Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Điều kiện để 2 đường thẳng vuông góc lớp 10 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Điều kiện để 2 đường thẳng vuông góc lớp 10 được Update vào lúc : 2022-09-12 16:50:15 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

227

Tìm m để hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên, cắt nhau, vuông góc hoặc trùng nhau được VnDoc tổng hợp và đăng tải. Dạng toán tìm m là dạng toán toàn bộ chúng ta hay gặp ở những đề thi tuyển sinh vào lớp 10. Với dạng toán này những em hoàn toàn có thể rèn luyện làm quen với những dạng bài tìm để, từ đó sẵn sàng sẵn sàng tốt cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới đây. Dưới đấy là nội dung rõ ràng những em tìm hiểu thêm nhé

Nội dung chính

 • Chuyên đề luyện thi vào 10: Tìm Đk của m để hai tuyến phố thẳng cắt nhau, tuy nhiên tuy nhiên, vuông góc hoặc trùng nhau
 • I. Bài toán tìm m để hai tuyến phố thẳng cắt nhau, tuy nhiên tuy nhiên, trùng nhau và vuông góc
 • II. Bài tập ví dụ về bài toán tìm m để hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên, cắt nhau, trùng nhau và vuông góc
 • III. Bài tập tự luyện về bài toán chứng tỏ đồ thị hàm số luôn trải qua một điểm cố định và thắt chặt

Chuyên đề luyện thi vào 10: Tìm Đk của m để hai tuyến phố thẳng cắt nhau, tuy nhiên tuy nhiên, vuông góc hoặc trùng nhau

 • I. Bài toán tìm m để hai tuyến phố thẳng cắt nhau, tuy nhiên tuy nhiên, trùng nhau và vuông góc
 • II. Bài tập ví dụ về bài toán tìm m để hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên, cắt nhau, trùng nhau và vuông góc
 • III. Bài tập tự luyện về bài toán chứng tỏ đồ thị hàm số luôn trải qua một điểm cố định và thắt chặt

I. Bài toán tìm m để hai tuyến phố thẳng cắt nhau, tuy nhiên tuy nhiên, trùng nhau và vuông góc

+ Cho hai tuyến phố thẳng d: y = ax + b và d’: y = a’x + b

– Hai đường thẳng cắt nhau (d cắt d’) khi a ≠ a’

– Hai đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với nhau (d // d’) khi a = a’ và b ≠ b’

– Hai đường thẳng vuông góc (d ⊥ d’) khi a.a’ = -1

– Hai đường thẳng trùng nhau khi a = a’ và b = b’

+ Nếu bài toán cho 2 hàm số số 1 y = ax + b và y = a’x + b’ thì phải thêm điều kiệna ≠ 0 và a’ ≠ 0

II. Bài tập ví dụ về bài toán tìm m để hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên, cắt nhau, trùng nhau và vuông góc

Bài 1: Cho hai hàm số y = kx + m -2 và y = (5 – k).x + (4 – m). Tìm m, k để đồ thị của hai hàm số:

a, Trùng nhau

b, Song tuy nhiên với nhau

c, Cắt nhau

Lời giải:

Để hàm số y = kx + m – 2 là hàm số số 1 khi k ≠ 0

Để hàm số y = (5 – k)x + (4 – m) là hàm số số 1 khi 5 – k ≠ 0 ⇔ k ≠ 5

a, Để đồ thị của hai hàm số trùng nhau

Vậy với

; m = 3thì đồ thị của hai hàm số trùng nhau

b, Để đồ thị của hai hàm số tuy nhiên tuy nhiên với nhau

Vậy với ; m ≠ 3thì đồ thị của hai hàm số tuy nhiên tuy nhiên với nhau

c, Để đồ thị của hai hàm số cắt nhau ⇔ k≠ 5 – k⇔ 2k≠ 5 ⇔

Vậy với thì hai đồ thị hàm số cắt nhau

Bài 2: Cho hàm số y = (2m – 3)x + m – 5. Tìm m để đồ thị hàm số:

a, Tạo với 2 trục tọa độ một tam giác vuông cân

b, Cắt đường thẳng y = 3x – 4 tại một điểm trên Oy

c, Cắt đường thẳng y = -x – 3 tại một điểm trên Ox

Lời giải:

Để hàm số là hàm số số 1 ⇔ 2m – 3 ≠ 0 ⇔

a, Gọi giao điểm của hàm số với trục Ox là A. Tọa độ của điểm A là

Độ dài của đoạn

Gọi giao điểm của hàm số với trục Oy là B. Tọa độ của điểm B là B (0; m – 5)

