Contents

Thủ Thuật về Công thức so sánh hơn bằng nhất Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Công thức so sánh hơn bằng nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-07 23:49:07 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

117

Câu so sánh là một trong loại câu được sử dụng rất phổ cập trong tiếng Anh. Không chỉ trong tiếp xúc mà trong những kỳ thi tiếng Anh quốc tế, việc sử dụng câu so sánh hơn và so sánh hơn nhất sẽ hỗ trợ bạn gây được ấn tượng với những người trái chiều về kĩ năng sử dụng ngôn từ của tớ. 

Nội dung chính

 • 1. Các loại câu so sánh trong tiếng Anh
 • 2. So sánh bằng
 • Công thức
 • Những cấu trúc thể hiện sự so sánh ngang bằng
 • 3. So sánh hơn kém
 • 3.1. So sánh hơn với tính từ ngắn
 • 3.2. So sánh hơn với tính từ dài
 • 3.3. Lưu ý sử dụng công thức so sánh hơn
 • 4. So sánh nhất
 • 4.1. So sánh hơn nhất với tính từ ngắn
 • 4.2. So sánh hơn nhất với tính từ dài
 • 4.3. Lưu ý khi sử dụng mẫu câu so sánh hơn nhất
 • 5. Những dạng câu so sánh được biệt
 • 5.1. So sánh gấp nhiều lần
 • 5.2. So sánh kép (Double comparison)
 • 5.3. So sánh hơn kém không dùng “than”
 • 6. Bài tập vận dụng
 • Bài tập 1
 • Bài tập 2
 • Bài tập 3
 • Bài tập 4
 • Bài tập 5

Chính vì vậy, ieltscaptoc đã tổng hợp kiến thức và kỹ năng khá đầy đủ và rõ ràng nhất về so sánh hơn và so sánh hơn nhất trong tiếng Anh. Bài viết còn phục vụ cho những bạn bài tập có đáp án để rèn luyện ở cuối bài nhé!

1. Các loại câu so sánh trong tiếng Anh

Câu so sánh trong tiếng Anh dựa theo mục tiêu sử dụng mà phân thành

 • So sánh nhất: Sử dụng trong trường hợp so sánh một sự vật, yếu tố, hiện tượng kỳ lạ…có điểm nổi trội nhất so với những cái còn sót lại.
 • So sánh ngang bằng: Sử dụng để so sánh trong trường hợp một sự vật, yếu tố, hiện tượng kỳ lạ…có điểm giống, tương tự với cùng 1 hoặc nhiều đối tượng người dùng cùng liên quan.
 • So sánh hơn kém: So sánh một sự vật, hiện tượng kỳ lạ, yếu tố với đối tượng người dùng khác về điểm nào nổi trội hơn hoặc kém hơn.

Câu so sánh trong tiếng Anh

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm bộ sưu tập câu so sánh và làm bài tập phía dưới nhé.

Các bạn lưu ý những kí hiệu viết tắt

 • S – Chủ ngữ
 • V – Vị ngữ
 • Adj – tính từ
 • Adv – trạng từ

2. So sánh bằng

So sánh bằng được thực thi bằng phương pháp thêm as + adj/adv + as.

Công thức

S + to be/ V + as + adj/ adv + as + (S + tobe/ V) + O S + to be/ V + not + as + adj/ adv + as + O So sánh bằng

Ví dụ

Jane sings as well as her sister.

(Jane hát hay như thể chị cô ấy.)

Is the film as interesting as you expected?

(Phim có hay như thể bạn mong đợi không?)

Những cấu trúc thể hiện sự so sánh ngang bằng

Công thức So/ As

Có thể sử dụng So thay cho As trong câu phủ định khi để câu so sánh ngang bằng

Cấu trúc

S + not as/ so + adj/ adv + O

Ví dụ: This flat isn’t as/ so big as our old one.

(Căn hộ này sẽ không còn lớn bằng căn hộ cao cấp cũ của chúng tôi.)

Công thức the same as

S + to be + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Ví dụ: My house is as high as his.

= My house is the same height as his.

= The height of my house is the same as his.

(Nhà tôi cao bằng nhà anh ấy.)

Công thức Less… than = not as/ so… as

S + to be + not + so/as + adj + as + noun/ pronoun/ clause.

Nhưng khi sử dụng khi nói thân thiện not as/ so…as thường được sử dụng hơn less…than.

