Contents

Kinh Nghiệm về Luật to chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương quy định Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Luật to chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương quy định Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm được Update vào lúc : 2022-04-24 19:38:47 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

343

Nội dung chính

  • Tin tức / tin tức tuyên truyền TW, địa phương
  • Thống nhất quy định thẩm quyền của Thường trực HĐND
  • Pháp luật trước hết cần phản ánh đúng nhu yếu của thực tiễn, tạo ra cơ chế để những chủ thể thực thi thuận tiện, hiệu suất cao. Với tinh thần đó, để xử lý và xử lý kịp thời những yếu tố phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND, gắn sát với những giải pháp giảm thiểu tính hình thức, nên sửa đổi, tương hỗ update quy định về thẩm quyền của Thường trực HĐND để thống nhất Theo phong cách hiểu tại Khoản 3, Điều 6 Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương.

Tin tức / tin tức tuyên truyền TW, địa phương

A+ |
A |
A-

Thống nhất quy định thẩm quyền của Thường trực HĐND

Người đăng:
Administrator Account
Ngày đăng:
8:46 | 16/05
Lượt xem:
15354

Pháp luật trước hết cần phản ánh đúng nhu yếu của thực tiễn, tạo ra cơ chế để những chủ thể thực thi thuận tiện, hiệu suất cao. Với tinh thần đó, để xử lý và xử lý kịp thời những yếu tố phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND, gắn sát với những giải pháp giảm thiểu tính hình thức, nên sửa đổi, tương hỗ update quy định về thẩm quyền của Thường trực HĐND để thống nhất Theo phong cách hiểu tại Khoản 3, Điều 6 Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương.

Chưa có sự tương thích

Một trong những điểm mới của Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương là mở rộng thành phần Thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp huyện (cấp tỉnh gồm Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch HĐND, những ủy viên là Trưởng ban của HĐND và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; cấp huyện gồm Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch HĐND, những ủy viên là Trưởng ban của HĐND). Lần thứ nhất, Thường trực HĐND được quy định là cơ quan thường trực của HĐND, thực thi những trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương và những quy định khác của pháp lý liên quan (Khoản 3, Điều 6). Đồng thời, những trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực đã được tập hợp tại Điều 104, với những nhóm trách nhiệm chính gắn sát với kỳ họp HĐND, giám sát, phối hợp điều hòa hoạt động và sinh hoạt giải trí của những Ban, giữ mối liên hệ với những cty, tổ chức triển khai cùng cấp, tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí của đại biểu HĐND, những trách nhiệm về công tác thao tác cỗ máy, nhân sự. Như vậy, Thường trực HĐND được nhấn mạnh yếu tố với vai trò là cơ quan thường trực, nhưng thiên về những nhóm trách nhiệm bảo vệ, duy trì để HĐND thực thi hiệu suất cao, trách nhiệm.

Với vị trí là cơ quan thường trực của HĐND và sự thay đổi trong kỹ thuật lập pháp đã thể hiện mong ước của Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương là tăng cường vai trò của Thường trực HĐND, tương xứng với cơ cấu tổ chức triển khai của Thường trực HĐND. Tuy nhiên, nếu so sánh giữa quy định về vị trí pháp lý tại Khoản 3, Điều 6 và hiệu suất cao trách nhiệm tại Điều 104 thì thấy chưa tồn tại sự tương thích. Nghĩa là, hiệu suất cao, trách nhiệm chưa phản ánh hết vị trí, vai trò để Thường trực HĐND là cơ quan thường trực của HĐND.

Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang tổ chức triển khai phiên họp thường kỳ tháng bốn.2022 để xem xét những yếu tố thuộc thẩm quyền

Ảnh: Thủy Châu

Quay lại tìm hiểu Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 và những văn bản hướng dẫn thi hành đã cho toàn bộ chúng ta biết, tuy Luật năm 2003 không quy định Thường trực HĐND là cơ quan thường trực của HĐND nhưng Nghị quyết số 753/2005/NQ – UBTVQH11 đã nêu một trong những trách nhiệm của Thường trực HĐND là phối phù thích hợp với UBND xử lý và xử lý những yếu tố phát sinh khi thực thi nghị quyết của HĐND trong thời hạn giữa hai kỳ họp HĐND; xem xét, quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update những giải pháp nhằm mục đích bảo vệ thực thi nghị quyết của HĐND theo đề xuất kiến nghị của UBND, Ban của HĐND và báo cáo HĐND tại kỳ họp sớm nhất (Khoản 4, Điều 21).

Mặc dù Nghị quyết 753 không quy định rõ ràng cơ chế “phối hợp” giữa Thường trực HĐND và UBND (trình tự, hình thức văn bản) nhưng trên thực tiễn quy định này đã là cơ sở pháp lý để Thường trực HĐND và UBND xử lý và xử lý kịp thời những yếu tố phát sinh giữa hai kỳ họp của HĐND, góp thêm phần nâng cao hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của HĐND, giảm thiểu việc tổ chức triển khai kỳ họp không bình thường của HĐND.

Thiếu ngặt nghèo dẫn đến tùy nghi

Căn cứ vào những quy định của Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương và một số trong những văn bản liên quan, có hai cách hiểu để vấn đáp cho yếu tố về thẩm quyền của Thường trực HĐND trong xử lý và xử lý những yếu tố phát sinh giữa 2 kỳ họp.

Thứ nhất: TheoKhoản 3 Điều 6 Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương, Thường trực HĐND là cơ quan Thường trực của HĐND, thực thi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương và những quy định khác của pháp lý có liên quan. Theo đó, Thường trực HĐND thực thi quy định Điều 104 và những quy định khác có giao trực tiếp cho Thường trực HĐND được phép thực thi. Đây là cách hiểu mở, trong số đó Thường trực HĐND được thực thi những trách nhiệm mà pháp lý có quy định, ví như trách nhiệm kiểm soát và điều chỉnh dự trù ngân sách địa phương trên cơ sở trình của UBND (Khoản 3, Điều 52 Luật Ngân sách nhà nước). Mặc dù, Luật TCCQĐP quy định việc kiểm soát và điều chỉnh dự trù ngân sách địa phương thuộc thẩm quyền của HĐND (ví dụ Điều 19 quy định về trách nhiệm của HĐND tỉnh).

Thứ hai:Thường trực HĐND chỉ thực thi những trách nhiệm được quy định tại Điều 104 Luật TCCQĐP. Mọi yếu tố phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND phải được xử lý và xử lý tại kỳ họp HĐND, không còn bất kể hình thức ủy quyền, giao quyền, phân công của HĐND riêng với một chủ thể khác để thực thi những hiệu suất cao, trách nhiệm được luật định là của HĐND. Cũng không hề cơ chế “phối hợp” giữa Thường trực HĐND với UBND để xử lý và xử lý những yếu tố phát sinh giữa hai kỳ họp như trước kia.

Với hai cách hiểu trên, hoàn toàn có thể thấy cách hiểu nào thì cũng luôn có thể có yếu tố hợp lý và chưa thích hợp lý. Điều này, phản ánh sự thiếu ngặt nghèo, dẫn đến tình trạng tùy nghi trong thực thi liên quan đến pháp lý về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của HĐND.

Ngày 30.1.2022, UBTVQH phát hành Nghị quyết số 629/2022/UBTVQH14 hướng dẫn một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí của HĐND. Vấn đề thẩm quyền của Thường trực HĐND không được nêu lên. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết thì việc xem xét, quyết định hành động những yếu tố thuộc thẩm quyền của HĐND phải được tiến hành tại kỳ họp HĐND. Điều này đã gián tiếp xác lập Thường trực HĐND không còn thẩm quyền xem xét, xử lý và xử lý cấc yếu tố thuộc thẩm quyền của HĐND. Quy định trên xuất phát từ cách hiểu thứ hai của những nhà làm luật khi hiểu về vị trí, vai trò và hiệu suất cao, trách nhiệm của Thường trực HĐND. Với quy định và cách hiểu như vậy, đã có thật nhiều ý kiến từ thực tiễn hoạt động và sinh hoạt giải trí của HĐND phản ánh về tính chất hình thức, sự tiêu tốn lãng phí không thiết yếu khi phải thường xuyên tổ chức triển khai những kỳ họp HĐND không bình thường.

