Thủ Thuật Hướng dẫn Lúc 8h một người đi xe máy từ a đến b với vận tốc 40km/h tiếp theo đó 2h Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Lúc 8h một người đi xe máy từ a đến b với vận tốc 40km/h tiếp theo đó 2h được Update vào lúc : 2022-04-11 10:10:14 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

26

Xe thứ nhất có vận tốc v1, xe thứ hai có vận tốc v2 (coi v1 > v2)

Nội dung chính

 • Bài tập tự luyện:
 • 2. Bài toán hoạt động và sinh hoạt giải trí cùng chiều, xuất phát khác thời gian, cùng vị trí
 • Bài tập tự luyện:

Hai xe xuất phát cùng lúc từ hai vị trí cách nhau quãng đường là S

 • Tìm hiệu vận tốc v = v1 – v2
 • Tìm thời hạn để hai xe gặp nhau: t = S : v
 • Hai xe gặp nhau lúc: Thời điểm khởi hành + thời hạn đi đến chỗ gặp nhau t.
 • Vị trí gặp nhau cách A: X = v1 x

Ví dụ 1: Lúc 12 giờ trưa một xe hơi xuất phát từ A với vận tốc 60 km/giờ và dự kiến đến B lúc 3 giờ 30 phút chiều. Cùng lúc đó từ khu vực C trên đường từ A đến B và cách A 40km, một người đi xe máy với vận tốc 45 km/giờ cũng đi về B. Hỏi lúc mấy giờ thì hai xe gặp nhau và chỗ gặp nhau cách A bao xa?

Hướng dẫn gỉai:

Thời gian hai xe đi để đuổi kịp nhau là:

40 : (60 – 45) = 8/3 (giờ)

Đổi: 8/3 giờ = 2 giờ 40 phút

Thời điểm hai xe gặp nhau là: 

12 giờ  + 2 giờ 40 phút = 14 giờ 40 phút

Quãng đường từ A đến khu vực gặp nhau là:

60 x 8/3 = 160 (km)

Đáp số: 14 giờ 40 phút; 160km

Bài tập tự luyện:

Bài 1. Một xe máy đi từ C đến B với vận tốc 36 km/giờ cùng lúc đó một xe hơi đi từ A cách C 45 km đuổi theo xe máy với vận tốc 51 km/giờ. Tính thời hạn để xe hơi đuổi kịp xe máy. 

Bài 2. Vừ đi ngựa với vận tốc 11 km/giờ. Đúng lúc đó Lềnh đi dạo với vận tốc 5 km/giờ và đi cùng chiều với Vừ. Biết rằng khi khởi đầu đi Lềnh cách Vừ một quãng dường dài 8 km. Hỏi sau bao nhiêu phút Vừ đuổi kịp Lềnh.

Bài 3. Hai xe hơi ở A và B cách nhau 45 km/giờ cùng khởi hành một lúc và đi cùng chiều về phía C. Sau 3 giờ xe hơi đi từ A đuổi kịp xe hơi đi từ B và gặp nhau tại C.

            a. Tìm vận tốc của mỗi xe hơi, biết tỷ số vận tốc của hai xe hơi là 2.

            b. Tính quãng đường BC.

Bài 4. Quãng đường AB dài 60 km. Có hai xe hơi cùng xuất phát một lúc ở A và ở B, đi cùng chiều về phía C. Sau 4 giờ xe hơi đi từ A và đuổi kịp xe hơi đi từ B.  

            a. Tìm vận tốc của mỗi xe hơi, biết tỉ số vận tốc của hai xe hơi là 3/4

            b. Tính quãng đường BC.

Bài 5. Hai xe xe hơi khởi hành cùng một lúc, một tại A và một tại B để đi về C. A cách B 60 km và B nằm trong tâm A và C. Vận tốc C đi từ A là 80 km/giờ còn xe đi từ B có vận tốc 65 km/giờ. Hai xe đến C cùng một lúc. Tính khoảng chừng cách BC.

