Contents

Kinh Nghiệm về Cho tam giác ABC có đường cao AH biết AH 3cm BC 5cm diện tích s quy hoạnh tam giác ABC là Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Cho tam giác ABC có đường cao AH biết AH 3cm BC 5cm diện tích s quy hoạnh tam giác ABC là được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-16 14:14:09 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

277

Nội dung chính

  • b)Xét tam giác ABC vuông tại A có:∠B + ∠C =900 ⇒ ∠C =900- 53,10=36,90Xét tứ giác APHQ có:∠(PAQ) = ∠(AQH) = ∠(APH) = 900⇒ Tứ giác APHQ là hình chữ nhật⇒ PQ = AH = 12/5 (cm)
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Xét tam giác ABC vuông tại A+ Theo định lý Pytago ta có: + Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có:AB2 = BH. BC => BH = AB2BC=325=95=1,8cmMà BH + CH = BC => CH = BC – BH = 5 – 1,8 = 3,2 cmLại có AH. BC = AB.AC => AH = AB.ACBC=3.45  = 2,4cmVậy BH = 1,8cm, CH = 3,2cm, AC = 4cm, AH = 2,4 cmĐáp án cần chọn là: B
  • Áp dụng định lý Pytago cho ABC vuông tại A, có:Xét ∆ABC vuông tại A ta có:sin B =     B  36o52’Vì ∆ABC vuông tại A ta có:Áp dụng hệ thức lượng trong ABC vuông tại A có đường cao AH ta có:AH.BC = AB.AC => AH. 7,5 = 4,5. 6 => AH = 3,6Đáp án cần chọn là: B
  • A. BC = 25; B^=36052′; C^=5308′
  • B. BC = 25; B^=5308′; C^=5308′
  • C. BC = 25; B^=36052′; C^=5308′
  • D. BC = 25; B^=36052′; C^=5308′
  • Áp dụng định lý Pytago cho  vuông tại A có:Đáp án cần chọn là: B
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Khách

Hãy nhập vướng mắc của bạn vào đây

Dưới đấy là một vài vướng mắc hoàn toàn có thể liên quan tới vướng mắc mà bạn trình lên. Có thể trong số đó có câu vấn đáp mà bạn cần!

Bài 1 Tính diện tích s quy hoạnh hình tam giác có a Độ dài đáy là 3,6m, độ cao là 2,5m.b Độ dài đáy là 3m, độ cao là 18dmBài 2 Cho hình tam giác ABC có độ cao AH 2,7cm và BM 1 3 BC xem hình vẽ . Biết BM 2cm, tính diện tích s quy hoạnh hình tam giác ABM và AMC.Bài 3 Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng. Diện tích hình tam giác vuông MNP là A. 66cm2B. 66dm2C. 660cm2D.1320cm2Bài 4 Tính diện tích s quy hoạnh hình tam giác có Đô dài đáy là 4 5 m, độ cao là một trong,7m Độ dài đáy là 8 3 dm, độ cao là 3 2 dm.Bài 5 Cho hình tam giác ABC có diện tích s quy hoạnh 4,75dm2, độ cao AH 2,5dm. Tính độ dài đáy BC.

b)Xét tam giác ABC vuông tại A có:∠B + ∠C =900 ⇒ ∠C =900- 53,10=36,90Xét tứ giác APHQ có:∠(PAQ) = ∠(AQH) = ∠(APH) = 900⇒ Tứ giác APHQ là hình chữ nhật⇒ PQ = AH = 12/5 (cm)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm; BC = 5cm. Kẻ đường cao AH. Gọi P, Q. lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC

a) Tính độ dài BH, CH, AH

Xem đáp án » 18/06/2022 1,089

Phần trắc nghiệm

Nội dung vướng mắc 1

Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 9cm, BC = 25cm, khi đó AB bằng:

Xem đáp án » 18/06/2022 826

Cho tam giác ABC nhọn, độ dài những cạnh BC, CA, AB lần lượt là a, b, c. Chứng minh rằng:

asinA=bsinB=csinC

Xem đáp án » 18/06/2022 631

Tam giác ABC vuông tại B, biết AB = 5, BC = 12 thì số đo của góc C bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 18/06/2022 594

Tam giác DEF vuông tại D, biết DE = 25, góc E = 420, thì độ dài của cạnh EF bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 18/06/2022 443

Cho α+β=900, ta có:

Xem đáp án » 18/06/2022 318

Tam giác OPQ vuông tại P, đường cao PH Biết OP = 8, PQ = 15 thì PH bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 18/06/2022 255

Giá trị của biểu thức sin 360 – cos540 bằng:

