Mẹo Hướng dẫn Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong chân không còn cường độ y = 5 ampe Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong chân không còn cường độ y = 5 ampe được Update vào lúc : 2022-04-13 03:46:11 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

5

Tính chất cơ bản của từ trường là:

Nội dung chính

  • D. 2,4.10-5T
  • Đáp án DGọi I là giao của ∆ với dây dẫn, P là trung điểm của MN ta có:Vì M và N nằm cùng một phía so với sợi dây nênDo I không thay đổi nên B tỉ lệ nghịch với r. Suy ra:
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phát biểu nào sau này là không đúng?

Phát biểu nào sau này là không đúng? Từ trường đều là từ trường có:

Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với:

Phát biểu nào sau này là không đúng?

Biểu thức nào sau này xác lập cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây:

Chọn câu đúng?

Đường sức từ của dòng điện gây ra bởi

Một dòng điện không đổi có cường độ I = 20 A chạy trong một dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong chân không. Độ lớn của cảm ứng từ tại điểm cách dây 20 cm là

A.

B.

C.

D.

18/06/2022 7,268

D. 2,4.10-5T

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án DGọi I là giao của ∆ với dây dẫn, P là trung điểm của MN ta có:Vì M và N nằm cùng một phía so với sợi dây nênDo I không thay đổi nên B tỉ lệ nghịch với r. Suy ra:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một khung dây dẫn tròn mỏng dính phẳng gồm 500 vòng dây, bán kính của mỗi vòng dây là 10cm, đặt trong chân không. Dòng điện chạy trong những vòng dây có cường độ I = 10A. Cảm ứng từ tại tâm O của khung dây có độ lớn gần đúng là

Xem đáp án » 18/06/2022 4,763

Trong chân không, cho hai dây dẫn d1, d2 tuy nhiên tuy nhiên và cách nhau 4cm. Dòng điện trong hai dây ngược chiều và có cường độ tương ứng là I1 = 10A và I2 = 15A. Gọi M là một điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cách đều hai dây. Cảm ứng từ tại M có độ lớn bằng

Xem đáp án » 18/06/2022 4,734

Một sợi dây dẫn dài 30cm được quấn thành một ống dây sao cho những vòng dây nằm sát nhau, đường kính tiết diện ống dây d = 5cm. Khi cho dòng điện có cường độ 10A chạy qua ống dây thì cảm ứng từ trong tâm ống dây đo được bằng π.10-3T. Chiều dài của sợi dây là

Xem đáp án » 18/06/2022 4,332

Một ống dây hình trụ, tiết diện đều, không còn lõi thép. Số vòng dây trên mỗi mét chiều dài ống là 5000 vòng. Nếu cường độ dòng điện chạy trên mỗi vòng của ống dây là 12A thì cảm ứng từ trong tâm của ống dây có độ lớn bằng

Xem đáp án » 18/06/2022 4,301

Một khung dây dẫn hình tròn trụ, bán kính R (m) đặt trong chân không. Dòng điện chạy trong khung có cường độ I (A). Cảm ứng từ tại tâm O của khung dây được xem bằng công thức: 

Xem đáp án » 18/06/2022 2,902

Trong chân không, cho hai dây dẫn d1, d2 tuy nhiên tuy nhiên và cách nhau 2cm. Dòng điện trong hai dây cùng chiều và có cường độ tương ứng là I1 = 10A và I2 = 15A. Gọi M là một điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cách dây dẫn d1 4cm; cách dây dẫn d2 2cm. cảm ứng từ tại M có độ lớn bằng

Xem đáp án » 18/06/2022 2,602

Trong chân không, cho hai tuyến phố thẳng x, y tuy nhiên tuy nhiên và cách nhau 9cm. Đặt dòng điện thẳng cường độ I1 = 15A trùng với đường thẳng x. Muốn cảm ứng từ tại những điểm nằm trên đường thẳng y bằng 0 thì phải để thêm dòng điện thẳng cường độ I2 = 20A, nằm trong mặt phẳng (x, y), ngược chiều với dòng điện I1 và cách đường thẳng x một khoảng chừng là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,309

Chân không, cho hai dòng điện d1, d2 tuy nhiên tuy nhiên, cùng chiều và cách nhau 4cm. Gọi M là một điểm nằm ngoài mặt phẳng chứa hai dây và cách đều những dòng điện d1, d2 những khoảng chừng bằng 4cm. Biết cảm ứng từ tại M có phương tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng chứa hai dòng điện và có độ lớn bằng 12  μT. Cường độ dòng điện chạy trong mọi dây dẫn là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,037

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện thẳng, rất dài không thay đổi khi điểm đó dịch chuyển

Xem đáp án » 18/06/2022 1,802

Trong chân không, cho hai dây dẫn d1, d2 tuy nhiên tuy nhiên và cách nhau 4cm. dòng điện trong hai dây cùng chiều và có cường độ tương ứng là I1 = I2 = 10A. Gọi M là một điểm nằm ngoài mặt phẳng chứa hai dây và cách đều những dây d1, d2 những khoảng chừng cách bằng 4cm. Cảm ứng từ tại M có độ lớn bằng

Xem đáp án » 18/06/2022 1,802

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện trong một dây dẫn không tùy từng

Xem đáp án » 18/06/2022 1,719

Gọi d1, d2 là hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên cách nhau 4cm trong chân không. M là một điểm trong mặt phẳng chứa d1, d2. Biết khoảng chừng cách từ M đến d1 to nhiều hơn khoảng chừng cách từ M đến d2 là 4cm. Đặt một dòng điện không đổi trùng với đường thẳng d1 thì cảm ứng từ tại M có độ lớn là B1=0,12T. Đưa dòng điện tới vị trí trùng với đường thẳng d2 thì cảm ứng từ tại M có độ lớn là B2=0,10T. Cảm ứng từ tại một điểm trên đường d1 có độ lớn là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,584

Khảo sát từ trường của một dòng điện thẳng, dài có cường độ không đổi. Gọi M là một điểm gần dòng điện và cách dòng điện một khoảng chừng r. Những điểm mà cảm ứng từ tại đó cùng hướng, cùng độ lớn với cảm ứng từ tại điểm M nằm trên 

Xem đáp án » 18/06/2022 1,536

Trong chân không, cho hai dây dẫn d1, d2 tuy nhiên tuy nhiên và cách nhau 5cm. Dòng điện trong hai dây cùng chiều và có cường độ tương ứng là I1 = 30A, I2 = 20A. Gọi M là một điểm gần hai dây dẫn mà cảm ứng từ tại M bằng 0. Điểm M cách dây d1

Xem đáp án » 18/06/2022 1,127

Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng, dài đặt trong chân không. Biết cảm ứng từ tại vị trí cách dòng điện 3cm có độ lớn là 2.10-5T. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là

Xem đáp án » 18/06/2022 762

Reply
0
0
Chia sẻ

Review Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong chân không còn cường độ y = 5 ampe ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong chân không còn cường độ y = 5 ampe tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong chân không còn cường độ y = 5 ampe miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong chân không còn cường độ y = 5 ampe miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong chân không còn cường độ y = 5 ampe

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong chân không còn cường độ y = 5 ampe vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #dòng #điện #không #đổi #chạy #trong #dây #dẫn #thẳng #dài #đặt #trong #chân #không #có #cường #độ #ampe