Contents

Thủ Thuật về Khi một tia sáng truyền từ không khí vào nước dưới góc tới y bằng 40 độ thì Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Khi một tia sáng truyền từ không khí vào nước dưới góc tới y bằng 40 độ thì được Update vào lúc : 2022-05-04 17:31:06 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

334

06/12/2022 3,081

A. Góc khúc xạ to nhiều hơn 300

Đáp án đúng chuẩn

Nội dung chính

 • A. Góc khúc xạ to nhiều hơn 300
 • C. Góc khúc xạ nhỏ hơn 300
 • D. Cả ba câu A, B, C đều sai
 • Chọn A.
  Góc khúc xạ to nhiều hơn 30o. Vì khi tia sáng truyền từ nước sang không khí góc khúc xạ to nhiều hơn góc tới.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng, tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau ta có:r+i’=900 hay là r+i’=900.Đáp án cần chọn là: B
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta có:sini=nsinr⇔sini=2.sin30=>i=450Đáp án cần chọn là: A
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Theo định luật khúc xạ ánh sáng ta có:sini=nsinr⇔sini=3sin2i2⇔2sini2cosi2=3sini2⇒sini2=0cosi2=32⇔i=00i=600Đáp án cần chọn là: A
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta có:sin600 =1,5.sinr⇒sinr=sin6001,5⇒r=35,30 Tia khúc xạ trong khối chất bị lệch so với tia tới một góc là:Δα=i−r=600−35,30=24,70Đáp án cần chọn là: B
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

C. Góc khúc xạ nhỏ hơn 300

D. Cả ba câu A, B, C đều sai

Chọn A.
Góc khúc xạ to nhiều hơn 30o. Vì khi tia sáng truyền từ nước sang không khí góc khúc xạ to nhiều hơn góc tới.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chiếu một tia sáng từ không khí vào thủy tinh với góc tới bằng 60o thì:

Xem đáp án » 06/12/2022 1,812

Một tia sáng đèn pin được rọi từ không khí vào một trong những xô nước trong. Tại đâu sẽ xẩy ra hiện tượng kỳ lạ khúc xạ ánh sáng

Xem đáp án » 06/12/2022 1,026

Có một tia sáng chiếu từ không khí xiên góc vào mặt nước thì:

Xem đáp án » 06/12/2022 926

Một con cá vàng đang bơi trong một bể cá cảnh có thành bằng thủy tinh trong suốt. Một người ngắm con cá qua thành bể. Hỏi tia sáng truyền từ con cá đến mắt người này đã chịu bao nhiêu lần khúc xạ?

Xem đáp án » 06/12/2022 759

Trường hợp nào dưới đây tia sáng truyền tới mắt là tia khúc xạ?

Xem đáp án » 06/12/2022 696

Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d), e) với mỗi phần 1, 2, 3, 4, 5 để được một câu có nội dung đúng.

a) Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng kỳ lạ tia tới khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt rất khác nhau thì

b) Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước thì

c) Khi tia sáng truyền từ nước vào không khí thì

d) Hiện tượng phản xạ ánh sáng là hiện tượng kỳ lạ tia tói khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thì

e) Khi góc tới bằng 0 thì

1. Góc khúc xạ to nhiều hơn góc tới

2. Bị hắt trở lại môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt cũ. Độ lớn góc phản xạ bằng góc tới

3. Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

4. Góc khúc xạ cũng bằng 0, tia không biến thành gãy khúc khi truyền qua hai môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

5. Bị gãy khúc ngay tại mặt phân cách và tiếp tục đi vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt thứ hai. Góc khúc xạ không bằng góc tới

Xem đáp án » 06/12/2022 508

Hình 40-41.1 SBT cho biết thêm thêm PQ là mặt phân cách giữa không khí và nước, I là yếu tố tới, SI là tia tới, IN là pháp tuyến. Cách vẽ nào màn biểu diễn đúng hiện tượng kỳ lạ khúc xạ ánh sáng khi đi từ không khí vào nước? Giải thích cách lựa chọn đó.

