Mẹo Hướng dẫn Một đoạn gen có số Nu loại A 600 loại X 900 tính số link Hiđrô của đoạn gen trên 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Một đoạn gen có số Nu loại A 600 loại X 900 tính số link Hiđrô của đoạn gen trên được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-14 06:55:08 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

121

Top 1 ✅ Một gen chứa 900 nucleotit loại A 600 nuclêôtit loại X a) tính số link h bị phá vỡ và số link H hình thành, khi gen đó nhân đôi một lần . b) G nam 2022 được update tiên tiến và phát triển nhất lúc 2022-12-21 22:16:52 cùng với những chủ đề liên quan khác

Nội dung chính

  • một gen chứa 900 nucleotit loại A 600 nuclêôtit loại X a) tính số link h bị phá vỡ ѵà số link H hình thành, khi gen đó nhân đôi một lần .b) G
  • một gen chứa 900 nucleotit loại A 600 nuclêôtit loại X a) tính số link h bị phá vỡ ѵà số link H hình thành, khi gen đó nhân đôi một lần .b) G

một gen chứa 900 nucleotit loại A 600 nuclêôtit loại X a) tính số link h bị phá vỡ ѵà số link H hình thành, khi gen đó nhân đôi một lần .b) G

Hỏi:

một gen chứa 900 nucleotit loại A 600 nuclêôtit loại X a) tính số link h bị phá vỡ ѵà số link H hình thành, khi gen đó nhân đôi một lần .b) G

một gen chứa 900 nucleotit loại A 600 nuclêôtit loại Xa) tính số link h bị phá vỡ ѵà số link H hình thành, khi gen đó nhân đôi một lần .

b) Gen trên trên nhân đôi liên tục tạo ra 8 gen con.Tính tổng link H phá vỡ , link H hình thành , link hoá trị hình thành.

Đáp:

maianhtu:

Giải thích tiến trình giải:

G= X = 900 nu

A= T = 600 nu

Số link H bị phá vỡ = Số liên mế H hình thành khi gen nhân đôi 1 lần =  số link c̠ủa̠ gen :

H = 2 A + 3 G = 2.600 + 3.900 = 3900

b.Gen nhân đôi tạo ra 8 gen con => gen nhân đôi 3 lần:

Vậy số link H bị phá vỡ = số link H hình thành Ɩà :

3900.( 2^3 -1) = 27300 nu

Số link hóa trị hình thành Ɩà : 

( N-2).( 2^3 -1) = 2998 .7= 20986

maianhtu:

Giải thích tiến trình giải:

G= X = 900 nu

A= T = 600 nu

Số link H bị phá vỡ = Số liên mế H hình thành khi gen nhân đôi 1 lần =  số link c̠ủa̠ gen :

H = 2 A + 3 G = 2.600 + 3.900 = 3900

b.Gen nhân đôi tạo ra 8 gen con => gen nhân đôi 3 lần:

Vậy số link H bị phá vỡ = số link H hình thành Ɩà :

3900.( 2^3 -1) = 27300 nu

Số link hóa trị hình thành Ɩà : 

( N-2).( 2^3 -1) = 2998 .7= 20986

một gen chứa 900 nucleotit loại A 600 nuclêôtit loại X a) tính số link h bị phá vỡ ѵà số link H hình thành, khi gen đó nhân đôi một lần .b) G

Xem thêm : …

Vừa rồi, học-sinh đã gửi tới những bạn rõ ràng về chủ đề Một gen chứa 900 nucleotit loại A 600 nuclêôtit loại X a) tính số link h bị phá vỡ và số link H hình thành, khi gen đó nhân đôi một lần . b) G nam 2022 ❤️️, kỳ vọng với thông tin hữu ích mà nội dung bài viết “Một gen chứa 900 nucleotit loại A 600 nuclêôtit loại X a) tính số link h bị phá vỡ và số link H hình thành, khi gen đó nhân đôi một lần . b) G nam 2022” mang lại sẽ hỗ trợ những bạn trẻ quan tâm hơn về Một gen chứa 900 nucleotit loại A 600 nuclêôtit loại X a) tính số link h bị phá vỡ và số link H hình thành, khi gen đó nhân đôi một lần . b) G nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] lúc bấy giờ. Hãy cùng học-sinh tăng trưởng thêm nhiều nội dung bài viết hay về Một gen chứa 900 nucleotit loại A 600 nuclêôtit loại X a) tính số link h bị phá vỡ và số link H hình thành, khi gen đó nhân đôi một lần . b) G nam 2022 bạn nhé.

