Thủ Thuật Hướng dẫn Công thức tính tỷ suất hạ giá tiền thành phầm Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Công thức tính tỷ suất hạ giá tiền thành phầm được Update vào lúc : 2022-05-11 11:41:07 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

56

Phương pháp tính giá tiền theo tỷ suấtthích phù thích hợp với những DN trong cùng 1 quy trình sản xuất hoàn toàn có thể sản xuất ra 1 nhóm SP cùng loại với những quy cách phẩm chất rất khác nhau.

– Đối tượng tập hợp ngân sách: là toàn bộ quy trình công nghệ tiên tiến và phát triển.
Đối tượng tính giá tiền là nhiều chủng loại SP có quy cách phẩm chất rất khác nhau.
– Nội dung: để tính giá tốt tiền trước hết phải lựa chọn tiêu chuẩn phân loại giá tiền, tiêu chuẩn phân loại giá tiền hoàn toàn có thể là giá tiền kế hoạch, giá tiền định mức, giá cả.

Ví dụ: Tại một DN sản xuất SP A có 2 quy cách A1 và A2, ngân sách trong tháng tập hợp được như sau (ĐVT : triệu đồng)
+ CP NVLTT: 2.750; CP NCTT: 390; CP SXC: 364
+ Không có thành phầm dở dang.
+ Trong tháng đã hoàn thành xong nhập kho 100 SP A1; 100 SP A2, giá tiền định mức từng quy cách thành phầm như sau:

(ĐVT : triệu đồng)

Khoản mục
Chi phí

SP A1

SP A2

Chi phí NVLTT

10

15

Chi phí NCTT

1,4

1,85

Chi phí SXC

1,4

2,1

Tổng cộng

12,8

18,95
Yêu cầu: lập bảng tính giá tiền thành phầm A1 và A2 theo phương pháp tỷ suất:

Lời giải:

Xác định tính giá tiền theo từng khoản mục:

ĐVT :triệuđồng

Khoản mục
Chi phí

Sản phẩm A1

Sản phẩm A2

Tổng tiêu chuẩn phân loại

Chi phí sản xuất TT

Tỷ lệ tính giá tiền

Giá thành định mức

Tiêu chuẩn phân loại

Giá thành định mức

Tiêu chuẩn phân loại

Chi phí NVLTT

10

1.000

15

1.500

2.500

2.750

1,1

Chi phí NCTT

1,4

140

1,85

185

325

390

1,2

Chi phí SXC

1,4

140

2,1

210

350

364

1,04

Tổng cộng

12,8

1.280

31.000

1.895

3.425

3.504

Bảng tính giá tiền thành phầm A1 số lượng: 100

ĐVT : triệu đồng

Khoản mục
Chi phí

Tiêu chuẩn phân loại

Tỷ lệ tính giá tiền

Tổng giá tiền thành phầm A1

Giá thành cty thành phầm A1

Chi phí NVLTT

1.000

1,1

1.100

11

Chi phí NCTT

140

1,2

168

1,68

Chi phí SXC

140

1,04

145,6

1,456

Tổng cộng

1.280

1.120.000

1.413,6

14,136
Bảng tính giá tiền thành phầm A2 số lượng: 100

ĐVT : triệu đồng

Khoản mục
Chi phí

Tiêu chuẩn phân loại

Tỷ lệ tính giá tiền

Tổng giá tiền thành phầm A2

Giá thành cty thành phầm A2

Chi phí NVLTT

1.500

1,1

1.650

16,5

Chi phí NCTT

185

1,2

222

2,22

Chi phí SXC

210

1,04

218,4

2,184

Tổng cộng

1.895

2.090,4

20,904

Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo thêm: cách đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

Reply
9
0
Chia sẻ

Clip Công thức tính tỷ suất hạ giá tiền thành phầm ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Công thức tính tỷ suất hạ giá tiền thành phầm tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Công thức tính tỷ suất hạ giá tiền thành phầm miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Công thức tính tỷ suất hạ giá tiền thành phầm miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Công thức tính tỷ suất hạ giá tiền thành phầm

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Công thức tính tỷ suất hạ giá tiền thành phầm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Công #thức #tính #tỷ #lệ #hạ #giá #thành #sản #phẩm