Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Khẳng định nào sau này là xác lập đúng Hàm số y = cos x đồng biến trên khoảng chừng Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Khẳng định nào sau này là xác lập đúng Hàm số y = cos x đồng biến trên khoảng chừng được Update vào lúc : 2022-05-05 00:16:13 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

282

đã hỏi trong Lớp 12 Toán học

· 10:11 29/08/2022

Khẳng định nào sau này là đúng?

A. Hàm số y=cosx là hàm số lẻ

B. Hàm số y=tan2x-sinx là hàm số lẻ

C. Hàm số y=sinx là hàm số chẵn

D. Hàm số y=tanx.sinx là hàm số lẻ

Câu hỏi hot cùng chủ đề

 • Cách chuyển từ sin sang cos ạ ?

  Trả lời (30) Xem đáp án »

 • Cho hàm số y=ax3+bx2+cx+d có đồ thị như hình vẽ. Tìm mệnh đề đúng

  A. a0, c>0, d<0

  B. a<0, b0, d<0

  C. a>0, b>0, c>0, d<0

  D. a0, c<0, d<0

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

://.youtube/watch?v=Gg2VnyGGXcI

ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 03 – 2k5 Lý thầy Sĩ

Toán

://.youtube/watch?v=tqyDlkbKets

ÔN TẬP HỌC KÌ 2 ĐỀ MINH HỌA SỐ 2 – 2k5 – Livestream HÓA cô THU

Hóa học

://.youtube/watch?v=PUpjMSfW4zk

CHỮA ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 THPT NHÂN CHÍNH HN – 2K6 TOÁN THẦY THẾ ANH

Toán

://.youtube/watch?v=8TXeA0p5XyA

ÔN THI VÀO 10 – CHỮA ĐỀ CHỌN LỌC 01 – 2k7 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

://.youtube/watch?v=Daejj_XZ2ds

CHỮA ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ II – 2K5 – Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

://.youtube/watch?v=zFU8c40y7lU

ĐỀ MINH HỌA CUỐI KÌ 2 HAY NHẤT – 2k5 – Livestream HÓA cô THU

Hóa học

Xem thêm …

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

://.youtube/watch?v=Gg2VnyGGXcI

ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 03 – 2k5 Lý thầy Sĩ

Toán

://.youtube/watch?v=tqyDlkbKets

ÔN TẬP HỌC KÌ 2 ĐỀ MINH HỌA SỐ 2 – 2k5 – Livestream HÓA cô THU

Hóa học

://.youtube/watch?v=PUpjMSfW4zk

CHỮA ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 THPT NHÂN CHÍNH HN – 2K6 TOÁN THẦY THẾ ANH

Toán

://.youtube/watch?v=8TXeA0p5XyA

ÔN THI VÀO 10 – CHỮA ĐỀ CHỌN LỌC 01 – 2k7 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

://.youtube/watch?v=Daejj_XZ2ds

CHỮA ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ II – 2K5 – Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

://.youtube/watch?v=zFU8c40y7lU

ĐỀ MINH HỌA CUỐI KÌ 2 HAY NHẤT – 2k5 – Livestream HÓA cô THU

Hóa học

Xem thêm …

Hàm số (y = cos x) đồng biến trên khoảng chừng nào dưới đây?

A.

(left( – pi ;dfrac3pi 4 right))

B.

(left( – dfracpi 2;dfracpi 2 right))

C.

(left( 0;pi right))

D.

(left( – pi ;0 right))

Dựa vào đồ thị hàm số (y = cos x) ta thấy: Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng chừng (left( – pi ;0 right)), nghịch biến trên khoảng chừng (left( 0;pi right)).

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Khẳng định nào sau này là đúng ?

Hàm số [y=tan x] nghịch biến trên khoảng chừng [left( 0;fracpi 2 right)]

Hàm số [y=sin x] đồng biến trên khoảng chừng [left( 0;pi right)]

Hàm số [y=cot x] nghịch biến trên khoảng chừng [left( 0;pi right)]

Hàm số [y=cos x] đồng biến trên khoảng chừng [left( 0;pi right)]

Reply
6
0
Chia sẻ

Review Khẳng định nào sau này là xác lập đúng Hàm số y = cos x đồng biến trên khoảng chừng ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Khẳng định nào sau này là xác lập đúng Hàm số y = cos x đồng biến trên khoảng chừng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Khẳng định nào sau này là xác lập đúng Hàm số y = cos x đồng biến trên khoảng chừng miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Khẳng định nào sau này là xác lập đúng Hàm số y = cos x đồng biến trên khoảng chừng Free.

Thảo Luận vướng mắc về Khẳng định nào sau này là xác lập đúng Hàm số y = cos x đồng biến trên khoảng chừng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khẳng định nào sau này là xác lập đúng Hàm số y = cos x đồng biến trên khoảng chừng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khẳng #định #nào #sau #đây #là #khẳng #định #đúng #Hàm #số #cos #đồng #biến #trên #khoảng chừng