Mặt khác, nhờ vào hệ quả của NTBS, trong phân tử ADN số lượng Nuloại A luôn bằng số lượng Nu loại T, số lượng Nu loại G luôn bằng số lượng Nuloại X (A = T và G = X)Do vậy số link Hidro (H) được xác lập như sau:H = 2A + 3G = 2 x 600 + 3 x 900 = 3900 (link).Xây dựng công thức tổng quát:* Tính số link Hidro ( H ) trong phân tử AND:Với H là số link Hidro, A số lượng đơn phân Adenin (A = T); G là sốlượng đơn phân Guanin (G = X)Số link Hidro (H) của ADN được xác lập như sau:H = 2A + 3 G hoặc H = 2T + 3XVì N = A + T + G + X = 2A + 2GNên số link Hidro còn dược xác lập theo cơng thức sau:H=N+GHệ quả: (hoàn toàn có thể hiểu là loại bài toán nghịch của dạng bài toán trên):Căn cứ vào cơng thức tính số link hidro trong phân tử ADNH = 2A + 3G hoặc H = N + GCó thể suy ra những giá trị như sau:Khi bài toán cho biết thêm thêm H, giá trị G xác lập hoàn toàn có thể suy ra N theo cơng thứcbiến đổi sau: N = H – GHoặc bài toán cho biết thêm thêm H, N hoàn toàn có thể xác lập được thành phần từng loạinucleotit của ADN như sau:Xác định giá trị G : G = H – N rồi tính giá trị A, T, X theo G.Từ đó hoàn toàn có thể xác lập những giá trị liên quan là: L (chiều dài của ADN), C(số chu kì xoắn của ADN) , M (khối lượng phân tử ADN), …..3.2.2. Tính số link hidro được hình thành hoặc bị phá hủy khi ADNtự nhân đơi:Bài tập cơ sở 2 : Một gen có số nucleotit loại A = 600 và G = 3/2 A. Genđó nhân đôi một số trong những lần đã cần môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phục vụ 6300 nucleotit loại G. Hãyxác định số link hidro bị phá hủy và được hình thành trong quy trình nhânđơi của ADN ?Thảo luận:- Đề bài u cầu xác lập giá trị gì?( Số link Hidro bị phá hủy và số link Hidro được hình thành trongq trình nhân đơi)- Dữ kiên bài tốn đã cho biết thêm thêm số lần tự nhân đôi chưa? (Chưa cho biết thêm thêm)- Để xác lập số lần tự nhân đôi cần nhờ vào dữ kiện nào? ( Dựa vào sốNu loại G mà môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đã phục vụ; như vậy nên phải xác lập đượcsố Nu loại G của gen)7Hướng dẫn giải- Xác định số nucleotit loại G của gen: G = 3/2 A = 3/2 x 600 = 900 Nu- Xác định giá trị k- số lần nhân đôi của genTừ cơng thức tính số nucleotit loại G mơi trường đã phục vụ cho gennhân đôi k lần là:Gmt = (2k – 1) Ggen 6300 = (2k – 1)900Suy ra (2k – 1) = 6300: 900 = 72k = 8Vậy k = 3- Xác định số link H:+ Số link H bị phá hủy trong q trình nhân đơi của gen:Khi ADN tự nhân đơi hồn tồn 2 mạch ADN tách ra, những link hidrogiữa 2 mạch nên số link hidro bị phá vỡ bằng số link hidro của AND banđầu.ADN tự nhân đôi 3 lần:Lần 1: Có 1 phân tử ADNSố link H bị phá vỡ = số link H của ADN = H = 20HLần 2: Có 21 = 2 phân tử ADN mới được tạo raSố link H bị phá vỡ = số link H của 2 ADN = 2H = 21HLần 3: Có 22 = 4 phân tử ADN mới được tạo raSố link H bị phá vỡ = số link H của 4 ADN = 4H = 22HVậy tổng số link Hidro bị phá hủy sau 3 lần tự nhân đôi là:�Hbị phá vỡ = 1H + 2H + 4H = (20 + 21 + 22)H = (23 – 1)H= (23 – 1)(2A + 3G) = 7 x 3900 = 27300 (link)+ Số link