Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Đặc điểm nào không đúng với hiện tượng kỳ lạ ngày đêm ở Bắc bán cầu vào trong ngày xuân Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Đặc điểm nào không đúng với hiện tượng kỳ lạ ngày đêm ở Bắc bán cầu vào trong ngày xuân được Update vào lúc : 2022-05-13 20:41:08 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

157

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Với vướng mắc trắc nghiệm Địa lí 10 Bài 6: Hệ quả hoạt động và sinh hoạt giải trí xung quanh Mặt Trời của Trái Đất có đáp án, tinh lọc sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức và kỹ năng để đạt điểm trên cao trong bài thi trắc nghiệm môn Địa lí lớp 10.

Câu 1: Ở nơi mặt trời lên thiên đỉnh, vào đúng giữa trưa , tia sáng mặt trời sẽ tạo với mặt phẳng một góc là

Quảng cáo

A. 90o   B. 66o33’’   C. 23o27’   D. 180o

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Hiện tượng Mặt Trời ở đúng đỉnh đầu lúc 12 giờ trưa được gọi là Mặt Trời lên thiên đỉnh. Ở nơi mặt trời lên thiên đỉnh thì tia sáng mặt trời sẽ tạo với mặt phẳng một góc là 90o (tia sáng mặt trời chiếu thắng góc với tiếp tuyến ở mặt đất).

Câu 2: Chuyển động biểu kiến thường niên của mặt trời là

A. hoạt động và sinh hoạt giải trí có thực của mặt trời trong năm giữa hai chí tuyến.

B. hoạt động và sinh hoạt giải trí có thực của mặt trời trong năm giữa hai cực.

C. hoạt động và sinh hoạt giải trí do ảo giác của mặt trời trong năm giữa hai chí tuyến.

D. hoạt động và sinh hoạt giải trí do ảo giác của mặt trời trong năm giữa hai cực.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục I, SGK/22 địa lí 10 cơ bản.

Quảng cáo

Câu 3: Trên mặt phẳng trái đất nơi được mặt trời lên thiên đỉnh 2 lần trong năm là

A. Cực Bắc và cực Nam.

B. Vùng từ chí tuyến nên cực.

C. Vùng nằm trong tâm hai chí tuyến.

D. Khắp mặt phẳng trái đất.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục I (hình 6.1), SGK/22 địa lí 10 cơ bản.

Câu 4: Trên mặt phẳng trái đất nơi được mặt trời lên thiên đỉnh một lần trong năm là

A. những khu vực nằm trên xích đạo.

B. những khu vực nằm trên hai chí tuyến.

C. những khu vực nằm trên hai vòng cực.

D. 2 cực.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục I (hình 6.1), SGK/22 địa lí 10 cơ bản.

Câu 5: Trên mặt phẳng trái đất nơi không còn hiện tượng kỳ lạ mặt trời lên thiên đình trong năm là

A. những khu vực nằm trên xích đạo.

B. những khu vực nằm trên hai chí tuyến.

C. những khu vực nằm trong tâm hai chí tuyến.

D. những khu vực nằm trong tâm hai chí tuyến đến hai cực.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục I (hình 6.1), SGK/22 địa lí 10 cơ bản.

Câu 6: Trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí biểu kiến hằng năm , Mặt Trời lên thiên đỉnh ở chí tuyến Bắc vào trong ngày

A. 21 – 3.   B. 22 – 6.   C. 23 – 9.   D. 22 – 12.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục I (hình 6.1), SGK/22 địa lí 10 cơ bản.

Quảng cáo

Câu 7: Trong quá trinh hoạt động và sinh hoạt giải trí biểu kiến hằng năm , Mặt Trời lên thiên đỉnh ở chí tuyến Nam vào trong ngày

A. 21 – 3.   B. 22 – 6.   C. 23 – 9.   D. 22 – 12.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục I (hình 6.1), SGK/22 địa lí 10 cơ bản.

Câu 8: Trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí biểu kiến hằng năm, Mặt Trời lên thiên đỉnh ở Xích Đạo vào những ngày

A. 21- 3 và 22 – 6.     B. 22 – 6 và 22 – 12.

C. 21 – 3 và 23 – 9.     D. 22 – 12 và 21 – 3

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục I (hình 6.1), SGK/22 địa lí 10 cơ bản.

