Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho tam giác ABC cân tại A, góc B=65 độ, đường cao CH 3 6 HAY giải tam giác ABC Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho tam giác ABC cân tại A, góc B=65 độ, đường cao CH 3 6 HAY giải tam giác ABC được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-13 07:20:14 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

115

Nội dung chính

 • A.∠A = 50o; ∠C = 65o; AB = AC = 5,6; BC = 8,52
 • B.∠A = 50o;∠ C = 65o; AB = AC = 5,6; BC = 4,42
 • C.∠A = 50o; ∠C = 65o; AB = AC = 4,7; BC = 4,24
 • D.∠A = 50o; ∠C = 65o; AB = AC = 4,7; BC = 3,97
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Vì ABC là tam giác cân tại A ⇒C^=B^=650Ta có A^+B^+C^=1800 (định lý tổng ba góc trong một tam giác) ⇒A^=1800-2C^=1800-2.650=500Xét ACH vuông tại H ta có:Vì ABC là tam giác cân tại A  ⇒AC=AB≈4,7Xét BCH vuông tại H ta có:Đáp án cần chọn là: D
 • A. AH = 2,8 cm; cosACB^=35
 • B. AH = 2,4 cm; cosACB^=45
 • C. AH = 2,5 cm; cosACB^=34
 • D. AH = 1,8 cm; cosACB^=23
 • Áp dụng định lý Pytago trong ∆ABC vuông tại A ta có:Áp dụng hệ thức lượng trong ∆ABC vuông tại A có đường cao AH ta có:Đáp án cần chọn là: B
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Vì ABC là tam giác cân tại A ⇒C^=B^=650

Ta có A^+B^+C^=1800 (định lý tổng ba góc trong một tam giác)

⇒A^=1800-2C^=1800-2.650=500

Xét ACH vuông tại H ta có:

Vì ABC là tam giác cân tại A  ⇒AC=AB≈4,7

Xét BCH vuông tại H ta có:

Đáp án cần chọn là: D

Cho tam giác $MNP$ vuông tại $N$. Hệ thức nào sau này là đúng?

17/08/2022 214

A.∠A = 50o; ∠C = 65o; AB = AC = 5,6; BC = 8,52

B.∠A = 50o;∠ C = 65o; AB = AC = 5,6; BC = 4,42

C.∠A = 50o; ∠C = 65o; AB = AC = 4,7; BC = 4,24

D.∠A = 50o; ∠C = 65o; AB = AC = 4,7; BC = 3,97

Đáp án đúng chuẩn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 3cm, AC = 4cm. Tính độ dài đường cao AH, tính ∠cosACB và chu vi tam giác ABH.

Xem đáp án » 17/08/2022 4,161

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H thuộc BC). Biết ∠ACB = 60o, CH = a. Tính độ dài AB và AC theo a

Xem đáp án » 17/08/2022 1,055

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết HB = 9; HC = 16. Tính góc B và góc C.

Xem đáp án » 17/08/2022 853

Tứ giác ABCD có  A^=D^= 90o, C^ = 40o, AB = 4cm, AD = 3cm. Tính diện tích s quy hoạnh tứ giác ABCD (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Xem đáp án » 16/08/2022 488

Cho tam giác ABC có AB = 16, AC = 14 và  B^= 60o. Tính BC

Xem đáp án » 16/08/2022 476

Tứ giác ABCD có A^=D^ = 90o, C^ = 45o, AB = 6cm, AD = 8cm. Tính diện tích s quy hoạnh tứ giác ABCD

Xem đáp án » 17/08/2022 386

Cho tam giác ABC có AB = 12, AC = 15 và B^ = 60o. Tính BC

Xem đáp án » 16/08/2022 322

Cho tam giác ABC có  B^= 60o, C^ = 55o, AC = 3,5cm. Diện tích tam giác ABC sớm nhất với giá trị nào dưới đây?

Xem đáp án » 16/08/2022 243

Cho hình thang ABCD vuông tại A và D;∠ C = 50o. Biết AB = 2; AD = 1,2. Tính diện tích s quy hoạnh hình thang ABCD

Xem đáp án » 17/08/2022 178

Cho tam giác ABC vuông tại A; BC = a không đổi, ∠C =  (0o < α < 90o)

Xem đáp án » 17/08/2022 118

Cho tam giác ABC có  B^= 70o,C^  = 35o, AC = 4,5cm. Diện tích tam giác ABC sớm nhất với giá trị nào dưới đây? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Xem đáp án » 16/08/2022 84

Cho tam giác ABC vuông cân tại A (AB = AC = a). Phân giác của góc B cắt AC tại D. Tính DA; DC theo a

Xem đáp án » 17/08/2022 83

Một tam giác cân có đường cao ứng với đáy đúng bằng độ dài đáy. Tính những góc của tam giác đó.