Hidro được hình thành trong quy trình gen nhân đôi:Mỗi mạch đơn của ADN đều nối những nu tự do theo NTBS bằng những liênkết hidro nên số link Hiđro được hình thành là tổng số link Hiđro của 2ADN con. Do đó số link Hidro được hình thành trong q trình nhân đơichính là số link Hidro của toàn bộ những gen con vừa mới được tạo ra sau 3 lần tựnhân đơi.H hình thành = 23H = 8 x 3900 = 31200 (link).Xây dựng công thức tổng quát:Số link hidro bị phá vỡ và số link hidro được hình thànhQua 1 lần tự nhân đơiKhi ADN tự nhân đơi hồn toàn 2 mạch ADN tách ra, những link hidrogiữa 2 mạch bị phá vỡ nên số link hidro bị phá vỡ bằng số link hidro củaADN ban đầuH bị phá vỡ = H ADN (link)8Mỗi mạch ADN đều nối những nu tự do theo NTBS bằng những link hidronên số link hiđro được hình thành là tổng số link hiđro của 2 ADN conH hình thành = 2 HADN (link)Qua k lần tự nhân đôi- Tổng số link hydro bị phá vỡ :k = 1: Số link H bị phá vỡ = số link H của ADN = H = 20Hk = 2: Số link H bị phá vỡ = số link H của 2 ADN = 2H = 21Hk = 3: Số link H bị phá vỡ = số link H của 4 ADN = 4H = 22H………………………k = n: Số link H bị phá vỡ = 2n-1HVậy tổng số link Hidro bị phá hủy sau 3 lần tự nhân đôi là:�Hbị phá vỡ = (20 + 21 + 22 +…..+ 2n-1 )H = (2n – 1)H (link)- Tổng số link hidro được hình thành :�H hình thành = H2n(link)3.2.3. Bài toán đột biến gen – liên quan đến rối loạn quy trình tự saochép của ADNBài tập cơ sở 3 : Trong phân tử ADN, ađênin (A) link với timin (T) bởi2 link hiđrô và xitôzin (X) link với guanin (G) bởi 3 link hiđrơ.a) Tính số link hiđrơ của gen lúc biết:A + G = 700 nuclêôtit và A – G = 100 nuclêôtit.b) Số link hiđrô của gen thay đổi như sau:-Trường hợp 1 : Mất một cặp nuclêôtit.-Trường hợp 2: Thêm một cặp nuclêôtit.-Trường hợp 3: Thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtitkhác.Thảo luận:- Đối với câu a học viên vận dụng cơng thức tính số link Hidro đã đượcxây dựng từ bài toán cơ sở 1 để tính.- Đối với câu b để xác lập số link Hidro của gen đã thay đổi như thếnào qua mỗi loại đột biến học viên phải nhớ lại điểm lưu ý củ từng loại đột biến.Hướng dẫn giải:a. Số link hiđrô của gen:Xác định giá trị A, G: A + G = 700 Nu (1)A – G = 100 Nu (2)Giải hệ 2 phương trình ta được: A = 400Nu ; G = 300 Nu- Số link Hidro:H = 2A + 3G = 2 x 400 + 3 x 300 = 1700 (link)9b. Trường hợp 1 : Mất một cặp nuclêôtit- Nếu mất cặp A-T: Số link Hidro giảm sút 2 link còn: 1700 – 2 = 1698- Nếu mất cặp G-X: Số link Hidro giảm sút 3 link còn: 1700 – 3 =1697Trường hợp 2: Thêm một cặp nuclêôtit- Nếu thêm cặp A-T: Số link Hidro tăng 2 link: 1700 + 2 = 1702- Nếu thêm cặp G-X: Số link Hidro tăng 3 link : 1700 + 3 = 1703Trường hợp 3: Thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác- Nếu thay cặp A-T bằng cặp G-X: Số link Hidro tăng 1 link:1700 + 1 = 1702 (link)- Nếu thay cặp G-X bằng cặp A-T: Số link Hidro giảm 1 link :1700 – 1 = 1699 (link)Xây dựng công thức tổng quát:- Muốn xác lập số link Hidro của gen đột biến phải vị trí căn cứ vào genlúc chưa đột biến và nhờ vào loại đột biến.