Mẹo về Một sóng dọc truyền theo phương ox từ nguồn o với tần số 20hz biên độ 4cm có vận tốc 12m/s Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Một sóng dọc truyền theo phương ox từ nguồn o với tần số 20hz biên độ 4cm có vận tốc 12m/s được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-01 01:09:05 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

363

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

THPTKhoa học

Gia sư QANDA –

đây e nhìn nhận chị 5 sao nha em

Học sinh

Gia sư QANDA –

Học sinh

Một sóng dọc truyền theo dương trục Ox có tần số 15Hz, biên độ 4cm. Tốc độ truyền sóng 12m/s. hai thành phần B và C trên trục Ox có vị trí cân đối phương pháp nhau 40cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai thành phần B và C khi có sóng truyền qua là

A. 40cm

B. 32cm

C. 36cm

D. 48cm

Các vướng mắc tương tự

Một sóng dọc truyền theo chiều dương trục Ox có tần số 15Hz, biên độ 4 cm. Tốc độ truyền sóng 12m/s. Hai thành phần B và C trên trục Ox có vị trí cân đối phương pháp nhau 40cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai thành phần B và C khi có sóng truyền qua là:

A. 40cm

B. 32 cm

C. 36 cm.

D. 48 cm

Một sóng dọc truyền theo chiều dương trục Ox có tần số 15Hz, biên độ 4 cm. Tốc độ truyền sóng 12m/s. Hai thành phần B và C trên trục Ox có vị trí cân đối phương pháp nhau 40cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai thành phần B và C khi có sóng truyền qua là:

A. 40cm.

B. 32 cm.

C. 36 cm.

D. 48 cm.

Một sóng dọc truyền trong một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên với tần số 20 Hz, vận tốc truyền sóng là 120 cm/s, biên độ sóng là 9 cm. Biết A và B là hai điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng và khi chưa tồn tại sóng cách nguồn lần lượt là 15 cm và 23 cm. Khoảng cách lớn số 1 giữa hai thành phần môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tại A và B khi có sóng truyền qua là:

A. 26 cm.

B. 23,6 cm.

C. 19,7 cm.

D. 17 cm.

Một sóng cơ Viral từ nguồn O, dọc theo trục Ox với biên độ sóng không đổi, chu kì sóng T và bước sóng λ . Biết rằng tại thời gian t = 0, thành phần tại O qua vị trí cân đối theo chiều dương và tại thời gian t = 5 T 6 thành phần tại điểm M cách O một đoạn d = λ 6  có li độ là – 2 cm. Biên độ sóng là

A.  4 3 c m

B.  2 2 cm

C.  2 3 cm

D. 4cm

Cho một sóng dọc với biên độ 3 2   c m  truyền qua một lò xo thì thấy khoảng chừng cách sớm nhất giữa hai điểm B và C trên lò xo là 15 cm. Vị trí cân đối của B và C cách nhau 21 cm và nhỏ hơn nửa bước sóng. Cho tần số sóng là 20Hz. Tốc độ truyền sóng là

A. 21 m/s 

B. 50,2 m/s 

C. 30,5 m/s 

D. 16,8 m/s

Một sóng cơ tần số 25Hz truyền dọc theo trục Ox với vận tốc 100cm/s. Hai điểm gần nhau nhất trên trục Ox mà những thành phần sóng tại đó xấp xỉ cùng pha nhau, cách nhau

A. 1cm       

B. 3cm        

C. 2cm        

D. 4cm

Một sóng cơ học tần số 25Hz truyền dọc theo trục Ox với vận tốc 100cm/s. Hai điểm gần nhau nhất trên trục Ox mà những thành phần sóng tại đó xấp xỉ ngược pha cách nhau 

A. 4cm 

B. 3cm

C. 2cm

D. 1cm

Một sóng cơ tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với vận tốc 100 cm/s. Hai điểm gần nhau nhất trên trục Ox mà những thành phần sóng tại đó xấp xỉ ngược pha nhau, cách nhau

A. 2 cm.

B. 3 cm.

C. 4 cm.

D. 1 cm.

Reply
4
0
Chia sẻ

Video Một sóng dọc truyền theo phương ox từ nguồn o với tần số 20hz biên độ 4cm có vận tốc 12m/s ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một sóng dọc truyền theo phương ox từ nguồn o với tần số 20hz biên độ 4cm có vận tốc 12m/s tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Một sóng dọc truyền theo phương ox từ nguồn o với tần số 20hz biên độ 4cm có vận tốc 12m/s miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Một sóng dọc truyền theo phương ox từ nguồn o với tần số 20hz biên độ 4cm có vận tốc 12m/s Free.

Thảo Luận vướng mắc về Một sóng dọc truyền theo phương ox từ nguồn o với tần số 20hz biên độ 4cm có vận tốc 12m/s

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một sóng dọc truyền theo phương ox từ nguồn o với tần số 20hz biên độ 4cm có vận tốc 12m/s vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #sóng #dọc #truyền #theo #phương #từ #nguồn #với #tần #số #20hz #biên #độ #4cm #có #tốc #độ #12ms