Kinh Nghiệm về Một trong những nội dung xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân, bảo mật thông tin an ninh nhân dân Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Một trong những nội dung xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân, bảo mật thông tin an ninh nhân dân được Update vào lúc : 2022-09-12 23:30:18 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

17

Việc xây dựng nền quốc phòng bảo mật thông tin an ninh vững mạnh là một trách nhiệm và kế hoạch số 1 của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Vậy Tiềm lực quốc phòng bảo mật thông tin an ninh là gì?

Nội dung chính

  • Tiềm lực quốc phòng là gì?
  • Nhiệm vụ của quốc phòng bảo mật thông tin an ninh
  • Xây dựng tiềm lực quốc phòng

Tiềm lực quốc phòng là gì?

Tiềm lực quốc phòng là kĩ năng về nhân lực, vật lực, tài chính, tinh thần ở trong nước và ngoài nước hoàn toàn có thể lôi kéo để thực thi trách nhiệm quốc phòng.

Hoạt động quốc phòng phải thực thi theo những nguyên tắc:

– Tuân thủ Hiến pháp và pháp lý của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản trị và vận hành triệu tập, thống nhất của Nhà nước;

– Củng cố, tăng cường quốc phòng là trách nhiệm trọng yếu, thường xuyên, lôi kéo sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc bản địa và của toàn bộ khối mạng lưới hệ thống chính trị, trong số đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt;

– Kết hợp quốc phòng với kinh tế tài chính – xã hội và kinh tế tài chính –  xã hội với quốc phòng;

– Kết hợp quốc phòng với bảo mật thông tin an ninh, đối ngoại.

Chúng ta đã hiểu được khái niệm tiềm lực quốc phòng qua nội dung phân tích ở trên, vậy Tiềm lực quốc phòng bảo mật thông tin an ninh là gì?

Tiềm lực quốc phòng bảo mật thông tin an ninh là kĩ năng về nhân lực, vật lực, tài chính hoàn toàn có thể lôi kéo để thực thi trách nhiệm quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh.

Tiềm lực quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh được thể hiện ở trên toàn bộ nghành của đời sống xã hội, nhưng triệu tập ở tiềm lực chính trị, tinh thần; tiềm lực kinh tế tài chính; tiềm lực khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển; tiềm lực quân sự chiến lược, bảo mật thông tin an ninh.

Xây dựng tiềm lực quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh là triệu tập xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần; tiềm lực kinh tế tài chính; tiềm lực khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển và xây dựng tiềm lực quân sự chiến lược, bảo mật thông tin an ninh.

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc lúc bấy giờ là bảo vệ vững chãi độc lập, độc lập lãnh thổ, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chính sách XHCN… trong mọi Đk.

Điều đó nêu lên yêu cầu phải xây dựng tiềm lực quốc phòng bảo mật thông tin an ninh đủ sức bảo vệ những vùng (đất, biển, trời) cho toàn vẹn và tổng thể nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, nhất là ở những địa phận xung yếu, dễ bị chia cắt kế hoạch.

Xây dựng tiềm lực quốc phòng bảo mật thông tin an ninh không thể chỉ là trách nhiệm của kế hoạch Quốc phòng hay Chiến lược An ninh mà còn phải là của Chiến lược tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội và nhiều kế hoạch vương quốc khác;

Đó là yếu tố nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của toàn bộ khối mạng lưới hệ thống chính trị mà những lực lượng vũ trang làm nòng cốt. Để xây dựng tiềm lực bảo mật thông tin an ninh quốc phòng có hiệu suất cao, những chủ thể tham gia xây dựng cần nắm vững nội hàm của nó.

Như vậy trong nội dung này đã lý giải được Tiềm lực quốc phòng bảo mật thông tin an ninh là gì? yếu tố xây dựng quốc phòng bảo mật thông tin an ninh.

Nhiệm vụ của quốc phòng bảo mật thông tin an ninh

Hiện nay trách nhiệm quốc phòng bảo mật thông tin an ninh không riêng gì có nhằm mục đích chống “thù trong, giặc ngoài” như trước, mà còn sẵn sàng sẵn sàng phòng, chống những mối rình rập đe dọa phi truyền thống cuội nguồn như: khủng bố, tội phạm xuyên vương quốc, những biến cố của thiên tai (bão, lụt, động đất, sóng thần…), gây ra những thiệt hại lớn cho vương quốc, dân tộc bản địa.