Xem đáp án » 06/12/2022 427

Một tia sáng phát ra từ một bóng đèn trong một bể cá cảnh, chiếu lên trên, xiên góc vào mặt nước và ló ra ngoài không khí thì:

Xem đáp án » 06/12/2022 358

Một cốc thủy tinh trong, đáy phẳng, đựng nước trong, được đặt trên một tờ giấy có chữ O. Một người đặt mắt trên phương thẳng đứng, nhìn chữ O đó qua mặt nước trong cốc. Hỏi tia sáng truyền từ chữ O đến mắt đã chịu bao nhiêu lần khúc xạ?

Xem đáp án » 06/12/2022 328

Viết chữ “Đ” vào ô đứng trước câu đúng, và chữ “S” vào ô đứng trước câu sai.

a) Hiện tượng khúc xạ ánh sáng chỉ xẩy ra tại mặt phân cách giữa hai môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt

b) Có thể nói mặt phẳng tạo bởi tia tới và tia khúc xạ cũng là mặt phẳng tới

c) Góc tới là góc tạo bởi tia tới và mặt phân cách.

d) Góc khúc xạ là góc tạo bởi tia khúc xạ và tia tới

đ) Góc khúc xạ bao giờ cũng nhỏ hơn góc tới

e) Khi tia sáng chiếu xiên góc từ không khí vào nước thì góc tới bao giờ cũng to nhiều hơn góc khúc xạ.

g) Khi góc tới bằng 0o thì góc khúc xạ cũng bằng 0o

h) Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng

i) Góc khúc xạ tăng tỉ lệ thuận với góc tới

k) Khi tia sáng chiếu vuông góc vào mặt phân cách giữa hai môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt thì nó sẽ truyền thẳng.

Xem đáp án » 06/12/2022 251

Hình 40 – 41.2 mô tả một bạn học viên nhìn qua ống thẳng thấy được hình ảnh viên sỏi ở đáy bình nước.

a) Giữ nguyên vị trí của ống, nếu bạn đó dùng một que thẳng, dài xuyên qua ống thì đầu que có chạm vào viên sỏi không? Vì sao?

b) Vẽ đường truyền của tia sáng từ viên sỏi đến mắt trong trường hợp đó.

Xem đáp án » 06/12/2022 226

Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn hảo nhất có nội dung đúng

a) Một tia sáng chiếu chếch từ không khí vào mặt một chất trong suốt. Tia sáng đó bị gãy khúc

b) Tia khúc xạ và tia tới luôn luôn cùng nằm trong mặt phẳng tới. Mặt phẳng tới là

c) Góc tới là góc tạo bởi tia tới và pháp tuyến qua điểm tới ; còn góc khúc xạ là

d) Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước thì

1. Góc tạo bởi tia khúc xạ và pháp tuyến qua điểm tới

2. Góc tới luôn luôn to nhiều hơn góc khúc xạ

3. Mặt phẳng tạo bởi tia pháp tuyến của mặt phân cách qua điểm tới

4. Ngay tại mặt phẳng, khi khởi đầu truyền vào chât trong suốt đó. Đó là hiện tượng kỳ lạ khúc xạ ánh sáng

Xem đáp án » 06/12/2022 145

Câu nào dưới đây liệt kê khá đầy đủ những điểm lưu ý của hiện tượng kỳ lạ khúc xạ ánh sáng

Xem đáp án » 06/12/2022 123

Có một chiếc ca hình trụ, bằng nhựa không trong suốt. Gọi ABCD là một mặt phẳng cắt thẳng đứng của chiếc ca (hình 40 – 41.3). Một người đặt mắt theo phương BD, nhìn vào trong ca, vừa vặn không thấy được đáy ca. Đổ nước vào trong ca người này sẽ thấy gì?

