Contents

Kinh Nghiệm về Hai dây dẫn thẳng đặt tuy nhiên tuy nhiên và gần nhau có dòng điện chạy ngược chiều sẽ Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hai dây dẫn thẳng đặt tuy nhiên tuy nhiên và gần nhau có dòng điện chạy ngược chiều sẽ tiến hành Cập Nhật vào lúc : 2022-04-04 18:16:10 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

106

Bài 19-20.3

Câu nào dưới đây nói về lực từ là không đúng ?

A. Lực từ tương tác giữa hai thanh nam châm hút có những cực cùng tên đặt thẳng hàng trái chiều sát nhau là những lực đẩy cùng phương ngược chiều.

B. Lực từ tương tác giữa hai dây dẫn thẳng tuy nhiên tuy nhiên đặt gần nhau có dòng điện không đổi cùng chiều chạy qua là những lực đẩy vuông góc với hai dây.

C. Lực từ do nam châm hút tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện không đổi chạy qua hoàn toàn có thể là lực đẩy hoặc hút tuỳ thuộc chiều dòng điện và chiều từ trường.

D. Lực từ tác dụng lên hai dây dẫn thẳng tuy nhiên tuy nhiên đặt gần nhau có dòng điện không đổi ngược chiều chạy qua là những lực đẩy vuông góc với hai dây.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức và kỹ năng về lực từ.

Lời giải rõ ràng:

A – Đúng

B – Sai vì lực từ tương tác giữa hai dây dẫn thẳng tuy nhiên tuy nhiên đặt gần nhau có dòng điện không đổi cùng chiều chạy qua là những lực Hút vuông góc với hai dây.

C – Đúng

D – Đúng

Chọn đáp án: B

Bài 19-20.4

Câu nào dưới đây nói về cảm ứng từ là không đúng ?

A. Cảm ứng từ là một đại lượng vật lí đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực tại mỗi điểm trong từ trường.

B. Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường được màn biểu diễn bằng một vectơ trùng với vị trí hướng của từ trường tại điểm đó.

C. Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường có độ lớn tỉ lệ với lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng đặt vuông góc với vị trí hướng của từ trường tại điểm đó, tỉ lệ với cường độ dòng điện và độ dài của đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua.

D. Trong hệ cty quốc tế SI, cảm ứng từ được đo bằng cty tesla (T).

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức và kỹ năng về cảm ứng từ.

Lời giải rõ ràng:

A – Đúng

B – Đúng

C – Sai vì Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường có độ lớn tỉ lệ thuận với lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng đặt vuông góc với vị trí hướng của từ trường tại điểm đó, tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện và độ dài của đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua.

D – Đúng

Chọn đáp án: C

Bài 19-20.5

Trong miền nào giữa hai dây dẫn thẳng đặt vuông góc với nhau trong cùng một mặt phẳng thẳng đứng và có những dòng điện không đổi I1, I2 chạy qua như Hình 19-20.1 sẽ tạo ra những từ trường cùng hướng ?

A. 1 và 3.                                B. 1 và 4.

C. 2 và 3.                                D. 1 và 2.

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc nắm tay phải để xác lập chiều của từ trường.

Lời giải rõ ràng:

Miền tạo ra những từ trường cùng hướng là một trong và 3.

Chọn đáp án: A

Bài 19-20.6

Tại điểm nào có kí hiệu không đúng với chiều của từ trường tạo bởi dòng điện không đổi I chạy trong một vòng dây dẫn hình tròn trụ nằm trên mặt phẳng Hình 19-20.2 ?

 

A. Điểm 1.                    B. Điểm 2.

C. Điểm 3.                    D. Điểm 4.

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc vào nam ra bắc để xác lập chiều của từ trường.

Lời giải rõ ràng:

Điểm có kí hiệu không đúng là: Điểm 3.

Chọn đáp án: C

Loigiaihay

Hai dây dẫn thẳng, tuy nhiên tuy nhiên, dây 1 được giữ cố định và thắt chặt, dây 2 hoàn toàn có thể dịch chuyển. Dây 2 sẽ dịch chuyển về phía dây 1 khi

A. có hai dòng điện ngược chiều chạy qua.

B. chỉ có dòng điện mạnh chạy qua dây 1.

C. có hai dòng điện cùng chiều chạy qua.

D. dòng điện chạy qua dây 2 to nhiều hơn dòng điện chạy qua dây 1.

Các vướng mắc tương tự

Câu nào dưới đây nói về lực từ là không đúng ?

