Mẹo Hướng dẫn Mối quan hệ giữa giá cả giá trị của thành phầm & hàng hóa và tiền tệ 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Mối quan hệ giữa giá cả giá trị của thành phầm & hàng hóa và tiền tệ được Update vào lúc : 2022-04-24 19:11:13 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

160

Mác và kinh tế tài chính thị trường (I)

Nội dung chính

 • TIỀN TỆ PHẢI CHĂNG LÀ HÀNG HOÁ?
 • Tiền tệ là hàng hoá
 • Tiền tệ, cực trái chiều với hàng hoá
 • Tiền tệ, một hình thái thể chế hoá
 • Quan hệ đối cực tư nhân-nhà nước
 • Sức lao động phải chăng là hàng hoá?

TIỀN TỆ PHẢI CHĂNG LÀ HÀNG HOÁ?

Trần Hải Hạc

Sau khi khối mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ, từ “chủ nghĩa tư bản” hình như cũng biến mất theo, nhường chỗ cho từ “kinh tế tài chính thị trường” để trở thành phạm trù đầu lưỡi của mọi người khi bàn luận về kinh tế tài chính. Tại Việt Nam, điều này rõ ràng hơn ở nơi nào hết.

Sự thay thế từ ngữ thường hàm ý một sự phân biệt: chủ nghĩa tư bản xem như thể một phạm trù xấu đi, còn kinh tế tài chính thị trường là một phạm trù, nếu không còn tính tích cực, thì cũng trung tính. Với hàm ý đó, Đảng cộng sản Việt Nam đã đưa ra khái niệm “kinh tế tài chính thị trường với khuynh hướng xã hội chủ nghĩa” (tương tự với khái niệm “kinh tế tài chính xã hội chủ nghĩa thị trường” của Đảng cộng sản Trung Quốc).

Song việc thay đổi từ ngữ không thể không còn hậu quả trong nội dung lý luận: Chủ nghĩa tư bản phải chăng đồng nghĩa tương quan với khái niệm kinh tế tài chính thị trường hiểu theo nghĩa một nền kinh tế thị trường tài chính trong số đó thị trường điều tiết toàn bộ? Hay đằng sau sự thay thế từ ngữ còn là một sự thay thế lý luận về chủ nghĩa tư bản của Các Mác bởi lý luận về kinh tế tài chính thị trường của chủ nghĩa tự do kinh tế tài chính?

Luận điểm của nội dung bài viết dưới đấy là. Những hạn chế của lý luận mácxít – đặc biệt quan trọng trong phân tích về tiền tệ và về sức lao động – có nhiều điểm tương đương với những số lượng giới hạn của kinh tế tài chính học tự do chủ nghĩa cổ xưa và tân cổ xưa. Cho nên một sự nhận thức phê phán lý luận về chủ nghĩa tư bản của Mác đồng thời cũng là yếu tố phê phán nhận thức về kinh tế tài chính thị trường của kinh tế tài chính học thống trị. Đó còn là một Đk để lý luận của Mác tiếp tục xác lập tính chất của nó là “phê phán khoa kinh tế tài chính chính trị” – tiểu tựa của cục Tư bản và của hầu hết những tác phẩm kinh tế tài chính khác của Mác.

Phân tích phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, Mác đặt yếu tố hình như không khác kinh tế tài chính học tự do chủ nghĩa cổ xưa hay tân cổ xưa: Nền kinh tế tài chính thị trường biến toàn bộ thành hàng hoá. Mọi quan hệ xã hội đều trở nên quan hệ mua và bán. Từ hạt thóc đến đất đai, và trong cả sức lao động, không một vật nào không còn thị trường và giá cả của nó.

Đồng thời, cũng Theo phong cách đặt yếu tố của Mác, không phải bất kể vật nào được mua và bán và có mức giá cả đều là hàng hoá. Phạm trù hàng hoá chỉ những thành phầm xuất phát từ một hoạt động và sinh hoạt giải trí có tính tư nhân, được xã hội công nhận là có ích thông qua thể thức thị trường, tức thông qua kĩ năng của thành phầm được trao đổi với tiền tệ.

Từ định nghĩa này, yếu tố được nêu lên là: đất đai, sức lao động hay tiền tệ liệu có phải là hàng hoá hay là không?