- Ở cấp THCS ta chỉ xét 3 loại đột biến gen:+ Đột biến thêm một hoặc 1 số cặp Nu: Loại đột biến này sẽ làm tăng số liênkết Hidro.+ Đột biến mất 1 hoặc 1 số cặp Nu: Loại đột biến này sẽ làm giảm số liênkết Hidro.+ Đột biến thay thế 1 hoặc 1 số cặp Nu: Nếu đột biến thay thế cặp A-Tbằng cặp G-X sẽ làm tăng số link Hidro; Nếu đột biến thay thế cặp G-X bằngcặp A-T sẽ làm giảm số link Hidro.Sau khi hướng dẫn học viên giải những bài tập cơ sở để xây dựng được cáccơng thức có liên quan đến link Hidro, giáo viên sử dụng những khối mạng lưới hệ thống bàitập vận dụng yêu cầu học viên vận dụng những công thức đã cùng nhau xây dựng đểgiải những bài tập rõ ràng.3.3. Khai thác bài tập vận dụng khuynh hướng theo như hình thức :Dạng 1: Tính số link Hidro ( H ) trong phân tử ADN:* Loại bài toán thuậnBài 1. Một đoạn phân tử ADN có 270 nucleotit loại G và tỉ lệ A = 1/3X.Phân tử này còn có bao nhiêu link hidro?( Trích BT cuốn PP giải bài tập di truyền và sinh thái xanh lớp 9/ Lê Ngọc Lập/ Nhàxuất bản Giáo dục đào tạo và giảng dạy)Lược giải- Số lượng nhiều chủng loại Nu:G = X = 270 Nu; A = T = 90 Nu- Số link hidro trong phân tử AND:A link với T bằng 2 link hidro10G link với X bằng 3 link hidroH = 2A + 3G = 2 x 90 + 3 x 270 = 990 (link).Bài 2. Cho biết gen của một lồi động vật hoang dã có tỉ lệ (A+T)/(G+X) = 1,5 vàcó 3.109 cặp Nu. Tính tổng số link hidro có trong bộ gen của lồi ? (Sưu tầm)Lược giải- Từ tỉ lệ (A+T)/(G+X) = 1,5 suy ra A = 1,5G hay 2A = 3G (*)Tổng số Nu của gen là 3.109 cặp = 6.109 NuN = 2A + 2G = 6.109 Nu (**)Thay (*) vào (**) ta được: N = 3G + 2G = 6.109 NuSuy ra G = 6.109 : 5 = 1,2.109 NuVậy X = G = 12.108 Nu; T = A = 18.108 Nu- Tổng số link Hidro của gen là : H = 2A+ 3G = 72.108 (link).* Luận bàn: Đối với loại bài toán thuận được minh họa thơng qua 2 bài tậptrên đây, hoàn toàn có thể xem là dạng đơn thuần và giản dị vì lẽ học viên chỉ việc thay số vào cơngthức để tính. Tác dụng của những bài toán này là nhằm mục đích giúp những em củng cốphần kiến thức và kỹ năng lí thuyết, tự xây dựng được cơng thức và tạo tiền đề cho những bàitoán phức tạp hơn. Dạng bài tập này tôi thường sử dụng để giúp học viên giỏibắt đầu tiếp cận với chủ đề bài học kinh nghiệm tay nghề;sử dụng vào tiết bài tập và ôn tập trong giờhọc chính khóa nhằm mục đích giải tỏa khơng khí căng thẳng mệt mỏi khi nghiên cứu và phân tích lí thuyết đơnđiệu, kích thích tính hứng thú cho học viên say mê và u thích mơn sinh học.Bài 3. Trong một tế bào chứa 2 gen có chiều dài bằng nhau. Số liên kếthidro của gen thứ nhất nhiều hơn nữa số link hidro của gen thứ hai là 160. Khi tếbào chứa 2 gen trên nguyên phân 4 lần thì mơi trường đã phục vụ cho gen thứnhất 3000 Nu loại A và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phục vụ cho gen thứ hai 6750 Nu loại G.Hãy xác lập:a. Số Nu mỗi loại của gen.b. Số chu kì xoắn và số link hidro của mỗi gen?( Trích đề thi giáo viên giỏi huyện Bá Thước năm học 2011- 2012)Lược giảia. Vì l1 = l2 => N1 = N22A1 + 2G1 = 2A2 + 2G2 (1)

