Contents

Mẹo Hướng dẫn Đề thi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề thi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp được Update vào lúc : 2022-04-19 13:33:09 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

250

Có đáp án

Câu 1: Thông thường công ty Cp được sở hữu bởi:a. Các nhà quản trị và vận hành của chính công ty

b. Các cổ đông

c. Hội đồng quản trị

d. Tất cả những câu trên đều đúng

Câu 2: Các trung gian tài chính hoàn toàn có thể là:a. Ngân hàng và liên ngân hàngb. Các quỹ tiết kiệmc. Các công ty bảo hiểm

d. Tất cả những câu trên đều đúng

Câu 3: Loại hình marketing thương mại được sở hữu bởi một thành viên duy nhất được gọi là:
a. Công ty tư nhânb. Công ty nhỏc. Công ty hợp danh

d. Người nhận thầu độc lập

Câu 4: Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò:a. Huy động đảm bảo khá đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của doanh nghiệp.b. Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm chi phí và hiệu quảc. Giám sát, kiểm tra ngặt nghèo những mặt hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của doanh nghiệp

d. Bao gồm cả a, b, c

Câu 5: Quyết định góp vốn đầu tư của một công ty còn được gọi là:a. Quyết định tài trợb. Quyết định kĩ năng tiền mặt

c. Quyết định ngân sách vốn

d. Không câu nào đúng

Câu 6: Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp:a. Sự khác lạ về hình thức pháp lý tổ chức triển khai DNb. Đặc điểm kinh tế tài chính kỹ thuật của ngành kinh doanhc. Môi trường marketing thương mại của DN

d. Tất cả những câu trên

Câu 7: Nội dung của QTTCDN:a. Tham gia nhìn nhận lựa chọn những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư và kế hoạch kinh doanhb. Xác định nhu yếu vốn, tổ chức triển khai lôi kéo những nguồn vốn để phục vụ nhu yếu doanh nghiệpc. Tổ chức sử dụng vốn hiện có, quản trị và vận hành ngặt nghèo những khoản thu chi đảm bảo kĩ năng thanh toán của doanh nghiệp

d. Tất cả những ý trên

Câu 8: Công ty Cp có thuận tiện so với quy mô công ty tư nhân và công ty hợp danh chính bới:a. Được miễn thuế

b. Tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản trị và vận hành

c. Trách nhiệm vô hạn

d. Các yêu cầu báo cáo được giảm thiểu

Câu 9: Mục tiêu về tài chính của một công ty Cp là:a. Doanh số tối đab. Tối đa hóa lợi nhuận

c. Tối đa hóa giá trị công ty cho những cổ đông

d. Tối đa hóa thu nhập cho những nhà quản trị và vận hành

Câu 10: Các trường hợp dưới đấy là những ví dụ của tài sản thực ngoại trừ:a. Máy móc thiết bịb. Bất động sản

c. Các loại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán
d. Thương hiệu

Download tài liệu để click more rõ ràng.

Cập nhật: 14/08/2014

Số trang: 3      Loại file: pdf      Dung lượng: 544.51 KB      Lượt xem: 4772      Lượt tải: 29

Trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp (TCDN) – Đề 7 (kèm Đáp án)

TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

(ĐỀ 7)

– Đáp án CHỮ ĐỎ

Câu 1. Thông thường công ty Cp được sở hữu bởi:

a. Các nhà quản trị và vận hành của chính công ty

b. Các cổ đông

c. Hội đồng quản trị

d. Tất cả những câu trên đều đúng

Câu 2. Các trung gian tài chính hoàn toàn có thể là:

a. Ngân hàng và liên ngân hàng nhà nước

b. Các quỹ tiết kiệm chi phí

c. Các công ty bảo hiểm

d. Tất cả những câu trên đều đúng

Câu 3. Loại hình marketing thương mại được sở hữu bởi một thành viên duy nhất được gọi là:

a. Công ty tư nhân

b. Công ty nhỏ

c. Công ty hợp danh

d. Người nhận thầu độc lập

Câu 4. Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò:

a. Huy động đảm bảo khá đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của doanh nghiệp

b. Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm chi phí và hiệu suất cao

c. Giám sát, kiểm tra ngặt nghèo những mặt hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của doanh nghiệp

d. Bao gồm cả a, b, c

Câu 5. Quyết định góp vốn đầu tư của một công ty còn được gọi là:

a. Quyết định tài trợ

b. Quyết định kĩ năng tiền mặt

c. Quyết định ngân sách vốn

d. Không câu nào đúng

Câu 6. Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp

a. Sự khác lạ về hình thức pháp lý tổ chức triển khai DN

b. Đặc điểm kinh tế tài chính kỹ thuật của ngành marketing thương mại

c. Môi trường marketing thương mại của DN

d. Tất cả những câu trên

Câu 7. Nội dung của Quản trị Tài chính Doanh nghiệp:

