Thủ Thuật Hướng dẫn Hay trình diễn sự tiến hóa của những hình thức sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Hay trình diễn sự tiến hóa của những hình thức sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-30 22:27:10 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

10

Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính. Cho ví dụ

Nội dung chính

 • Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính. Cho ví dụ
 • Câu 2: Trang 181 – sgk Sinh học 7
  Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính. cho ví dụ
 • Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây
 • I. Sinh sản vô tính (trang 119 VBT Sinh học 7)
 • II. Sinh sản hữu tính (trang 119 VBT Sinh học 7)
 • III. Sự tiến hóa những hình thức sinh sản hữu tính (trang 119 VBT Sinh học 7)
 • Câu hỏi (trang 120, 121 VBT Sinh học 7)

Câu 2: Trang 181 – sgk Sinh học 7
Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính. cho ví dụ

Bài làm:

 • Sự hoàn hảo nhất dần những hình thức sinh sản thể hiện:
  • Thụ tinh ngoài => thụ tinh trong
  • Đẻ nhiều trứng => đẻ ít trứng => đẻ con
  • Phôi tăng trưởng có biến thái => tăng trưởng trực tiếp không còn nhau thai => tăng trưởng trực tiếp có nhau thai
  • Con nonn không được nuôi dưỡng => co non được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ => được học tập thích nghi với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường
 • Cho ví dụ:

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

 • Giải Sách Bài Tập Sinh Học Lớp 7
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Lớp 7
 • Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 7
 • Giải Sinh Học Lớp 7
 • Giải Sinh Học Lớp 7 (Ngắn Gọn)
 • Sách Giáo Viên Sinh Học Lớp 7
 • Sách Bài Tập Sinh Học Lớp 7

Giải Vở Bài Tập Sinh Học 7 – Bài 55: Tiến hóa về sinh sản giúp HS giải bài tập, phục vụ cho học viên những hiểu biết khoa học về điểm lưu ý cấu trúc, mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí sống của con người và nhiều chủng loại sinh vật trong tự nhiên:

I. Sinh sản vô tính (trang 119 VBT Sinh học 7)

1. (trang VBT Sinh học 7): Hãy cho biết thêm thêm ở Động vật không xương sống, những đại diện thay mặt thay mặt nào có hình thức sinh sản vô tính bằng phương pháp phân đôi hoặc mọc chồi.

Trả lời:

– Phân đôi: trùng biến hình, trùng roi, trùng giày

– Mọc chồi: thủy tức, sinh vật biển

II. Sinh sản hữu tính (trang 119 VBT Sinh học 7)

1. (trang 119 VBT Sinh học 7): Hãy so sánh hình thức sinh sản vô tính và hình thức sinh sản hữu tính.

Trả lời:

Sinh sản vô tính
Sinh sản hữu tính
Giống nhau
Đều tạo ra thế hệ sau
Khác nhau
Không có sự phối hợp giữa giao tử đực và giao tử cái,con sinh ra từ là 1 phần khung hình mẹ
Có sự phối hợp giữa giao tử đực và giao tử cái thông qua thụ tinh tạo hợp tử, hợp tử tăng trưởng thành khung hình mới

2. (trang 119 VBT Sinh học 7): Hãy cho biết thêm thêm giun đất, giun đũa, thành viên nào là lưỡng tính, phân tính và có hình thức thụ tinh ngoài hoặc thụ tinh trong, dùng dấu (+) điền vào ô trống.

Trả lời:

Cơ thể
Hình thức thụ tinh
Lưỡng tính
Phân tính
Thụ tinh trong
Thụ tinh ngoài
Giun đất
+

+

Giun đũa

+

+

III. Sự tiến hóa những hình thức sinh sản hữu tính (trang 119 VBT Sinh học 7)

1. (trang 119 VBT Sinh học 7): Lựa chọn câu thích hợp điền vào những ô trống ở bảng sau:

Trả lời:

Bảng. Sự sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con ở động vật hoang dã

Tên loài
Thụ tinh
Sinh đẻ
Phát triển phôi
Tập tính bảo vệ trứng
Tập tính nuôi con
Trai sông
Thụ tinh ngoài
Đẻ trứng
Biến thái
Không
Con non (ấu trùng hay nòng nọc) tự đi tìm mồi
Châu chấu
Thụ tinh trong
Đẻ trứng
Biến thái
Không
Con non (ấu trùng hay nòng nọc) tự đi tìm mồi
Cá chép
Thụ tinh ngoài
Đẻ trứng
Trực tiếp (không nhau thai)
Không
Con non (ấu trùng hay nòng nọc) tự đi tìm mồi
Ếch đồng
Thụ tinh ngoài
Đẻ trứng
Trực tiếp (không nhau thai)
Không
Con non (ấu trùng hay nòng nọc) tự đi tìm mồi
Thằn lằn bóng đuôi dài
Thụ tinh ngoài
Đẻ trứng
Trực tiếp (không nhau thai)
Không
Con non (ấu trùng hay nòng nọc) tự đi tìm mồi
Chim bồ câu
Thụ tinh trong
Đẻ trứng
Trực tiếp (không nhau thai)
Làm tổ, ấp trứng
Bằng sữa diều, mớm mồi
Thỏ
Thụ tinh trong
Đẻ con
Trực tiếp (có nhau thai)
Đào hang, lót ổ
Bằng sữa mẹ