A. Lực từ tương tác giữa hai thanh nam châm hút có những cực cùng tên đặt thẳng hàng trái chiều sát nhau là những lực đẩy cùng phương ngược chiều.

B. Lực từ tương tác giữa hai dây dẫn thẳng tuy nhiên tuy nhiên đặt gần nhau có dòng điện không đổi cùng chiều chạy qua là những lực đẩy vuông góc với hai dây.

C. Lực từ do nam châm hút tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện không đổi chạy qua hoàn toàn có thể là lực đẩy hoặc hút tuỳ thuộc chiều dòng điện và chiều từ trường.

D. Lực từ tác dụng lên hai dây dẫn thẳng tuy nhiên tuy nhiên đặt gần nhau có dòng điện không đổi ngược chiều chạy qua là những lực đẩy vuông góc với hai dây.

Hai dây dẫn thẳng dài có dòng điện chạy qua được đặt tuy nhiên tuy nhiên và cách nhau 12 cm trong không khí. Dây dẫn thứ nhất dài 2,8 m bị dây dẫn thứ hai hút bởi một lực 3,4. 10 – 3  N khi dòng điện trong dây dẫn thứ nhất có cường độ 58 A. Xác định cường độ và chiều dòng điện chạy trong dây dẫn thứ hai.

   a) Dịch chuyển con chạy về phía N.

Cho hai dây dây dẫn đặt gần nhau và tuy nhiên tuy nhiên với nhau. Khi có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì 2 dây dẫn

A. hút nhau

D. đẩy nhau

C. không tương tác

D. đều xấp xỉ

Cho hai dây dây dẫn đặt gần nhau và tuy nhiên tuy nhiên với nhau. Khi có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì 2 dây dẫn

B. đẩy nhau.

D. đều xấp xỉ.

Cho hai dây dây dẫn đặt gần nhau và tuy nhiên tuy nhiên với nhau. Khi có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì 2 dây dẫn

A. hút nhau.

B. đẩy nhau.

C. không tương tác.

D. đều xấp xỉ.

Hai dây đẫn thẳng dài vô hạn, đặt tuy nhiên tuy nhiên trong không khí cách nhau một đoạn d=12cm có những dòng điện cùng chiều có độ lớn là I 1 = I 2 = 7 = 10   A chạy qua. Một điểm cách đều hai dây dẫn một đoạn x. Khi x=10 cm. Độ lớn cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn gầy ra tại điểm là

A.  2.10 -5  T.

B.  4.10 -5  T.

C. 0 T

D.  3,2.10 -5  T.

Khi hai dây dẫn tuy nhiên tuy nhiên có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì

A. không xuất hiện những lực cũng như momen quay tác dụng lên hai dây

B. xuất hiện những momen quay tác dụng lên hai dây

C. hai dây đó hút nhau

D. hai dây đó đẩy nhau

Hai dây dẫn thẳng, dài tuy nhiên tuy nhiên cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là  I 1  = 5 (A), dòng điện chạy trên dây 2 là  I 2  = 1 (A) ngược chiều với  I 1 . Điểm M nằm trong mặt phẳng của 2 dòng điện ngoài khoảng chừng hai dòng điện và cách dòng điện  I 1  8 (cm). Cảm ứng từ tại M có độ lớn là:

A. 1,0. 10 – 5 (T)

B. 1,1. 10 – 5  (T)

C. 1,2. 10 – 5  (T)

D. 1,3. 10 – 5  (T)

Reply
3
0
Chia sẻ

Review Hai dây dẫn thẳng đặt tuy nhiên tuy nhiên và gần nhau có dòng điện chạy ngược chiều sẽ ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hai dây dẫn thẳng đặt tuy nhiên tuy nhiên và gần nhau có dòng điện chạy ngược chiều sẽ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Hai dây dẫn thẳng đặt tuy nhiên tuy nhiên và gần nhau có dòng điện chạy ngược chiều sẽ miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Hai dây dẫn thẳng đặt tuy nhiên tuy nhiên và gần nhau có dòng điện chạy ngược chiều sẽ Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hai dây dẫn thẳng đặt tuy nhiên tuy nhiên và gần nhau có dòng điện chạy ngược chiều sẽ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hai dây dẫn thẳng đặt tuy nhiên tuy nhiên và gần nhau có dòng điện chạy ngược chiều sẽ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hai #dây #dẫn #thẳng #đặt #tuy nhiên #tuy nhiên #và #gần #nhau #có #dòng #điện #chạy #ngược #chiều #sẽ