Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho tứ diện ABCD Gọi EF lần lượt là trung điểm Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho tứ diện ABCD Gọi EF lần lượt là trung điểm được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-08 06:25:08 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

227

19/06/2022 2,128

B. giao điểm của EG và AF

Đáp án đúng chuẩn

Nội dung chính

  • B. giao điểm của EG và AF
  • C. Giao điểm của EG và AC
  • D. giao điểm của EG và CD
  • Vì G là trọng tâm tam giác BCD và F  là trung điểm của CD nên G thuộc (ABF)Ta có E là trung điểm của AB nên E thuộc ( ABF). Gọi M là giao điểm của EG và AF mà AF⊂ACD suy ra M thuộc (ACD). Vậy giao điểm của EG và mp (ACD)  là giao điểm  M của EG và AFChọn B.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

C. Giao điểm của EG và AC

D. giao điểm của EG và CD

Vì G là trọng tâm tam giác BCD và F  là trung điểm của CD nên G thuộc (ABF)Ta có E là trung điểm của AB nên E thuộc ( ABF). Gọi M là giao điểm của EG và AF mà AF⊂ACD suy ra M thuộc (ACD). Vậy giao điểm của EG và mp (ACD)  là giao điểm  M của EG và AFChọn B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tứ diện ABCD ; gọi G là trọng tâm tam giác BCD và M là trung điểm CD; I là yếu tố ở trên đoạn thẳng AG; BI cắt (ACD) tại J. Chọn xác lập sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 10,776

Cho tứ diện ABCD. Gọi M; N lần lượt  là  trung điểm của AC và  BC. Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho BP= 2 PD. Giao điểm của CD và mp (MNP) là giao điểm của:

Xem đáp án » 19/06/2022 9,165

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I; J lần lượt là trung điểm của SA; SB. Hỏi xác lập nào sau này là sai.

Xem đáp án » 19/06/2022 6,027

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SC; I là giao điểm của Am và ( SBD). Mệnh đề nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 3,616

Cho tứ diện S. ABC. Lấy điểm E; F lần lượt trên đoạn SA; SB và điểm G trọng tâm giác ABC. Gọi H là giao điểm của EF và AB; J là giao điểm của HG và BC. Tìm giao tuyến của (EFG) và  (SGC).

Xem đáp án » 19/06/2022 2,331

Cho tứ diện ABCD và điểm M thuộc AB và N thuộc CD; điểm G nằm trong tam giác BCD. Tìm giao tuyến của (GMN) và (ACD)

Xem đáp án » 19/06/2022 2,002

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Mặt phẳng (GCD) cắt tứ diện theo 1 thiết diện có diện tích s quy hoạnh là

Xem đáp án » 19/06/2022 1,803

Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình thang (AB// CD). Tìm xác lập sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 1,765

Cho tứ giác ABCD có AC và BD căt nhau tại O. Một điểm S không thuộc mp (ABCD). Trên đoạn SC lấy 1 điểm M không trùng với S và C. Giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (ABM) là

Xem đáp án » 19/06/2022 997

Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Mặt phẳng α qua MN cắt AD; BC lần lượt  tại P và Q.. Biết MP cắt NQ tại I. Ba điểm nào sau này thẳng hàng?

Xem đáp án » 19/06/2022 950

Cho tứ diện ABCD. Gọi E; F; G là yếu tố lần lượt thuộc những cạnh AB; AC; BD sao cho  EF cắt BC tại I; EG cắt AD tại H . Ba đường nào sau này đồng quy?

Xem đáp án » 19/06/2022 914

Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình thang AB// CD. Gọi I là giao điểm của AC và BD. Trên cạnh  SB lấy điểm M . Tìm giao tuyến của  mặt phẳng (ADM) và (SAC)?

Xem đáp án » 19/06/2022 877

Cho tứ diện S.ABCD . Gọi L; M; N lần lượt là những điểm trên những cạnh SA; SB và AC sao cho LM không tuy nhiên tuy nhiên với AB ; LN không tuy nhiên tuy nhiên với SC. Mặt phẳng (LMN) cắt những cạnh AB; BC; SC lần lượt tại K; I; J. Ba điểm nào sau này thẳng hàng

Xem đáp án » 19/06/2022 790

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M; N; P lần lượt là trung điểm của những cạnh BC; CD và SA. Gọi E là giao điểm của MN và AD; F là giao điểm của MN và AB. Tìm giao tuyến của (MNP) và (SBC)

Xem đáp án » 19/06/2022 550

Cho tứ diện S. ABC. Lấy M thuộc SB; N thuộc AC và I thuộc SC sao cho MI không tuy nhiên tuy nhiên với BC; NI không tuy nhiên tuy nhiên với SA. Gọi K là giao điểm của MI và BC. Tìm giao tuyến của (MNI) với (SAB).

Xem đáp án » 19/06/2022 541

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Các yếu tố nào sau này xác lập một mặt phẳng duy nhất?

Tìm xác lập đúng trong những xác lập sau.

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Hình chóp lục giác có bao nhiêu mặt bên?

Tìm xác lập sai trong những xác lập sau này ?

Lăng trụ tam giác có bao nhiêu mặt?

Hai mặt phẳng tuy nhiên tuy nhiên có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Cho hình chóp tứ giác đều (S.ABCD) có cạnh đáy bằng (a,,,,left( a > 0 right).) Các điểm (M,,,N,,,P) lần lượt là trung điểm của (SA,,,SB,,,SC,.) Mặt phẳng (left( MNP right)) cắt hình chóp theo một thiết diện có diện tích s quy hoạnh bằng:

Vì G là trọng tâm tam giác BCD và F  là trung điểm của CD nên G thuộc (ABF)

Ta có E là trung điểm của AB nên E thuộc ( ABF).

Gọi M là giao điểm của EG và AF mà AF⊂ACD suy ra M thuộc (ACD).

Vậy giao điểm của EG và mp (ACD)  là giao điểm  M của EG và AF

Chọn B.

Page 2

Ta có giao tuyến của 2 mp (ABD) và (BCD)  là BD.

Lại có I∈MP⊂ABDI∈NQ⊂BCD⇒I thuộc giao tuyến của (ABD)  và (BCD).

=> I thuộc BD => 3 điểm I; B; D  thẳng hàng.

 Chọn B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Reply
4
0
Chia sẻ

Video Cho tứ diện ABCD Gọi EF lần lượt là trung điểm ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho tứ diện ABCD Gọi EF lần lượt là trung điểm tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cho tứ diện ABCD Gọi EF lần lượt là trung điểm miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Download Cho tứ diện ABCD Gọi EF lần lượt là trung điểm miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho tứ diện ABCD Gọi EF lần lượt là trung điểm

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho tứ diện ABCD Gọi EF lần lượt là trung điểm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tứ #diện #ABCD #Gọi #lần #lượt #là #trung #điểm