Trong trường hợp thứ nhất, câu vấn đáp của Mác dứt khoát: đất đai không thuộc phạm trù hàng hoá; giá cả của đất đai không biểu lộ giá trị của một hàng hoá, mà là một biểu lộ của địa tô (địa tô tư bản hoá), tức là của quan hệ Một trong những nhà tư bản và những nhà địa chủ phân loại giá trị thặng dư xã hội.

trái lại, những phân tích của Mác về tiền tệ và sức lao động khá nhập nhằng, thiếu nhất quán. Trong Đk đó, hoàn toàn có thể có hai cách đọc Mác, hai cách vấn đáp rất khác nhau vướng mắc ở trên.

Tiền tệ là hàng hoá

1. Đó là cách đọc thông thường nhất, trở thành quan điểm chính thống trong những sách giáo khoa Mác-Lênin. Nói rằng tiền tệ là hàng hoá nghĩa là tiền tệ, như mọi hàng hoá, có hai thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị. Nếu vàng, ví dụ điển hình, là hàng hoá được chọn làm tiền tệ, đặc tính của hàng hoá tiền tệ này nằm ở vị trí giá trị sử dụng của nó, vừa có hiệu suất cao của một sắt kẽm kim loại, vừa có hiệu suất cao của vật ngang giá chung. Còn giá trị của tiền tệ, in như giá trị của mọi hàng hoá khác, do hao phí lao động thiết yếu để sản xuất ra vàng quyết định hành động. Tuy nhiên, đã là vật ngang giá chung, vàng không thể biểu lộ giá trị trong bản thân nó. Do đó không thể có một phạm trù “giá cả tiền tệ”. Tiền tệ chỉ hoàn toàn có thể biểu lộ giá trị của nó trong toàn bộ những hàng hoá khác hơn là vàng: đó là hình thái giá trị tương đối của tiền tệ.

Lập luận này dẫn đến hai hệ luận:

 • Quan hệ giữa hàng hoá và tiền tệ được ý niệm như thể quan hệ giữa hai hàng hoá với nhau. Nói cách khác, tiền tệ chỉ là một hình thái mặt phẳng của hàng hoá, cho nên vì thế hoàn toàn có thể để nó qua một bên mà chỉ phân tích quan hệ giữa hàng hoá với nhau. Từ đó nền kinh tế thị trường tài chính thị trường được ý niệm như một nền kinh tế thị trường tài chính trao đổi hiện vật, tiền tệ chỉ giữ vai trò – không thiết yếu – của một trung gian trong quan hệ trao đổi hàng hoá. Đó là cách tiếp cận tiền tệ của kinh tế tài chính học cổ xưa và tân cổ xưa thuần tuý, không phải là phân tích của Mác.
 • Nếu tiền tệ là hàng hoá, hoạt động và sinh hoạt giải trí tạo lập tiền tệ, như mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất hàng hoá, là hoạt động và sinh hoạt giải trí có tính tư nhân. Tiền tệ là thành phầm của một qui trình tạo ra giá trị, tức một qui trình xã hội hoá lao động thông qua thị trường, bằng sự trao đổi tiền tệ với hàng hoá. Quan niệm này đi ngược lại phân tích của Mác.
 • Tiền tệ, cực trái chiều với hàng hoá

  2. Theo những phân tích của Mác về hình thái giá trị, tiền tệ không phải là hàng hoá, nhưng cũng không phải là phi hàng hoá, mà là cực trái chiều với hàng hoá. Trong hình thái giá trị, quan hệ giữa hàng hoá và tiền tệ là quan hệ đối cực (Tư bản, Quyển I, tập 1, nxb Sự thật, trang 74).

  Nếu vàng là hàng hoá được chọn làm tiền tệ thì nên phân biệt rõ vàng-hàng hoá và vàng-tiền tệ. Vàng là hàng hoá, nhưng khi trở thành tiền tệ thì vàng không hề là một một hàng hoá, mà là cực trái chiều với hàng hoá. Nói cách khác, khi cử vàng vào vị thế vật ngang giá chung của hàng hoá thì đồng thời cũng là loại vàng thoát khỏi toàn thế giới hàng hoá (Tư bản, I, 1, trang 100).