a. Tham gia nhìn nhận lựa chọn những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư và kế hoạch marketing thương mại

b. Xác định nhu yếu vốn, tổ chức triển khai lôi kéo những nguồn vốn để phục vụ nhu yếu doanh nghiệp

c. Tổ chức sử dụng vốn hiện có, quản trị và vận hành ngặt nghèo những khoản thu chi đảm bảo kĩ năng thanh toán của doanh nghiệp

d. Tất cả những ý trên

Câu 8. Công ty Cp có thuận tiện so với quy mô công ty tư nhân và công ty hợp danh chính bới:

a. Được miễn thuế

b. Tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản trị và vận hành

c. Trách nhiệm vô hạn

d. Các yêu cầu báo cáo được giảm thiểu

Câu 9. Mục tiêu về tài chính của một công ty Cp là

a. Doanh số tối đa

b. Tối đa hóa lợi nhuận

c.Tối đa hóa giá trị công ty cho những cổ đông

d. Tối đa hóa thu nhập cho những nhà quản trị và vận hành

Câu 10. Các trường hợp dưới đấy là những ví dụ của tài sản thực ngoại trừ:

a. Máy móc thiết bị

b. Bất động sản

c. Các loại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán

d. Thương hiệu

Câu 11. Mục tiêu nào sau này là thích hợp nhất riêng với nhà quản trị tài chính một công ty Cp:

a. Tối đa hóa giá trị Cp trên thị trường của công ty.

b. Tối đa hóa Thị phần của công ty.

c. Tối đa hóa lợi nhuận hiện tại của công ty.

d. Tối thiểu hóa những số tiền nợ của công ty.

Câu 12. Về mặt tài chính, DN nào phải phụ trách vô hạn với những số tiền nợ của DN?

a. Công ty Cp

b. DN tư nhân

c. Cả a & b đều đúng

d. Cả a & b đều sai

Câu 13. Trách nhiệm hữu hạn là điểm lưu ý quan trọng của:

a. Công ty tư nhân

b. Công ty hợp danh

c. Công ty Cp

d. Tất cả những câu trên đều đúng

Câu 14. Những câu nào sau này phân biệt tốt nhất tài sản thực và tài sản tài chính?

a. Tài sản thực có mức giá trị thấp hơn tài sản tài chính

b. Tài sản thực là những tài sản hữu hình, còn tài sản tài chính thì không phải

c. Tài sản tài chính thể hiện một trái quyền riêng với thu nhập được tạo ra từ tài sản thực

d. Tài sản tài chính luôn luôn luôn được bán, còn tài sản thực luôn luôn luôn được mua

Câu 15. Một trách nhiệm quan trọng của nhà quản trị tài đó đó là:

a. Huy động vốn

b. Tạo giá trị cho doanh nghiệp

c. Quyết định chủ trương cổ tức

d. Cả 3 ý trên

Câu 16. Quyết định liên quan đến một tài sản cố định và thắt chặt nào này sẽ tiến hành mua, được gọi là quyết định hành động _______

a. Tài trợ

b. Vốn lưu động

c. Cấu trúc vốn

d. Hoạch định ngân sách vốn

Câu 17. Các giám đốc vốn thường phụ trách việc làm sau này của một công ty Cp ngoại trừ:

a. Lập những báo cáo tài chính

b. Thiết lập những quan hệ với những nhà góp vốn đầu tư

c. Quản lý tiền mặt

d. Tìm kiếm những nguồn tài trợ

Câu 18. Sau đấy là những thuận tiện chính trong việc tách bạch giữa quyền quản trị và vận hành và quyền sở hữu của một công ty Cp ngoại trừ:

a. Công ty Cp có đời sống vĩnh viễn

b. Các cổ đông đã có được sự thuận tiện trongviệc quy đổi quyền sở hữu nhưng không ảnh hưởng đến những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của công ty

c. Công ty hoàn toàn có thể thuê những nhà quản trị và vận hành chuyên nghiệp

d. Phát sinh ngân sách đại diện thay mặt thay mặt

Câu 19. Những không thuận tiện chính trong việc tổ chức triển khai một công ty Cp là:

a. Trách nhiệm hữu hạn

b. Đời sống là vĩnh viễn

c. Thuế bị đánh trùng hai lần

d. Trách nhiệm vô hạn

Câu 20. Chi phí đại diện thay mặt thay mặt là:

a. Chi phí đại diện thay mặt thay mặt là hậu quả giữa xích míc quyền lợi Một trong những cổ đông và những nhà quản trị và vận hành của công ty.

b. Các ngân sách giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí của những nhà quản trị và vận hành.

c. Cả hai câu trên đều đúng.

d. Các câu trên đều không đúng.

Xem thêm

Reply
4
0
Chia sẻ

Clip Đề thi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề thi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đề thi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đề thi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề thi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề thi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #thi #trắc #nghiệm #môn #tài #chính #doanh #nghiệp