2G1 – 2G2 = 2A2 – 2A1 G1 – G2 = A2 – A1 (2)Theo đề: H1 = H2 + 1602A1 + 3G1 = 2A2 + 3G2 + 160 (3)Từ (1) và (3) => G1 – G2 = 160Và từ (2) => G1 – G2 = A2 – A1 = 160Mà: A1 = 3000 : (24 -1) = 200 Nu=> A2 = 200 + 160 = 360 NuG2 = 6750 : (24 – 1) = 450 Nu11=> G1 = 450 + 160 = 610 NuVậy số nu mỗi loại của những gen:Gen 1: A = T = 200 (nu) và G = X = 610 (Nu)Gen 2: A = T = 360 (nu) và G = X =450 (Nu)b. C1 = C2 = (200 + 610) 2 : 20 = 81 (chu kỳ luân hồi xoắn)H1 = (2 x 200) + (3 x 610) = 2230 (link hiđrô)H2 = 2230 – 160 = 2070 (link hiđrô)* Luận bàn: Bài tập số 3 này so với 2 bài tập trên có điểm khác là bài nàyxét với đồng thời 2 gen, thông tin về link Hidro của mỗi gen cũng là cơ sở đểhọc sinh xác lập số Nu từng loại của mỗi gen. Như vậy, để làm được bài tậpnày cạnh bên ghi nhớ cơng thức còn yên cầu học viên kĩ năng tư duy toán học,biến hóa và vận dụng linh hoạt những cơng thức tính tốn đã được xây dựng về liênkết Hidro.Với những bài tập như bài 3 này hầu hết được sử dụng cho đối tượnghọc sinh ôn thi đội tuyển học viên giỏi .* Loại bài tốn nghịch:Bài 4. Một gen có 1464 link Hiđrơ và trên mạch 1 của gen cóA1 = 36%; T1 = 20%. Hãy tính chiều dài của gen?( Trích BT trong cuốn PP giải bài tập di truyền và sinh thái xanh lớp 9/ Lê NgọcLập/ Nhà xuất bản Giáo dục đào tạo và giảng dạy)Lược giảiTính chiều dài của gen:Xác định số Nu của gen:A = A1 + A2 = T1 + T2 (*)Theo nguyên tắc tương hỗ update ta có: A1 = T2; A2 = T1 Thay vào (*) ta được:A = A1 + T1 = (36%+ 20%): 2 = 28%Suy ra, A = T = 28%N và G = X = 22%N- Từ công thức tính số link hydro: H = N + G Với G = 22% NNên H = 1,22N = 1464 suy ra N = H : 1,22 = 1200 NuChiều dài của gen: L = (N/2)x 3,4 = 2040 (Ǻ)* Luận bàn: Đề bài cho biết thêm thêm giá trị của link Hidro và tỉ lệ Phần Trăm của2 loại Nu trên một mạch, từ cơ sở này học viên xây dựng lại những công thức, xácđịnh mối liên hệ Một trong những giá trị đã biết tìm ra giá trị N, từ đó tính ra chiều dàicủa gen. Như vậy bài này hoàn toàn có thể tăng trưởng thành dạng bài phổ qt: khơng chỉtính giá trị L(chiều dài), mà còn xác lập những giá trị khác ví như:khối lượng gen(M), số chu kì xoắn (C),…Bài 5. Xét một cặp nhiễm sắc thể tương đương chứa một cặp gen dị hợp(Aa), mỗi gen đều dài 4080 Ăngstron(Ǻ) . Gen trội A có 3120 link hiđrơ; genlặn a có 3240 link hyđrơ.12Số lượng từng loại nuclêơtit trong mọi loại giao tử thông thường chứa gennói trên bằng bao nhiêu?(Trích đề HSG huyện Bá Thước năm học 2012- 2013)Lược giảiGen = 4080 : 3,4 x 2 = 2400 nuclêôtit- Giao tử chứa gen A: 2A + 3G = 3120 (1); 2A + 2G = 2400(2).Giải ra ta có: A = T = 480 Nu; G = X = 720 Nu- Giao tử chứa gen a: 2A + 3G = 3240 (3) ; 2A + 2G = 2400 (4).Giải ra ta có: A = T = 360 Nu; G = X = 840 Nu.