  Phân tích này còn có hai hệ quả là vàng-tiền tệ từ bỏ giá trị sử dụng lẫn giá trị riêng của vàng-hàng hoá:

 • Với tính cách là vật ngang giá chung, vàng phải để qua một bên hiệu suất cao sắt kẽm kim loại của nó thì mới hoàn toàn có thể đóng vai đại biểu giá trị của giới hàng hoá.
 • Vàng, tất yếu, phải có mức giá trị thì mới làm vật ngang giá chung. Nhưng đã là vật ngang giá chung, vàng biểu lộ giá trị của những hàng hoá, chớ bản thân không còn mức giá trị phải biểu lộ. Tiền tệ trái chiều với hàng hoá ở đoạn nó là thành phầm có tính xã hội trực tiếp, không phải thông qua thị trường. Do đó, hoạt động và sinh hoạt giải trí tạo lập tiền tệ, khác với hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất hàng hoá, không phải là một qui trình sản xuất giá trị. Vì vậy mà không còn một phạm trù “giá trị tiền tệ”: cái được gọi là giá trị tiền tệ thật ra là giá trị mà tiền tệ đại biểu; cũng như cái được gọi là hình thái giá trị tương đối của tiền tệ thật ra chỉ sức tiêu thụ của tiền tệ.
 • trái lại, có một phạm trù “giá cả tiền tệ”: đó là lãi suất vay, tuy nhiên đây không phải là hình thái biểu lộ giá trị của một hàng hoá, mà là hình thái biểu lộ quan hệ phân phối giá trị thặng dư Một trong những nhà tư bản tài chính và những nhà tư bản công thương nghiệp (Tư bản, III, 2, trang 28).

  Quan điểm nhận định rằng tiền tệ là cực trái chiều với hàng hoá dẫn đến hai nhận định mấu chốt:

 • Tiền tệ và hàng hoá là một thể thống nhất, vừa trái chiều, vừa làm tiền đề lẫn nhau. Không thể ý niệm hàng hoá mà không còn tiền tệ, đồng thời hàng hoá chỉ tồn tại trong sự trái chiều với tiền tệ. Nền kinh tế tài chính thị trường phải được trao thức từ quan hệ đối cực hàng hoá-tiền tệ chớ không phải từ những quan hệ trao đổi hàng hoá trực tiếp với nhau. Đó là yếu tố rất khác nhau ở chính giữa Mác và kinh tế tài chính học cổ xưa và tân cổ xưa.
 • Sự khác lạ cơ bản giữa tiền tệ và hàng hoá ở đoạn tiền tệ là thành phầm của lao động xã hội trực tiếp, trong lúc hàng hoá là thành phầm của lao động xã hội gián tiếp: hàng hoá xuất phát từ một qui trình lao động có tính tư nhân, cho nên vì thế quyền lợi xã hội của nó còn phải được thị trường thừa nhận qua sự trao đổi với tiền tệ. Quan hệ đối cực hàng hoá-tiền tệ biểu lộ tính chất hai mặt tư nhân-xã hội của nền kinh tế thị trường tài chính thị trường. Ưu điểm của học thuyết Mác là đã vạch ra được điều này.
 • Tiền tệ, một hình thái thể chế hoá

  3. Song cũng chính ở điểm mấu chốt nói trên những phân tích của cục Tư Bản lại không hoàn hảo nhất. Tiền tệ xuất phát, theo Mác, từ một qui trình lao động tư nhân được xã hội công nhận không thông qua thị trường: vậy thì thông qua thể thức rõ ràng nào? Điều này học thuyết Mác không nói rõ.

  Câu vấn đáp không thể tìm thấy trong những quan hệ Một trong những tác nhân tư nhân trao đổi hàng hoá với nhau. Mặc dù đó là lý giải thông thường nhất, không thể nhận định rằng tiền tệ là kết quả tăng trưởng tự phát của quan hệ trao đổi hàng hoá trực tiếp giữa nhau, chính bới hàng hoá mang từ trên đầu hình thái tiền tệ. Mác đã phủ định kinh tế tài chính học cổ xưa trên điểm này: quan hệ hàng hoá-tiền tệ không xuất phát từ những trao đổi hiện vật. Nói cách khác, không thể ý niệm hàng hoá tách rời khỏi tiền tệ; yếu tố nguồn gốc của tiền tệ và nguồn gốc của hàng hoá là một: đó là một thể thống nhất. Lập trường của Mác, vì vậy, là từ chối hai thái độ phiến diện:

  – một mặt, thuyết tiền tệ-ký hiệu (gồm có thuyết tiền tệ nhà nước) nhận định rằng tiền tệ chỉ là ký hiệu có tính qui ước xã hội, không quan hệ gì với giới hàng hoá;

  – mặt khác, thuyết tiền tệ-hàng hoá (gồm có thuyết tiền tệ sắt kẽm kim loại) nhận định rằng tiền tệ chỉ là một hàng hoá không hơn, không kém, tức là không nhìn thấy sự rất khác nhau, trái chiều giữa tiền tệ và hàng hoá.

