Thủ Thuật về Hướng dẫn hoàn thuế tncn 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn hoàn thuế tncn được Update vào lúc : 2022-04-28 10:54:06 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

175

Có lẽ nhiều bạn đã biết, người lao động thuộc đối tượng người dùng phải nộp thuế thu nhập thành viên nếu có số thuế nộp thừa sẽ tiến hành chuyển sang kỳ sau hoặc hoàn thuế khi có yêu cầu. Dưới đấy là yếu tố kiện, thủ tục hoàn thuế thu nhập thành viên năm 2022. Cùng theo dõi nhé!

Nội dung chính

 • Hoàn thuế thu nhập thành viên là gì?
 • Điều kiện được hoàn thuế thu nhập thành viên?
 • Cách tính số tiền thuế TNCN nộp thừa được hoàn
 • Thủ tục hoàn thuế thu nhập thành viên
 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế thu nhập thành viên
 • Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN
 • Bước 3: Cơ quan thuế xử lý và xử lý hồ sơ hoàn thuế
 • Thời gian hoàn thuế thu nhập thành viên

Hoàn thuế thu nhập thành viên là gì?

Hoàn thuế thu nhập thành viên là thủ tục mà cơ quan thuế thực thi hoàn trả lại phần tiền thuế nộp thừa của thành viên nộp thuế (trong năm quyết toán), nếu thành viên đó phục vụ đủ những Đk theo quy định của pháp lý.

Điều kiện được hoàn thuế thu nhập thành viên?

Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC (sửa đổi, tương hỗ update Điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC), quy định rõ Đk hoàn thuế thu nhập thành viên như sau:

“Điều 53. Hoàn thuế thu nhập thành viên

Việc hoàn thuế thu nhập thành viên chỉ vận dụng riêng với những thành viên đã có mã số thuế tại thời gian đề xuất kiến nghị hoàn thuế.

Đối với thành viên đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập thực thi quyết toán thay thì việc hoàn thuế của thành viên được thực thi thông qua tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập.

Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

1. Hoàn thuế riêng với tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập thực thi quyết toán thay cho những thành viên có ủy quyền quyết toán thuế.

Trường hợp tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của những thành viên mà có số thuế nộp thừa, nếu đề xuất kiến nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản trị và vận hành. Hồ sơ hoàn thuế gồm có:

 • Giấy đề xuất kiến nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC .
 • Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập thành viên và người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập ký kết phụ trách tại bản chụp đó.

2. Đối với thành viên có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì thành viên không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ việc ghi số thuế đề xuất kiến nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào thông tin tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho những phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.”

Như vậy, để được hoàn thuế thu nhập thành viên, thành viên phải có đủ những Đk sau:

 • Có mã số thuế tại thời gian đề xuất kiến nghị hoàn thuế;
 • Có tiền thuế nộp thừa;
 • Có đề xuất kiến nghị hoàn thuế. Cơ quan thuế không dữ thế chủ động hoàn cho những người dân nộp thuế; trường hợp không đề xuất kiến nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ sau.

>> Xem thêm: Hướng dẫn cách Đk mã số thuế thành viên

Để được hoàn thuế thu nhập thành viên, thành viên phải có đủ 1 số Đk

Cách tính số tiền thuế TNCN nộp thừa được hoàn

Muốn biết trong năm này những bạn đã nộp thuế TNCN thừa hay thiếu thì những bạn nên phải làm quyết toán. Cá nhân hoàn toàn có thể quyết toán bằng 1 trong 2 hình thức: Tự làm quyết toán trực tiếp với CQT hoặc Ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập (nếu đủ Đk)

Ta có công thức:

Số thuế TNCN nộp thừa = (*) Số thuế TNCN đã nộp – (**) Số thuế TNCN phải nộp theo quyết toán thuế

⇒ Nếu kết quả công thức này ra dương thì đó là số tiền nộp thừa, ngược lại ra âm là nộp thiếu tiền thuế.