– Dựa vào bảng đã điền, hãy nêu quyền lợi của yếu tố thụ tinh trong, đẻ con, phôi tăng trưởng trực tiếp, không hoặc có nhau thai, những hình thức bảo vệ trứng và nuôi con.

Lợi ích của yếu tố thụ tinh trong, đẻ con, phôi tăng trưởng trực tiếp, không hoặc có nhau thai, những hình thức bảo vệ trứng và nuôi con: đảm bảo cho động vật hoang dã đạt kết quả cao sinh sản cao: nâng cao tỷ suất thụ tinh, tăng tỷ suất con non sống sót, thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh của con non.

Câu hỏi (trang 120, 121 VBT Sinh học 7)

1. (trang 120 VBT Sinh học 7): Hãy kể tên những hình thức sinh sản ở động vật hoang dã và sự phân biệt những hình thức sinh sản đó. Em hãy điền những thông tin không đủ vào những chỗ trống trong bảng sau:

Trả lời:

Sinh sản vô tính
Sinh sản hữu tính
Phân đôi
Mọc chồi
Thụ tinh ngoài
Thụ tinh trong
Là hình thức sinh sản không còn tế bào sinh dục đực và cái kết phù thích hợp với nhau
Là hình thức sinh sản có sự phối hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng)
Cơ thể lớn đến 1 kích thước nhất định thì phân đôi thành 2 khung hình con giống hệt mẹ
1 tế bào trên khung hình lớn nhanh hơn thông thường và tăng trưởng thành khung hình con
Thụ tinh ngoài khung hình mẹ
Thụ tinh trong khung hình mẹ

2. (trang 121 VBT Sinh học 7): Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ:

Trả lời:

– Thụ tinh ngoài → thụ tinh trong

– Đẻ nhiều trứng → đẻ ít trứng → đẻ con

– Phôi tăng trưởng có biến thái → tăng trưởng trực tiếp không còn nhau thai → tăng trưởng trực tiếp có nhau thai

– Con nonn không được nuôi dưỡng → co non được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ → được học tập thích nghi với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường

Ví dụ: trai sông (thụ tinh ngoài) → châu chấu (thụ tinh trong)