2. Bài toán hoạt động và sinh hoạt giải trí cùng chiều, xuất phát khác thời gian, cùng vị trí

Hai xe hoạt động và sinh hoạt giải trí cùng chiều, xuất phát từ cùng 1 vị trí. Xe thứ hai xuất phát trước xe thứ nhất thời hạn tO,  tiếp theo đó xe thứ nhất đuổi theo thì thời hạn đuổi kịp nhau là:

 • Tìm hiệu vận tốc: v = v1 – v2
 • Tìm quãng đường xe thứ hai đi trước: s = to x v2
 • Thời gian hai xe gặp nhau là: t = s : v (khoảng chừng cách hai xe : hiệu vận tốc)

Ví dụ 1: Lúc 6 giờ sáng một xe tải khởi hành từ A với vận tốc 40 km/giờ đi về B. Sau 1 giờ 30 phút một xe du lịch cũng khởi hành từ A với vận tốc 60 km/giờ và đuổi theo xe tải. Hỏi lúc mấy giờ thì hai xe gặp nhau và chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét? Biết rằng quãng đường AB dài 200km. 

Hướng dẫn giải:

Đổi: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Quãng đường xe tải đi trước xe du lịch là:

40 x 1,5 = 60 (km)

Thời gian xe du lịch chạy để đuổi kịp xe tải là:

60 : (60 – 20) = 3 (giờ)

Thời điểm hai xe gặp nhau là:

6 giờ + 1 giờ 30 phút + 3 giờ = 10 giờ 30 phút

Quãng đường từ A đến chỗ gặp nhau là:

60 x 3 = 180 (km)

Đáp số: 10 giờ 30 phút, 180km

Ví dụ 2: Lúc 7 giờ sáng Hồng đạp xe từ nhà lên huyện. Một giờ sau Hồng tăng vận tốc thêm 5 km/giờ. Cùng lúc đó bố đi xe máy đuổi theo Hồng với vận tốc gấp 3,5 lần vận tốc lúc đầu của Hồng. Khi lên đến mức huyện thì hai bố con gặp nhau. Tính quãng đường từ nhà lên huyện. Biết rằng vận tốc của Hồng lúc đầu, vận tốc của Hồng sau khi tăng và vận tốc của bố là 60 km/giờ. 

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ:

Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 2 + 7 = 11 (phần)

Vận tốc lúc đầu của Hồng là: (60 – 5) : 9 x 2 = 10 (km/giờ)

Vận tốc của Hồng sau khi tăng là: 10 + 5 = 15 (km/giờ)

Vận tốc của bố là:

10 x 3,5 = 35 (km/giờ)

Khi bố xuất phát thì Hồng đã đi được quãng đường là:

10 x 1 = 10 (km)

Thời gian để bố đi đến khi gặp nhau là:

10 : (35 – 15) = 0,5 (giờ)

Quãng đường từ nhà lên huyện là:

35 x 0,5 = 17,5 (km)

Đáp số: 17,5km

Bài tập tự luyện:

Bài 1Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 37 phút với vận tốc 36 km/h. Đến 11 giờ 7 phút một xe hơi cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 54 km/h. Hỏi xe hơi đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ?

Bài 2.  Lúc 6 giờ một xe hơi chở hàng đi từ A với vận tốc 45 km/giờ. Đến 8 giờ một xe hơi du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60 km/giờ và đi cùng chiều với xe hơi chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì xe hơi du lịck đuổi kịp xe hơi chở hàng?

Bài 3. Lúc 7 giờ một xe hơi chở hàng đi từ A với vận tốc 40 km/giờ. Đến 8 giờ 30 phút một xe hơi du lịch cũng đi từ A với vận tốc 65 km/giờ và đi cùng chiều với xe hơi chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì xe hơi du lịch đuổi kịp xe hơi chở hàng.

đi một mình thì sẽ tới khu vực đó sớm hơn 96 phút.

Bài 4.  Lúc 6 giờ một xe tải khởi hành từ A với vận tốc 40km/h đi về B. Sau 1giờ 30 phút 1 xe du lịch cũng khởi hành từ A với vận tốc 60km/giờ và đuổi theo xe tải. Hỏi lúc mấy giờ thì hai xe gặp nhau và chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu km, biết quãng đường AB dài 200km.

