Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ tiến hành Cập Nhật vào lúc : 2022-05-07 19:38:15 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

19

Nội dung chính

  • D. Giảm 2 lần
  • A. Tăng 4 lần

Những vướng mắc liên quan

Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn lên 4 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này thay đổi ra làm sao?

A. Tăng 4 lần

B. Giảm 4 lần

C. Tăng 2 lần

D. Giảm 2 lần

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn phụ thuộc ra làm sao vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó

A. Không thay đổi khi thay đổi hiệu điện thế

B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế

C. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế

D. Giảm khi tăng hiệu điện thế

Câu 1: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ

A. luân phiên tăng giảm                                               B. không thay đổi

C. giảm bấy nhiêu lần                                                  D. tăng bấy nhiêu lần

Các vướng mắc tương tự

Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn lên 4 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này thay đổi ra làm sao?

A. Tăng 4 lần

B. Giảm 4 lần

C. Tăng 2 lần

D. Giảm 2 lần

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ

A. luân phiên tăng giảm

B. không thay đổi

C. giảm bấy nhiêu lần

D. tăng bấy nhiêu lần

09/08/2022 5,170

D. Giảm 2 lần

Đáp án đúng chuẩn

Page 2

09/08/2022 686

A. Tăng 4 lần

Đáp án đúng chuẩn

Chọn phát biểu đúng. Nội dung định luật Ôm là:

Biểu thức đúng của định luật Ohm là:  

Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thì:

Điện trở R của dây dẫn biểu thị cho:

Điện trở của dây dẫn nhất định có quan hệ phụ thuộc nào dưới đây?

Đơn vị nào dưới dây là cty đo điện trở?

Chọn biến hóa đúng trong những biến hóa sau:

Có thể xác lập điện trở của một vật dẫn bằng dụng cụ nào sau này:

Ta có:

(I = fracUR) => cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế. => Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ giảm bấy nhiêu lần.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 39

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ giảm bấy nhiêu lần

→ Đáp án C

Reply
2
0
Chia sẻ

Video Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ Free.

Giải đáp vướng mắc về Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khi #hiệu #điện #thế #giữa #hai #đầu #dây #dẫn #giảm #bao #nhiêu #lần #thì #cường #độ #dòng #điện #chạy #qua #dây #dẫn #sẽ