Xem đáp án » 06/12/2022 90

Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng, tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau ta có:r+i’=900 hay là r+i’=900.Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một tia sáng đi từ không khí vào một trong những môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt có chiết suất bằng 2. Biết góc khúc xạ bằng 30°, góc tới có mức giá trị bằng:

Xem đáp án » 19/06/2022 5,782

Một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường trong suốt có chiết suất bằng 3 với góc tới i thì góc khúc xạ bằng nửa góc tới. Góc tới i có giá trị là:

Xem đáp án » 19/06/2022 2,678

Chiếu một tia sáng từ không khí vào một trong những khối chất trong suốt có chiết suất 1,5 với góc tới 60° thì tia khúc xạ trong khối chất bị lệch so với tia tới một góc là:

Xem đáp án » 19/06/2022 1,730

Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có chiết suất n, sao cho tổng độ lớn góc tới và góc khúc xạ bằng 900C. Khi đó góc tới i được xem theo công thức:

Xem đáp án » 19/06/2022 1,252

Chiếu chùm tia sáng đơn sắc từ không khí tới mặt phân cách của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt có chiết suất n. Biết tia tới phù thích hợp với mặt phân cách góc 30°. Khi đó tia khúc xạ phù thích hợp với mặt phân cách góc 60°. Chiết suất n có mức giá trị bằng:

Xem đáp án » 19/06/2022 454

Tia sáng đi từ nước có chiết suất n1=43 sang thủy tinh có chiết suất n2=1,5. Góc khúc xạ và góc lệch D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới có mức giá trị là? Biết góc tới i=300.

Xem đáp án » 19/06/2022 443

Tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108m/s, chiết suất của kim cương là 2,42. Tốc độ ánh sáng trong kim cương là

Xem đáp án » 19/06/2022 373

Một tia sáng SI truyền từ bán trụ thủy tinh ra không khí như hình vẽ. Biết chiết suất của không khí n2=1, của thủy tinh n1=2;  α=600

Giữ nguyên góc tới, đưa khối thủy tinh vào trong nước. Góc khúc xạ r=?, biết chiết suất của nước là 43

Xem đáp án » 19/06/2022 330

Tính vận tốc của ánh sáng truyền trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nước. Biết tia sáng truyền từ không khí với góc tới là i=600 thì góc khúc xạ trong nước là r=400. Lấy vận tốc ánh sáng ngoài không khí c=3.108m/s.

Xem đáp án » 19/06/2022 329

Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của một chất lỏng, chiết suất n=3. Hai tia phản xạ và khúc xạ vuông góc với nhau. Góc tới i có mức giá trị là:

Xem đáp án » 19/06/2022 262

Khi góc tới tăng 2 lần thì góc khúc xạ:

Xem đáp án » 19/06/2022 186

Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có chiết suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được xem theo công thức:

Xem đáp án » 19/06/2022 179

Khi sin góc tới tăng 2 lần thì sin góc khúc xạ:

Xem đáp án » 19/06/2022 163

Cho hai môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt đồng tính, chiết suất lần lượt n1, n2. Chiết suất tỉ đối của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hai riêng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên một là

Xem đáp án » 19/06/2022 107

Page 2

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta có:sini=nsinr⇔sini=2.sin30=>i=450Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường trong suốt có chiết suất bằng 3 với góc tới i thì góc khúc xạ bằng nửa góc tới. Góc tới i có giá trị là:

Xem đáp án » 19/06/2022 2,678

Chiếu một tia sáng từ không khí vào một trong những khối chất trong suốt có chiết suất 1,5 với góc tới 60° thì tia khúc xạ trong khối chất bị lệch so với tia tới một góc là:

Xem đáp án » 19/06/2022 1,730

Một tia sáng truyền từ không khí tới mặt phẳng một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt sao cho tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc nhau. Khi đó góc tới và góc khúc xạ liên hệ với nhau qua hệ thức:

Xem đáp án » 19/06/2022 1,710

Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có chiết suất n, sao cho tổng độ lớn góc tới và góc khúc xạ bằng 900C. Khi đó góc tới i được xem theo công thức:

