Contents

Mẹo về Nhận xét nào sau này là đúng thời cơ nói về sóng cơ học Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Nhận xét nào sau này là đúng thời cơ nói về sóng cơ học được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-11 13:56:07 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

87

Nhận xét nào ℓà đúng về sóng cơ học

Nội dung chính

 • Khi nói về sóng cơ học, nhận xét nào sau này là đúng?
 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút Sóng cơ và sự truyền sóng cơ – Sóng cơ và sóng âm – Vật Lý 12 – Đề số 2

A.

Sóng cơ học truyền môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chất ℓỏng thì chỉ truyền trên mặt thoáng

B.

Sóng cơ học không truyền trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chân không và cả môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên vật chất

C.

Sóng cơ học truyền được trong toàn bộ những môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

D.

Sóng cơ học chỉ truyền được trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên vật chất

Khi nói về sóng cơ học, nhận xét nào sau này là đúng?

A.

Tốc độ truyền truyền sóng biến thiên tuần hoàn.

B.

Tần số sóngtuần hoàn theo không khí.

C.

Vận tốc xấp xỉ của những thành phần môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên biến thiên tuần hoàn.

D.

Biên độ sóng tuần hoàn theo thời hạn.

Đáp án và lời giải

Đáp án:C

Lời giải:

Trong sóng cơ học: f, A, vẬN TỐC TRUYỀN SÓNG là những đại lượng không đổi.

Vậy đáp án đúng là C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. You có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Sóng cơ và sự truyền sóng cơ – Sóng cơ và sóng âm – Vật Lý 12 – Đề số 2

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

 • Sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với mức chừng cách giữa hai đỉnh sóng tiếp theo đó là 20cm. Tìm bước sóng λ?

 • Khi nói về sự việc truyền sóng cơ trong một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, phát biểu nào sau này đúng?

 • Một sóng cơ Viral trên một đường thẳng từ điểm O tới điểm M cách O một đoạn d. Biết tần số f, bước sóng

  và biên độ a của sóng không đổi trong quy trình truyền sóng. Ở thời gian t, nếu phương trình xấp xỉ của thành phần vật chất tại M có dạng thì phương trình xấp xỉ của thành phần vật chất tại O có dạng:

 • Sóng cơ truyền trong không khí với cường độ đủ lơn, tai ta hoàn toàn có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau này:

 • Điểu nào sau này là không đúng khinói về sự việc truyền của sóng cơ học?

 • Mộtsóngcơhọccótầnsố500Hz truyềnđivớitốcđộ250 m/s. Độlệchphagiữahaiđiểmgầnnhaunhấttrêncùngđườngtruyềnsónglà

  khikhoảngcáchgiữachúngbằng:

 • Tìm câu sai về sóng cơ:

 • Trên một sợi dây khá dài đang sẵn có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời gian t0, một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. hai thành phần tại M và Q. xấp xỉ lệch pha nhau:

 • Trên một sợi dây khá dài đang sẵn có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời gian t0, một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. Hai thành phần dây tại M và O xấp xỉ lệch pha nhau:

 • Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 2cos(40πt – πx) (mm). Biên độ của sóng này là ?

 • Một sóng cơ Viral trên sợi dây từ C đến B với chu kì T = 2 s, biên độ không đổi. Ở thời gian t0, ly độ những thành phần tại B và C tương ứng là – 20 mm và + 20 mm, những thành phần tại trung điểm D của BC đang ở vị trí cân đối. Ở thời gian t1, li độ những thành phần tại B và C cùng là +8 mm. Tại thời gian t2 = t1 + 0,4 s thì vận tốc xấp xỉ của thành phần D có mức giá trị sớm nhất với giá trị nào sau này:

 • Trong sóng cơ, vận tốc truyền sóng là:

 • Sóng dọc không còn tính chất nào nêu dưới đây?

 • Một sóng ngang được mô tả bởi phương trình

  . Vận tốc xấp xỉ cực lớn của thành phần môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên lớn gấp 4 lần vận tốc truyền sóng khi:

 • Một nguồn sóng xấp xỉ với phương trình:

  cm (cm). Biết v = 12cm/s. Điểm M cách nguồn một khoảng chừng 8 cm, tại thời gian t = 0,5s li độ sóng của điểm M là:

 • Một sóng cơ Viral trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên không khí với vận tốc 300 m/s và có bước sóng bằng 1,5m. Khi sóng này Viral vào trong nước thì nó có bước sóng 5m. Khi đó, vận tốc truyền sóng trong nước là ?

 • Phương trình của một sóng ngang truyền trên một sợi dây là

  , trong số đó u, x đo bằng cm, t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng:

 • Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn xấp xỉ điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số 50Hz.Khi đó hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S trên mặt nước .Tại hai điểm M,N cách nhau 9 cm trên đường thẳng trải qua S luôn xấp xỉ cùng pha với nhau. Biết rằng vận tốc thay đổi trong mức chừng từ 70cm/s đến 80cm/s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là:

 • Trên mặt chất lỏng, tại A và B cách nhau 9 cm có hai nguồn xấp xỉ phối hợp: uA = uB = 0,5 cos100∏t (cm).Vận tốc truyền sóng v =100 cm/s. Điểm cực lớn giao thoaM trên đường vuông góc vớiAB tại A là yếu tố gần A nhất . Khoảng cách từ M đến A là ?

 • Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox, phương trình xấp xỉ của một thành phần sóng là u = acos(20πt – 0,1πx) (trong số đó x tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng là:

 • Một sóng ngang chu kì T = 0,2s truyền trong một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đàn hồi có vận tốc 1m/s. Xét trên phương truyền sóng Ox, vào thuở nào điểm nào đó một điểm M nằm tại đỉnh sóng thì ở sau M theo chiều truyền sóng, cách M một khoảng chừng từ 42cm đến 60cm có điểm N đang từ vị trí cân đối tăng trưởng đỉnh sóng. Khoảng cách MN là:

 • Sóng cơ là:

 • Một sóng cơ học Viral trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10Hz, vận tốc truyền sóng 1,2 m/s. Hai điểm M và N thuộc mặ tthoáng , trên cùng một phương truyền sóng , cách nhau 26 cm (M nằm gần nguồn sóng hơn ). Tại thời gian t , điểm N ha ̣xuống thấp. nhất . Khoảng thời gian ngắn nhất tiếp theo đó điểm M ha ̣xuống thấp. nhất là ?

 • Một sóng cơ học Viral trong một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên với vận tốc v. Bước sóng của sóng này trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đó là

  . Chu kỳ xấp xỉ T của sóng có biểu thức là:

 • Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với vận tốc sóng v = 0,2 m/s, chu kỳ luân hồi xấp xỉ T = 5 s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây xấp xỉ ngược pha nhau là:

 • Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Xét trên một hướng truyền sóng, khoảng chừng cách giữa hai thành phần môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên:

 • Một sóng cơ học Viral trên một phương truyền sóng với vận tốc 5 m/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền đó là: u0 = 6cos(5πt + π/2) cm. Phương trình sóng tại M nằm trước O và cách O một khoảng chừng 50 cm là ?

 • Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình

  (trong số đó x tính bằng mét và t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng bằng:

 • Một sóng cơ truyền từ M đến N, biết khoảng chừng cách

  tính theo phương truyền sóng, độ lệch pha giữa hai điểm là:

 • Một người xem một chiếc phao trên mặt biển thấy phao nhấp nhô lên xuống tại chỗ 16 lần trong 30 giây và khoảng chừng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tục nhau bằng 24m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biểnlà:

 • Khi nói về sóng cơ học, nhận xét nào sau này là đúng?

 • Chọn phát biểu đúng. Sóng dọc truyền được trong những môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nào?

 • Một sóng hình sin truyền trên một sợi dây khá dài. Ở thời gian t, hình dạng của một đoạn dây như hình vẽ. Các vị trí cân đối của những thành phần trên dây cùng nằm trên trục Ox. Bước sóng của sóng này bằng:

 • Một sóng cơ truyền từ nguồn O dọc theo trục Ox. Phương trình sóng tại một điểm có tọa độ x là u = Acos(20πt – 4πx) (cm) (x tính bằng m, t tính bằng giây). Bước sóng của sóng này bằng:

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

 • Ngoài việc phục vụ gỗ quý, rừng còn tồn tại tác dụng gì cho môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống của con người.

 • Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên quy định:

 • Bảo vệ vạn vật thiên nhiên hoang dã cần ngăn ngừa những hành vi nào dưới đây.

 • Giữ gìn vạn vật thiên nhiên hoang dã là:

 • Tài nguyên nào sau này thuộc tài nguyên tái sinh:

 • Muốn thực thi quan hệ hợp tác Một trong những vương quốc trong những nghành nên phải có:

 • Bảo vệ độc lập lãnh thổ, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là nội dung cơ bản của pháp lý về:

 • Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm và trách nhiệm thiêng liêng và cao quý của người nào sau này?

 • Ngăn chặn và diệt trừ những tệ nạn xã hội được pháp lý quy định trong luật nào dưới đây:

 • Đâu không phải là nội dung của pháp lý về tăng trưởng bền vững của xã hội?

Reply
8
0
Chia sẻ

Review Nhận xét nào sau này là đúng thời cơ nói về sóng cơ học ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nhận xét nào sau này là đúng thời cơ nói về sóng cơ học tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Nhận xét nào sau này là đúng thời cơ nói về sóng cơ học miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Down Nhận xét nào sau này là đúng thời cơ nói về sóng cơ học miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Nhận xét nào sau này là đúng thời cơ nói về sóng cơ học

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nhận xét nào sau này là đúng thời cơ nói về sóng cơ học vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nhận #xét #nào #sau #đây #là #đúng #khi #nói #về #sóng #cơ #học