Để ứng cứu và xử lý kịp thời những hậu quả do những biến cố gây ra phải nhờ vào tiềm lực mọi mặt của vương quốc, dân tộc bản địa; trong số đó, những lực lượng vũ trang là nòng cốt.

Xây dựng tiềm lực quốc phòng

Tiềm lực quốc phòng gồm có: Tiềm lực chính trị – tinh thần, tiềm lực kinh tế tài chính, tiềm lực khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển và tiềm lực quân sự chiến lược.

Tiềm lực quốc phòng bảo mật thông tin an ninh là gì? đã được phân tích ở trên do vậy cần xây dựng tiềm lực quốc phòng như sau:

– Xây dựng tiềm lực chính trị – tinh thần là thành tố cơ bản của tiềm lực quốc phòng, tiềm ẩn trong tố chất con người, trong truyền thống cuội nguồn lịch sử – văn hoá dân tộc bản địa và trong khối mạng lưới hệ thống chính trị.

Đây là kĩ năng tiềm tàng về chính trị tinh thần hoàn toàn có thể lôi kéo nhằm mục đích tạo ra sức mạnh để thực thi trách nhiệm quốc phòng. Tiềm lực này biểu lộ ở nhận thức, ý chí, niềm tin, tâm ý, tình cảm của nhân dân và lực lượng vũ trang trước trách nhiệm quốc phòng của giang sơn.

– Xây dựng tiềm lực kinh tế tài chính là kĩ năng tiềm tàng về kinh tế tài chính (gồm có cả kinh tế tài chính quân sự chiến lược) hoàn toàn có thể lôi kéo để tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, củng cố quốc phòng hoặc tiến hành trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở vật chất của những tiềm lực khác, thể hiện ở khối lượng, năng xuất, chất lượng, hiệu suất cao của nền sản xuất xã hội, ở nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế thị trường tài chính, nguồn dự trữ tài nguyên, chất lượng, trình độ nhân lực…

– Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển là kĩ năng tiềm tàng về khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển (cả khoa học tự nhiên, khoa học xã hội – nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến và phát triển…) hoàn toàn có thể lôi kéo nhằm mục đích xử lý và xử lý những trách nhiệm trước mắt và lâu dài của xã hội và xử lý những trường hợp quốc phòng bảo vệ Tổ quốc.

– Xây dựng tiềm lực quân sự chiến lược là kĩ năng về vật chất và tinh thần hoàn toàn có thể lôi kéo để tạo thành sức mạnh phục vụ trách nhiệm quân sự chiến lược, quốc phòng trong cả thời bình và thời chiến.

+ Tiềm lực quân sự chiến lược là nòng cốt của tiềm lực quốc phòng, được xây dựng trên nền tảng của tiềm lực chính trị – tinh thần, tiềm lực kinh tế tài chính và tiềm lực khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển. 

+ Tiềm lực quân sự chiến lược gồm có cả hai yếu tố cơ bản là con người và vũ khí, trang bị trong số đó con người là yếu tố quyết định hành động. Việt Nam có tiềm lực quân sự chiến lược mạnh một phần nhờ nguồn nhân lực trẻ dồi dào. 

15:50, 26/04/2022

BHG – Nền quốc phòng toàn dân (QPTD) là sức mạnh quốc phòng của giang sơn, được xây dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần, nhân lực, vật lực, tài chính, mang tính chất chất toàn dân, toàn vẹn và tổng thể, độc lập, tự chủ, tự cường và từng bước tân tiến. Xây dựng nền QPTD gồm có tổng thể cả về tiềm lực quốc phòng, lực lượng quốc phòng, thế trận quốc phòng và lãnh đạo, quản trị và vận hành quốc phòng; trong xây dựng tiềm lực quốc phòng, lấy xây dựng tiềm lực quân sự chiến lược (TLQS) là nòng cốt. Để xây dựng TLQS vững mạnh toàn vẹn và tổng thể, thực sự là nòng cốt của xây dựng tiềm lực quốc phòng, nên phải nhận thức và nắm vững một số trong những yếu tố cơ bản như sau:

Đại tá Trần Đại Thắng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh động viên chiến sỹ mới bắn giỏi. ảnh; Quốc Hoàn

