Mẹo về Hóa đơn sai ngày có làm biên bản kiểm soát và điều chỉnh được không 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Hóa đơn sai ngày có làm biên bản kiểm soát và điều chỉnh được không được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-13 04:20:14 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

108

Ngày 12/4/2022, bên mua phát hiện 6 hóa đơn trên xuất sai đơn giá và thuế suất. Bên bán đã kê khai thuế, do đó bên bán đã xuất hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh giảm 6 hóa đơn trên về 0 đồng và xuất tương hỗ update 6 hóa đơn mới đúng đơn giá và thuế suất (tổng tiền của 6 hóa đơn trên không đổi). Tuy nhiên 6 hóa đơn mới nó lại được xuất trong cùng trong thời gian ngày 12/4/2022.

Bà Hoài hỏi, bên mua có nên phải thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước cho 6 hóa đơn xuất tương hỗ update kia và lấy lại khoản tiền mặt trước này đã thanh toán để được khấu trừ và tính ngân sách hợp lý hay là không?

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh vấn đáp yếu tố này như sau:

Nguyên tắc, Đk được khấu trừ thuế GTGT

Tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, tương hỗ update tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) quy định:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT nguồn vào

1. Thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT nguồn vào không được bồi thường của thành phầm & hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất…”.

Tại Khoản 10, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, tương hỗ update Điều 15 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, tương hỗ update tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về Đk khấu trừ thuế GTGT như sau:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT nguồn vào

1. Có hóa đơn GTGT hợp pháp của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía quốc tế theo phía dẫn của Bộ Tài chính vận dụng riêng với những tổ chức triển khai quốc tế không còn tư cách pháp nhân Việt Nam và thành viên quốc tế marketing thương mại hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt riêng với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào (gồm có cả thành phầm & hàng hóa nhập khẩu) từ 20 triệu đồng trở lên, trừ những trường hợp giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có mức giá trị dưới 20 triệu đồng, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở marketing thương mại nhập khẩu thành phầm & hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức triển khai, thành viên ở quốc tế…”.

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, tương hỗ update Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, tương hỗ update tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 4. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, tương hỗ update tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế

1. Trừ những khoản chi không được trả nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu phục vụ đủ những Đk sau:

a) Khoản chi thực tiễn phát sinh liên quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp lý;

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ từng lần có mức giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã gồm có thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực thi theo quy định của những văn bản pháp lý về thuế GTGT.

Trường hợp mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ từng lần có mức giá trị từ 20 triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời gian ghi nhận ngân sách, doanh nghiệp chưa thanh toán thì doanh nghiệp được xem vào chi phi được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế.

Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không còn chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, kiểm soát và điều chỉnh giảm ngân sách riêng với phần giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ không còn chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và những cty hiệu suất cao đã có quyết định hành động thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh khoản ngân sách này)…”.

Căn cứ những quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp công ty mua dịch vụ vào những ngày 7, 8, 9/2/2022 của cùng một nhà phục vụ để phục vụ sản xuất marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và đã nhận được hóa đơn GTGT với giá trị từng lần (hoặc tổng mức trên những hóa đơn trong cùng một ngày) có mức giá trị dưới 20 triệu đồng (giá đã gồm có thuế GTGT), công ty đã thanh toán khá đầy đủ bằng tiền mặt cho nhà phục vụ dịch vụ thì công ty được khấu trừ thuế GTGT và tính vào ngân sách được trừ ngân sách dịch vụ trên những hóa đơn này.

Không cần phải trả lại khi lập lại hóa đơn do sai sót

Trường hợp, ngày 12/4/2022 nhà phục vụ dịch vụ phát hiện những hóa đơn có sai sót về đơn giá và thuế suất (nhưng tổng thanh toán không thay đổi) và người phục vụ dịch vụ đã thực thi xử lý hóa đơn có sai sót như sau:

Người phục vụ dịch vụ xuất kiểm soát và điều chỉnh những hóa đơn sai sót về 0 đồng và xuất tương hỗ update những hóa đơn mới để thay thế cho những hóa đơn đã lập có sai sót, dẫn đến tổng thanh toán trên những hóa đơn thay thế trong thời gian ngày đó có tổng mức trên 20 triệu đồng thì công ty không cần thực thi thanh toán qua ngân hàng nhà nước tổng số tiền trên những hóa đơn điện tử thay thế này, do đấy là thủ tục về xử lý hóa đơn có sai sót không phải trường hợp mua dịch vụ mới của một nhà phục vụ trong cùng một ngày có tổng mức trên 20 triệu đồng theo phía dẫn nêu trên.

