Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Khi nào dưới đấy là điểm lưu ý của quy trình đô thị hóa Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Khi nào dưới đấy là điểm lưu ý của quy trình đô thị hóa được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-17 22:06:10 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

341

Ý nào dưới đấy là điểm lưu ý của quy trình đô thị hóa ?

Nội dung chính

 • A. Dân cư thành thị có vận tốc tăng trưởng bằng với vận tốc tăng của dân số ở nông thôn.
 • B. Dân cư triệu tập vào những thành phố lớn và cực lớn.
 • C. Hoạt động phi nông nghiệp ở nông thôn tụt giảm.
 • D. Ở nông thôn, hoạt động và sinh hoạt giải trí thuần nông chiếm hết quỹ thời hạn lao động.
 • Giải thích: Mục III, SGK/95 – 96 địa lí 10 cơ bản.
  Đáp án: B.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • A. Tỉ lệ người sống ở nông thôn ngày càng tăng.
 • B. Dân cư triệu tập vào những thành phố lớn và cực lớn.
 • C. Phổ biến những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp.
 • D. Các đô thị thứ nhất mới xuất hiện vào thế kỉ XIX.
 • Giải thích: Đặc điểm của đô thị hóa trên toàn thế giới là: sự ngày càng tăng nhanh gọn tỉ lệ người sống trong những đô thị (trong lúc tỉ lệ người sống ở nông thôn có Xu thế giảm), dân cư triệu tập hầu hết ở những thành phố lớn và cực lớn hình thành nên những siêu đô thị (Bắc Kinh, Tô-ki-ô, Luân Đôn,..).
  Chọn: B.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. Dân cư thành thị có vận tốc tăng trưởng bằng với vận tốc tăng của dân số ở nông thôn.

B. Dân cư triệu tập vào những thành phố lớn và cực lớn.

C. Hoạt động phi nông nghiệp ở nông thôn tụt giảm.

D. Ở nông thôn, hoạt động và sinh hoạt giải trí thuần nông chiếm hết quỹ thời hạn lao động .

Hướng dẫn

Đáp án: B

Giải thích: Mục III, SGK/95 – 96 địa lí 10 cơ bản.

Ý nào dưới đấy là điểm lưu ý của quy trình đô thị hóa

A.

ở nông thôn, hoạt động và sinh hoạt giải trí thuần nông chiếm hết quỹ thời hạn lao động.

B.

hoạt động và sinh hoạt giải trí phi nông nghiệp ở nông thôn tụt giảm.

C.

dân cư triệu tập vào những thành phố lớn và cực lớn.

D.

dân cư thành thị có vận tốc tăng trưởng bằng với vận tốc tăng của dân số ở nông thôn.

29/12/2022 223

A. Dân cư thành thị có vận tốc tăng trưởng bằng với vận tốc tăng của dân số ở nông thôn.

B. Dân cư triệu tập vào những thành phố lớn và cực lớn.

Đáp án đúng chuẩn

C. Hoạt động phi nông nghiệp ở nông thôn tụt giảm.

D. Ở nông thôn, hoạt động và sinh hoạt giải trí thuần nông chiếm hết quỹ thời hạn lao động.

Giải thích: Mục III, SGK/95 – 96 địa lí 10 cơ bản.
Đáp án: B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nhận định nào sau này không đúng về ảnh hưởng tích cực của quy trình đô thị hóa đến việc tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên?

Xem đáp án » 29/12/2022 2,429

Đô thị hóa nếu không xuất phát từ công nghiệp hóa sẽ dẫn đến hệ quả nào sau này ở những thành phố?

Xem đáp án » 29/12/2022 1,068

Sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định, phù phù thích hợp với Đk sống và những yêu cầu xã hội được gọi là

Xem đáp án » 29/12/2022 1,006

Tỉ lệ dân số thành thị tăng là biểu lộ của

Xem đáp án » 29/12/2022 968

Ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa là

Xem đáp án » 29/12/2022 802

Cho bảng số liệu:

TỈ LỆ DÂN NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ CỦA THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1900 – 2015 (Đơn vị: %)

Biểu đồ thể hiện rõ ràng nhất cơ cấu tổ chức triển khai dân số phân theo thành thị và nông thôn của toàn thế giới trong quy trình 1900 – 2015 là

Xem đáp án » 29/12/2022 663

Cho bảng số liệu sau:

Tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn thời kì 1900 – 2005 (Đơn vị: %)

Để thể hiện sự thay đổi tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn thời kì 1900 – 2005, biểu đồ nào sau này là thích hợp nhất?

Xem đáp án » 29/12/2022 597

Nhận xét nào sau này là đúng về tình hình phân loại dân cư trên toàn thế giới?