Xem đáp án » 19/06/2022 1,252

Chiếu chùm tia sáng đơn sắc từ không khí tới mặt phân cách của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt có chiết suất n. Biết tia tới phù thích hợp với mặt phân cách góc 30°. Khi đó tia khúc xạ phù thích hợp với mặt phân cách góc 60°. Chiết suất n có mức giá trị bằng:

Xem đáp án » 19/06/2022 454

Tia sáng đi từ nước có chiết suất n1=43 sang thủy tinh có chiết suất n2=1,5. Góc khúc xạ và góc lệch D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới có mức giá trị là? Biết góc tới i=300.

Xem đáp án » 19/06/2022 443

Tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108m/s, chiết suất của kim cương là 2,42. Tốc độ ánh sáng trong kim cương là

Xem đáp án » 19/06/2022 373

Một tia sáng SI truyền từ bán trụ thủy tinh ra không khí như hình vẽ. Biết chiết suất của không khí n2=1, của thủy tinh n1=2;  α=600

Giữ nguyên góc tới, đưa khối thủy tinh vào trong nước. Góc khúc xạ r=?, biết chiết suất của nước là 43

Xem đáp án » 19/06/2022 330

Tính vận tốc của ánh sáng truyền trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nước. Biết tia sáng truyền từ không khí với góc tới là i=600 thì góc khúc xạ trong nước là r=400. Lấy vận tốc ánh sáng ngoài không khí c=3.108m/s.

Xem đáp án » 19/06/2022 329

Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của một chất lỏng, chiết suất n=3. Hai tia phản xạ và khúc xạ vuông góc với nhau. Góc tới i có mức giá trị là:

Xem đáp án » 19/06/2022 262

Khi góc tới tăng 2 lần thì góc khúc xạ:

Xem đáp án » 19/06/2022 186

Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có chiết suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được xem theo công thức:

Xem đáp án » 19/06/2022 179

Khi sin góc tới tăng 2 lần thì sin góc khúc xạ:

Xem đáp án » 19/06/2022 163

Cho hai môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt đồng tính, chiết suất lần lượt n1, n2. Chiết suất tỉ đối của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hai riêng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên một là

Xem đáp án » 19/06/2022 107

Page 3

Theo định luật khúc xạ ánh sáng ta có:sini=nsinr⇔sini=3sin2i2⇔2sini2cosi2=3sini2⇒sini2=0cosi2=32⇔i=00i=600Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một tia sáng đi từ không khí vào một trong những môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt có chiết suất bằng 2. Biết góc khúc xạ bằng 30°, góc tới có mức giá trị bằng:

Xem đáp án » 19/06/2022 5,783

Chiếu một tia sáng từ không khí vào một trong những khối chất trong suốt có chiết suất 1,5 với góc tới 60° thì tia khúc xạ trong khối chất bị lệch so với tia tới một góc là:

Xem đáp án » 19/06/2022 1,730

Một tia sáng truyền từ không khí tới mặt phẳng một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt sao cho tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc nhau. Khi đó góc tới và góc khúc xạ liên hệ với nhau qua hệ thức:

Xem đáp án » 19/06/2022 1,710

Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có chiết suất n, sao cho tổng độ lớn góc tới và góc khúc xạ bằng 900C. Khi đó góc tới i được xem theo công thức:

Xem đáp án » 19/06/2022 1,252

Chiếu chùm tia sáng đơn sắc từ không khí tới mặt phân cách của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt có chiết suất n. Biết tia tới phù thích hợp với mặt phân cách góc 30°. Khi đó tia khúc xạ phù thích hợp với mặt phân cách góc 60°. Chiết suất n có mức giá trị bằng:

Xem đáp án » 19/06/2022 454

Tia sáng đi từ nước có chiết suất n1=43 sang thủy tinh có chiết suất n2=1,5. Góc khúc xạ và góc lệch D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới có mức giá trị là? Biết góc tới i=300.

