Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Chọn phát biểu sau để tạo đối tượng người dùng mới 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Chọn phát biểu sau để tạo đối tượng người dùng mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-08 04:19:09 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

5

Trắc nghiệm Tin học 12 bài số 2 (có đáp án)

275.052

Tiếp tục kiến thức và kỹ năng ôn luyện bài trắc nghiệm Tin học 12 bài số 1, ở bài trắc nghiệm Tin học 12 số 2 này những em sẽ nhớ lại những khái niệm hệ quản trị cơ sở tài liệu Microsoft Access. Ngoài kiến thức và kỹ năng cơ bản đó thì bạn sẽ biết cấu trúc bảng là gì, những thao tác cơ bản trên bảng như nào để đã có được bảng hoàn hảo nhất. Bài trắc nghiệm dưới đây gồm 30 vướng mắc, bao quát bài 3, bài 4 và bài 5 trong SGK Tin học 12 để những em học viên thực hành thực tiễn ôn luyện.

 • Trắc nghiệm tin học 12 bài số 3

 • 1: Access là gì?

  • A. Là ứng dụng ứng dụng

  • B. Là hệ QTCSDL do hãng Microsoft sản xuất

  • C. Là phần cứng

  • D. Cả A và B

 • 2: Access là hệ QT CSDL dành riêng cho:

  • A. Máy tính thành viên

  • B. Các mạng máy tính trong mạng toàn thế giới

  • C. Các máy tính chạy trong mạng cục bộ

  • D. Cả A và C

 • 3: Hãy sắp xếp tiến trình sau để được một thao tác đúng thời cơ tạo một CSDL mới?

  (1) Chọn nút Create

  (2) Chọn File -> New

  (3) Nhập tên cơ sở tài liệu

  (4) Chọn Blank Database

  • A. (2) → (1) → (3) → (4)

  • B. (1) → (2) → (3) → (4)

  • C. (1) → (3) → (4) → (2)

  • D. (2) → (4) → (3) → (1)

 • 4: Các hiệu suất cao chính của Access?

  • A. Lập bảng

  • B. Tính toán và khai thác tài liệu

  • C. Lưu trữ tài liệu

  • D. Ba câu trên đều đúng

 • 5: Chọn câu sai trong những câu sau:

  • A. Access hoàn toàn có thể phục vụ công cụ tạo lập CSDL

  • B. Access không tương hỗ tàng trữ CSDL trên những thiết bị nhớ.

  • C. CSDL xây dựng trong Access gồm những bảng và link Một trong những bảng.

  • D. Access được cho phép update tài liệu, tạo báo cáo, thống kê, tổng hợp.

 • 6: Các đối tượng người dùng cơ bản trong Access là:

  • A. Bảng, Macro, Biểu mẫu, Mẫu hỏi

  • B. Bảng, Mẫu hỏi, Biểu mẫu, Báo cáo

  • C. Bảng, Macro, Biểu mẫu, Báo cáo

  • D. Bảng, Macro, Môđun, Báo cáo

 • 7: Để định dạng, tính toán, tổng hợp và in tài liệu, ta dùng:

  • A. Table

  • B. Form

  • C. Query

  • D. Report

 • 8: Để khởi động Access, ta thực thi:

  • A. Nháy đúp vào hình tượng Access trên màn hình hiển thị nền

  • B. Nháy vào hình tượng Access trên màn hình hiển thị nền

  • C. Start → All Programs → Microsoft Office → Microsoft Access

  • D. A hoặc C

 • 9: Trong Acess, để mở CSDL đã lưu, thao tác thực thi lệnh nào sau này là đúng?

  • A. File/new/Blank Database

  • B. Create table by using wizard

  • C. File/open/

  • D. Create Table in Design View

 • 10: Kết thúc phiên thao tác với Access bằng phương pháp thực thi thao tác:

  • A. File/Close

  • B. Nháy vào nút (X) nằm ở vị trí góc trên bên phải màn hình hiển thị thao tác của Access

  • C. File/Exit

  • D. Câu B hoặc C

 • 11: Thành phần cơ sở của Access là:

  • A. Table

  • B. Field

  • C. Record

  • D. Field name

 • 12: Để mở một bảng ở chính sách thiết kế, ta chọn bảng đó rồi:

  • A. Click vào nút Design

  • B. Bấm Enter

  • C. Click vào nút New

  • 5. D. Click vào nút Open

 • 13: Trong những phát biểu sau, phát biểu nào sai?