Ví dụ: Today is less cold than yesterday. (Hôm nay đỡ lạnh hơn ngày hôm qua.)

= Today isn’t as/so cold as yesterday. (Hôm nay không thật lạnh như ngày ngày hôm qua.)

Công thức The Same

S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Ví dụ: My house is as high as his.

= My house l is the same height as his.

(Nhà tôi cùng độ cao với nhà anh ấy.)

Bên cạnh đó, để ý quan tâm những dạng câu khác trong IELTS nhé

3. So sánh hơn kém

So sánh hơn được sử dụng để so sánh giữa 2 người, yếu tố, sự vật, hiện tượng kỳ lạ.

So sánh hơn kém

Chúng ta phân loại hai loại

 • So sánh với tính từ ngắn – có một âm tiết
 • So sánh với tính từ dài – có 2 âm tiết trở lên

3.1. So sánh hơn với tính từ ngắn

Công thức so sánh với tính từ ngắn

Có 2 cách so sánh bằng tiếng Anh, trong số đó so sánh hơn dùng để để so sánh giữa người (hoặc vật) này với những người (hoặc vật) khác.

Cấu trúc

 S + to be + adj + er + than + Noun/ Pronoun

Quy tắc thêm “Er” sau tính từ

 • Tính từ ngắn là tính từ có một âm tiết. Chúng ta thêm er phía sau tính từ để thể hiện sự so sánh hơn.
 • Công thức hoàn toàn có thể vận dụng với trạng từ có một âm tiết và 1 số tính từ 2 âm tiết có tận cùng bằng -ow, -y, -le, như dưới đây.
 • Nếu tận ở đầu cuối âm y thì đổi thành I ngắn trước lúc thêm er
 • Nếu tính từ mà có khởi đầu bằng phụ âm, nguyên âm và phụ âm thì phụ âm cuối phải gấp hai trước lúc thêm er.

Ví dụ

 • big (to, lớn) -> bigger (to nhiều hơn, to nhiều hơn)
 • fast (nhanh) -> faster (nhanh hơn)
 • quiet (yên lặng) -> quieter (yên lặng hơn)
 • happy (niềm sung sướng) -> happier (niềm sung sướng hơn)
 • clever (thông minh) -> cleverer (thông minh hơn)
 • narrow (hẹp) -> narrower (hẹp hơn)
 • simple (đơn thuần và giản dị) -> simpler (đơn thuần và giản dị hơn)

Ví dụ: Tom is taller than Bin. (Tom cao hơn Bin.)

3.2. So sánh hơn với tính từ dài

Công thức so sánh với tính từ dài

S + V + more/less + adj/adv + than + N/pronoun

Biến đổi tính từ, trạng từ trong câu so sánh hơn

Đối với tính từ dài, có 2 âm tiết trở lên thì ta thêm more vào trước tính từ (hoặc trạng từ) để thể hiện so sánh hơn kém.

Tuy nhiên, không vận dụng với những từ hai âm tiết kết thúc bằng đuôi -er, -ow, -y, -le).

Ví dụ

 • useful (hữu ích) -> more useful (hữu ích hơn)
 • boring (tẻ nhạt) -> more boring (tẻ nhạt hơn)
 • tired (mệt) -> more tired (mệt hơn)
 • quickly (nhanh) -> more quickly (nhanh hơn)
 • quietly (yên tĩnh) -> more quietly (yên tĩnh hơn)
 • beautiful (đẹp) -> more beautiful (đẹp hơn)
 • interesting (thú vị) -> more interesting (thú vị hơn)

3.3. Lưu ý sử dụng công thức so sánh hơn

 • Sau than là đại từ nhân xưng làm chủ ngữ, không phải tân ngữ
 • Khi so sánh một vật hay một người với toàn bộ vật, người còn sót lại thì ta thêm else
 • Khi so sánh một vật hoặc một người với tất khắp cơ thể hoặc vật còn sót lại thì ta phải thêm “else” sau anything/anybody.
 • Ở mệnh đề quan hệ, chủ ngữ sau “than“, ”as” hoàn toàn có thể bỏ được nếu 2 chủ ngữ trùng nhau.
 • Các tân ngữ hoàn toàn có thể bị vô hiệu sau những động từ ở mệnh đề sau “than” và “as“
 • Chúng ta cũng hoàn toàn có thể thay cấu trúc not as…as bằng not so…as để nói rằng cái gì đó là không bằng cái kia (So sánh không bằng), nhưng KHÔNG thay as…as bằng so…as.

