Mẹo về Đề kiểm tra 1 tiết toán 8 chương 1 đại số 2022 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Đề kiểm tra 1 tiết toán 8 chương 1 đại số 2022 được Update vào lúc : 2022-04-26 15:26:13 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

269

Cùng  kiểm tra, khối mạng lưới hệ thống lại khối kiến thức và kỹ năng, bài tập môn Toán qua Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 – Đại số 8. Hi vọng tài liệu sẽ hỗ trợ ích cho những em học viên trong quy trình học, sẵn sàng sẵn sàng cho kỳ thi, kỳ kiểm tra sắp tới đây. Mời những em tìm hiểu thêm và tải về. Chúc những em học giỏi!

Nội dung chính

 • Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 – Chương 1 Đại số
 • Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 có đáp án

Xem thêm:

►Bồi dưỡng Đại số 8 – Chương 1 phần: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

►Bài kiểm tra 45 phút chương III – Hình học lớp 8 – Trường THCS Bắc Sơn (2011-2012)

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 – Chương 1 Đại số

123 12.472

Tải về Bài viết đã được lưu

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 có đáp án

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 – Chương 1 Đại số gồm những bài tập Toán 8 có đáp án được VnDoc biên soạn kĩ lưỡng, tương hỗ học viên lớp 8 ôn luyện cho bài kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 chính thức.

 • Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số lớp 8

Mời những bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 có đáp án được VnDoc biên soạn đáp án rõ ràng, giúp những em học viên rèn luyện những dạng bài tập liên quan đến chương 1 trong chương trình Toán 8.

 • Câu 1:

  Kết quả -5×2 .(5×2 +2x -3) bằng:

  • A. 25×5 – 10×4 -15×3
  • B. -25×5– 10×4+15×3
  • C. -25×5+ 10×4+15×3
  • D. Tất cả đều sai
 • Câu 2:

  3x(5×2 – 2x – 1) bằng:

  • A. 15×3+ 6x- 3x
  • B. 15×3-6×2- 3x
  • C. 15×3+ 6×2- 3x
  • D. Tất cả đều sai
 • Câu 3:

  Biểu thức(x2 – 4x + 4) tại x = -2 có mức giá trị là:

  • A. 16
  • B. 0
  • C. 4
  • D. -8
 • Câu 4:

  Đa thức 12x – 9 – 4×2 phân tích thành nhân tử là:

  • A. (2x – 3).(2x + 3)
  • B. (3 – 2x)2
  • C. – (2x – 3)2
  • D. – (2x + 3)2
 • Câu 5:

  Giá trị của biểu thức x3- 6×2 + 12x – 8 tại x = 0,9 là:

  • A. 0
  • B. -1,331
  • C. 0,1331
  • D. -0,1331
 • Câu 6:

  Phép chia đa thức: 6×2+ 13x – 5 cho đa thức 2x + 5 có thương là:

  • A. -3x + 1
  • B. 3x – 1
  • C. 3x + 1
  • D. -3x – 1
 • Câu 7:

  (10a + 5)2bằng:

  • A. 100a2+ 100a + 25
  • B. 100a+ 100a + 25
  • C. 100a2- 100a + 25
  • D. 100a2- 100a + 5
 • Câu 8:

  Với x = 6 giá trị của đa thức x3+ 12×2+ 48x + 64 là:

  • A. 900
  • B. 1000
  • C. 500
  • D. Kết quả khác
 • Câu 9:

  (x – 2).(x + 2) bằng:

  • A. x2+ 4
  • B. x2- 4
  • C. x2- 2
  • D. x2+ 2
 • Câu 10:

  Viết dưới dạng bình phương một tổng: x2+ 2x + 1 là:

  • A. (x + 2)2
  • B. (x – 2)2
  • C. (x + 1)2
  • D. (x – 1)2
 • Câu 11:

  (x – 2).(x2+ 2x + 4) bằng:

  • A. x3+ 8
  • B. x3- 8
  • C. x3+ 2
  • D. x3- 2
 • Câu 12:

  Kết quả phép tính (1,5 . 91,5 + 15 . 0,85) là:

  • A. 150
  • B. 100
  • C. 110
  • D. 130
 • Câu 13:

  Kết quả phép tính: 1052- 25 là:

  • A. 120
  • B. 1100
  • C. 1200
  • D. 11000
 • Câu 14:

  Kết quả phép chia x3: x2 là:

  • A. x2
  • B. x
  • C. 1
  • D. 2x
 • Câu 15:

  Kết quả phép chia: 5x2y4: 10x2y là:

  • A. 0,5xy3
  • B. 0,5xy2
  • C. 0,5xy
  • D. 0,5y3
 • Câu 16:

  Với (x – 1)2= x – 1 thì giá trị của x sẽ là:

  • A. 0
  • B. -1
  • C. 1 và 2
  • D. 0 và 1
 • Câu 17:

  Kết quả phân tích đa thức 3x – 6y thành nhân tử là:

  • A. 3(x – 6y)
  • B. 3(3x – y)
  • C. 3(3x – 2y)
  • D. 3(x – 2y)
 • Câu 18:

  Khi phân tích đa thức x2- x thành nhân tử được kết quả là:

  • A. x2- x = x + 1
  • B. x2- x = x(x – 1)
  • C. x2- x = x
  • D. x2- x = x2(x + 1)
 • Câu 19:

  Tìm x biết: x2 – 13x = 0. x bằng:

  • A. x = 0
  • B. x = 13
  • C. x = 13; x = 0
  • D. Cả ba đều sai
 • Câu 20:

  (x – 3)(x2+ 3x + 9) bằng:

  • A. (x – 3)3
  • B. (x + 3)3
  • C. x3- 27
  • D. x3+ 27
 • Đáp án đúng của khối mạng lưới hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn

Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Reply
2
0
Chia sẻ

Review Đề kiểm tra 1 tiết toán 8 chương 1 đại số 2022 ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề kiểm tra 1 tiết toán 8 chương 1 đại số 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Đề kiểm tra 1 tiết toán 8 chương 1 đại số 2022 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đề kiểm tra 1 tiết toán 8 chương 1 đại số 2022 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề kiểm tra 1 tiết toán 8 chương 1 đại số 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề kiểm tra 1 tiết toán 8 chương 1 đại số 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #kiểm #tra #tiết #toán #chương #đại #số