* Luận bàn: bài 5 xác lập đồng thời 2 gen nhờ vào những mối liên hệ về cácgiá trị có liên quan mà đề bài đã cho. Loại bài tập này giúp học viên phát triểntư duy logic, kĩ năng lập luận trên cơ sở khối mạng lưới hệ thống lại những kiến thức và kỹ năng về cấu trúcADN và kiến thức và kỹ năng về cơ chế tự sao của ADN.Bài 6. Trong một phân tử ADN, số link hiđrô giữa 2 mạch đơn là4531.10 và số link hiđrô trong những cặp A- T bằng số chu kì xoắn của nó trongphân tử.a. Tính số lượng từng loại nuclêơtit trong phân tử AND trên.b. Tính khối lượng của AND trênc. Phân tử AND trên tái bản một số trong những lần và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nội bào đã phải cungcấp 1143.104 Ađênin tự do. Xác định số lần tái bản của AND (Cho biết khốilượng 1 nuclêôtit trung bình bằng 300 cty C).(Sưu tầm)Lược giảia. Số lượng từng loại nucleotit:N/20 = (2A + 2G)/20 = (A + G)/10Số link H Một trong những cặp A – T = 2A, theo giả thiết ta có:(A + G ) /10 = 2AG = 19A (1)Số link H trong phân tử ADN : 2A + 3G = 531.104 (2)Thế (1) vào (2) giải ra ta có A = 9.104 = TG = X = 171.104.b. Khối lượng của ADN : N.300C = 2( 9.104 + 171. 104) x 300 = 108.107đvCc. Số lần tái bản của ADN:Gọi k là số lần tế bào của ADN (Đk: k thuộc số nguyên dương)Số A phục vụ: 9.104 ( 2k – 1) = 1143 . 1042k = 128k=7* Luận bàn: Với bài này xét với cùng 1 phân tử ADN xong yêu cầu học viên làphải tổng hợp cả kiến thức và kỹ năng về cấu trúc và cơ chế tự sao của ADN; điểm thú vị làbài toán tách 2 loại link hidro của cặp A-T với cặp G-X giúp học viên củngcố và khắc sâu lại kiến thức và kỹ năng về link hóa học này.13Bài 7*: Gen cấu trúc có 150 vòng xoắn và có tích giữa hai loại nuclêơtitkhơng tương hỗ update là 6%, số link hiđrô của gen nằm trong mức chừng từ 3500 đến3600.Tỉ lệ % và số lượng từng loại nuclêôtit của gen? (Sưu tầm)Lược giảiTỉ lệ % từng loại Nuclêôtit của gen:- Gọi A và G là hai loại nucleêôtit khơng tương hỗ update.Theo đưa ra ta có: A . G = 6% = 0,06(1)Theo N.T.B.S: A + G = 50% = 0,5(2)- Từ (1) và (2) => A và G có nghiệm :Hoặc A = 30% và G = 20% Hoặc A = 20% và G = 30%- Nếu A > G:+ Tổng link hidrô của gen: 3600 link (chọn)Nếu A 3600)Vậy tỉ lệ % và số lượng mỗi loại nuclêôtit của gen:A = T = 30% ; G = X =20%A = T = 30% . 3000 = 900 NuG = X = 20% . 3000 = 600 Nu* Luận bàn : Bài này chưa cho biết thêm thêm giá trị rõ ràng của số link hidro màchỉ đưa ra khoảng chừng giá trị từ 3500 đến 3600 link. Học sinh sẽ xác lập được2 cặp nghiệm của A và G; vị trí căn cứ vào 2 cặp nghiệm này để xác lập rõ ràng sốliên kết hidro. Có thể nhìn nhận đấy là bài tốn yên cầu học viên có kiến thứctổng hợp giữa toán học và sinh học tương đối vững vàng. Đây cũng là lí do tơiln tôn vinh việc rèn luyện kĩ năng tính tốn và tư duy logic cho học viên ôn thiđội tuyển học viên giỏi những cấp.Dạng 2: Tính số link hidro được hình thành hoặc bị phá hủy khiADN tự nhân đơi:Bài 8. Một gen có số link hiđrô là 2805. Hiệu số giữa A và G bằng30% tổng số Nuclêơtít của gen.a. Tính số Nuclêơtít mỗi loại của genb. Tính số link hiđrơ bị phá hủy và tổng số link hidro trong những gencon được tạo ra khi gen ban đầu tự nhân đơi 2 lần.