* Số tiền thuế đã nộp được xác lập trên giấy tờ nộp tiền vào ngân sách nhà nước (riêng với doanh nghiệp hoặc thành viên đã nộp vào ngân sách nhà nước theo mã số thuế của thành viên người nộp thuế.) hoặc chứng từ khấu trừ thuế TNCN (riêng với thành viên)

** Muốn xác lập được “Số thuế TNCN phải nộp theo quyết toán thuế” thì những bạn phải thực thi làm quyết toán thuế:

Công thức tính quyết toán thuế TNCN năm như sau:

Thuế TNCN phải nộp của toàn bộ năm = (Thu nhập tính thuế trung bình tháng x biểu thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần) x 12 tháng

Thu nhập tính thuế trung bình tháng được xác lập bằng công thức:

Thu nhập tính thuế trung bình tháng = (Tổng thu nhập chịu thuế – tổng những khoản giảm trừ)/ 12 tháng

Thu nhập chịu thuế: là tổng thu nhập từ tiền lương tiền công mà thành viên thực nhận từ 01/01 đến 31/12 của năm quyết toán

Thu nhập chịu thuế của toàn bộ năm = Tổng thu nhập đã nhận được được trong năm – Các khoản được xác lập là miễn thuế trong năm.

Các khoản giảm trừ: gồm có: giảm trừ gia cảnh (bản thân + người phụ thuộc) + Các khoản bảo hiểm bắt buộc + Các khoản góp phần từ thiện, khuyến học, nhân đạo..

Thủ tục hoàn thuế thu nhập thành viên

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế thu nhập thành viên

Theo Điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC (sửa đổi, tương hỗ update bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC), hồ sơ hoàn thuế TNCN được thực thi như sau:

Trường hợp 1: Tổ chức, thành viên chi trả thu nhập (Doanh nghiệp) được uỷ quyền quyết toán thuế TNCN thay cho những người dân lao động.

Hồ sơ hoàn thuế TNCN gồm:

 • Giấy đề xuất kiến nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT phát hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
 • Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN và người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập ký kết phụ trách tại bản chụp đó.

>> Tải: Mẫu đơn xin hoàn thuế thu nhập thành viên – mẫu số 01/ĐNHT

Lưu ý: 

 • Nếu doanh nghiệp nộp trực tiếp thì sẵn sàng sẵn sàng khá đầy đủ hồ sơ hoàn thuế TNCN như trên rồi đem lên cơ quan thuế.
 • Nếu nộp qua mạng, những bạn làm trên ứng dụng HTKK rồi kết xuất XML nộp qua mạng nhé. Đối với chứng từ, biên lại nộp thuế TNCN hãy scan rồi đính kèm vào file Word hoặc Excel. Sau khi nộp xong Giấy đề xuất kiến nghị hoàn thuế, những bạn vào “Tra cứu” để nộp đính kèm nhé. Để biết cách nộp hồ sơ hoàn thuế qua mạng hãy tìm hiểu thêm tại đường link phía dưới nhé!

>> Xem thêm: Hướng dẫn nộp hồ sơ hoàn thuế trên khối mạng lưới hệ thống thuế điện tử eTax

>> Xem thêm: Cách tải File Excel vào phần mềm HTKK tiên tiến và phát triển nhất

Thời hạn làm thủ tục hoàn thuế TNCN: Cá nhân có số thuế nộp thừa, yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo thì thành viên hoàn toàn có thể nộp hồ sơ bất kể thời gian nào Tính từ lúc ngày kết thúc năm tính thuế. Nộp sau thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế (sau 30/3/2022) vẫn được (không biến thành phạt)

Giấy đề xuất kiến nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT

Trường hợp 2: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế.

Đối với thành viên có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì thành viên KHÔNG phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ việc ghi số thuế đề xuất kiến nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào thông tin tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho những phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.

Có 2 cách nộp Tờ khai quyết toán 02/QTT-TNCN là nộp trực tiếp (File Excel) hoặc nộp trực tuyến qua mạng (file XML):

Cách 1: Nếu nộp trực tiếp những bạn sẵn sàng sẵn sàng nhiều chủng loại sách vở như phía dưới rồi đi nộp ở cơ quan thuế. Bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN.
 • Bảng kê 02-1BK-QTT-TNCN 
 • Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập thành viên (là chứng từ khấu trừ thuế mà doanh nghiệp cấp cho những bạn)
 • Chứng minh nhân dân;
 • Bản chụp hợp đồng lao động (Nếu quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản trị và vận hành Doanh nghiệp giảm trừ gia cảnh)
 • Hoặc sổ hộ khẩu/sổ tạm trú (Nếu quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi thành viên cư trú).

>> Tải Tờ khai quyết toán thuế thu nhập thành viên – Mẫu 02/QTT-TNCN

>> Tải Mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN: Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho những người dân phụ thuộc

Cách 2: Nếu nộp trực tuyến qua mạng những bạn làm Tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN trên ứng dụng HTKK rồi kết xuất XML. Sau đó nộp qua website: ://canhan.gdt.gov hoặc ://thuedientu.gdt.gov. Cách hoàn thuế thu nhập thành viên qua mạng những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tại đường link chúng tôi đã phục vụ ở phần trên.