Xem đáp án » 19/06/2022 443

Tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108m/s, chiết suất của kim cương là 2,42. Tốc độ ánh sáng trong kim cương là

Xem đáp án » 19/06/2022 373

Một tia sáng SI truyền từ bán trụ thủy tinh ra không khí như hình vẽ. Biết chiết suất của không khí n2=1, của thủy tinh n1=2;  α=600

Giữ nguyên góc tới, đưa khối thủy tinh vào trong nước. Góc khúc xạ r=?, biết chiết suất của nước là 43

Xem đáp án » 19/06/2022 330

Tính vận tốc của ánh sáng truyền trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nước. Biết tia sáng truyền từ không khí với góc tới là i=600 thì góc khúc xạ trong nước là r=400. Lấy vận tốc ánh sáng ngoài không khí c=3.108m/s.

Xem đáp án » 19/06/2022 329

Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của một chất lỏng, chiết suất n=3. Hai tia phản xạ và khúc xạ vuông góc với nhau. Góc tới i có mức giá trị là:

Xem đáp án » 19/06/2022 262

Khi góc tới tăng 2 lần thì góc khúc xạ:

Xem đáp án » 19/06/2022 186

Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có chiết suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được xem theo công thức:

Xem đáp án » 19/06/2022 179

Khi sin góc tới tăng 2 lần thì sin góc khúc xạ:

Xem đáp án » 19/06/2022 163

Cho hai môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt đồng tính, chiết suất lần lượt n1, n2. Chiết suất tỉ đối của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hai riêng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên một là

Xem đáp án » 19/06/2022 107

Page 4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một tia sáng đi từ không khí vào một trong những môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt có chiết suất bằng 2. Biết góc khúc xạ bằng 30°, góc tới có mức giá trị bằng:

Xem đáp án » 19/06/2022 5,783

Một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường trong suốt có chiết suất bằng 3 với góc tới i thì góc khúc xạ bằng nửa góc tới. Góc tới i có giá trị là:

Xem đáp án » 19/06/2022 2,679

Chiếu một tia sáng từ không khí vào một trong những khối chất trong suốt có chiết suất 1,5 với góc tới 60° thì tia khúc xạ trong khối chất bị lệch so với tia tới một góc là:

Xem đáp án » 19/06/2022 1,730

Một tia sáng truyền từ không khí tới mặt phẳng một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt sao cho tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc nhau. Khi đó góc tới và góc khúc xạ liên hệ với nhau qua hệ thức:

Xem đáp án » 19/06/2022 1,710

Chiếu chùm tia sáng đơn sắc từ không khí tới mặt phân cách của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt có chiết suất n. Biết tia tới phù thích hợp với mặt phân cách góc 30°. Khi đó tia khúc xạ phù thích hợp với mặt phân cách góc 60°. Chiết suất n có mức giá trị bằng:

Xem đáp án » 19/06/2022 454

Tia sáng đi từ nước có chiết suất n1=43 sang thủy tinh có chiết suất n2=1,5. Góc khúc xạ và góc lệch D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới có mức giá trị là? Biết góc tới i=300.

Xem đáp án » 19/06/2022 443

Tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108m/s, chiết suất của kim cương là 2,42. Tốc độ ánh sáng trong kim cương là

Xem đáp án » 19/06/2022 373

Một tia sáng SI truyền từ bán trụ thủy tinh ra không khí như hình vẽ. Biết chiết suất của không khí n2=1, của thủy tinh n1=2;  α=600

Giữ nguyên góc tới, đưa khối thủy tinh vào trong nước. Góc khúc xạ r=?, biết chiết suất của nước là 43

Xem đáp án » 19/06/2022 330

Tính vận tốc của ánh sáng truyền trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nước. Biết tia sáng truyền từ không khí với góc tới là i=600 thì góc khúc xạ trong nước là r=400. Lấy vận tốc ánh sáng ngoài không khí c=3.108m/s.