Thiết nghĩ, pháp lý trước hết cần phản ánh đúng nhu yếu của thực tiễn; pháp lý không riêng gì có là những quy phạm mà còn phải tạo ra cơ chế để những chủ thể thực thi thuận tiện, hiệu suất cao. Với tinh thần đó, để xử lý và xử lý kịp thời những yếu tố phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND, gắn sát với những giải pháp giảm thiểu tính hình thức của HĐND, hạn chế việc tổ chức triển khai kỳ họp không bình thường, bảo vệ tiết kiệm chi phí thì nên sửa đổi, tương hỗ update quy định về thẩm quyền của Thường trực HĐND thống nhất với cách hiểu tại Khoản 3, Điều 6 Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương. Khi đó, trách nhiệm của Thường trực HĐND sẽ tương xứng với vị trí, vai trò và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai được mở rộng theo như đúng tinh thần của Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương.

Tác giả:
HẢI LAM (theo báo đại biểu nhân dân)

Nguồn tin:
://daibieunhandan/default.aspx?tabid=76&NewsId=420107

[Trở về]

Các tin mới:

12345

Những dấu ấn nổi trội của Hội đồng nhân dân tỉnh trên đoạn đường 25 năm xây dựng và tăng trưởng tỉnh Quảng Nam (Ngày đăng: 16:36 | 15/04 )

Giao Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ huy việc phát hành cơ chế, chủ trương về đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng (Ngày đăng: 10:01 | 03/04 )

Thực hiện tinh giản biên chế có trọng tâm, trọng điểm (Ngày đăng: 16:29 | 30/03 )

Kiến nghị kiểm soát và điều chỉnh nhiều quy định về tổ chức triển khai, biên chế (Ngày đăng: 14:42 | 10/03 )

Mang tiếng nói cử tri đến nghị trường Quốc hội (Ngày đăng: 11:01 | 22/02 )

Thu hẹp dần khoảng chừng cách tăng trưởng giữa miền núi và vùng đồng bằng (Ngày đăng: 14:57 | 27/01 )

Công tác phối hợp tiếp công dân năm 2022 đạt kết quả tốt (Ngày đăng: 9:27 | 21/01 )

Các tin khác:

12345678910

Tăng số lượng kỳ họp Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh (Ngày đăng: 8:03 | 16/05 )

Xoay xở thế nào, nếu chỉ có một Phó Trưởng ban chuyên trách? (Ngày đăng: 14:49 | 06/05 )

Chủ tịch Quốc hội: Ép uống rượu bia là thứ “văn hóa truyền thống… khác lạ”! (Ngày đăng: 10:19 | 16/04 )

Thông qua Nghị quyết về sắp xếp những cty hành chính cấp huyện, xã (Ngày đăng: 21:37 | 17/03 )

Dựa trên vị trí căn cứ xác đáng (Ngày đăng: 8:19 | 13/03 )

Khai mạc Phiên họp thứ Ba mươi hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ngày đăng: 8:12 | 13/03 )

Kiên quyết vô hiệu chạy chức, chạy quyền (Ngày đăng: 8:20 | 06/03 )

Reply
8
0
Chia sẻ

Clip Luật to chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương quy định Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Luật to chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương quy định Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Luật to chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương quy định Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Luật to chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương quy định Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm Free.

Giải đáp vướng mắc về Luật to chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương quy định Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Luật to chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương quy định Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Luật #chức #chính #quyền #địa #phương #quy #định #Thường #trực #Hội #đồng #nhân #dân #cấp #huyện #gồm