Kinh Nghiệm Hướng dẫn Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 48 số khối nhỏ hơn 33 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 48 số khối nhỏ hơn 33 được Update vào lúc : 2022-05-14 01:02:12 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

39

Hạt nhân của ion X+ có điện tích là 30,4.10-19 culông. Tên nguyên tử X là

Nguyên tử X có số khối nhỏ hơn 36 và có tổng những hạt là 52. X là

Vi hạt nào sau này có số electron nhiều hơn nữa số nơtron?

Tổng số elecron trong ion NO3- là (Cho: 7N, 8O): 

Chọn phương án là: C
Phương pháp giải:
2p + n = 40 và sử dụng thêm bất đẳng thức: p. ≤ n ≤ 1,5p
Lời giải rõ ràng:
Đặt số proton và notron của nguyên tố X lần lượt là p. và n
Nguyên tử trung hòa về điện nên số e = số p.
=> 2p + n =40 => n = 40 – 2p (*)
Với những nguyên tố có Z ≤ 82 ta luôn có bất đẳng thức sau: p. ≤ n ≤ 1,5p
Thế biểu thức (*) vào bất đẳng thức trên ta có:
p. ≤ 40 – 2p ≤ 1,5p
→ 3p ≤ 40 ≤ 3,5p
→ 40/3,5 ≤ p. ≤ 40/3
→ 11,43 ≤ p. ≤ 13,33
p. nhận giá trị nguyên dương nên p. hoàn toàn có thể nhận giá trị p. = 12 hoặc p. = 13
Với p. = 12 thay vào (*) => n = 40 -2.12= 16 -> số khối A = p. + n = 28 => loại vì đề cho số khối X nhỏ hơn 28
Với p. = 13 thay vào (*) => n = 40 – 2.13 = 14 -> số khối A = p. + n = 27 => thỏa mãn nhu cầu

X (Z=13): 1s22s22p63s23p1

X có 3 lớp electron nên X thuộc chu kì 3
X có 3e lớp ngoài cùng và có e ở đầu cuối điền vào phân lớp s nên X thuộc nhóm IIIA.

Đáp án C

Đáp án A

Giả sử X có số hiệu nguyên tử là Z.ta có: 2Z + N = 34 và Z + N < 24 → N 34 → Z > 10

Mà 1 ≤ NZ ≤ 1,5 → 9,71 ≤ Z ≤ 11,33

→ Z = 11 → Số electron của X là 11

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho nguyên tử R có tổng số hạt là 58 và có số khối nhỏ hơn 40. Nguyên tố R là 

Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản bằng 48 trong số đó số hạt mang điện gắp đôi số hạt không mang điện
a) xác lập số proton, số electron, số notron, điện tích hạt nhân
b)viết thông số kỹ thuật electron
c) xác lập số electron ở từng lớp

Viết phương trình hóa học (Hóa học – Lớp 8)

1 vấn đáp

Tính (Hóa học – Lớp 4)

5 vấn đáp

Đốt hoàn toàn 8,8g hợp chất hữu cơ A (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Tích chu vi và diện tích s quy hoạnh khu đát đó (Hóa học – Lớp 4)

1 vấn đáp

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB (Hóa học – Lớp 10)

1 vấn đáp

Reply
4
0
Chia sẻ

Clip Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 48 số khối nhỏ hơn 33 ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 48 số khối nhỏ hơn 33 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 48 số khối nhỏ hơn 33 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Download Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 48 số khối nhỏ hơn 33 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 48 số khối nhỏ hơn 33

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 48 số khối nhỏ hơn 33 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguyên #tử #của #nguyên #tố #có #tổng #số #hạt #là #số #khối #nhỏ #hơn