  Theo tác giả bộ Tư bản, chỉ có một hành vi xã hội mới đưa được một hàng hoá lên vị thế vật ngang giá chung và đồng thời loại nó khỏi toàn thế giới hàng hoá. Nhưng Mác không xác lập hành vi xã hội đó là gì.

  Câu vấn đáp hoàn toàn có thể tìm thấy trong mối tương quan mà Mác vạch ra giữa tiền tệ và nhà nước: như thể mối tương quan giữa quyền lực tối cao của tiền tệ và quyền lực tối cao của nhà nước tập quyền; hoặc là mối tương quan giữa quan hệ hàng hoá-tiền tệ và quan hệ xã hội công dân-nhà nước pháp quyền; hoặc một hướng dẫn khác Từ đó, một hàng hoá trở thành tiền tệ thông qua việc xác lập tiêu chuẩn giá cả và việc đúc tiền là hai việc làm mà nhà nước độc quyền đảm nhiệm. Do đó, Mác xác lập: đằng sau quyền lực tối cao của tiền đúc là quyền lực tối cao của nhà nước. (Phê phán khoa kinh tế tài chính chính trị, nxb Editions Sociales, những trang 181, 189-190, 193-194, 236).

  Trên cơ sở đó, hoàn toàn có thể đưa ra yếu tố như sau:

 • Hành vi xã hội lựa chọn một hàng hoá lên làm vật ngang giá chung là hành vi nhà nước với tư cách là đại biểu của xã hội. Tiền tệ là một hình thái thể chế hoá thuộc phạm vi cơ quan ban ngành thường trực.
 • Ấn định giá chính thức của vàng (bao nhiêu vàng hoàn toàn có thể qui đổi thành bao nhiêu tiền đúc) là thể thức rõ ràng thông qua đó thành phầm của một lao động tư nhân (vàng) được hợp thức hoá bởi một quyết định hành động của nhà nước, và bằng phương pháp này được xã hội công nhận là vật ngang giá chung.
 • Điều quan trọng cần nhấn mạnh yếu tố ở đấy là thể thức tiền tệ hoá vàng không phải là một quan hệ trao đổi: người mang vàng thoi đến ngân hàng nhà nước TW không làm hành vi bán vàng cho nhà nước, mà qui đổi vàng thành tiền đúc. Cần phân biệt rõ hành vi mua và bán hàng hoá là một quan hệ Một trong những tác nhân tư nhân với nhau, với hành vi đúc tiền, tức tạo lập tiền tệ, là một quan hệ giữa một tác nhân tư nhân và nhà nước. Trong trường hợp của tín dụng thanh toán, việc tiền tệ hoá kỳ phiếu tư nhân được thực thi qua thể thức tái chiết khấu của ngân hàng nhà nước TW.

  Quan hệ đối cực tư nhân-nhà nước

  4. Cách đọc Mác trình diễn trên đây, nếu có cơ sở, được cho phép kết luận rằng thị trường không phải là tổng thể những quan hệ tư nhân mua và bán hàng hoá. Những tác nhân tư nhân chỉ là một cực của nền kinh tế thị trường tài chính thị trường. Cực thứ hai là nhà nước, là cơ cấu tổ chức triển khai thể chế hoá và quản trị và vận hành triệu tập tiền tệ. Nói cách khác, cơ cấu tổ chức triển khai tản quyền tư nhân và cơ cấu tổ chức triển khai tập quyền nhà nước là hai cực trái chiều trong thể thống nhất cấu trúc thị trường.