Ví dụ: He is smarter than anybody else in the class.

(Anh ấy thông minh hơn bất kỳ ai khác trong lớp.)

4. So sánh nhất

So sánh nhất dùng để so sánh sự vật, hiện tượng kỳ lạ với toàn bộ sự vật, hiện tượng kỳ lạ khác, nhấn mạnh yếu tố nét nổi trội nhất.

So sánh hơn nhất

Chúng ta phân loại hai loại

 • So sánh hơn nhất với tính từ ngắn – có một âm tiết
 • So sánh hơn nhất với tính từ dài – có 2 âm tiết trở lên

4.1. So sánh hơn nhất với tính từ ngắn

Cấu trúc

S + V + the + adj+ EST

Ví dụ

Mai is the tallest in the class. (Mai là người cao nhất lớp)

Tom learns the best in his class. (Tom học tinh luyện trong lớp của anh ấy)

Quy tắc thêm “EST” sau tình từ trong câu so sánh hơn nhất

 • Phần lớn những tính từ ngắn thêm –est

Ví dụ: fast -> the fastest

 • Tính từ kết thúc bằng –y: bỏ –y và thêm –iest

Ví dụ: happy -> the happiest

 • Tính từ kết thúc bằng –e: thêm –st

Ví dụ: simple -> the simplest

 • Tính từ kết thúc bằng một nguyên âm và một phụ âm: gấp hai phụ âm cuối rồi tiếp theo đó mới thê –est

Ví dụ: thin -> the thinnest

4.2. So sánh hơn nhất với tính từ dài

Công thức so sánh hơn nhất với tính từ dài

S + V + the MOST + adj

Ví dụ

She is the most beautiful girl in the class. (Cô ấy là cô nàng xinh đẹp tuyệt vời nhất lớp.)

Thanh is the most handsome boy in the neighborhood. (Thành là chàng trai đẹp trai nhất xóm)

Cấu trúc so sánh kém nhất

S + V + the least + Tính từ/Trạng từ + Noun/ Pronoun/ Clause

Ví dụ: Her ideas were the least practical suggestions.

(Ý tưởng của cô ấy là những gợi ý kém thực tiễn nhất.)

Một số từ bất quy tắc chuyển Tính từ -> So sánh nhất

 • Good -> The best
 • Bad -> The worst
 • Much/many -> The most
 • Little -> The least
 • Far -> Further
 • Happy -> the happiest
 • Simple -> the simplest
 • Narrow -> the narrowest
 • Clever -> the cleverest

4.3. Lưu ý khi sử dụng mẫu câu so sánh hơn nhất

 • Đổi đuôi tính từ với những từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng y sẽ tiến hành xem là tính từ ngắn: happy, busy, lazy, easy
 • Ở công thức so sánh hơn thì đổi y thành I ngắn rồi thêm er, còn với so sánh nhất thì thêm est.

Ví dụ: He is busier than me. (Anh ấy bận hơn tôi)

 • Tính từ ngắn kết thúc là một trong phụ âm mà trước đó có một nguyên âm duy nhất thì nhân đôi phụ âm rồi thêm est

Ví dụ: hot–>hotter -> hottest

 • Tính từ , trạng từ dài có hai âm trở lên nhưng một số trong những tính từ có hai âm tiết nhưng kết thúc bằng “le”,”et”,”ow” và ”er” vẫn xem là tính từ ngắn

Ví dụ: slow–> slower -> slowest

 • Tương tự so sánh trên, bạn hoàn toàn có thể bổ nghĩa thêm vào cho câu so sánh nhất với hoàn toàn có thể nhấn mạnh yếu tố bằng phương pháp thêm almost (hầu như); much (nhiều); quite (tương đối); by far/ far (thật nhiều) vào trước hình thức so sánh.

Ví dụ: Harry’s computer is much far more expensive than mine.

(Máy tính của Harry giá bán đắt hơn nhiều so với đồng hồ đeo tay của tôi.)

 • Most khi sử dụng với nghĩa very (rất) thì không còn the đứng trước và không còn ý niệm so sánh

Ví dụ: He is the smartest by far.

(Anh ấy là người thông minh nhất cho tới nay.)