Xem đáp án » 18/06/2022 181

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm; BC = 5cm. Kẻ đường cao AH. Gọi P, Q. lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC

c) Tính AP.BP + AQ.AC

Xem đáp án » 18/06/2022 163

Đơn giản những biểu thức sau:

d)

sin2200+cos2300-sin2400-sin2500+cos2600+sin2700

Xem đáp án » 18/06/2022 127

Đơn giản những biểu thức sau:

b) sinα – sinα.cos2α

Xem đáp án » 18/06/2022 125

Đơn giản những biểu thức sau:

c) sin4α+cos4α+2sin2αcos2α

Xem đáp án » 18/06/2022 109

Phần tự luận

Nội dung vướng mắc 1

Đơn giản những biểu thức sau:

a) 1 – sin2α

Xem đáp án » 18/06/2022 91

Xét tam giác ABC vuông tại A+ Theo định lý Pytago ta có: + Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có:AB2 = BH. BC => BH = AB2BC=325=95=1,8cmMà BH + CH = BC => CH = BC – BH = 5 – 1,8 = 3,2 cmLại có AH. BC = AB.AC => AH = AB.ACBC=3.45  = 2,4cmVậy BH = 1,8cm, CH = 3,2cm, AC = 4cm, AH = 2,4 cmĐáp án cần chọn là: B

Page 2

Áp dụng định lý Pytago cho ABC vuông tại A, có:Xét ∆ABC vuông tại A ta có:sin B =     B  36o52’Vì ∆ABC vuông tại A ta có:Áp dụng hệ thức lượng trong ABC vuông tại A có đường cao AH ta có:AH.BC = AB.AC => AH. 7,5 = 4,5. 6 => AH = 3,6Đáp án cần chọn là: B

Page 3

19/06/2022 1,307

A. BC = 25; B^=36052′; C^=5308′

B. BC = 25; B^=5308′; C^=5308′

Đáp án đúng chuẩn

C. BC = 25; B^=36052′; C^=5308′

D. BC = 25; B^=36052′; C^=5308′

Áp dụng định lý Pytago cho  vuông tại A có:Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, BC = 5cm. AH là đường cao. Tính BH, CH, AC và AH.

Xem đáp án » 19/06/2022 2,484

Cho ∆ABC vuông tại A, AB = 12cm, AC = 16cm, tia phân giác AD, đường cao AH. Tính HD.

Xem đáp án » 19/06/2022 2,118

Cho tam giác ABC có AB = 4cm, AC = 43, BC = 8cm.Tính số đo B^, C^ và độ dài đường cao AH của ABC

Xem đáp án » 19/06/2022 2,038

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 6cm, AC = 4,5cm

Tính những góc B, C và đường cao AH của tam giác?

Xem đáp án » 19/06/2022 885

Giải tam giác vuông ABC, biết A^=900 và BC = 50cm; B^=480 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Xem đáp án » 19/06/2022 504

Cho tam giác ABC vuông tại A, B^=350 và AB = 6cm. Vẽ đường cao AH và trung tuyến AM của tam giác ABC

Giải tam giác ABC.

Xem đáp án » 19/06/2022 396

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 21cm; C^=400, phân giác BD (D thuộc AC). Độ dài phân giác BD là? (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Xem đáp án » 19/06/2022 373

Cho ∆ABC vuông tại A có đường cao AH và đường trung tuyến AM. Biết AH = 3cm; HB = 4cm. Hãy tính AB, AC, AM và diện tích s quy hoạnh tam giác ABC.

Xem đáp án » 19/06/2022 336

Cho hình vẽ sau:

Chọn câu sai.

Xem đáp án » 19/06/2022 315

Cho hình thang vuông ABCD có hai đáy AB = 12cm, DC = 16cm, cạnh xiên AD = 8cm. Tính những góc và cạnh góc vuông của hình thang.

Xem đáp án » 19/06/2022 246

Cho ∆MNP vuông tại M có đường cao MH. Gọi I, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên MN, MP. Biết HK = 9cm, HI = 6cm. Khi đó tính độ dài những cạnh của MNP.

Xem đáp án » 19/06/2022 225

Cho tứ giác ABCD có AB = AC = AD = 20cm, B^=600 và A^=900. Kẻ BE DC kéo dãn.

Tính BE?

Xem đáp án » 19/06/2022 223

Cho ∆ABC vuông tại A. Biết ABAC=57 . Đường cao AH = 15cm. Tính HC.

Xem đáp án » 19/06/2022 188

Cho tam giác ABC vuông tại A, có AC = 14, BC = 17. Khi đó tan B bằng:

Xem đáp án » 19/06/2022 180

Cho α;β là hai góc nhọn bất kì α<β . Chọn câu đúng.

Xem đáp án » 19/06/2022 130

Reply
1
0
Chia sẻ

Clip Cho tam giác ABC có đường cao AH biết AH 3cm BC 5cm diện tích s quy hoạnh tam giác ABC là ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho tam giác ABC có đường cao AH biết AH 3cm BC 5cm diện tích s quy hoạnh tam giác ABC là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cho tam giác ABC có đường cao AH biết AH 3cm BC 5cm diện tích s quy hoạnh tam giác ABC là miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Cho tam giác ABC có đường cao AH biết AH 3cm BC 5cm diện tích s quy hoạnh tam giác ABC là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho tam giác ABC có đường cao AH biết AH 3cm BC 5cm diện tích s quy hoạnh tam giác ABC là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho tam giác ABC có đường cao AH biết AH 3cm BC 5cm diện tích s quy hoạnh tam giác ABC là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tam #giác #ABC #có #đường #cao #biết #3cm #5cm #diện #tích #tam #giác #ABC #là