  Kết luận này được cho phép nêu hai nhận định sau cùng:

 • Những thiếu sót trong lý luận về tiền tệ đã làm cho Mác không triển khai được quan hệ đối cực tư nhân-nhà nước cơ cấu tổ chức triển khai hoá nền kinh tế thị trường tài chính thị trường. Điều đó hoàn toàn có thể lý giải những thành kiến trong chủ nghĩa Mác-Lênin, Từ đó kinh tế tài chính thị trường là một nền kinh tế thị trường tài chính mang tính chất chất thuần tuý tư nhân, phi triệu tập, vô chính phủ nước nhà, tự điều tiết một cách mù quáng và vô thức bằng giá cả. Một quan điểm về cơ bản không khác quan điểm của kinh tế tài chính học cổ xưa và tân cổ xưa. Đó là một quan điểm phiến diện: chính bới, nếu nhận thức rõ được mặt kia của thị trường (mặt trái chiều với hàng hoá, tức là tiền tệ; và mặt trái chiều với những tác nhân tư nhân, tức là nhà nước), thì nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tiềm ẩn ngay trong khái niệm một phương thức xã hội hoá trực tiếp, có tính triệu tập – rõ ràng hoá trong chính sách tiền tệ –, và những kĩ năng điều tiết vĩ mô, có ý thức – là những chủ trương tiền tệ.
 • Với sự tan rã của chủ nghĩa xã hội hiện thực, ở những nước hoặc đã chính thức từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, hoặc còn duy trì nó trong hình thức, chủ nghĩa tự do kinh tế tài chính – mà học thuyết tân cổ xưa hiện là đại biểu chính – đang thống trị và hoành hành. Khái niệm “quá độ từ nền kinh tế thị trường tài chính kế hoạch hoá triệu tập sang nền kinh tế thị trường tài chính thị trường” thường chỉ tải một nội dung giản đơn: phi nhà nước hoá nền kinh tế thị trường tài chính, tư nhân hoá những doanh nghiệp, thiết lập giá cả tự do, bãi bỏ những chính sách hạn chế tự do của những thị trường vốn, lao động, đất đai… Song đây mới chỉ là một mặt của nền kinh tế thị trường tài chính thị trường. Mặt còn sót lại, cần phải hình thành tuy nhiên hành, gồm có cỗ máy nhà nước TW với khối mạng lưới hệ thống tiền tệ và tín dụng thanh toán (trong số đó ngân hàng nhà nước TW giữ vai trò cấp cho vay vốn ngân hàng ở đầu cuối). Vấn đề, như vậy, không phải là chuyển quyền quyết định hành động kinh tế tài chính từ tay nhà nước sang tay tư nhân, mà là cấu trúc lại những quan hệ Một trong những doanh nghiệp – phải là những cty quyết định hành động thực sự tự chủ –, và nhà nước TW – là cấp phải có quyền lực tối cao xác lập chính sách tiền tệ và có khả năng đưa ra và vận dụng những chủ trương tiền tệ. Nói cách khác, yếu tố, riêng với những doanh nghiệp, là thay thế chính sách ràng buộc vi mô bởi quan hệ hành chính bằng một chính sách ràng buộc vĩ mô bởi quan hệ tiền tệ.
 • Thực tế của nhiều nước đang chuyển sang nền kinh tế thị trường tài chính thị trường còn đã cho toàn bộ chúng ta biết: Khi những ràng buộc cũ đã tan rã mà những ràng buộc mới chưa hình thành, thay vì vận động theo qui luật thị trường, nền kinh tế thị trường tài chính vận động theo luật rừng(1). Những nơi không còn một nhà nước TW thực sự thì cũng không còn thị trường đúng nghĩa của nó.

  Trần Hải Hạc*

  * Đồng tác giả với Pierre Salama của Introduction à l’Economie de Marx, nxb La Découverte, Paris 1992.

  Chú thích:

  (1) Trong những kinh nghiệm tay nghề của Việt Nam, không thể không nhắc tới khối mạng lưới hệ thống hợp tác xã tín dụng thanh toán hình thành mặc kệ mọi quy tắc và kiểm tra của nhà nước TW; và sự sụp đổ dây chuyền sản xuất của toàn bộ khối mạng lưới hệ thống đó vào năm 1991. Cũng hoàn toàn có thể nhắc tới tình trạng những doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí xuất nhập khẩu dành quyền quản trị và vận hành ngoại tệ theo quyền lợi riêng của mỗi cty; chỉ từ thời điểm tháng 10 năm 1994, nhà nước TW mới quyết tâm nắm lại quyền quản trị và vận hành triệu tập ngoại tệ thông qua khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước.

  Kỳ sau: Mác và kinh tế tài chính thị trường (II):

  Sức lao động phải chăng là hàng hoá?

