Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Dung dịch A chứa x mol Mg2+ 0 02 mol K và 0 06 mol so4 2 giá trị của x là 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Dung dịch A chứa x mol Mg2+ 0 02 mol K và 0 06 mol so4 2 giá trị của x là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-08 18:34:14 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

54

Một mẫu nước có chứa thành phần ion như sau: Cl- 0,01 mol; SO42- 0,02 mol; HCO3- 0,04 mol; Na+ 0,05 mol còn sót lại là Ca2+, Mg2+. Dung dịch này là

A. nước cứng vĩnh cửu.

B. nước cứng trong thời điểm tạm thời.

C. nước cứng toàn phần.

D. nước mềm.

         Một dung dịch Y có chứa những ion: Mg2+ (0,05 mol), K+ (0,15 mol), NO3- (0,1 mol), và SO42- (x mol). Khối lượng chất tan có trong dung dịch Y

      Cho 200 ml dung dịch X chứa những ion NH4+ (0,5M), K+ (0,1M), SO42- (0,25M), Cl- (aM). Biết rằng dung dịch X được điều chế bằng phương pháp hoà tan 2 muối vào nước. Khối lượng của 2 muối được lấy là

giải dùm mình cần gấp tối nay lúc 10h giúp dùm mình cần gấp

Dung dịch Y chứa những ion: Mg2+ (0,02 mol), Al3+ (0,01 mol), H+ (0,02 mol), Cl- (0,05 mol), S O 4 2 –   (x mol). Thêm vào dung dịch Y một lượng Ba(OH)2 sao cho khối lượng kết tủa tách thoát khỏi dung dịch là lớn số 1. Tổng khối lượng kết tủa thu được là 

A. 3,4 gam.

B. 6,6 gam.

C. 5,82 gam. 

D. 4,66 gam.

Dung dịch X gồm a mol Na+; 0,15 mol K+; 0,1 mol HCO3- ; 0,15 mol CO32 và – 0,05 mol SO42- . Tổng khối lượng muối trong dung dịch X là

A. 33,8 gam 

B. 28,5 gam 

C. 29,5 gam 

D. 31,3 gam

Dung dịch X gồm a mol Na+; 0,15 mol K+; 0,1 mol HCO3-; 0,15 mol CO32- và 0,05 mol SO42-. Tổng khối lượng muối trong dung dịch X là:

A. 33,8 gam.

B. 28,5 gam.

C. 29,5 gam.

D. 31,3 gam

Dung dịch X gồm a mol Na+; 0,15 mol K+; 0,1 mol HCO3- ; 0,15 mol CO32 và – 0,05 mol SO42- . Tổng khối lượng muối trong dung dịch X là 

A. 33,8 gam

B. 28,5 gam

C. 29,5 gam

D. 31,3 gam

Dung dịch X gồm a mol Na+; 0,15 mol K+; 0,1 mol HCO3-; 0,15 mol CO32- và 0,05 mol SO42-. Tổng khối lượng muối trong dung dịch X là: 

A. 33,8 gam.

B. 28,5 gam

C. 29,5 gam

D. 31,3 gam

Dung dịch X gồm a mol Na + ; 0,15 mol K + ; 0,1 mol HCO 3 – ; 0,15 mol CO 3 2 – và 0,05 mol SO 4 2 – . Tổng khối lượng muối trong dung dịch X là

A. 33,8 gam.

B. 28,5 gam

C. 29,5 gam.

D. 31,3 gam.

Dung dịch X gồm a mol Na +  ; 0,075 mol K + ; 0,05 mol HCO 3 – ; 0,075 mol CO 3 2 –   và 0,025 mol SO 4 2 – . Tổng khối lượng muối trong dung dịch X là

A. 16,90 gam              

B. 14,25 gam               

C. 14,75 gam                 

Một dung dịch chứa Mg 2 + (0,02 mol), K + (0,03 mol) , Cl – (0,04 mol) và ion Z (y mol). Ion Z và giá trị của y là

A.  NO 3 – 0 , 03

B.  CO 3 2 – 0 , 015

C. SO 4 2 – 0 , 01

D.  NH 4 + 0 , 01

Một dung dịch chứa những ion: 0,01 mol C a 2 + ; 0,02 mol M g 2 + ; 0,04 mol K + ; 0,065 mol H C O 3 – ; 0,015 mol Cl- và 0,02 mol N O 3 – . Cần dùng bao nhiêu mol  C a O H 2 để làm mất đi hoàn toàn tính cứng ?