Xem đáp án » 17/08/2022 65

Cho tam giác ABC vuông tại A; BC = a không đổi, ∠C =  (0o < α < 90o)

Tìm góc để diện tích s quy hoạnh tam giác ABC là lớn số 1. Tính giá trị lớn số 1 ấy.

Xem đáp án » 17/08/2022 60

Các vướng mắc tương tự

Cho tam giác ABC cân tại A, B ^ = 65 0 , đường cao CH = 3,6. Hãy giải tam giác ABC

B.  A ^ = 50 0 ;  C ^ = 65 0 ; AB = AC = 5,6; BC = 4,42

Vì ABC là tam giác cân tại A ⇒C^=B^=650Ta có A^+B^+C^=1800 (định lý tổng ba góc trong một tam giác) ⇒A^=1800-2C^=1800-2.650=500Xét ACH vuông tại H ta có:Vì ABC là tam giác cân tại A  ⇒AC=AB≈4,7Xét BCH vuông tại H ta có:Đáp án cần chọn là: D

Page 2

19/06/2022 287

A. AH = 2,8 cm; cosACB^=35

B. AH = 2,4 cm; cosACB^=45

Đáp án đúng chuẩn

C. AH = 2,5 cm; cosACB^=34

D. AH = 1,8 cm; cosACB^=23

Áp dụng định lý Pytago trong ∆ABC vuông tại A ta có:Áp dụng hệ thức lượng trong ∆ABC vuông tại A có đường cao AH ta có:Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 15cm, B^=550. Tính AC; C^(làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Xem đáp án » 19/06/2022 4,394

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = a, AC = b, ABC^=500. Chọn xác lập đúng.

Xem đáp án » 19/06/2022 2,068

Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 10cm, C^=300. Tính AB, BC

Xem đáp án » 19/06/2022 1,510

Cho tam giác MNP vuông tại N. Hệ thức nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 1,400

Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 20cm, C^=600. Tính AB, BC

Xem đáp án » 19/06/2022 1,323

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = a, AC = b, AB = c. Chọn xác lập sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 1,239

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 15cm, AB = 12cm. Tính AC, B^

Xem đáp án » 19/06/2022 1,032

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 12cm, B^=400. Tính AC; C^(làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Xem đáp án » 19/06/2022 930

Cho tam giác ABC cân tại A, B^=650, đường cao CH = 3,6. Hãy giải tam giác ABC

Xem đáp án » 19/06/2022 749

Cho tam giác MNP vuông tại N. Hệ thức nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 707

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 26cm, AB = 10cm. Tính AC, B^ (làm tròn đến độ)

Xem đáp án » 19/06/2022 392

Cho tam giác ABC có AB = 16, AC = 14 và B^=600. Tính BC

Xem đáp án » 19/06/2022 364

Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 7cm, AB = 5cm. Tính BC; C^

Xem đáp án » 19/06/2022 305

Cho tam giác DEF có DE = 7cm; D^=400; F^=580. Kẻ đường cao EI của tam giác đó.

Hãy tính: (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 1). Đường cao EI:

Xem đáp án » 19/06/2022 297

Cho tam giác ABC có B^=700, C^=350, AC = 4,5cm. Diện tích tam giác ABC sớm nhất với giá trị nào dưới đây? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Xem đáp án » 19/06/2022 267

Reply
9
0
Chia sẻ

Video Cho tam giác ABC cân tại A, góc B=65 độ, đường cao CH 3 6 HAY giải tam giác ABC ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho tam giác ABC cân tại A, góc B=65 độ, đường cao CH 3 6 HAY giải tam giác ABC tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cho tam giác ABC cân tại A, góc B=65 độ, đường cao CH 3 6 HAY giải tam giác ABC miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho tam giác ABC cân tại A, góc B=65 độ, đường cao CH 3 6 HAY giải tam giác ABC miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho tam giác ABC cân tại A, góc B=65 độ, đường cao CH 3 6 HAY giải tam giác ABC

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho tam giác ABC cân tại A, góc B=65 độ, đường cao CH 3 6 HAY giải tam giác ABC vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tam #giác #ABC #cân #tại #góc #B65 #độ #đường #cao #HAY #giải #tam #giác #ABC