Về thủ tục xử lý hóa đơn đã lập có sai sót đề xuất kiến nghị công ty và nhà phục vụ dịch vụ nghiên cứu và phân tích những quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính; Nghị định số 123/2022/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ và Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 17/9/2022 của Bộ Tài chính để thực thi cho phù phù thích hợp với tình hình thực tiễn và quy định của pháp lý.

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn để bà Đỗ Thị Hoài biết và thực thi. Trong quy trình thực thi nếu có điều gì vướng mắc, đề xuất kiến nghị bà liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế – ĐT: 0222.3822347) hoặc Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận (Điện thoại liên hệ: 0222.3771722) để được hướng dẫn và giải đáp.

Chinhphu

Hướng dẫn rõ ràng cách xử lý những trường hợp viết sai hóa đơn

I. Tổng quan: đôi nét nên phải ghi nhận khi xử lý hóa đơn viết sai:
1.Văn bản hướng dẫn thực thi:
– Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ

(Chi tiết rõ ràng hướng dẫn xử lý hóa đơn đã lập sai tại điều 20)

-Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, quản trị và vận hành thuế và sửa đổi một số trong những điều về hoá đơn bán hàng hoá, phục vụ dịch vụ.

(Chi tiết rõ ràng hướng dẫn xử lý hóa đơn đã lập sai tại khoản 7, điều 3)

2. Trình tự thực thi xử lý hóa đơn viết sai:
Bước 1: Xác minh sự sai sót:

Trước khi tiến hành xử lý hóa đơn viết sai, trách nhiệm thứ nhất của kế toán là kiểm tra và xác minh lại sai sót. Nếu hóa đơn đã giao cho người tiêu dùng, kế toán không được đơn phương điều chỉnhhóađơn, mà phải có xác nhận bằng văn bản của toàn bộ hai bên (bên bán và bên mua).

Bước 2: Xác định thời gian phát hiện ra sai sót

+ Đã giao hóa đơn cho người tiêu dùng hay chưa

+ Hóa đơn đã kê khai thuế hay chưa

Bước 3: Xác định lỗi sai rõ ràng trên hóa đơn để xử lý đúng quy định
Riêng với trường hợp đặc biệt quan trọng:hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người tiêu dùng nhưng ghi đúng mã số thuế người tiêu dùng thì những bên lập biên bản kiểm soát và điều chỉnh và không phải lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh

(Theo khoản 7, điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC)

Vậy là: khi hóa đơn đã lập bị sai tên công ty, địa chỉ người tiêu dùng nhưng lại ghi đúng mã số thuế

thì tránh việc phải xác lập: hóa đơn này đã giao cho người tiêu dùng hay chưa, đã kê khai thuế hay chưa.Các bạn cũng chỉ việc lập biên bản kiểm soát và điều chỉnh hóa đơn là xong

Chi tiết những bạn xem tại đây:Xử lý hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ

Sau đây, Kế Toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn những bạn thực thi trong từng trường hợp rõ ràng:

I. Phát hiện hóa đơn viết sai khi chưa giao cho người tiêu dùng (bên mua):

1. Viết sai hóa đơn nhưng kế toán chưa xé thoát khỏi cuống.
– Cách xử lý: Trường hợp này khá đơn thuần và giản dị, kế toán chỉ việc:

+ Gạch chéo những liêncủa hóa đơn viết sai(không xé ra)và lưu giữ số hóađơn đã viết sai này tại cuống của quyển hóa đơn.
+ Sau đó xuất lại hóa đơn mới đúng, giao liên 2 cho người tiêu dùng.

– Rút kinh nghiệm tay nghề:
+ Tham khảo thật kỹ những thông tin trên hợp đồng hay đơn đặt hàng (nếu có)… cần viết trên hóa đơn để viết đúng.

2. Hóa đơn viết sai đã xé thoát khỏi cuống nhưng chưa giao cho người tiêu dùng:

– Bước 1: Gạch chéo những liên hóa đơn viết sai.

