li độ của sóng cũng tại điểm P là:

 • Một sóng cơ có chu kì T = 0,2 s truyền theo phương x’Ox. Hai điểm gần nhau nhất trên x’Ox cách nhau 20 cm xấp xỉ lệch pha nhau 0,2π. Tốc độ truyền sóng trên phương x’Ox là:

Reply
7
0
Chia sẻ

Review Cho phép lai p.. aabbdd aabbdd. tỉ lệ loại kiểu gen đồng hợp về toàn bộ những cặp gen của f là ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho phép lai p.. aabbdd aabbdd. tỉ lệ loại kiểu gen đồng hợp về toàn bộ những cặp gen của f là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cho phép lai p.. aabbdd aabbdd. tỉ lệ loại kiểu gen đồng hợp về toàn bộ những cặp gen của f là miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cho phép lai p.. aabbdd aabbdd. tỉ lệ loại kiểu gen đồng hợp về toàn bộ những cặp gen của f là Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho phép lai p.. aabbdd aabbdd. tỉ lệ loại kiểu gen đồng hợp về toàn bộ những cặp gen của f là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho phép lai p.. aabbdd aabbdd. tỉ lệ loại kiểu gen đồng hợp về toàn bộ những cặp gen của f là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #phép #lai #aabbdd #aabbdd #tỉ #lệ #loại #kiểu #gen #đồng #hợp #về #tất #cả #những #cặp #gen #của #là