Độ dài của đoạn OB = | m – 5 |

Ta có tam giác OAB là tam giác vuông tại A

Để tam giác OAB là tam giác vuông cân

Vậy với m = 1 hoặc m = 2 thì đồ thị hàm số tạo với hai trục tọa độ tam giác vuông cân

b, Gọi A là yếu tố đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = 3x – 4 tại một điểm trên trục Oy (trục tung)

⇒ A (0; b)

Thay tọa độ điểm A vào đồ thị hàm số y = 3x – 4 ta có b = 4

Điểm A(0; 4) thuộc đồ thị hàm số y = (2m – 3)x + m – 5 nên ta có

4 = (2m – 3). 0 + m – 5 ⇔ m – 5 = 4 ⇔ m = 9 (thỏa mãn nhu cầu)

Vậy với m = 9 thì đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = 3x – 4 tại một điểm trên trục tung

c, Gọi B là yếu tố đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = – x – 3 tại một điểm trên trục Ox (trục hoành)

⇒ B (a; 0)

Thay tọa độ điểm B vào đồ thị hàm số y = – x – 3 ta có a = – 3

Điểm B (-3; 0) thuộc đồ thị hàm số y = -x – 3 nên ta có:

0 = (-3). (2m – 3) + m – 5 ⇔ -5m + 4 = 0 ⇔ m =

(thỏa mãn nhu cầu)

Vậy với thì đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = -x – 3 tại một điểm trên trục hoành

Bài 3: Cho hai tuyến phố thẳng (d1): y = (m + 1)x + 2 và (d2): y = 2x + 1. Tìm m để hai tuyến phố thẳng cắt nhau tại một điểm có hoành độ và tung độ trái dấu

Lời giải:

Để hai tuyến phố thẳng cắt nhau thìm + 1 ≠ 2 ⇔ m ≠ 1

Phương trình hoành độ giao điểm:

(m + 1) x + 2 = 2x + 1

⇔ mx + x + 2 = 2x + 1

⇔ x (m + 1 – 2) = -1

⇔ x (m – 1) = -1

Với

Để hoành độ và tung độ trái dấu thì x.y < 0

(tử và mẫu trái dấu)

Mà(m – 1)2 ≥ 0 với mọi m ≠ 1 ⇒ m > 3

Vậy với m > 3 thì hai tuyến phố thẳng cắt nhau tại một điểm có hoành độ và tung độ trái dấu

Bài 4: Tìm m để đồ thị của hàm số y = (m – 2)x + m + 3 và những đồ thị của những hàm số y = -x + 2 và y = 2x – 1 đồng quy

Lời giải:

Gọi A là giao điểm của đồ thị hàm số y = -x + 2 và y = 2x – 1. Khi đó tọa độ của điểm A là nghiệm của hệ phương trình:

Vậy A(1; 1)

Ba đường thẳng đồng quy nên đồ thị hàm số y = (m – 2)x + m + 3 trải qua điểm A(1; 1)

Thay tọa độ điểm A vào phương trình ta có: 1 = 1.(m – 2) + m + 3 hay m = 0

Vậy với m = 0 thì ba đường thẳng đồng quy

III. Bài tập tự luyện về bài toán chứng tỏ đồ thị hàm số luôn trải qua một điểm cố định và thắt chặt

Bài 1: Cho hàm số y = 2x + 3k và y = (2m + 1)x + 2k – 3. Tìm Đk của m và k để đồ thị của hai hàm số là:

a, Hai đường thẳng cắt nhau

b, Hai đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với nhau

c, Hai đường thẳng trùng nhau

Bài 2: Cho hàm số y = mx + 4 và y = (2m – 3)x – 2. Tìm m để đồ thị của hai hàm số đã cho là:

a, Hai đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với nhau

b, Hai đường thẳng cắt nhau

c, Hai đường thẳng trùng nhau

d, Hai đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung

Bài 3: Cho hai hàm số y = 2x + m – 3 và y = 5x + 5 – 3m. Tìm m để đồ thị của hai hàm số trên cắt nhau tại một điểm trên trục tung

Bài 4: Cho hai hàm số y = (m – 1)x + 3 và y = (3 – m)x + 1

a, Với giá trị nào của m thì đồ thị của hai hàm só là hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên với nhau

b, Với giá trị nào của m thì đồ thị của 2 hàm số là hai tuyến phố thẳng cắt nhau

Bài 5: Cho hàm số y = mx – 2 (m khác 0). Xác định giá trị của m để đồ thị hàm số cắt hai trục tọa độ tạo thành tam giác có diện tích s quy hoạnh bằng 1.