 •  Để diễn đạt so sánh về khoảng chừng cách xa hơn, ta hoàn toàn có thể sử dụng further hoặc farther.

Ví dụ: She moved further down the road.  

(Cô ấy đi ra xa hơn về phía cuối con phố.)

 • Để diễn đạt so sánh về khoảng chừng cách xa nhất, ta hoàn toàn có thể sử dụng the furthest hoặc the farthest.

Ví dụ: Let’s see who can run the furthest.  

(Hãy thi xem ai chạy được xa nhất.)

 • Khi muốn diễn tả ý thêm hoặc nâng cao, ta dùng further.

Ví dụ: Do you have anything further to say?  

(You còn điều gì khác muốn nói nữa không?)

5. Những dạng câu so sánh được biệt

Ngoài những cấu trúc cơ bản để so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh hơn nhất, ieltscaptoc đã tổng hợp cho những bạn những dạng câu so sánh đặc biệt quan trọng trong tiếng Anh.

Những hình thức so sánh đặc biệt quan trọng

Dưới đấy là những hình thức so sánh đặc biệt quan trọng có cấu trúc, cách dùng và ví dụ minh họa để những bạn dễ học tập.

5.1. So sánh gấp nhiều lần

Đó là dạng so sánh về số lần: một nửa(half), gấp hai (twice), gấp ba (three times)…

Ở dạng so sánh này, toàn bộ chúng ta sẽ sử dụng so sánh bằng và phải xác lập được danh từ là đếm được hay là không đếm được.

Cấu trúc

S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + O

Ví dụ: 

Petrol is twice as expensive as it was a few years ago.

(Giá xăng giờ đây đắt gấp hai giá xăng cách đó vài năm.)

Her book costs three times as much as mine.

(Cuốn sách của cô ấy giá giá bán đắt hơn 3 lần của tôi)

Lưu ý

 • Trường hợp phủ định, as thứ nhất hoàn toàn có thể được thay bằng so. Sau as là một trong đại từ nhân xưng chủ ngữ, không được sử dụng tân ngữ.
 • You hoàn toàn có thể sử dụng danh từ để so sánh trong trường hợp này nhưng khi so sánh thì phải xác lập danh từ phải có tính từ tương tự.

5.2. So sánh kép (Double comparison)

Cấu trúc 1

The + comparative + S + V + the + comparative + S + V

Ví dụ: The sooner you take your medicine, the better you will feel

(Uống thuốc càng sớm, bạn sẽ càng cảm thấy tốt hơn)

Cấu trúc 2

The more + S + V + the + comparative + S + V

Ví dụ: The more you study, the smarter you will become

(You càng học nhiều, bạn sẽ càng trở nên thông minh hơn)

Cấu trúc 3

Short adj: S + V + adj + er + and + adj + er
Long adj: S + V + more and more + adj

Ví dụ: The weather gets colder and colder

(Thời tiết ngày càng lạnh hơn)

5.3. So sánh hơn kém không dùng “than”

Phải có “the” trước tính từ hoặc trạng từ so sánh. Chú ý phân biệt với so sánh hơn nhất. Thường trong câu sẽ có được cụm từ “of the two+noun”

Ví dụ

Harvey is the smarter of the two boys

(Harvey thông minh hơn trong hai cậu bé)

Of the two books, this one is the more interesting

(Trong hai cuốn, cuốn này là cuốn thú vị hơn)

6. Bài tập vận dụng

Bài tập 1

Chọn từ cho sẵn để điền vào chỗ trống

Fun     popular    delicious    talented    developed   succesful

 • Was the party as ……….. as she expected?
 • Apple is as………………………..as Samsung
 • Pham Nhat Vuong’s career is…………………………as many billionaires’ career in the world
 • Saigon used to be as………………….as several countries in Asia
 • My mom’s dishes are as…….………………as food served restaurants
 • f. Many people believe that Quang Hai is not as…………… as many famous footbal players in the world

  Bài tập 2

  Chia theo câu so sánh thích hợp

 • Many people would argue that robots are ………………..… (intelligent) than humans.
 • The price in the countryside is………………..… (cheap) than that in big cities.
 • Canada is far …………………..… (large) than Vietnam.
 • My garden is a lot more colorful……………… (colorful) than this park.
 • My friend is quieter…………..(quiet) than me.
 • Art-related subjects are ……………… (interesting) than science classes.
 • My current apartment is…………… (comfortable) than the one, I rented 2 years ago.
 • The weather this autumn is even ………….. (nice) than last autumn.
 • These products in this grocery are ………….. (natural) than these in the near one.
 • A holiday in the mountains is more memorable……………(memorable) then a holiday in the sea
 • Bài tập 3