  • A. Trường (field): bản chất là cột của bảng, thể hiện thuộc tính của chủ thể cần quả

  • B. Kiểu tài liệu (Data Type): là kiểu của tài liệu lưu trong một trường

  • C. Một trường hoàn toàn có thể có nhiều kiểu tài liệu

  • D. Bản ghi (record): bản chất là hàng của bảng, gồm tài liệu về những thuộc tính của chủ thể được quản trị và vận hành

 • 14: Trong Access, khi nhập tài liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác lập kiểu tài liệu gì ?

  • A.Yes/No

  • B. Boolea

  • C. True/False

  • D. Date/Time

 • 15: Khi chọn kiểu tài liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo cty tiền tệ), phải chọn loại nào?

  • A. Number

  • B. Date/time

  • C. Currency

  • D. Text

 • 16: Chọn kiểu tài liệu nào cho truờng điểm “Tóan”, “Lý”,…

  • A. Number

  • B. AutoNumber

  • C. Yes/No

  • D. Currency

 • 17: Trong Access khi ta nhập tài liệu cho trường “Ghi chú” trong CSDL (tài liệu kiểu văn bản) mà nhiều hơn nữa 255 kí tự thì ta nên phải định nghĩa trường đó theo phong cách nào?

  • A. Text

  • B. Currency

  • C. Longint

  • D. Memo

 • 18: Trong hiên chạy cửa số CSDL đang thao tác, để tạo cấu trúc bảng trong chính sách thiết kế, thao tác thực thi lệnh nào sau này là đúng?

  • A. Nháy nút New , rồi nháy đúp Design View

  • B. Nhấp đúp

  • C. Nháy đúp vào Create Table in Design View

  • D. A hoặc C

 • 19: Để chỉ định khóa chính cho một bảng, sau khi chọn trường, ta thực thi:

  • A. Edit → Primary key

  • B. Nháy nút key

  • C. A và B

  • D. A hoặc B

 • 20: Trong Access, muốn nhập tài liệu vào cho một bảng, ta thực thi :

  • A. Nhập trực tiếp trong chính sách trang tài liệu

  • B. Nháy đúp trái chuột lên tên bảng cần nhập tài liệu

  • C. Dùng biểu mẫu

  • D. A hoặc B hoặc C

 • 21: Cập nhật tài liệu là:

  • A. Thay đổi tài liệu trong những bảng gồm: thêm bản ghi mới, sửa đổi, xóa bản ghi

  • B. Thay đổi cấu trúc của bảng

  • C. Thay đổi tài liệu trong những bảng

  • D. Thay đổi cách hiển thị tài liệu trong bảng

 • 22: Trong khi nhập tài liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực thi : Insert > ………..

  • A. New Record

  • B. Rows

  • C. New Rows

  • D. Record

 • 23: Bảng đã được hiển thị ở chính sách trang tài liệu, với một trường đã chọn, muốn sắp xếp những bản ghi theo thứ tự tăng, thao tác thực thi lệnh nào sau này là đúng?

  • A. Insert/New Record

  • B. Edit/ Sort Ascending

  • C. Record/Sort/Sort Descending

  • D. Record/Sort/Sort Ascending

 • 24: Khẳng định nào sau này là sai?

  • A. Lọc tìm kiếm được những bản ghi trong nhiều bảng thỏa mãn nhu cầu với Đk lọc

  • B. Sử dụng lọc theo ô tài liệu đang chọn để tìm nhanh những bản ghi có tài liệu trùng với ô đang chọn

  • C. Lọc là một công cụ của hệ QT CSDL được cho phép tìm ra những bản ghi thỏa mãn nhu cầu một số trong những Đk nào đó phục vụ tìm kiếm

  • D. Sử dụng lọc theo mẫu để tìm những bản ghi thỏa mãn nhu cầu những tiêu chuẩn phức tạp

 • 25: Trong Access, muốn in tài liệu ra giấy, ta thực thi

  • A. File – Print

  • B. Windows – Prin

  • C. Tools – Print

  • D. Edit – Print

 • 26: Để xóa một bản ghi ta thực thi thao tác nào dưới đây?

  Hình 1: Hình 2:

  • A. Chọn Insert → Delete Record rồi chọn Yes.

  • B. Nháy hình 1 trên thanh công cụ rồi chọn Yes.