A. 0,01 mol

B. 0,02 mol

C. 0,03 mol

D. 0,05 mol

Một cốc nước có chứa những ion : Na+ (0,04 mol); Mg2+ (0,02 mol); Ca2+ (0,03 mol); Cl- (0,02mol); HCO3- (0,1 mol) và SO42- (0,01 mol). Đun sôi cốc nước trên cho tới lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu nước còn sót lại trong cốc là

A. Có tính cứng toàn phần

B. Có tính cứng vĩnh cửu

C.là nước mềm

D. Có tính cứng trong thời điểm tạm thời

Một mẫu nước có chứa thành phần ion như sau: Cl- 0,01 mol; SO42- 0,02 mol; HCO3- 0,04 mol; Na+ 0,05 mol còn sót lại là Ca2+, Mg2+. Dung dịch này là

A. nước cứng vĩnh cửu.

B. nước cứng trong thời điểm tạm thời.

C. nước cứng toàn phần.

D. nước mềm.

Một dung dịch chứa những ion: x mol Mg 2 + ,  y mol K + ,  z mol Cl –  và t mol SO 4 2 –  Biểu thức liên hệ giữa x, y, z, t là

Một dung dịch chứa những ion x mol Mg2+, y mol K+ , z mol Cl- và t mol SO42- . Biểu thức liên hệ x, y, z, t lần lượt là:

A. 2x + 2t = y+ z 

B. x + 2y = 2 z + t

C. 2x + t = z+ 2t   

D. x + y = z + t

Cho dung dịch X gồm 0,06 mol Na + , 0,01 mol K + , 0,03 mol Ca 2 + , 0,07 mol Cl – và 0,06 mol HCO 3 – . Để vô hiệu hết ion  Ca 2 + cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca OH 2  .Giá trị của a là

A. 1,80.

B. 1,20

C. 2,22.

D. 4,44.

Có 2 dung dịch chứa 2 cation và 2 anion không trùng nhau trong những ion sau: K+ (0,15 mol), Mg2+ (0,1 mol), NH4+ (0,25 mol), H+ (0,25 mol), Cl- (0,1 mol), SO42- (0,075 mol), NO3- (0,25 mol), CO32- (0,15 mol). Một trong 2 dung dịch trên chứa những ion nào dưới đây?

Một cốc nước có chứa những ion:  N a + (0,02 mol),  M g 2 + (0,02 mol),  C a 2 + (0,04 mol), C l –   (0,02 mol), H C O 3 – (0,10 mol) và  S O 4 2 – (0,01 mol). Đun sôi cốc nước trên cho tới lúc những phản ứng xẩy ra hoàn toàn thì nước còn sót lại trong cốc 

A. là nước mềm. 

B. có tính cứng vĩnh cửu. 

C. có tính cứng toàn phần. 

D. có tính cứng trong thời điểm tạm thời. 

Reply
2
0
Chia sẻ

Clip Dung dịch A chứa x mol Mg2+ 0 02 mol K và 0 06 mol so4 2 giá trị của x là ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Dung dịch A chứa x mol Mg2+ 0 02 mol K và 0 06 mol so4 2 giá trị của x là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Dung dịch A chứa x mol Mg2+ 0 02 mol K và 0 06 mol so4 2 giá trị của x là miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Dung dịch A chứa x mol Mg2+ 0 02 mol K và 0 06 mol so4 2 giá trị của x là Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Dung dịch A chứa x mol Mg2+ 0 02 mol K và 0 06 mol so4 2 giá trị của x là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Dung dịch A chứa x mol Mg2+ 0 02 mol K và 0 06 mol so4 2 giá trị của x là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Dung #dịch #chứa #mol #Mg2 #mol #và #mol #so4 #giá #trị #của #là