Mẹo về Đường thẳng nào sau này tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y 5x 2 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Đường thẳng nào sau này tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y 5x 2 được Update vào lúc : 2022-04-10 08:49:06 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

69

Đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng d: y=-5x+2 và cắt đường thẳng d’:y= x+9 tại điểm có hoành độ bằng 5 là đường thẳng có phương trình dạng y= ax+b Giá trị của b bằng bap nhiêu?

Hai đường thẳng (y = ax + b) và (y = a’x + b’) tuy nhiên tuy nhiên khi và chỉ khi (a = a’,b ne b’).

Để tìm một phương trình tuy nhiên tuy nhiên với , những thông số góc phải bằng nhau. Sử dụng thông số góc của phương trình, tìm đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên bằng công thức điểm-thông số góc.

Đường thẳng nào sau này tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y=-5x+2: ( $d$ )

y=-5+2x. ( $d_1$ )

y=-5x+2. ( $d_2$ )

y=3-5x.  ( $d_3$ )

y=-2x-5  ( $d_4$ )

→ Xét thông số góc của đường thẳng $d$ với từng đường thẳng:

– $d$ cắt $d_1$ do thông số góc a của 2 đường thẳng rất khác nhau ( 2 $neq$ -5 ) ⇒ loại

– $d$  ≡   $d_2$ do thông số góc a và b của 2 đường thẳng bằng nhau ( -5 = -5, 2 = 2 ) ⇒ loại 

– $d$  //  $d_3$  do thông số góc a bằng nhau và b rất khác nhau của 2 đường thẳng ( -5 = -5, 2 $neq$ 3 ) ⇒ chọn

– $d$  cắt $d_4$ do thông số góc a của 2 đường thẳng rất khác nhau ( -2 $neq$ – 5 )

⇒ đáp án cần chọn là y = 3-5x

Đường thẳng nào sau này tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng (y =  – 5x + 2)

A.

B.

C.

D.

Phương pháp giải:

Hai đường thẳng (y = ax + b) và (y = a’x + b’) tuy nhiên tuy nhiên khi và chỉ khi (a = a’,b ne b’).

Giải rõ ràng:

Xét hàm số: (y =  – 5x + 2) có (a =  – 5) và (b = 2.)

+) Xét đáp án A: (y =  – 5 + 2x) có: (a = 2 ne  – 5) ( Rightarrow y =  – 5 + 2x) không tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng (y =  – 5x + 2)

( Rightarrow ) Loại đáp án A.

+) Xét đáp án B: (y =  – 5x + 2) có: (a =  – 5,,,b = 2) ( Rightarrow y =  – 5x + 2) trùng với đường thẳng (y =  – 5x + 2)

( Rightarrow ) Loại đáp án B.

+) Xét đáp án C: (y = 3 – 5x) có: (a =  – 5,,,b = 3 ne 2) ( Rightarrow y = 3 – 5x) tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng (y =  – 5x + 2)

( Rightarrow ) Chọn đáp án C.

Chọn C.

Reply
6
0
Chia sẻ

Review Đường thẳng nào sau này tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y 5x 2 ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đường thẳng nào sau này tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y 5x 2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Đường thẳng nào sau này tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y 5x 2 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đường thẳng nào sau này tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y 5x 2 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đường thẳng nào sau này tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y 5x 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đường thẳng nào sau này tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y 5x 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đường #thẳng #nào #sau #đây #tuy nhiên #tuy nhiên #với #đường #thẳng