  Trần Hải Hạc (1945-)

  Theo định nghĩa của Mác, chủ nghĩa tư bản, trước tiên, là một nền kinh tế thị trường tài chính hàng hoá, một nền kinh tế thị trường tài chính trong số đó hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất do những nhà doanh nghiệp tự chủ tiến hành theo những Dự kiến và tính toán riêng; không biết chắc xã hội cần gì và cần bao nhiêu, mỗi nhà doanh nghiệp phải đánh cuộc, từ quyết định hành động loại và lượng thành phầm họ sản xuất ra. Trong Đk đó, hao phí lao động sản xuất, tiên khởi, không còn tính xã hội, mà mang tính chất chất tư nhân. Lao động tư nhân này còn phải được hợp thức hoá: xã hội thừa nhận tính thiết yếu, có ích của lao động thông qua thị trường, tức là qua thể thức trao đổi thành phầm lao động làm ra với tiền tệ. Lượng lao động tư nhân được chuyển hoá thành lao động xã hội (tức là lao động thiết yếu, có ích cho xã hội) do tỷ suất trao đổi thành phầm lao động với tiền tệ quyết định hành động.

  Mác gọi là giá trị, tỷ suất lao động xã hội mà những hàng hoá là đại biểu. Nói cách khác, giá trị là lao động xã hội vật thể hoá trong những thành phầm của lao động tư nhân.

  Thuộc tính giá trị này định nghĩa phạm trù hàng hoá. Hàng hoá không đồng nghĩa tương quan với thành phầm có ích – có mức giá trị sử dụng –, cũng không đồng nghĩa tương quan với thành phầm của lao động nói chung: hàng hoá là thành phầm xuất phát từ lao động có tính tư nhân mà quyền lợi cho xã hội phải được thị trường hợp thức hoá. Trong nghĩa đó, hàng hoá không phải là vật thể mà là quan hệ xã hội.

  Theo ý niệm của Mác, giá trị, trước hết, là một hình thái xã hội có tính lịch sử, là hình thái biểu lộ của những quan hệ xã hội trong chính sách tư bản. Học thuyết Mác định nghĩa giá trị như thể yếu tố thống nhất của một thực thể xã hội và một hình thức vật thể hóa.

  Thực thể xã hội của giá trị được Mác phân tích qua phạm trù lao động trừu tượng. Tức là không phải lao động theo nghĩa người ta thường hiểu: không phải lao động như thể sức sản xuất, như thể hoạt động và sinh hoạt giải trí kỹ thuật tạo ra một thành phầm có ích nhất định (giá trị sử dụng); lao động này, Mác gọi là lao động rõ ràng. Phạm trù lao động trừu tượng chỉ tính xã hội của lao động trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, lao động như thể biểu lộ của quan hệ xã hội của nền kinh tế thị trường tài chính thành phầm & hàng hóa. Lao động trừu tượng là hình thái đặc trưng tư bản chủ nghĩa của lao động xã hội, là lao động tái sản xuất những quan hệ xã hội nhất định.

  Với tính cách là một thực thể xã hội, lao động chỉ hoàn toàn có thể là trừu tượng, không nhìn thấy hay sờ thấy được. Song cũng như mọi quan hệ xã hội, lao động trừu tượng có hình thái biểu lộ vật chất, rõ ràng: đó là tiền tệ.

  Tiền tệ là một thứ thành phầm & hàng hóa được cử ra và tách ra tổng số thành phầm & hàng hóa để đóng vai trò vật ngang giá, tức là làm đại biểu chung cho giá trị của thành phầm & hàng hóa. Mác xây dựng phạm trù tiền tệ qua lý luận về hình thái giá trị, xuất phát từ sự phân biệt giữa giá trị và giá trị trao đổi. Giá trị trao đổi không phải là giá trị mà là hình thức biểu lộ của nó: đó là giá trị của một hàng hoá biểu lộ trong hình thức giá trị sử dụng của một thành phầm & hàng hóa khác được chọn làm vật ngang giá.

  Giá trị của thành phầm & hàng hóa biểu lộ bằng tiền tệ gọi là giá cả. Nếu vàng là thành phầm & hàng hóa được chọn làm vật ngang giá chung, mọi thành phầm & hàng hóa biểu lộ giá trị bằng những cty vàng. Còn vàng thì không biểu lộ giá trị của nó, mà làm vật biểu thị giá trị của toàn thế giới hàng hoá. Hàng hóa và tiền tệ là hai hình thái trái chiều của giá trị: thành phầm & hàng hóa là hình thái tương đối của giá trị, còn tiền tệ là hình thái ngang giá chung. Quan hệ giữa toàn thế giới thành phầm & hàng hóa và tiền tệ, do đó, là quan hệ đối cực.

