Kinh Nghiệm Hướng dẫn Ở cà chua, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen A quy định thân thấp 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Ở cà chua, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen A quy định thân thấp được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-22 15:39:10 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

259

Nội dung chính

 • Chọn D.
  Cây thân thấp hoa đỏ có kiểu gen aaBb hoặc aaBB.
  Có 4 trường hợp hoàn toàn có thể xẩy ra:
  TH1: 3 cây có kiểu gen aaBB → 100% Thân thấp hoa đỏ.
  TH2: 3 cây có kiểu gen aaBb → 3 thân thấp hoa đỏ: 1 thân thấp hoa vàng.
  TH3: 2 Cây có kiểu gen aaBb, 1 cây có kiểu gen aaBB →5 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.
  TH4: có 2 cây kiểu hình aaBB, 1 cây có kiểu gen aaBb → 11 cây thân thấp, hoa đò : 1 cây thân thấp, hoa vàng.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu hỏi: Ở cà chua, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả bầu dục. Cho giao phấn giữa 2 cây cà chua chưa chắc như đinh kiểu gen, ở $F_1$ thu được tỉ lệ phân li kiểu hình 25% cây thân cao, quả tròn : 25% cây thân thấp, quả tròn : 25% cây thân cao, quả bầu dục : 25% cây thân thấp, quả bầu dục. Biết không xẩy ra đột biến. Tính theo lý thuyết, nếu không xét đến vai trò bố mẹ thì số phép lai tối đa phù phù thích hợp với kết quả trên là:

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Hướng dẫn

Đáp án B

Ở bước Tích, nếu những tính trạng hợp thành rất khác kết quả đề bài cho, mà chỉ giống tỉ lệ một bên tính trạng nào đó, ta suy ra đây không phải quy luật phân ly độc lập mà là link gen.

Bước 1: Tách

$F_1:frac11Rightarrow P:Aatimes aaleft( 1 right)$

$F_1:frac11Rightarrow P:Bbtimes bbleft( 2 right)$

Bước 2: Tích

$F_1:left( 1:1 right)left( 1:1 right)=1:1:1:1equiv $giả thiết

$Rightarrow $ Phân li độc lập hoặc di truyền link

Bước 3: Tổ

$left( 1 right)$ và $left( 2 right)$ suy ra:

+ $P:left( Aa,Bb right)times left( aa,bb right)$

+ $P:left( Aa,bb right)times left( aa,Bb right)$

Bước 4: Tìm

– Phân li độc lập:

+ $P:AaBbtimes aabb$

$P:Aabbtimes aaBb$

– Di truyền link

$+P:fracABableft( f%=50% right)times fracabab$

$+P:fracAbaBleft( f%=50% right)times fracabab$

$+P:fracAbabtimes fracaBab$

Vậy có 5 phép lai thỏa mãn nhu cầu.

Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy đinh thân thâp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Cho 3 cây thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1. Biết rằng không còn đột biến xẩy ra. Theo lí thuyết, trong những trường hợp về tỉ lệ kiểu hình sau này, có tối đa bao nhiêu trường hợp phù phù thích hợp với tỉ lệ kiểu hình của F1?

I. 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

II. 5 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

III. 100% cây thân thấp, hoa đỏ.

IV. 11 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

V. 7 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

Page 2

Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy đinh thân thâp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Cho 3 cây thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1. Biết rằng không còn đột biến xẩy ra. Theo lí thuyết, trong những trường hợp về tỉ lệ kiểu hình sau này, có tối đa bao nhiêu trường hợp phù phù thích hợp với tỉ lệ kiểu hình của F1?

I. 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

II. 5 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

III. 100% cây thân thấp, hoa đỏ.

IV. 11 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

V. 7 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

Page 3

Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy đinh thân thâp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Cho 3 cây thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1. Biết rằng không còn đột biến xẩy ra. Theo lí thuyết, trong những trường hợp về tỉ lệ kiểu hình sau này, có tối đa bao nhiêu trường hợp phù phù thích hợp với tỉ lệ kiểu hình của F1?