Xây dựng kĩ năng duy trì, hoàn thiện và không ngừng nghỉ tăng trưởng khả năng chiến đấu, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, những cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện đi lại. TLQS gồm có 2 yếu tố: Con người và vũ khí, trang bị, những cơ sở vật chất hoàn toàn có thể lôi kéo phục vụ cho trận chiến tranh; trong số đó, con người là quyết định hành động; vũ khí, trang bị là quan trọng. TLQS không những thể hiện ở khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang mà còn biểu lộ ở nguồn dự trữ sức người, sức của phục vụ cho trách nhiệm quân sự chiến lược và tiến hành trận chiến tranh. TLQS được thể hiện ở cả 2 dạng: Dạng hiện hữu thường xuyên không ngừng nghỉ tăng trưởng, tương hỗ update nhằm mục đích phục vụ yêu cầu, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc; dạng tiềm tàng ở trong những lực lượng, sẵn sàng sẵn sàng sẵn sàng để lôi kéo phục vụ cho trách nhiệm quốc phòng, quân sự chiến lược và trận chiến tranh khi thiết yếu. Do vậy, TLQS chỉ trở thành hiện thực khi nó được lôi kéo phục vụ cho trách nhiệm quân sự chiến lược. Quá trình xây dựng giữa lực lượng tiềm tàng và lực lượng hiện hữu luôn có sự quy đổi trạng thái lẫn nhau. Xây dựng TLQS không riêng gì có xây dựng về mặt số lượng, chất lượng mà còn biểu lộ ở việc triển khai, sắp xếp những lực lượng quân sự chiến lược trong thế trận trận chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII cùa Đảng xác lập: Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước tân tiến, một số trong những quân chủng, binh chủng tiến thẳng lên tân tiến. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chãi, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tân tiến; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức triển khai và cán bộ. Trong quy trình lúc bấy giờ, để xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân phục vụ yêu cầu, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ta xác lập: Củng cố quốc phòng, giữ vững bảo mật thông tin an ninh vương quốc, ổn định chính trị, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội là trách nhiệm trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của toàn bộ khối mạng lưới hệ thống chính trị và toàn dân; trong số đó, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt. Trong xây dựng, tăng trưởng lực lượng vũ trang, phải phục vụ những yêu cầu: Có bản lĩnh chính trị vững vàng; có trình độ kỹ, giải pháp và khả năng tham gia đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của những thế lực thù địch; có kiến thức và kỹ năng nhất định về kinh tế tài chính, chính trị, văn hóa truyền thống, khoa học. Cần tiếp tục kiểm soát và điều chỉnh Quân đội để sở hữu cơ cấu tổ chức triển khai cân đối Một trong những quân, binh chủng, bộ đội nòng cốt, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, lực lượng thường trực và dự bị động viên… Trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), Đảng ta xác lập: Xây dựng theo phía vững mạnh, rộng tự do trên những vùng, miền, trên biển khơi, có số lượng thích hợp, chất lượng tổng hợp cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội; tổ chức triển khai biên chế tinh, gọn, ngặt nghèo, trang bị vũ khí thích hợp. Không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ quân sự chiến lược, Ban CHQS cấp xã; tu dưỡng, tập huấn cho cán bộ và huấn luyện DQTV. Tăng cường vai trò và hiệu suất cao lãnh, chỉ huy của những cấp ủy Đảng, Đảng đoàn, ban cán sự Đảng, cơ quan ban ngành thường trực địa phương, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai với DQTV và công tác thao tác DQTV theo quy định của pháp lý, bảo vệ lực lượng này đủ sức hoàn thành xong những trách nhiệm và là lực lượng hầu hết, quan trọng bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chính sách xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng TLQS. Việc xây dựng lực lượng DBĐV là giải pháp kế hoạch nhằm mục đích thực thi tốt 2 trách nhiệm kế hoạch là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cũng là thực thi quan điểm phối hợp tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội với củng cố quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh của Đảng. Khi giang sơn có trận chiến tranh, cần lôi kéo lực lượng DBĐV tương hỗ update cho những cty thường trực của Quân đội theo quy định của Luật DBĐV. Xây dựng lực lượng DBĐV nên phải toàn vẹn và tổng thể về tổ chức triển khai, biên chế, huấn luyện, phục vụ yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chãi là chủ trương kế hoạch của Đảng, Nhà nước, là yếu tố tăng trưởng cao của nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp trận chiến tranh nhân dân Việt Nam. Xây dựng KVPT vững chãi được bắt nguồn từ lịch sử truyền thống cuội nguồn đấu tranh giữ nước của dân tộc bản địa, từ sự thay đổi tư duy về quân sự chiến lược, quốc phòng của Đảng và Nhà việt nam. KVPT là một bộ phận hợp thành, là nền tảng của thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận bảo mật thông tin an ninh nhân dân trong phạm vi toàn nước. Mục đích nhằm mục đích tạo ra sức mạnh tổng hợp về quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh trên từng tỉnh, huyện, độc lập, tự lực ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu suất cao với những thế lực thù địch trong thời bình; đồng thời, sẵn sàng động viên sức mạnh mẽ và tự tin của địa phương xử lý và xử lý những trường hợp trong những cuộc xung đột vũ trang, trận chiến tranh xâm lược nhằm mục đích giữ vững huyện, tỉnh; bảo vệ vững chãi Tổ quốc…