  Đặc điểm của tiền tệ là ở đoạn giá trị sử dụng của vật ngang giá dùng để biểu lộ giá trị của thành phầm & hàng hóa; do đó lao động rõ ràng tạo ra vật ngang giá làm hình thức biểu lộ cho lao động trừu tượng; và lao động tư nhân chứa dựng trong vật ngang giá chung mang hình thức lao động xã hội trực tiếp. Điều này cũng nghĩa là thành phầm & hàng hóa không thể trực tiếp trao đổi với thành phầm & hàng hóa, mà phải quan hệ với tiền tệ để đã có được hình thái trao đổi. trái lại, là vật ngang giá, tiền tệ có thuộc tính trao đổi trực tiếp với mọi thành phầm & hàng hóa.

  Tiền tệ và tín dụng thanh toán hợp thành một khối mạng lưới hệ thống hình tháp gồm ba cấp: tín dụng thanh toán thương mại, tín dụng thanh toán ngân hàng nhà nước, tiền tệ nhà nước. 1) Đáy hình tháp do tín dụng thanh toán thương mại tạo thành, tức tín dụng thanh toán Một trong những nhà doanh nghiệp mua và bán chịu hàng hoá với nhau. Công cụ của nó là những kỳ phiếu luân chuyển từ tay người này sang tay người khác bằng phương pháp ký tên vào mặt sau của chứng phiếu. 2) Tín dụng thương mại hoàn toàn có thể chuyển hoá thành tín dụng thanh toán ngân hàng nhà nước. Các ngân hàng nhà nước thương mại tóm gọn về những kỳ phiếu qua thể thức chiết khấu, và trao cho những nhà doanh nghiệp những phương tiện đi lại thanh toán dưới dạng giấy bạc ngân hàng nhà nước hay séc. Tín dụng ngân hàng nhà nước là một thứ tiền tệ tư nhân do một ngân hàng nhà nước thương mại tạo ra, và chỉ có tác dụng làm phương tiện đi lại thanh toán trong thanh toán giao dịch thanh toán giữa người tiêu dùng của ngân hàng nhà nước đó. Còn trong những quan hệ Một trong những ngân hàng nhà nước thương mại thì mỗi ngân hàng nhà nước yên cầu được thanh toán bằng tiền lệ chính thức do nhà nước phát hành. 3) Khả năng hoán đổi của tiền tệ tư nhân do những ngân hàng nhà nước thương mại tạo ra được ngân hàng nhà nước TW thực thi với thể thức tái chiết khấu kỳ phiếu; thông qua đó, ngân hàng nhà nước TW ứng cho những ngân hàng nhà nước cấp hai những phương tiện đi lại thanh toán pháp định – dưới dạng tiền giấy và séc ngân hàng nhà nước nhà nước – khả dĩ khép kín khối mạng lưới hệ thống tạo lập phương tiện đi lại thanh toán tư nhân.

  Đằng sau quan hệ giữa tín dụng thanh toán và tiền tệ là quan hệ giữa hàng hoá và tiền tệ. Tính đặc trưng của nền kinh tế thị trường tài chính hàng hoá thể hiện trong ràng buộc tiền tệ, tức là hàng hoá nhất thiết phải chuyển hoá thành tiền tệ. Nếu không, hao phí lao động tư nhân không được xã hội hợp thức hoá, và người sản xuất hàng hoá đã đánh thua cuộc. Từ đó, chỉ việc một số trong những doanh nghiệp không trả nợ đúng hạn, tác động dây chuyền sản xuất hoàn toàn có thể làm gián đoạn việc thanh toán lẫn nhau, đưa tới phá sản hàng loạt. Trong nghĩa đó, quan hệ hàng hoá-tiền tệ tiềm ẩn kĩ năng khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ.