Xem đáp án » 19/06/2022 329

Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của một chất lỏng, chiết suất n=3. Hai tia phản xạ và khúc xạ vuông góc với nhau. Góc tới i có mức giá trị là:

Xem đáp án » 19/06/2022 262

Khi góc tới tăng 2 lần thì góc khúc xạ:

Xem đáp án » 19/06/2022 186

Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có chiết suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được xem theo công thức:

Xem đáp án » 19/06/2022 179

Khi sin góc tới tăng 2 lần thì sin góc khúc xạ:

Xem đáp án » 19/06/2022 163

Cho hai môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt đồng tính, chiết suất lần lượt n1, n2. Chiết suất tỉ đối của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hai riêng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên một là

Xem đáp án » 19/06/2022 107

Page 5

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một tia sáng đi từ không khí vào một trong những môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt có chiết suất bằng 2. Biết góc khúc xạ bằng 30°, góc tới có mức giá trị bằng:

Xem đáp án » 19/06/2022 5,783

Một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường trong suốt có chiết suất bằng 3 với góc tới i thì góc khúc xạ bằng nửa góc tới. Góc tới i có giá trị là:

Xem đáp án » 19/06/2022 2,679

Chiếu một tia sáng từ không khí vào một trong những khối chất trong suốt có chiết suất 1,5 với góc tới 60° thì tia khúc xạ trong khối chất bị lệch so với tia tới một góc là:

Xem đáp án » 19/06/2022 1,730

Một tia sáng truyền từ không khí tới mặt phẳng một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt sao cho tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc nhau. Khi đó góc tới và góc khúc xạ liên hệ với nhau qua hệ thức:

Xem đáp án » 19/06/2022 1,710

Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có chiết suất n, sao cho tổng độ lớn góc tới và góc khúc xạ bằng 900C. Khi đó góc tới i được xem theo công thức:

Xem đáp án » 19/06/2022 1,253

Chiếu chùm tia sáng đơn sắc từ không khí tới mặt phân cách của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt có chiết suất n. Biết tia tới phù thích hợp với mặt phân cách góc 30°. Khi đó tia khúc xạ phù thích hợp với mặt phân cách góc 60°. Chiết suất n có mức giá trị bằng:

Xem đáp án » 19/06/2022 454

Tia sáng đi từ nước có chiết suất n1=43 sang thủy tinh có chiết suất n2=1,5. Góc khúc xạ và góc lệch D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới có mức giá trị là? Biết góc tới i=300.

Xem đáp án » 19/06/2022 443

Tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108m/s, chiết suất của kim cương là 2,42. Tốc độ ánh sáng trong kim cương là

Xem đáp án » 19/06/2022 373

Một tia sáng SI truyền từ bán trụ thủy tinh ra không khí như hình vẽ. Biết chiết suất của không khí n2=1, của thủy tinh n1=2;  α=600

Giữ nguyên góc tới, đưa khối thủy tinh vào trong nước. Góc khúc xạ r=?, biết chiết suất của nước là 43

Xem đáp án » 19/06/2022 330

Tính vận tốc của ánh sáng truyền trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nước. Biết tia sáng truyền từ không khí với góc tới là i=600 thì góc khúc xạ trong nước là r=400. Lấy vận tốc ánh sáng ngoài không khí c=3.108m/s.

Xem đáp án » 19/06/2022 329

Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của một chất lỏng, chiết suất n=3. Hai tia phản xạ và khúc xạ vuông góc với nhau. Góc tới i có mức giá trị là:

Xem đáp án » 19/06/2022 262

Khi góc tới tăng 2 lần thì góc khúc xạ:

Xem đáp án » 19/06/2022 186

Khi sin góc tới tăng 2 lần thì sin góc khúc xạ:

Xem đáp án » 19/06/2022 163

Cho hai môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt đồng tính, chiết suất lần lượt n1, n2. Chiết suất tỉ đối của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hai riêng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên một là