(Trích đề thi chọn tuyển HSG cấp tỉnh/ Huyện Bá Thước năm học 2009-2010)Lược giảia. Số Nuclêơtít mỗi loại của gen ta có:A – G = 30 % Nuclêơtít;14A + G = 50% Nuclêơtítsuy ra 2A = 80 % Nuclêơtít A = T= 80% : 2= 40 % NuclêơtítG = X =50% – 40 %= 10% NuclêơtítMặt khác số link Hiđrô của gen là 2805, ta có: 2A+ 3G = 2805 (link)Hay: 2 x 40% N + 3 x 10% N = 2805 (link)Suy ra 110%N = 2805N = 2550 Nu* Vậy số Nuclêơtít mỗi loại là: A = T = 40% x 2550 = 1020 NuG = X= 10% 2550 = 255 Nuc. Số link hiđrô trong những gen con:Số link hiđrô bị phá hủy: H(22 -1) = 8414 (link).Tổng số link hiđrô trong những gen con được tạo ra là:2805 x 22 = 11220 (link).Bài 9. Một nhóm gồm 3 phân tử ADN (mạch kép) giống nhau tiến hànhnhân đôi một số trong những lần liên tục, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đã phục vụ 46500 Nu loại T. Xác địnhtổng số link hidro trong những gen con được hình thành. Biết rằng mỗi phân tửADN có 4000 link hidro Một trong những Nu ở cả 2 mạch và có G = 2A. (Sưu tầm)Lược giải- Tính số Nu của mỗi phân tử ADN:Số link hidro: H = 2A + 3G = 4000 link (1) mặt khác G = 2A (2)Thay (2) vào (1) ta được: H = 2A + 3 x 2A = 4000suy ra A = 4000 : 8 = 500 Nu.Vậy: T = A = 500 Nu; X = G = 1000 Nu- Xác định số lần nhân đôi của 3 phân tử ADN:Gọi k là số lần nhân đôi của 3 phân tử ADN (Đk: k thuộc số nguyên dương)Số Nu loại T môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đã phục vụ cho 3 phân tử ADN nhân đôi là:Tmt = 3 (2k – 1) T 46500 = 3(2k – 1)500Giải ra ta được: 2k = 32 suy ra k = 5.- Xác định tổng số link hidro trong những gen con được hình thành:�H= H. 2k = 4000 x 32 = 128000 (link)Bài 10. Một gen có 2400 Nu và hiệu số giữa Nu loại A với một l loại Nukhác bằng 20% tổng số Nu của gen. Gen nhân đôi liên tục một số trong những lần đã cầnmơi trường phục vụ 5880 Nu loại A.Tính số link Hidro bị phá hủy trong q trình nhân đơi?(Trích bài tập di truyền phân tử / tác giả Phan Khắc Nghệ/NXBĐHQG)Lược giải15- Số Nu mỗi loại của ADN:Hiệu số giữa A với loại khác bằng 20% nên A = 35%;Vậy A = 840 Nu , G = N/2 – A = 360 Nu.- Số link Hydro trong phân tử ADN:H = 2A + 3G = 2 x 840 + 3 x 360 = 2760 (link).- Xác định số lần nhân đôi của AND:Gọi số lần nhân đôi là k (với k là số nguyên dương)Từ công thức tính số Nu loại A do mơi trường phục vụ cho k lần nhân đôiAmôi trường = (2k – 1)A suy ra số lần nhân đôi của gen là:k = căn bậc 2 của (Amôi trường / A + 1) = 3 lần.- Tính số link Hydro bị phá hủy sau 3 lần tự nhân đôi:(2k – 1)H = 19.320 (link).* Luận bàn: Đối với bài tập dạng này yên cầu học viên phải nắm vững cơchế tự nhân đơi của ADN từ đó vận dụng sang giải bài tập. Phân biệt được sốliên kết bị phá hủy so với số Hidro được hình thành.Dạng 3. Bài tốn đột biến gen – liên quan đến rối loạn quy trình tự saochép của ANDBài 11. Gen D có 186 Nu loại G và 1068 link hydro. Gen đột biến dhơn gen D một link hidro nhưng chiều dài 2 gen bằng nhau.