  Tín dụng có tác dụng thả lỏng ràng buộc tiền tệ, tuy nhiên không thể xoá bỏ qui tắc hao phí lao động tư nhân phải được xã hội hoá, tức hàng hoá phải đổi thành tiền tệ. Một ngân hàng nhà nước thương mại cấp tín dụng thanh toán cho một nhà doanh nghiệp trên cơ sở Dự kiến thành phầm lao động làm ra sẽ tiến hành xã hội hợp thức hoá; tức là ngân hàng nhà nước đánh cuộc nhà doanh nghiệp sẽ bán được hàng hoá và sẽ hoàn toàn có thể trả nợ. Có thể nói rằng ngân hàng nhà nước thương mại tiến hành, ở đây, một hành vi “tiền hợp thức hoá tư nhân” riêng với lao động tư nhân. Trong trường hợp hàng hoá không tiêu thụ được, khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ thể hiện qua hiện tượng kỳ lạ hàng hoá giảm giá và ngân hàng nhà nước mất kĩ năng chi trả.

  Nếu những ngân hàng nhà nước thương mại hoàn toàn có thể trông nhờ vào ngân hàng nhà nước TW như cấp cho vay vốn ngân hàng ở đầu cuối, thể thức xã hội hoá lao động mang hình thức kĩ năng quy đổi tiền tệ ngân hàng nhà nước thành tiền tệ nhà nước, với một giá phải trả khả biến là lãi suất vay; thông qua đó, những Dự kiến của những ngân hàng nhà nước thương mại và của những nhà doanh nghiệp được ngân hàng nhà nước nhà nước hợp thức hoá. Song, này vẫn là một hành vi “hợp thức hoá xã hội giả định”; chính bới hàng hoá không thể tránh khỏi sự phê chuẩn của thị trường. Nếu hàng hoá không tiêu thụ được, khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ thể hiện qua hiện tượng kỳ lạ tiền tệ nhà nước mất giá, tức là lạm phát.

  Trong mọi trường hợp, hoàn toàn có thể nói rằng rằng những cuộc khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ nhắc nhở tính chất tư nhân của tín dụng thanh toán và tính đối cực của quan hệ giữa tín dụng thanh toán và tiền tệ.

  Tính xích míc của quan hệ giữa tín dụng thanh toán và tiền tệ – tức cũng của quan hệ giữa hàng hoá và tiền tệ – hoàn toàn độc lập với chính sách tiền tệ. Thay thế chính sách bản vị vàng bởi một chính sách tiền tệ lưu hành cưỡng bách (không hề kĩ năng quy đổi ra vàng) chỉ nghĩa là ngân hàng nhà nước TW, tức nhà nước, đứng ra tổ chức triển khai kĩ năng chi trả của khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước thương mại bằng phương pháp qui định những Đk phát hành tiền tệ nhà nước và hoán đổi tiền tệ ngân hàng nhà nước. Trong một chính sách bản vị vàng, ngân hàng nhà nước thương mại, khi cấp tín dụng thanh toán, đứng ra thay thế chủ nợ ban đầu. Trong chính sách tiền tệ lưu hành cưỡng bách, ngân hàng nhà nước TW giữ vai trò đó.

  Cho nên, những chính sách tiền tệ chỉ rất khác nhau ở những qui tắc (về tạo lập tiền tệ nhà nước và hoán đổi tiền tệ ngân hàng nhà nước) xác lập quan hệ giữa ngân hàng nhà nước nhà nước và ngân hàng nhà nước cấp hai. Nói cách khác, đó chỉ là những hình thái rất khác nhau của quan hệ giữa tiền tệ nhà nước và tiền tệ tư nhân. Về mặt lịch sử, đó là những chính sách tiền tệ thuộc hai phương thức điều tiết khác của chủ nghĩa tư bản trước và sau trận chiến tranh toàn thế giới lần thứ nhất.

   Nguồn: Tiền tệ phải chăng là hàng hoá?, DienDan.Org

  Reply
  8
  0
  Chia sẻ

  Review Mối quan hệ giữa giá cả giá trị của thành phầm & hàng hóa và tiền tệ ?

  You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Mối quan hệ giữa giá cả giá trị của thành phầm & hàng hóa và tiền tệ tiên tiến và phát triển nhất

  Share Link Cập nhật Mối quan hệ giữa giá cả giá trị của thành phầm & hàng hóa và tiền tệ miễn phí

  Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Mối quan hệ giữa giá cả giá trị của thành phầm & hàng hóa và tiền tệ miễn phí.

  Hỏi đáp vướng mắc về Mối quan hệ giữa giá cả giá trị của thành phầm & hàng hóa và tiền tệ

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Mối quan hệ giữa giá cả giá trị của thành phầm & hàng hóa và tiền tệ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Mối #quan #hệ #giữa #giá #cả #giá #trị #của #hàng #hóa #và #tiền #tệ