  • C. Nháy hình 2 trên thanh công cụ rồi chọn Yes.

  • D. Cả A và B đều đúng.

 • 27: Để sắp xếp tài liệu trường nào đó giảm dần ta chọn hình tượng nào sau này?

  Hình 1: Hình 2:

  Hình 3: Hình 4:

  • A. Hình 2

  • B. Hình 1

  • C. Hình 4

  • D. Hình 3

 • 28: Cho những thao tác dưới đây, trình tự những thao tác để thực thi được việc lọc theo ô tài liệu đang chọn là:

  (1) Nháy nút

  (2) Nháy nút

  (3) Chọn ô có tài liệu cần lọc

  • A. (3) → (1) → (2)

  • B. (3) → (1)

  • C. (3) → (2) → (1)

  • D. (3) → (2)

 • 29: Cho những thao tác dưới đây, trình tự những thao tác để thực thi được việc lọc theo mẫu là:

  (1) Nháy nút

  (2) Nháy nút

  (3) Nhập Đk lọc vào từng trường tương ứng theo mẫu

  • A. (1) → (3) → (2)

  • B. (2) → (3) → (1)

  • C. (3) → (2) → (1)

  • D. (1) → (2) → (3)

 • 30: Để lọc ra list học viên “Nam” trong lớp, ta thực thi:

  A. Trên trường (Giới Tính) ta nháy nút

  B. Nháy nút , rồi gõ vào chữ (“Nam”) trên trường (Giới Tính), tiếp theo đó nháy nút

  C. Trên trường (Giới Tính) ta click chuột vào một trong những ô có mức giá trị là (Nam), rồi nháy nút

  • Đáp án A

  • Đáp án B

  • Đáp án C

  • B và C đều đúng

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Làm lại

 • Công thức tính diện tích s quy hoạnh hình hộp chữ nhật 17/06
 • Diện tích xung quanh hình trụ, diện tích s quy hoạnh toàn phần hình trụ 01/07
 • Công thức tính độ cao hình thang: thường, vuông, cân 01/09
 • Công thức tính diện tích s quy hoạnh hình vuông vắn, tính chu vi hình vuông vắn 01/07
 • Trọng tâm là gì? Công thức tính trọng tâm của tam giác 05/08
 • Công thức tính diện tích s quy hoạnh hình quạt tròn 30/06

Thứ Bảy, 09/10/2022 07:32

3 ★ 103 ? 275.052

0 Bình luận

Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất

Xóa Đăng nhập để Gửi

  Bài viết tiên tiến và phát triển nhất

  • Cách viết chữ lên ảnh trong Google Docs
  • Mỹ triệt phá mạng botnet khổng lồ do tình báo Nga điều hành quản lý
  • Top điện thoại Xiaomi tốt nhất 2022
  • Google sẵn sàng sẵn sàng “thanh trừng” hàng loạt ứng dụng lỗi thời trên Play Store
  • Microsoft chú ý nhiều phiên bản .NET Framework sẽ hết hạn vào tháng bốn
  • PowerPoint 2022 (Phần 11): Trình bày slideshow

  Lập trình

  • Tìm hiểu về Class, Object và Instance trong lập trình hướng đối tượng người dùng
  • Hàm CEILING trong SQL Server
  • Tham số biến trong C
  • Điều kiện IN trong SQL Server
  • Hướng dẫn setup SQL Server 2022
  • Kiểu tài liệu trong C#
  • 7 nguyên do bạn nên học ngôn từ lập trình Swift
  • 6 hướng dẫn miễn phí tốt nhất để tìm hiểu về React và tạo những ứng dụng web
  • Ma trận trong Python

  Xem thêm

  Reply
  9
  0
  Chia sẻ

  Video Chọn phát biểu sau để tạo đối tượng người dùng mới ?

  You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Chọn phát biểu sau để tạo đối tượng người dùng mới tiên tiến và phát triển nhất

  Chia Sẻ Link Cập nhật Chọn phát biểu sau để tạo đối tượng người dùng mới miễn phí

  Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Chọn phát biểu sau để tạo đối tượng người dùng mới miễn phí.

  Thảo Luận vướng mắc về Chọn phát biểu sau để tạo đối tượng người dùng mới

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chọn phát biểu sau để tạo đối tượng người dùng mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Chọn #phát #biểu #sau #để #tạo #đối #tượng #mới