Bài 55
TIÊN HÓA VÀ SINH SẢN
I. KIẾN THỨC cơ BẢN
Qua phần đã học, những em cần nhớ ý chính:
Trong sự tiến hóa những hình thức sinh sản thì sinh sản hữu tính có ưu thế hơn sinh sản vô tính, nên sức sống của khung hình con được sinh ra cao hơn nhiều khung hình bố, mẹ.
Tùy theo mức độ tiến hóa mà sự hoàn hảo nhất những hình thức sinh sản hữu tính được thể hiện ở: thụ tinh, để con, thai sinh, hình thức chăm sóc trứng và con. Sự hoàn hảo nhất những hình thức sinh sản này đã đảm bảo cho động vật hoang dã đạt kết quả cao sinh học cao như: nâng cao tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ sống sót, thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh ở động vật hoang dã non.
II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI (sgk trang 179, 180) PHẦN THẢO LUẬN
ỷ Hãy cho biết thêm thêm ở Động vật Không xương sống, những đại diện thay mặt thay mặt nào có hình thức sinh sản vô tính bằng phương pháp phân đôi hoặc mọc chồi?
Ớ Động vật Không xương sông, những đại diện thay mặt thay mặt có hình thức sinh sản vô tính bằng phương pháp phân đôi hoặc mọc chồi như:
Trùng biến hình, Trùng giày, Trừng roi sinh sản vô tính bằng phương pháp phân đôi.
Thủy tức, San hô sinh sản vô tính bằng phương pháp mọc chồi.
Cr’ Hãy so sánh hình thức sinh sản vô tính và hình thức sinh sản hữu tính.
Sinh sản hữu tính
Có tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng) kết phù thích hợp với nhau tạo trứng thụ tinh rồi tăng trưởng thành phôi. Ưu thế hơn sinh sản vô tính.
Sinh sản vô tính
Không có tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái kết phù thích hợp với nhau
(p. Hãy cho biết thêm thêm Giun đất, Giun dũa thành viên nào là lưỡng tính, phân tính và có hình thức thụ tinh ngoài hoặc thụ tinh trong’?
Giun đất lưỡng tính, thụ tinh trong.
Giun đũa phân tính, thụ tinh trong.
ố’ Lựa chọn câu thích hợp điền vào những ô trống ở bảng sau.
Bảng sự sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con ở động vật hoang dã
Tên loài
Thụ tinh
Sinh
sản
Phát triển phôi
Tập tính bảo vệ trứng
Tập tính nuôi con
Trai sông
thụ tinh trong
đẻ
trứng
biến thái
không đào hang, không làm tổ
con non tự đi tìm mồi
Châu
chấu
thụ tinh trong
đẻ
trứng
biến thái
đào hang lót ổ
con non tự kiếm mồi
Cá chép
thụ tinh ngoài
đẻ
trứng
trực tiếp, không nhau thai
khống đào hang, không làm tổ
con non tự kiếm mồi
Ếch
đồng
thụ tinh ngoài
đẻ
trứng
biến thái, không nhau thai
không đào hang, không làm tổ
con non tự đì kiếm mồi
Thằn lằn bóng đuôi dài
thụ tinh trong
đẻ
trứng
trực tiếp (không nhau thai)
không đào hang, không làm tổ
con non tự đi tìm mồi
Chim bồ câu
thụ tinh trong
đẻ
trứng
trực tiếp (không nhau thai)
làm tổ, ấp trứng
con non tự đi tìm mồi
Thỏ
thụ tinh trong
đẻ
con
trực tiếp (có nhau thai)
lót tổ
bằng sữa mẹ.
Dựa vảo bảng đã điền, hãy nêu quyền lợi của.sự thụ tinh trong, dể con, phôi tăng trưởng trực tiếp hoặc có nhau thai, những hình thức bảo vệ trứng và nuôi con.
Sự thụ tinh trong, đẻ con, phôi tăng trưởng trực tiếp không hoặc có nhau thai, những hình thức bảo vệ trứng và nuôi con đã được hoàn hảo nhất dần đã bảo vệ cho động vật hoang dã đạt kết quả cao sinh học cao như: nâng cao tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ sông sót, thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh ở động vật hoang dã non.
GỢl ý vấn đáp vướng mắc (trang 181 SGK)
tỷ 1. Hãy kể những hình thức sinh sản ở dộng vật và phân biệt những hình thức sinh sản đó.
Các hình thức sinh sản ở động vật hoang dã là: hình thức sinh sản vô tính và hình thức sinh sản hữu tính.
Sinh sản vô tính: không còn tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái kết phù thích hợp với nhau. Sinh sản vô tính có hai hình thức đó đó là: sự phân đôi khung hình và mọc chồi.
Sinh sản hữu tính: có tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái kết phù thích hợp với nhau tạo trứng thụ tinh rồi tăng trưởng thành phôi.
Có trường hợp: thụ tinh trong, thụ tinh ngoài.
Có trường hợp: a/ đẻ trứng;
ỏ/ noãn thai sinh phôi tăng trưởng trực tiếp, không nhau thai; c/ thai sinh: đẻ con, phôi tăng trưởng trực tiếp, có nhau thai.
& 2. Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính. Cho ví dụ.
Tuỳ theo mức độ tiến hóa, sự hoàn hảo nhất hình thức sinh sản hữu tính được thể hiện ở những mặt sau này: Sự thụ tinh, đẻ trứng hay đẻ con, sự tăng trưởng phôi có biến thái hay trực tiếp, không nhau hoặc có nhau thai. Ngoài ra còn thể hiện ở tập tính chăm sóc trứng, sự chăm sóc con.
Thí dụ: Chim thụ tinh trong tiến hóa hơn cá thụ tinh ngoài. Chuột đẻ con tiến hóa hơn gà đẻ trứng.
CÂU HỎI BỔ SUNG
Thạch sùng (Thằn lằn), gà, lợn loài nào có hình thức sinh sản tiên hóa cao hơn, em hãy xếp theo thứ tự tiến hóa từ thấp đến cao dần.
Gợi ỷ vấn đáp
Thạch sùng (đẻ trứng, không ấp trứng, không chăm sóc con).
Gà (đẻ trứng, ấp trứng, chăm sóc con non).
Lợn (đẻ con, có nhau thai, chăm sóc con non).

Reply
5
0
Chia sẻ

Video Hay trình diễn sự tiến hóa của những hình thức sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hay trình diễn sự tiến hóa của những hình thức sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Hay trình diễn sự tiến hóa của những hình thức sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Hay trình diễn sự tiến hóa của những hình thức sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con Free.

Giải đáp vướng mắc về Hay trình diễn sự tiến hóa của những hình thức sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hay trình diễn sự tiến hóa của những hình thức sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hay #trình #bày #sự #tiến #hóa #của #những #hình #thức #sinh #sản #hữu #tính #và #tập #tính #chăm #sóc #con