Đột biến liên quan đến bao nhiêu cặp Nu và thuộc dạng nào của đột biến gen?Lược giảiChiều dài 2 gen D và d bằng nhau nên đấy là dạng đột biến thay thế.Liên kết hidro tăng thêm một như vậy 1 cặp A – T đã được thay thế bằng 1 cặpG- X.Bài 12. Một gen dài 5100 Ǻ có A = 2G. Một đột biến liên quan tới 1 cặpnucleotit làm thay đổi 1 link hidro nhưng không làm thay đổi chiều dài gen.Gen đột biến tự nhân đôi một số trong những lần cần môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phục vụ 3507 nucleotit loạiG. Xác định dạng đột biến và số nucleotit mỗi loại phục vụ cho quy trình táibản trên của gen đột biến. (Sưu tầm)Lược giảiGen ban đầuSố nucleotit của gen ban đầuN = (L/3,4) x 2 = (5100Ao/3,4 ) x 2 = 3000 (nucleotit)A + G = 3000/2A = 2G => A = T = 1000 (nucleotit)G = X = 500 (nucleotit)Gen đột biến:16Chiều dài gen không đổi, thay đổi 1 link hydro => đột biến thay thế 1cặp nucleotit (A – T bằng G – X hoặc ngược lại)Môi trường phục vụ 3507 nucleotit loại G.Nếu đột biến thay 1 cặp A – T bằng G – X thì ở gen đột biến có:G = X = 501 nucleotitA = T = 999 nucleotitMôi trường phục vụ cho gen đột biến tự nhân đôi:X = G = (2k – 1) x 501 = 3507 => k = 3A = T = (2k – 1) x 999 = (23 – 1) x 999 = 6993.Nếu đột biến thay 1 cặp G – X bằng A – T thìG = X = 499 nucleotit ; A = T = 1001 nucleotitMôi trường phục vụ cho gen đột biến tự nhân đôi:X = G = (2k – 1) x 499 = 3507 => k lẻ => loại.* Luận bàn: Đối với những bài tập dạng này học viên hầu hết nhờ vào số liênkết Hidro của gen ban đầu, sự thay đổi số link hidro và số Nu của gen độtbiến để xác lập loại đột biến; Hoặc ngược lại nhờ vào loại đột biến đã biết đểxác định sự thay đổi số link hidro trong gen đột biến.Bài 13. Một gen chứa 2398 link cộng hóa trị Một trong những nuclêơtit. Gen bịđột biến thêm một đoạn. Đoạn gen gắn thêm có chứa 185 link hyđrô và 400ađênin. Sau đột biến tỉ lệ nuclêôtit loại guanin của gen bằng 30%.Đoạn gen sau khi bị đột biến có chiều dài bằng bao nhiêu A?(Trích bộ đề luyện thi hsg Huyện Bá Thước đề 14-15)Lược giảiChiều dài của đoạn gen sau khi bị đột biến:- Số lượng nuclêôtit của gen trước lúc bị đột biến: N = 2398 + 2 = 2400 (Nu)- Số lượng từng loại nuclêôtit trong đoạn gen gắn thêm là:* Xét đoạn gen gắn thêm:Ta có:2A + 3G = H 2.40 + 3G = 185 NênVậy: A = T = 40 NuG=(185-80):3 = 35 NuG = X = 35 Nu* Xét đoạn gen sau đột biến:- Số lượng nuclêôtit của gen sau đột biến:2400 + ( 40 + 35 )2 = 2550 Nu- Chiều dài của gen sau đột biến:L = N/2 x 3,4 Ǻ = 2550/2 x 3,4 Ǻ = 4335 (Ǻ)17

Reply
7
0
Chia sẻ

Review Một đoạn gen có số Nu loại A 600 loại X 900 tính số link Hiđrô của đoạn gen trên ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một đoạn gen có số Nu loại A 600 loại X 900 tính số link Hiđrô của đoạn gen trên tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Một đoạn gen có số Nu loại A 600 loại X 900 tính số link Hiđrô của đoạn gen trên miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Một đoạn gen có số Nu loại A 600 loại X 900 tính số link Hiđrô của đoạn gen trên miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Một đoạn gen có số Nu loại A 600 loại X 900 tính số link Hiđrô của đoạn gen trên

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một đoạn gen có số Nu loại A 600 loại X 900 tính số link Hiđrô của đoạn gen trên vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #đoạn #gen #có #số #loại #loại #tính #số #liên #kết #Hiđrô #của #đoạn #gen #trên