Lưu ý khi làm tờ khai:

 • Đối với hồ sơ hoàn thuế đề xuất kiến nghị ghi đúng chuẩn số Tk Ngân hàng ngân hàng nhà nước, tên ngân hàng nhà nước – chi nhánh.
 • Khi kê khai quyết toán thuế những thành viên điền đầy đủ những thông tin sau: địa chỉ chính xác để liên hệ, số điện thoại, email, họ tên và tên của vợ hoặc chồng, mã số thuế của vợ hoặc chồng hoặc số chứng tỏ thư. Mục đích để cơ quan thuế hoàn toàn có thể thông tin, liên lạc với nếu hồ sơ khai thuế cần bổ sung, hoàn thiện.
 • Chỉ tiêu số [37] – Đã khấu trừ – tại mẫu 02/QTT-TNCN phát hành kèm theo – Thông tư số 92/2015/TT-BTC ghi số thuế TCTTN đã khấu trừ (có kèm chứng từ khấu trừ thuế TNCN).
 • Chỉ tiêu số [38] – Đã tạm nộp- tại mẫu 02/QTT-TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ghi số thuế TNCN mà thành viên đã nộp vào ngân sách nhà nước theo mã số thuế của thành viên người nộp thuế.
 • Nếu có Đk giảm trừ gia cảnh cho những người dân phụ thuộc, khi những bạn Lập tờ Quyết toán 02/QTT-TNCN trên ứng dụng HTKK sẽ có được Bảng kê 02-1BK-QTT-TNCN

>> Xem thêm: Cách làm Tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN trên ứng dụng HTKK

Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN

» Trường hợp 1: Doanh nghiệp làm thủ tục hoàn thuế cho những thành viên ủy quyền thì nơi nộp hồ sơ là cơ quan thuế trực tiếp quản trị và vận hành

» Trường hợp 2: Cá nhân tự làm hồ sơ hoàn thuế TNCN:

Theo hướng dẫn tại điểm c, khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính thì nơi nộp hồ sơ quyết toán của thành viên cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế trong năm thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi thành viên nộp hồ sơ khai thuế trong năm.
 • Cá nhân đang tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân mình tại tổ chức triển khai trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản trị và vận hành tổ chức trả thu nhập đó.
 • Trường hợp. thành viên có thay đổi nơi thao tác và tại tổ chức triển khai trả thu nhập ở đầu cuối có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân mình thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức triển khai trả thu nhập ở đầu cuối.

Bước 3: Cơ quan thuế xử lý và xử lý hồ sơ hoàn thuế

Thời gian xử lý và xử lý: Chậm nhất là 06 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm xử lý và xử lý thủ tục hoàn thuế TNCN (Theo khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC).

>> Xem thêm: Tiền lương thử việc đã có được hoàn thuế thu nhập thành viên không?

Thời gian hoàn thuế thu nhập thành viên

 • Thời gian cơ quan thuế xử lý và xử lý tối đa 06 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ đề xuất kiến nghị hoàn thuế TNCN thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau.
 • Thời gian cơ quan thuế xử lý và xử lý tối đa 40 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ đề xuất kiến nghị hoàn thuế TNCN thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Trên đấy là những đối tượng người dùng và thủ tục hoàn thuế thu nhập thành viên 2022 những bạn cần nắm. Việc hoàn thuế khá phức tạp, nếu bạn đang vướng mắc hay cần giúp sức yếu tố nào đó liên quan đề kế toán – thuế, hãy liện hệ với dịch vụ kế toán thuế TinLaw để được hướng dẫn rõ ràng.

Gọi ngay: 1900 633 306

Tiết kiệm tối đa thời hạn, ngân sách, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư:  

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho Chuyên gia của chúng tôi 24/07:  1900 633 306

Làm nhanh, lấy gấp phục vụ nhu yếu việc làm, lên ngay Văn phòng TinLaw

Reply
5
0
Chia sẻ

Review Hướng dẫn hoàn thuế tncn ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn hoàn thuế tncn tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Hướng dẫn hoàn thuế tncn miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Hướng dẫn hoàn thuế tncn Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn hoàn thuế tncn

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn hoàn thuế tncn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #hoàn #thuế #tncn