I. 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

II. 5 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

III. 100% cây thân thấp, hoa đỏ.

IV. 11 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

V. 7 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

Page 4

Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy đinh thân thâp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Cho 3 cây thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1. Biết rằng không còn đột biến xẩy ra. Theo lí thuyết, trong những trường hợp về tỉ lệ kiểu hình sau này, có tối đa bao nhiêu trường hợp phù phù thích hợp với tỉ lệ kiểu hình của F1?

I. 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

II. 5 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

III. 100% cây thân thấp, hoa đỏ.

IV. 11 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

V. 7 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

Page 5

Chọn D.
Cây thân thấp hoa đỏ có kiểu gen aaBb hoặc aaBB.
Có 4 trường hợp hoàn toàn có thể xẩy ra:
TH1: 3 cây có kiểu gen aaBB → 100% Thân thấp hoa đỏ.
TH2: 3 cây có kiểu gen aaBb → 3 thân thấp hoa đỏ: 1 thân thấp hoa vàng.
TH3: 2 Cây có kiểu gen aaBb, 1 cây có kiểu gen aaBB →5 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.
TH4: có 2 cây kiểu hình aaBB, 1 cây có kiểu gen aaBb → 11 cây thân thấp, hoa đò : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ở một loài thực vật, gen A quy định cây thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định cây thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này nằm trên hai cặp NST tương đương rất khác nhau. Cho hai cây đều dị hợp tử hai cặp gen lai với nhau thu được F1. Ở F1, lấy ngẫu nhiên một cây thân thấp, hoa đỏ cho lai với một cây thân cao, hoa đỏ thì ở F2 xuất hiện cây thân thấp, hoa trắng với tỉ lệ là:

Xem đáp án » 18/06/2022 3,643

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thâp. Cho cây thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 75% cây thân cao và 25% cây thân thân thấp.Cho toàn bộ những cây thân cao F1 giao phấn với những cây thân cao dị hợp. Theo lí thuyết, tỉ lệ cây thân cao thuần chủng ở F2 là:

Xem đáp án » 18/06/2022 2,728

Ở cà chua, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Hai cặp gen này phân ly độc lập . biết rằng không xẩy ra đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau này là đúng ?

I. Ở loài này còn có tối đa 4 kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ.

II. Cho một cây thân cao, quả đỏ tự thụ phấn đời con luôn thu được nhiều hơn nữa 1 loại kiểu hình.

III. Cho một cây thân cao, quả đỏ tự thụ phấn nếu thu được 4 loại kiểu hình thì số cây thân thấp quả vàng chiếm tỷ suất 18,75%.

IV. Cho một cây thân thấp quả đỏ tự thụ phấn hoàn toàn có thể thu được 2 loại kiểu hình ở đời con.

Xem đáp án » 18/06/2022 2,493

Ở một loài thực vật lưỡng bội, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy đinh thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Cho cây thân cao hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng được hợp tử F1. Sử dụng cônsixin tác động lên hợp tử F1 để gây đột biến tứ bội hóa. Các hợp tử đột biến tăng trưởng thành cây tứ bội và cho những cây đột biến này giao phấn với cây lưỡng bội thân cao, hoa trắng dị hợp thu được F2. Cho rằng khung hình tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội. Theo lý thuyết tỷ suất cây thân cao hoa trắng có tỷ suất:

Xem đáp án » 18/06/2022 2,262

Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Lai cây quả đỏ thuần chủng với cây hoa vàng thuần chủng (P) thu được những hợp tử, dùng conxixin xử lý những hợp tử , tiếp theo đó cho tăng trưởng thành cây F1. Cho 1 cây F1 tự thụ phấn thu được F2 gồm 176 cây quả đỏ và 5 cây quả vàng. Cho biết những cây tứ bội giảm phân thông thường chỉ tạo giao tử lưỡng bội hoàn toàn có thể thụ tinh. Theo lý thuyết những cây F2 thu được tối đa bao nhiêu loại kiểu gen ?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,782

Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng màu hoa do hai cặp gen Aa và Bb tương tác kiểu tương hỗ update. Khi có cả A và B thì quy định hoa đỏ, những kiểu gen còn sót lại quy định hoa trắng; gen E quy định quả to trội hoàn toàn so với e quy định quả nhỏ, những gen phân li độc lập với nhau. Cho cây hoa đỏ, quả nhỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm hai loại kiểu hình về sắc tố nhưng toàn quả nhỏ trong số đó kiểu hình hoa đỏ, quả nhỏ chiếm tỉ lệ 56,25%. Cho cây P giao phấn với một cây khác thu được đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1. Cho rằng không phát sinh đột biến mới. Theo lí thuyết, có bao nhiêu sơ đồ lai phù phù thích hợp với phép lai nói trên?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,582

Một loài thực vật có A- cây cao , a – cây thấp , B- hoa kép, b- hoa đơn , DD hoa đỏ , Dd hoa hồng , dd hoa trắng Cho giao phấn hai cây bố mẹ thu được tỷ suất phân li kiêu hỉnh là 6:6:3:3:3:3:2:2:1:1:1:1 Kiểu gen của bố mẹ trong phép lai trên ?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,354

Ở ruồi giấm cho con đực có mắt trắng giao phối với con cháu mắt đỏ thu được F1 đồng hợp mắt đỏ . Cho những thành viên F1 giao phối tự do với nhau, đời F2 thu được 3 con đực mắt đỏ , 4 con đực mắt vàng , 1 con đực mắt trắng : 6 con cháu mắt đỏ , 2 con cháu mắt vàng . Nếu cho con đực mắt đỏ F2 giao phối với con cháu mắt đỏ F2 thì kiểu hình mắt đỏ ở đời con có tỉ lệ là:

Xem đáp án » 18/06/2022 1,235

Một phụ nữ nhóm máu AB kết hôn với một người đàn ông nhóm máu A, có cha là nhóm máu O. Cặp vợ chồng trên sinh 2 con, tính xác suất người con đầu là con trai nhóm máu AB đứa thứ hai là con gái nhóm máu B.

Xem đáp án » 18/06/2022 1,219

Ở môt loài thưc vật, hình dạng quả do hai cặp alen Aa và Bb, nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đương rất khác nhau quy định. Sự xuất hiện của hai alen trội A và B cho kiểu hình quả tròn, nếu thiếu một trong hai gen trội A hoặc B hoặc thiếu cả hai gen trội A và B sẽ cho kiểu hình quả dài. Cho cây (P) có kiểu gen dị hợp hai cặp gen tự thụ phấn, thu được F1. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và sự biểu lộ của gen này sẽ không còn tùy từng Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Theo lí thuyết, khi nói về đời lai F1, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

I. Trên mỗi cây F1 có hai loại quả, trong số đó có 50% số quả tròn và 50% số quả dài.

II. Trong số những cây F1, có 43,75% số cây cho quả dài.

III. Các cây F1 có ba loại kiểu hình, trong số đó có 56,25% số cây quả tròn, 37,5% số cây quả dài và 6,25% số cây có cả quả tròn và quả dài.

IV. Trên mỗi cây F1 có hai loại quả, trong số đó số quả tròn chiếm 56,25%.

V. Trên mỗi cây F1 chỉ có một loại quả, 100% quả tròn hoặc 100% quả.

Xem đáp án » 18/06/2022 1,004

Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do một cặp gen qui định. Cho lai giữa cây hoa đỏ với cây hoa trắng thu được 100% cây hoa đỏ. Cho cây hoa đỏ ở đời F1 lai với cây hoa trắng P thu được Fa. Cho những cây Fa tạp giao với nhau, ở F2 thu được tỷ suất kiểu hình 56,25% cây hoa trắng: 43,75% cây hoa đỏ. Tính xác suất để chọn được 4 cây hoa đỏ ở F2 mà khi cho những cây này tự thụ phấn thì tỷ suất hạt mọc thành cây hoa trắng chiếm 12,5%.

Xem đáp án » 18/06/2022 987

Ở một loài thực vật lưỡng bội. alen A1 quy định hoa đỏ. Alen A2 quy định hoa hồng , A3 quy định hoa vàng, A4 quy định hoa trắng. Các alen trội hoàn toàn theo thứ tự A1 > A2 > A3 > A4 những Dự kiến sau này có bao nhiêu Dự kiến đúng?