Xem đáp án » 29/12/2022 400

Hậu quả của đô thị hóa tự phát là

Xem đáp án » 29/12/2022 366

Nhân tố quyết định hành động nhất tới sự phân loại dân cư là

Xem đáp án » 29/12/2022 165

Nguyên nhân dẫn tới tỉ trọng dân cư của một số trong những lục địa giảm là vì

Xem đáp án » 29/12/2022 151

Khu vực nào sau này có trình độ đô thị hóa cao nhất trên toàn thế giới?

Xem đáp án » 29/12/2022 134

Quá trình đô thị hóa ở những nước đang tăng trưởng có đặc trưng nào sau này?

Xem đáp án » 29/12/2022 118

Cho bảng số liệu sau:

MẬT ĐỘ DÂN SỐ MỘT SỐ NƯỚC/KHU VỰC TRÊN THẾ GIỚI

Dựa vào bảng số liệu trên, vấn đáp những vướng mắc từ 8 đến 10

Nhận xét nào sau này là đúng về tinh hình phân loại dân cư trên toàn thế giới?

Xem đáp án » 29/12/2022 107

Mật độ dân số là

Xem đáp án » 29/12/2022 104

18/06/2022 6,801

A. Tỉ lệ người sống ở nông thôn ngày càng tăng.

B. Dân cư triệu tập vào những thành phố lớn và cực lớn.

Đáp án đúng chuẩn

C. Phổ biến những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp.

D. Các đô thị thứ nhất mới xuất hiện vào thế kỉ XIX.

Giải thích: Đặc điểm của đô thị hóa trên toàn thế giới là: sự ngày càng tăng nhanh gọn tỉ lệ người sống trong những đô thị (trong lúc tỉ lệ người sống ở nông thôn có Xu thế giảm), dân cư triệu tập hầu hết ở những thành phố lớn và cực lớn hình thành nên những siêu đô thị (Bắc Kinh, Tô-ki-ô, Luân Đôn,..).
Chọn: B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Quần cư thành thị phổ cập hoạt động và sinh hoạt giải trí kinh tế tài chính nào sau này?

Xem đáp án » 18/06/2022 4,520

Nhận định nào sau này không phải là điểm lưu ý của quần cư thành thị?

Xem đáp án » 18/06/2022 4,275

Nhận định nào sau này không phải là hậu quả của đô thị hóa tự phát?

Xem đáp án » 18/06/2022 4,239

Châu lục triệu tập nhiều siêu đô thị nhất là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,764

Các đô thị khởi đầu xuất hiện rộng tự do toàn thế giới vào thời kì nào?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,491

Số lượng những siêu đô thị tăng nhanh nhất có thể ở nhóm những nước nào sau này?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,472

Sự tăng trưởng nhanh gọn những siêu đô thị ở nhóm nước đang tăng trưởng gắn sát với

Xem đáp án » 18/06/2022 2,078

Đô thị nào sau này không phải là siêu đô thị thuộc châu Á?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,710

Hai siêu đô thị thứ nhất trên toàn thế giới là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,356

Quần cư thành thị phổ cập hoạt động và sinh hoạt giải trí kinh tế tài chính nào sau này?

Xem đáp án » 19/06/2022 517

Hoạt động kinh tế tài chính phổ cập ở quần cư thành thị không phải là

Xem đáp án » 19/06/2022 326

Phát biểu nào sau này không phải hoạt động và sinh hoạt giải trí kinh tế tài chính hầu hết của quần cư nông thôn?

Xem đáp án » 19/06/2022 234

Các đô thị tăng trưởng nhanh ở những nước công nghiệp ở thời kì nào?

Xem đáp án » 19/06/2022 217

Hoạt động kinh tế tài chính hầu hết của quần cư nông thôn là

Xem đáp án » 19/06/2022 195

Các đô thị khởi đầu xuất hiện rộng tự do toàn thế giới vào thời kì nào?

Xem đáp án » 19/06/2022 184

Reply
1
0
Chia sẻ

Clip Khi nào dưới đấy là điểm lưu ý của quy trình đô thị hóa ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Khi nào dưới đấy là điểm lưu ý của quy trình đô thị hóa tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Khi nào dưới đấy là điểm lưu ý của quy trình đô thị hóa miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Khi nào dưới đấy là điểm lưu ý của quy trình đô thị hóa miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Khi nào dưới đấy là điểm lưu ý của quy trình đô thị hóa

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khi nào dưới đấy là điểm lưu ý của quy trình đô thị hóa vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khi #nào #dưới #đây #là #đặc #điểm #của #quá #trình #đô #thị #hóa