Xem đáp án » 19/06/2022 107

Page 6

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta có:sin600 =1,5.sinr⇒sinr=sin6001,5⇒r=35,30 Tia khúc xạ trong khối chất bị lệch so với tia tới một góc là:Δα=i−r=600−35,30=24,70Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một tia sáng đi từ không khí vào một trong những môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt có chiết suất bằng 2. Biết góc khúc xạ bằng 30°, góc tới có mức giá trị bằng:

Xem đáp án » 19/06/2022 5,783

Một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường trong suốt có chiết suất bằng 3 với góc tới i thì góc khúc xạ bằng nửa góc tới. Góc tới i có giá trị là:

Xem đáp án » 19/06/2022 2,679

Một tia sáng truyền từ không khí tới mặt phẳng một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt sao cho tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc nhau. Khi đó góc tới và góc khúc xạ liên hệ với nhau qua hệ thức:

Xem đáp án » 19/06/2022 1,710

Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có chiết suất n, sao cho tổng độ lớn góc tới và góc khúc xạ bằng 900C. Khi đó góc tới i được xem theo công thức:

Xem đáp án » 19/06/2022 1,253

Chiếu chùm tia sáng đơn sắc từ không khí tới mặt phân cách của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt có chiết suất n. Biết tia tới phù thích hợp với mặt phân cách góc 30°. Khi đó tia khúc xạ phù thích hợp với mặt phân cách góc 60°. Chiết suất n có mức giá trị bằng:

Xem đáp án » 19/06/2022 454

Tia sáng đi từ nước có chiết suất n1=43 sang thủy tinh có chiết suất n2=1,5. Góc khúc xạ và góc lệch D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới có mức giá trị là? Biết góc tới i=300.

Xem đáp án » 19/06/2022 443

Tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108m/s, chiết suất của kim cương là 2,42. Tốc độ ánh sáng trong kim cương là

Xem đáp án » 19/06/2022 373

Một tia sáng SI truyền từ bán trụ thủy tinh ra không khí như hình vẽ. Biết chiết suất của không khí n2=1, của thủy tinh n1=2;  α=600

Giữ nguyên góc tới, đưa khối thủy tinh vào trong nước. Góc khúc xạ r=?, biết chiết suất của nước là 43

Xem đáp án » 19/06/2022 330

Tính vận tốc của ánh sáng truyền trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nước. Biết tia sáng truyền từ không khí với góc tới là i=600 thì góc khúc xạ trong nước là r=400. Lấy vận tốc ánh sáng ngoài không khí c=3.108m/s.

Xem đáp án » 19/06/2022 329

Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của một chất lỏng, chiết suất n=3. Hai tia phản xạ và khúc xạ vuông góc với nhau. Góc tới i có mức giá trị là:

Xem đáp án » 19/06/2022 262

Khi góc tới tăng 2 lần thì góc khúc xạ:

Xem đáp án » 19/06/2022 186

Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có chiết suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được xem theo công thức:

Xem đáp án » 19/06/2022 180

Khi sin góc tới tăng 2 lần thì sin góc khúc xạ:

Xem đáp án » 19/06/2022 163

Cho hai môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt đồng tính, chiết suất lần lượt n1, n2. Chiết suất tỉ đối của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hai riêng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên một là

Xem đáp án » 19/06/2022 107

Reply
8
0
Chia sẻ

Review Khi một tia sáng truyền từ không khí vào nước dưới góc tới y bằng 40 độ thì ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Khi một tia sáng truyền từ không khí vào nước dưới góc tới y bằng 40 độ thì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Khi một tia sáng truyền từ không khí vào nước dưới góc tới y bằng 40 độ thì miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Khi một tia sáng truyền từ không khí vào nước dưới góc tới y bằng 40 độ thì Free.

Giải đáp vướng mắc về Khi một tia sáng truyền từ không khí vào nước dưới góc tới y bằng 40 độ thì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khi một tia sáng truyền từ không khí vào nước dưới góc tới y bằng 40 độ thì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khi #một #tia #sáng #truyền #từ #không #khí #vào #nước #dưới #góc #tới #bằng #độ #thì