  Cho dạng đúng của từ trong ngoặc

 • Who is the ………….. (tall) person in your family?
 • My mum is the ………….. (good) cook in the world.
 • Saigon is the…………..(big) month of the year in my country.
 • Cutting down trees could be considered to be one of …………..(dangerous) reason leading to pollution.
 • Goods is going to be………….. (expensive) during Tet holiday.
 • Where are the…………..(nice) beaches in your country?
 • I bought the TV with the………….. (reasonable) price ever.
 • Who is the most famous…………..(famous) singer in your country?
 • Internet is one of (important)________________inventions that changes humans’ life.
 • He was a (creative) _______ student in the class.
 • I prefer visitting Hongkong, one of (vibrant) ________city in the world.
 • I feel (encouraged) _________whenever I talk to my dad.
 • Bài tập 4

  Chọn đáp án đúng

 • That was the funniest/ most funny thing to do.
 • My sister is the most prettiest/prettiest in the family.
 • It’s one of the best/ most better center in the North West.
 • She is by far the most rich/ richest woman in the world.
 • School days are supposed to be the most happy/ happiest days of your life but I don’t agree.
 • What is the most popular/ popularest sport in your country?
 • That was a really good meal, probably one of the healthiest/ most healthy I have ever eaten.
 • I’m surprised I didn’t fall asleep. I think that he is one of the most boring/ boringest people in the world.
 • Bài tập 5

  Viết lại câu nhờ vào từ cho trước

 • People/ their views/ who are ready to change/to adapt to a new culture often find it easier.
 • Prefer traveling by train/ because/traveling by plane/ many people/ they think it is safer than.
 • The most complicated language/ I really don’t know/ I think this is/ I have ever tried to study/; if I’m making progress.
 • In the original version/the film much/ You’ll find/ funnier/ if you watch it.
 • Understanding their teachers/ many overseas students/ understanding other students/ a bigger problem than/ find.
 • The most/ students/ the one with the best brains /are not always/successful
 • ĐÁP ÁN

  Đáp án bài tập 1

 • fun
 • popular
 • successful
 • developed
 • delicious
 • talented
 • Đáp án bài tập 2

 • more intelligent
 • cheaper
 • larger
 • colorful
 • more quiet
 • more interesting
 • more comfortable
 • nicer
 • more natural
 • more memorable
 • Đáp án bài tập 3

 • tallest
 • the best
 • the biggest city
 • the most dangerous
 • more expensive
 • the nicest
 • the most reasonable
 • the most famous
 • the most important
 • creative
 • the most vibrant
 • more encouraged
 • the most popular
 • Đáp án bài tập 4

 • funniest
 • prettiest
 • the best
 • richest
 • most popular
 • healthiest
 • most boring
 • Đáp án bài tập 5

 • People who are ready to change their views often find it easier to adapt to new culture
 • Many students are attracted to this university because it has the reputation of being the one with the best teachers.
 • Many people prefer travelling by train because they think it is safer than travelling by plane
 • You’ll find the film much funnier if you watch it in the original version
 • Many overseas students find understanding other students a bigger problem than understanding their teachers
 • The most successful students are not always the ones with the best brains
 • Bài viết đã phục vụ đủ kiến thức và kỹ năng của mẫu câu so sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh. Đi kèm với có ieltscaptoc còn tổng hợp bài tập có kèm đáp án để bạn rèn luyện sau khi tham gia học kiến thức và kỹ năng mới. Hy vọng những kiến thức và kỹ năng có ích này sẽ hỗ trợ những bạn trong học tập.

  Reply
  8
  0
  Chia sẻ

  Video Công thức so sánh hơn bằng nhất ?

  You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Công thức so sánh hơn bằng nhất tiên tiến và phát triển nhất

  Share Link Download Công thức so sánh hơn bằng nhất miễn phí

  Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Công thức so sánh hơn bằng nhất miễn phí.

  Hỏi đáp vướng mắc về Công thức so sánh hơn bằng nhất

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Công thức so sánh hơn bằng nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Công #thức #sánh #hơn #bằng #nhất