– Bước 2: Xuất hóa đơn mới (đúng) giao cho người tiêu dùng.

– Bước 3: Lưu giữ hóa đơn viết saibằng 1 trong 2 cách:

+ Kẹp tại cuống của quyền hóa đơn (Nên kẹp bằng ghim để tránh mất hóa đơn)

+ Lưu trữ riêng tại 1 file nào đó để thuận tiện cho việc quản trị và vận hành, theo dõi, xuất trình khi CQT yêu cầu.

(Chú ý vì chưa giao cho người tiêu dùng nên những bạn không phải làm biên bản tịch thu hóa đơn nhé – Theo khoản 1 điều 20 của TT 39/2014/TT-BTC)

-Rút kinh nghiệm tay nghề:
+ Trước khi xé hóa đơn thoát khỏi cuống kế toán cần kiểm tra thật kỹ những thông tin trên hóa đơn, và yêu cầu người tiêu dùng kiểm tra lại 1 lần nữa, tiếp theo đó mới ký, đóng dấu và xé thoát khỏi cuống.
+ Cuối hóa đơn có dòng chữ “(Cần kiểm tra, so sánh khi lập, giao, nhận hóa đơn)”.Cả bên lập và bên nhận hóa đơn hãy thực thi khá đầy đủ “lời lôi kéo hay chú ý” này.

II) Hóa đơn viết sai đã giao cho người tiêu dùng:

1. Hóađơn viết sai chưađược sử dụngđể kê khai thuế:

-Cách xử lý:Nếu kế toàn đã viết sai thông tin trên hóa đơn đã lập tiếp theo này đã xé khỏi cuống và đã giao hóa đơn cho bên mua, nhưng hai bên chưa tiến hàng kê khai thuế. Nay 1 trong 2 bên phát hiện ra hóa đơn có sai sót thì liên lạc với bên còn sót lại để xác nhận lỗi sai. Sau đó bên bán tiến hành:

+Bước 1:Lập biên bản tịch thu những liên của số hóa đơn đã lập(2 bản – mỗi bên giữ 1 bản)

Theo mẫu sau:Mẫu biên bản tịch thu đã lập sai.

( để ý quan tâm:không sử dụng biên bản hủy hóa đơn như trước nữa nhé).

(Sau khi đã tịch thu được hóa đơn viết sai, kế toán gạch chéo những liên, và lưu giữ số hóa đơn đã lập để giải trình với Thuế khi có yêu cầu.)

+Bước 2:Xuất hóa đơn mới(đúng) giao cho người tiêu dùng.
Chú ý trên hóa đơn mới xuất thay thế:
+ Ngày ghi trên hóa đơn xuất lại là ngày hiện tại (ngày làm biên bản tịch thu)).
+Xác định lỗi sai của hóa đơn cũ, và viết thành thông tin đúng.

-Kê khai – báo cáo thuế:
+ Khi kê khai thuế GTGT: Bên bán và bên mua dùng hóa đơn mới viết đúng để kê khai thuế.(Hóa đơn tịch thu không kê khai)
+ Khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Bên bán cho số hóa đơn viết sai và cột “Xóa bỏ”

2, Hóa đơn viết sai đã kê khai thuế:

– Hóa đơn viết sai là hóa đơn không hợp lệ, không còn mức giá trị để khấu trừ thuế hay lấy làm ngân sách riêng với những người tiêu dùng, còn với những người bán thì dù bạn có viết sai thì bạn vẫn phải kê khai nộp thuế như thông thường,
Vì vậy, trong quy trình làm kế toán nếu những bạn phát hiện ra hóa đơn có sai sót và hai bên đã thực thi kê khai thuế GTGT thìkế toán xác lập sai sót rồi lựa lựa chọn cách kiểm soát và điều chỉnh phù phù thích hợp với những hướng dẫn dưới đây:

TH1:Sai số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế, tổng thanh toán.
Bên bán thực thi như sau:

+Bước 1: Lập biên bản xác nhận sai sót:Khi phát hiện sai sót thì người bán và người tiêu dùng phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót. Lập 2 bản, ký, đóng dấu – mỗi bên giữ 1 bản.