Câu 9: Nước Việt Nam nằm trong vùng nội chí tuyến Bắc ( từ Xích Đạo đến chí tuyến Bắc ), nằm trông Mặt Trời lần lượt trải qua thiên đỉnh ở những khu vực trên giang sơn Việt Nam trong mức chừng thời hạn

A. Từ 21 – 3 đến 23 – 9.

B. Từ 22 – 6 đến 22 – 12.

C. Từ 23 – 9 đến 21 – 3.

D. Từ 22 – 12 đến 22 – 6.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục I (hình 6.1), SGK/22 địa lí 10 cơ bản.

Câu 10: Bốn khu vực trên đất việt nam lần lượt từ Nam lên Bắc là thành phố Hồ Chí Minh , Nha Trang , Vinh , Tp Hà Nội Thủ Đô nơi có 2 lần mặt trời trải qua thiên đình gần nhau nhất là

A. Tp . Hồ Chí Minh.   B. Nha Trang.   C. Vinh.   D. Tp Hà Nội Thủ Đô

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Tp Hà Nội Thủ Đô ở gần chí tuyến nên có thời hạn hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh gần nhau nhất. TP. Hồ Chí Minh ở gần xích đạo nên có thời hạn 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh xa nhau nhất trong năm.

Câu 11: Các hoạt động và sinh hoạt giải trí để sinh ra từng mùa trên trái đất là

A. Trái đất vừa tự xoay quanh tôi vừa hoạt động và sinh hoạt giải trí quanh mặt trời trục trái đất nghiêng.

B. Trái đất tự xoay quanh mình theo phía từ tây sang đông trục trái đất nghiêng.

C. Trái đất hoạt động và sinh hoạt giải trí quanh mặt trời trục trái đất nghiêng và không đối phương trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí.

D. Trái đất hoạt động và sinh hoạt giải trí quanh mặt trời theo phía ngược chiều kim đồng hồ đeo tay trục trái đất nghiêng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục II, SGK/22 địa lí 10 cơ bản.

Câu 12: Trong năm, bán cầu Bắc ngả về phía mặt trời vào thời hạn

A. Từ 21 – 3 đến 23 – 9.

B. Từ 23 – 9 đến 21 – 3.

C. Từ 22 – 6 đến 22 – 12.

D. Từ 22 – 12 đến 22 – 6.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục II (hình 6.2), SGK/23 địa lí 10 cơ bản.

Câu 13: Trong năm, bán cầu Bắc ngả nhiều nhất về phía mặt trời vào thời hạn

A. 21 – 3.   B. 22 – 6.   C. 23 – 9.   D. 22 – 12.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục II (hình 6.2), SGK/23 địa lí 10 cơ bản.

Câu 14: Trong năm, bán cầu Nam ngả nhiều nhất về phía mặt trời vào thời hạn

A. Từ 21 – 3 đến 23 – 9.

B. Từ 23 – 9 đến 21 – 3.

C. Từ 22 – 6 đến 22 – 12.

D. Từ 22 – 12 đến 22 – 6.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục II (hình 6.2), SGK/23 địa lí 10 cơ bản.

Câu 15: Trong năm, bán cầu Nam ngả nhiều nhất về phía mặt trời vào trong ngày

A. 21 – 3.   B. 22 – 6.   C. 23 – 9.   D. 22 – 12.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục II (hình 6.2), SGK/23 địa lí 10 cơ bản.

Câu 16: Trong năm, có 2 ngày không bán cầu nào ngả nhiều hơn nữa về phía mặt trời . Đó là những ngày

A. 21 – 3 và 22 – 6.     B. 22 – 6 và 23 – 9.

C. 23 – 9 và 21 – 3.     D. 22 – 6 và 22 – 12.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục II (hình 6.2), SGK/23 địa lí 10 cơ bản.

Câu 17: Theo dương lịch, những ngày xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí ở bán cầu Bắc lần lượt là:

A. 22 – 12; 23 – 9 ; 22 – 6 ; 21 – 3.

B. 21 – 3 ; 22 – 6 ; 23 – 9 ; 22 – 12.

C. 22 – 6 ; 23 – 9 ; 22 – 12 ; 21 – 3.

D. 23 – 9 ; 22 – 12 ; 21 – 3 ;22 – 6.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục II, SGK/23 địa lí 10 cơ bản.

Câu 18: Theo dương lịch, những ngày xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí ở bán cầu Nam lần lượt là

A. 23 – 9 ; 22 – 12 ; 21 – 3 ; 22 – 6.

B. 22 – 12 ; 21 – 3 ; 22 – 6 ; 23 – 9 .

C. 21 – 3 ; 22 – 6 ;23 – 9 ; 22 – 12 .

D. 22 – 6 ; 23 – 9 ; 22 – 12 ; 21 – 3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục II, SGK/23 địa lí 10 cơ bản.