Bài 6: Cho hàm số y = x + m. Tìm m để đồ thị hàm số tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng x – y + 3 = 0

Bài 7: Tìm m để đường thẳng y = x + mét vuông + 1 và đường thẳng y = 5 + (m – 1)x cắt nhau tại

a, Một điểm trên trục hoành

b, Một điểm trên trục tung

Bài 8: Cho hai hàm số số 1 y = (m – 1)x + 3 và y = (3 – m)x + 1

a, Với giá trị nào của m thì đồ thị của hai hàm số là hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên với nhau

b, Với giá trị nào của m thì đồ thị của hai hàm số là hai tuyến phố thẳng cắt nhau

Bài 9: Cho đường thẳng (d1): y = x + 2 và đường thẳng (d2): y = -2x + 2

a, Tìm tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) bằng phép tính

b, Gọi giao điểm của (d1) và (d2) với trục Ox lần lượt là A và B. Tính diện tích s quy hoạnh và chu vi của tam giác ABC

Bài 10: Cho hàm số y = (2m – 1)x + n. Tìm m và n để đồ thị hàm số trên tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y = 2x và trải qua A (1; 2)

Bài 11: Cho hàm số y = (m -1)x + 5 có đồ thị là đường thẳng (d) và đường thẳng (d1): y = -x + 3, (d2): y = x – 1. Tìm m để ba đường thẳng (d1), (d2), (d) đồng quy

Ngoài ra, VnDoc đã xây dựng group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu tiên tiến và phát triển nhất.

Tìm m để hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên, cắt nhau, trùng nhau hoặc vuông góc với nhau được VnDoc chia sẻ trên đây. Chắc hẳn qua nội dung bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức và kỹ năng của bài học kinh nghiệm tay nghề rồi đúng không ạ ạ? Bài viết cho toàn bộ chúng ta thấy được bài toán tìm m để hai tuyến phố thẳng cắt nhau, tuy nhiên tuy nhiên, trùng nhau và vuông góc, những bài ví dụ và bài tập tự luyện. Hy vọng với tài liệu này sẽ hỗ trợ ích cho những em có thêm tài liệu ôn tập, rèn luyện làm quen với nhiều dạng bài tập tìm m để từ đó sẵn sàng sẵn sàng tốt cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới đây. Chúc những em ôn thi tốt, nếu thấy tài liệu hữu ích hãy chia sẻ cho những bạn cùng tìm hiểu nhé

—————–

Ngoài chuyên đề tìm m để hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên, cắt nhau, trùng nhau hoặc vuông góc với nhau Toán 9, để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn thế nữa, VnDoc mời những bạn học viên tìm hiểu thêm thêm những đề thi học kì 2 những môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, … và những đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán mà chúng tôi đã sưu tầm và tinh lọc. Với bài tập về chuyên đề này giúp những bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc những bạn học tập tốt!

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm thêm một số trong những tài liệu học tập:

 • 40 Câu hỏi trắc nghiệm Hàm số số 1
 • Toán nâng cao lớp 9 Chủ đề 4: Hàm số số 1 – hàm số bậc hai
 • Hàm số số 1

Các dạng bài tập Toán 9 ôn thi vào lớp 10 là tài liệu tổng hợp 5 chuyên đề lớn trong chương trình Toán lớp 9, gồm có:

 • Rút gọn biểu thức – Xem thêm Ôn thi vào lớp 10 chuyên đề 1: Rút gọn và tính giá trị của biểu thức
 • Hàm số đồ thị – Xem thêm Ôn thi vào lớp 10 chuyên đề 5: Hàm số và đồ thị
 • Phương trình, hệ phương trình – Xem thêm Ôn thi vào lớp 10 chuyên đề 2: Giải phương trình và hệ phương trình số 1 hai ẩn
 • Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình, hệ phương trình – Xem thêm Kỹ năng giải toán bằng phương pháp lập phương trình, hệ phương trình
 • Hình học – Xem thêm Ôn thi vào lớp 10 chuyên đề 10: Chứng minh những hệ thức hình học

Đặt vướng mắc về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại phân mục Hỏi đáp của VnDocHỏi – ĐápTruy cập ngay: Hỏi – Đáp học tập
Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Điều kiện để 2 đường thẳng vuông góc lớp 10

Reply
2
0
Chia sẻ

Review Điều kiện để 2 đường thẳng vuông góc lớp 10 ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Điều kiện để 2 đường thẳng vuông góc lớp 10 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Điều kiện để 2 đường thẳng vuông góc lớp 10 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Điều kiện để 2 đường thẳng vuông góc lớp 10 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Điều kiện để 2 đường thẳng vuông góc lớp 10

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Điều kiện để 2 đường thẳng vuông góc lớp 10 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Điều #kiện #để #đường #thẳng #vuông #góc #lớp