Tham khảo: Mẫu biên bản kiểm soát và điều chỉnh hóa đơn

+Bước 2: Bên bán lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh sai sót :

Đây là những sai sót về giá trị những bạn hoàn toàn có thể ghi sai cao hoặc thấp hơn so với quy định hoặc thỏa thuận hợp tác của những bên.

+ Nếu sai cao hơn => những bạn phải lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh giảm.

+ Nếu sai thấp hơn => Các bạn phải lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh tăng.

Khi lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh thì:
– Ngày trên hóađơnđiều chỉnh là ngày hiệntại(ngày lập biên bảnđiều chỉnh hóađơn)

Hoá đơn kiểm soát và điều chỉnh phải ghi rõ: Điều chỉnh Tăng/Giảm số lượng hàng hoá, giá cả, thuế suất, thuế giá trị ngày càng tăng…, tiền thuế giá trị ngày càng tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

(Hóa đơn những bạn viết sai cái gì thì kiểm soát và điều chỉnh cho cái đó)

Chi tiết cách lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh những bạn click more tại đây:Cách lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh

Chú ý: Hoá đơn kiểm soát và điều chỉnh không được ghi số âm (-).

-Kê khai thuế:Căn cứ vào hoá đơn kiểm soát và điều chỉnh, người bán và người tiêu dùng kê khai kiểm soát và điều chỉnh lệch giá mua, bán, thuế đầu ra, nguồn vào,vào kỳ lậphóa đơn kiểm soát và điều chỉnh:

+ Bên bán: lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh nên kê ở bảng kê thành phầm & hàng hóa – dịch vụ bán ra.
+ Bên mua: Nhận hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh kê ở bảng kê mua vào
+Đối với hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh giảm không được viết số âm trên hóa đơn. Nhưng khi kê khai thuế thì phải kê khai âm bằng phương pháp đặt dấu trừ (-) đằng trước giá trị.

TH2:Hóa đơn viết sai: ngày tháng, tên thành phầm & hàng hóa, ĐVT, mã số thuế, số tiền viết bằng chữ:

+ B1: Hai bên tiến hành lập biên bản kiểm soát và điều chỉnh hóa đơn (2 bản – mỗi bên giữ 1 bản)

+ B2: Bên bán lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh cho phần sai sót

+ Ngày lập hóa đơn: là ngày lập biên kiểm soát và điều chỉnh hóa đơn.
+ Viết đúng và khá đầy đủ tên công ty, địa chỉ, MST của người.
+ Tại tiêu thức: “Tên thành phầm & hàng hóa, dịch vụ” những bạn ghi: Điều chỉnh …..(Sai cái gì kiểm soát và điều chỉnh cái đó)……ghi tại hóa đơn số …. ký hiệu… ngày.. tháng …. năm..

+ Các tiêu thức còn sót lại: những bạn gạch chéo.

=> Vì đấy là những sai sót không ảnh hưởng đến tiền nên hóađơnđiều chỉnh này bên bán và bên mua không phải kê khai thuế. Hóađơnđiều chỉnh và biên bảnđiều chỉnh sẽđược kẹp cùng với hóađơn viết sai trướcđó.

Chi tiết về những lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh cũng như hình ảnh hóa đơn mẫu những bạn xem tại đây:
Cách viết hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh mã số thuế, nội dung, ĐVT, ngày tháng

Kế Toán Thiên Ưng xin chúc những bạn kế toán làm tốt!

Để không hề xẩy ra sai sót khi lập hóa đơn những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm:
Cách viết hóa đơn giá trị ngày càng tăng

Reply
0
0
Chia sẻ

Review Hóa đơn sai ngày có làm biên bản kiểm soát và điều chỉnh được không ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hóa đơn sai ngày có làm biên bản kiểm soát và điều chỉnh được không tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Hóa đơn sai ngày có làm biên bản kiểm soát và điều chỉnh được không miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Hóa đơn sai ngày có làm biên bản kiểm soát và điều chỉnh được không miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Hóa đơn sai ngày có làm biên bản kiểm soát và điều chỉnh được không

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hóa đơn sai ngày có làm biên bản kiểm soát và điều chỉnh được không vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hóa #đơn #sai #ngày #có #làm #biên #bản #điều #chỉnh #được #không