Câu 19: Theo dương lịch , mùa hạ ở bán cầu bắc từ thời điểm ngày 22 – 6 đến ngày 23 – 9 . Vậy mùa hạ ở bán cầu Nam theo dương lịch sẽ là

A. Từ 21 – 3 đến 22 – 6.

B. Từ 22 – 6 đến 23 – 9.

C. Từ 23 – 9 đến 22 – 12.

D. Từ 22 – 12 đến 21 – 3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục II, SGK/23 địa lí 10 cơ bản.

Câu 20: Ở bán cầu Bắc, hiện tượng kỳ lạ ngày dài hơn thế nữa đêm trình làng trong mức chừng thời hạn

A. Từ 21 – 3 đến 23 – 9.

B. Từ 22 – 6 đến 22 – 12.

C. Từ 23 – 9 đến 21 – 3.

D. Từ 22 – 12 đến 22 – 6.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục III, SGK/24 địa lí 10 cơ bản.

Câu 21: Ở bán cầu Nam, hiện tượng kỳ lạ ngày dài hơn thế nữa đêm trình làng trong mức chừng thời hạn

A. Từ 21 – 3 đến 23 – 9.

B. Từ 22 – 6 đến 22 – 12.

C. Từ 23 – 9 đến 21 – 3.

D. Từ 22 – 12 đến 22 – 6.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục III, SGK/24 địa lí 10 cơ bản.

Câu 22: Những này nào trong năm ở mọi khu vực trên mặt phẳng trái đất đều phải có ngày và đêm dài như nhau ?

A. Ngày 21 – 3 và ngày 22 – 6.

B. Ngày 21 – 3 và ngày 23 – 9.

C. Ngày 22 – 6 và ngày 23 – 9.

D. Ngày 22 – 6 và ngày 22 – 12.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục III, SGK/24 địa lí 10 cơ bản.

Câu 23: Nơi nào trên trái đất quanh năm có ngày và đêm dài như nhau ?

A. Ở 2 cực.

B. Các khu vực nằm trên 2 vòng cực.

C. Các khu vực nằm trên 2 chí tuyến.

D. Các khu vực nằm trên xích đạo.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục III, SGK/24 địa lí 10 cơ bản.

Câu 24: Ở bán cầu Bắc, ngày nào có sự chênh lệch thời hạn ban ngày và thời hạn ban đêm lớn số 1 trong năm ?

A. Ngày 21 – 3.     B. Ngày 22 – 6.

C. Ngày 23 – 9.     D. Ngày 22 – 12 .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục III, SGK/24 địa lí 10 cơ bản.

Câu 25: Ở bán cầu Nam, ngày nào có sự chênh lệch thời hạn ban ngày và thời hạn ban đêm lớn số 1 trong năm ?

A. Ngày 21 – 3.     B. Ngày 22 – 6.

C. Ngày 23 – 9.     D. Ngày 22 – 12.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục III, SGK/24 địa lí 10 cơ bản.

Câu 26: Mùa nào trong năm có ngày dài hơn thế nữa đêm và Xu thế ngày căng dài ra , đêm căng ngắn lại ?

A. Mùa hạ.    B. Mùa đông.    C. Mùa xuân.    D. Mùa thu.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục III, SGK/24 địa lí 10 cơ bản.

Câu 27: Mùa nào trong năm có ngày dài hơn thế nữa đêm và Xu thế ngày căng ngắn lại , đêm căng dài ra ?

A. Mùa hạ.    B. Mùa đông.    C. Mùa xuân.    D. Mùa thu.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục III, SGK/24 địa lí 10 cơ bản.

Câu 28: Mùa nào trong năm có ngày ngắn lại đêm và Xu thế ngày càng ngắn dần , đêm càng dài dần ?

A. Mùa hạ.    B. Mùa đông.    C. Mùa xuân.    D. Mùa thu.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục III, SGK/24 địa lí 10 cơ bản.

Câu 29: Mùa nào trong năm có ngày ngắn lại đêm và Xu thế ngày càng dài ra , đem càng ngắn lại ?

A. Mùa hạ.    B. Mùa đông.    C. Mùa xuân.    D. Mùa thu.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục III, SGK/24 địa lí 10 cơ bản.

Xem thêm vướng mắc trắc nghiệm Địa lí 10 có đáp án, hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb/groups/hoctap2k6/

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Reply
7
0
Chia sẻ

Clip Đặc điểm nào không đúng với hiện tượng kỳ lạ ngày đêm ở Bắc bán cầu vào trong ngày xuân ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đặc điểm nào không đúng với hiện tượng kỳ lạ ngày đêm ở Bắc bán cầu vào trong ngày xuân tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Đặc điểm nào không đúng với hiện tượng kỳ lạ ngày đêm ở Bắc bán cầu vào trong ngày xuân miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Đặc điểm nào không đúng với hiện tượng kỳ lạ ngày đêm ở Bắc bán cầu vào trong ngày xuân miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đặc điểm nào không đúng với hiện tượng kỳ lạ ngày đêm ở Bắc bán cầu vào trong ngày xuân

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đặc điểm nào không đúng với hiện tượng kỳ lạ ngày đêm ở Bắc bán cầu vào trong ngày xuân vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đặc #điểm #nào #không #đúng #với #hiện #tượng #ngày #đêm #ở #Bắc #bán #cầu #vào #mùa #xuân