Xây dựng thế trận KVPT những tỉnh, thành phố, trong số đó, thế trận quân sự chiến lược là hạt nhân, quyết định hành động sự vững chãi của KVPT; được link ngặt nghèo với những thế trận khác tạo thành thế trận liên hoàn, vững chãi để dữ thế chủ động ngăn ngừa, làm thất bại mọi thủ đoạn và hoạt động và sinh hoạt giải trí “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của những thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hòa bình để tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội; xử lý hiệu suất cao những trường hợp về quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, giữ vững độc lập lãnh thổ, bảo mật thông tin an ninh biên giới; sẵn sàng đánh thắng trận chiến tranh xâm lược, bảo vệ địa phương, góp thêm phần bảo vệ vững chãi Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xây dựng KVPT cấp huyện vững mạnh toàn vẹn và tổng thể về chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội và quân sự chiến lược. Xây dựng KVPT then chốt phải được góp vốn đầu tư xây dựng vững chãi hơn những khu vực khác, xây dựng những điểm tựa, cụm điểm tựa của cục đội địa phương làm nòng cốt, phối hợp vói những làng, xã chiến đấu, giữ vững trận địa phòng thủ. Ngoài ra, còn phải xây dựng vị trí căn cứ chiến đấu; vị trí căn cứ phục vụ hầu cần – kỹ thuật; khối mạng lưới hệ thống làng, xã chiến đấu; khối mạng lưới hệ thống phòng thủ dân sự; xây dựng khối mạng lưới hệ thống khu công trình xây dựng quân sự chiến lược; sở chỉ huy những cấp và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân…

Xây dựng TLQS là nội dung quan trọng trong xây dựng tiềm lực quốc phòng của nền QPTD để nâng cao sức mạnh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng TLQS của nền QPTD trong tình hình mới được nghiên cứu và phân tích nhờ vào cơ sở quan điểm, chủ trương, chủ trương của Đảng, Nhà nước; nhìn nhận điểm lưu ý tình hình, hoạt động và sinh hoạt giải trí chống phá của những thế lực thù địch và tình hình xây dựng TLQS trong trong năm qua là vị trí căn cứ khoa học để đề xuất kiến nghị, phân tích, luận giải những định khuynh hướng về trong dung xây dựng TLQS trong tình hình mới. Đây là yếu tố lớn, hệ trọng của vương quốc, cần phải tiếp tục nghiên cứu và phân tích, tăng trưởng và vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong thực tiễn; góp thêm phần xây dựng và bảo vệ vững chãi Tổ quốc.

Đại tá Trần Đại Thắng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Giang

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Một trong những nội dung xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân, bảo mật thông tin an ninh nhân dân

Reply
8
0
Chia sẻ

Video Một trong những nội dung xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân, bảo mật thông tin an ninh nhân dân ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một trong những nội dung xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân, bảo mật thông tin an ninh nhân dân tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Một trong những nội dung xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân, bảo mật thông tin an ninh nhân dân miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Một trong những nội dung xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân, bảo mật thông tin an ninh nhân dân Free.

Giải đáp vướng mắc về Một trong những nội dung xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân, bảo mật thông tin an ninh nhân dân

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một trong những nội dung xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân, bảo mật thông tin an ninh nhân dân vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #trong #những #nội #dung #xây #dựng #tiềm #lực #quốc #phòng #toàn #dân #ninh #nhân #dân