Bài 5. Lúc 6 giờ sáng một người đi xe đạp điện từ A đến B với vận tốc 18km/h. Lúc 9 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 45km/h. Hỏi

a) Xe máy đuổi kịp xe đạp điện lúc mấy giờ?

b) Nơi đó cách A bao nhiêu km?

Bài 6. Lúc 5 giờ sáng một xe khách xuất phát từ bến A để đến bến B với vận tốc 40km/giờ. Lúc 7 giờ kém 15 phút, 1 xe hơi con cũng xuất phát từ A đến B với vận tốc 55km/h. Hỏi xe hơi con đuổi kịp xe hơi khách vào thời gian nào?

Bài 7. Một người đi xe đạp điện với vận tốc 15km/giờ và 1 xe hơi đi với vận tốc 45km/giờ, cùng khởi hành lúc 6 giờ sáng từ A để đến B. Lúc 6 giờ 45 phút, một xe máy cũng xuất phát từ A để đến B với vận tốc 35km/h. Hỏi trên đường AB vào lúc mấy giờ thì xe máy ở ở chính giữa khoảng chừng cách giữa xe đạp điện và xe hơi?

Lúc 8 giờ một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ,quãng đường AB dài 100 km.Hỏi người đó đến B lúc mấy giờ?

Được update 27 tháng 7 2022 lúc 15:36

Giải: 

a. Chọn chiều dương là chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí của xe, gốc tọa độ tại vị trí A, gốc thời hạn là lúc 8h sáng.

Ta có phương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí của xe x=x0+vt

với x0=0;v=40km/h⇒x=40t

b. Sau khi hoạt động và sinh hoạt giải trí 30ph tức là t = 0,5h

⇒x=40.0,5=20(km)

Vậy sau 0,5h xe cách vị trí A 20 km

c. Người đó cách A 60km tức là x = 60km 

⇒60=40t⇒t=6040=1,5(h)

Vậy sau 1,5h xe cách vị trí A 60km. Khi đó đang là 8 + 1,5 = 9,5h hay 9h 30 phút.

Khi người thứ hai xuất phát, người thứ nhất đã đi được một thời hạn là:  2.40 = 80 (km)

Gọi t là khoảng chừng thời hạn từ lúc người thứ hai xuất phát (từ 8h) đến khi hai người gặp nhau. Bởi vì  cùng xuất phát từ A và đi cùng chiều nên lúc gặp nhau tức là họ đã đi được quãng đường bằng nhau

Suy ra: 60t = 80 + 40t

⇔        20t = 80

⇔            t = 4 (h)

Vậy, sau 4h họ gặp nhau. Tức là, họ gặp nhau lúc: 10 + 4 = 14h (2h chiều)

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

Lúc 8 giờ người thứ nhất đi xe máy từ A với vận tốc 40 km/h. Sau đó 2 giờ, người thứ hai cũng đi từ A với vận tốc 60 km/h đưởi theo người thứ nhất. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ ?

Ai giúp mk vs 

Các vướng mắc tương tự

Reply
4
0
Chia sẻ

Video Lúc 8h một người đi xe máy từ a đến b với vận tốc 40km/h tiếp theo đó 2h ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Lúc 8h một người đi xe máy từ a đến b với vận tốc 40km/h tiếp theo đó 2h tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Lúc 8h một người đi xe máy từ a đến b với vận tốc 40km/h tiếp theo đó 2h miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Lúc 8h một người đi xe máy từ a đến b với vận tốc 40km/h tiếp theo đó 2h Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Lúc 8h một người đi xe máy từ a đến b với vận tốc 40km/h tiếp theo đó 2h

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Lúc 8h một người đi xe máy từ a đến b với vận tốc 40km/h tiếp theo đó 2h vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Lúc #một #người #đi #máy #từ #đến #với #vận #tốc #40kmh #sau #đó