Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Mệnh đề nào sau này là đúng vectơ 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Mệnh đề nào sau này là đúng vectơ được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-11 11:23:08 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

174

20/08/2022 4,869

A. Hai vec tơ u→=2;−1 và v→=−1;2 đối nhau

Nội dung chính

  • A. Hai vec tơ u→=2;−1 và v→=−1;2 đối nhau
  • B. Hai vec tơ u→=2;−1 và v→=−2;−1 đối nhau
  • C. Hai vec tơ u→=2;−1 và v→=−2;1 đối nhau
  • D. Hai vec tơ u→=2;−1 và v→=2;1 đối nhau
  • Ta có: u→=2;−1=−−2;1=−v→⇒u→,v→ đối nhau
    Đáp án cần chọn là: C
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

B. Hai vec tơ u→=2;−1 và v→=−2;−1 đối nhau

C. Hai vec tơ u→=2;−1 và v→=−2;1 đối nhau

Đáp án đúng chuẩn

D. Hai vec tơ u→=2;−1 và v→=2;1 đối nhau

Ta có: u→=2;−1=−−2;1=−v→⇒u→,v→ đối nhau
Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A (5; 2), B (10; 8). Tọa độ của vectơ AB→ là:

Xem đáp án » 20/08/2022 9,610

Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 20/08/2022 7,075

Cho những vec tơ u→=u1;u2, v→=v1,v2. Điều kiện để vec tơ u→=v→ là:

Xem đáp án » 20/08/2022 5,670

Trong mặt phẳng Oxy, cho AxA;yA và BxB;yB. Tọa độ của vec tơ AB→ là:

Xem đáp án » 20/08/2022 4,882

Trong mặt phẳng Oxy, cho AxA;yA,BxB;yB. Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là:

Xem đáp án » 19/08/2022 2,120

Trong mặt phẳng Oxy, cho AxA;yA, BxB;yB và CxC;yC. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là:

Xem đáp án » 20/08/2022 561

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(5;2), B(10;8). Tọa độ của vectơ BA→ là:

Xem đáp án » 21/08/2022 221

Cho điểm M3;1, khi đó:

Xem đáp án » 21/08/2022 152

Véc tơ đối của véc tơ u→ = (−5; 1) có tọa độ là :

Xem đáp án » 21/08/2022 151

Cho u→=−1;0 thì

Xem đáp án » 19/08/2022 112

Cho điểm M2;−4, khi đó:

Xem đáp án » 19/08/2022 111

Cho a→=mi→+nj→ thì tọa độ vec tơ a→ là:

Xem đáp án » 19/08/2022 110

Cho điểm M−3;1, khi đó:

Xem đáp án » 19/08/2022 89

Cho điểm M−2;4, khi đó:

Xem đáp án » 21/08/2022 86

Cho u→=0;−1 thì:

Xem đáp án » 21/08/2022 84

Hai vectơ cùng phương với cùng 1 vectơ thứ ba khác 0⇀ thì cùng phương.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Mệnh đề nào sau này đúng?

Khẳng định nào trong những xác lập sau là đúng?

Hai véc tơ có cùng độ dài và ngược hướng gọi là:

Hai véctơ bằng nhau khi hai véctơ đó có:

Mệnh đề nào sau này đúng ?

Khẳng định nào sau này đúng ?

Cho vectơ $overrightarrow a $. Mệnh đề nào sau này đúng ?

Cho hình vuông vắn $ABCD$, xác lập nào sau này đúng:

Cho tam giác đều $ABC$. Mệnh đề nào sau này sai ?

Cho tam giác đều $ABC$ với đường cao $AH$. Đẳng thức nào sau này đúng.

Cho hình bình hành $ABCD$. Đẳng thức nào sau này sai.

Reply
1
0
Chia sẻ

Review Mệnh đề nào sau này là đúng vectơ ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Mệnh đề nào sau này là đúng vectơ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Mệnh đề nào sau này là đúng vectơ miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Mệnh đề nào sau này là đúng vectơ miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Mệnh đề nào sau này là đúng vectơ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Mệnh đề nào sau này là đúng vectơ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Mệnh #đề #nào #sau #đây #là #đúng #vectơ