I. lai cây hoa đỏ với cây hoa vàng hoàn toàn có thể cho 4 loại kiểu hình.

II. lai cây hoa hồng với cây hoa vàng hoàn toàn có thể cho F1 có tỷ suất: 2 hồng :1 vàng: 1 trắng.

III. Lai cây hoa hồng với cây hoa trắng hoàn toàn có thể cho F1 không còn hoa trắng.

IV. Lai cây hoa đỏ với cây hoa vàng sẽ cho F1 có tỷ suất hoa vàng nhiều nhất là 25%.

Xem đáp án » 18/06/2022 978

Ở một loài thú, có 2 gen quy định sắc tố lông, mỗi gen gồm 2 alen, những kiểu gen này biểu lộ thành 3 loại kiều hình rất khác nhau về màu lông; lôcut gen quy định màu mắt gồm 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn. Ba lôcut này cùng nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thưòng. Cho biết không xẩy ra đột biến, theo  lí thuyết, có bao nhiêu Dự kiến sau này đúng?

I. Có tối đa 10 loại kiểu gen quy định màu lông.

II. Có tối đa 12 loại kiểu gen dị hợp tử về 2 trong 3 cặp gen trên.

III. Có tối đa 6 loại kiểu hình rất khác nhau.

IV. Có tối đa 8 loại kiểu gen đồng hợp tử về cả 3 cặp gen trên.

Xem đáp án » 18/06/2022 800

Ở người, bệnh M di truyền do một gen có 2 alen quy định, trội lặn hoàn toàn. Người đàn ông (1) không mang alen bệnh lấy người phụ nữ (2) thông thường, người phụ nữ (2) có em trai (3) bị bệnh M. Cặp vợ chồng (1) và (2) sinh một con trai thông thường (4). Người con trai (4) lớn lên lấy vợ (5) thông thường, nhưng người vợ (5) co chị gái (6) mắc bệnh M. Những người khác trong gia đinh đều không mắc bệnh M. Khả năng nào sau này hoàn toàn có thể xẩy ra với con của cặp vợ chồng (4) và (5)? hoàn toàn. Người đàn ông (1) không mang alen bệnh lấy người phụ nữ (2) thông thường, người phụ nữ (2) có em trai (3) bị bệnh M. Cặp vợ chồng (1) và (2) sinh một con trai thông thường (4). Người con trai (4) lớn lên lấy vợ (5) thông thường, nhưng người vợ (5) co chị gái (6) mắc bệnh M. Những người khác trong gia đinh đều không mắc bệnh M. Khả năng nào sau này hoàn toàn có thể xẩy ra với con của cặp vợ chồng (4) và (5)?

Xem đáp án » 18/06/2022 777

Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh thông thường, một gen quy định 1 tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lý thuyết phép lai  AaBbGgHh × AaBbGgHh sẽ cho kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỷ suất là ?

Xem đáp án » 18/06/2022 690

Page 6

Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy đinh thân thâp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Cho 3 cây thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1. Biết rằng không còn đột biến xẩy ra. Theo lí thuyết, trong những trường hợp về tỉ lệ kiểu hình sau này, có tối đa bao nhiêu trường hợp phù phù thích hợp với tỉ lệ kiểu hình của F1?

I. 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

II. 5 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

III. 100% cây thân thấp, hoa đỏ.

IV. 11 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

V. 7 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

Page 7

Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy đinh thân thâp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Cho 3 cây thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1. Biết rằng không còn đột biến xẩy ra. Theo lí thuyết, trong những trường hợp về tỉ lệ kiểu hình sau này, có tối đa bao nhiêu trường hợp phù phù thích hợp với tỉ lệ kiểu hình của F1?

I. 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

II. 5 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

III. 100% cây thân thấp, hoa đỏ.

IV. 11 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

V. 7 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

Page 8

Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy đinh thân thâp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Cho 3 cây thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1. Biết rằng không còn đột biến xẩy ra. Theo lí thuyết, trong những trường hợp về tỉ lệ kiểu hình sau này, có tối đa bao nhiêu trường hợp phù phù thích hợp với tỉ lệ kiểu hình của F1?

I. 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

II. 5 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

III. 100% cây thân thấp, hoa đỏ.

IV. 11 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

V. 7 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

Page 9

Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy đinh thân thâp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Cho 3 cây thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1. Biết rằng không còn đột biến xẩy ra. Theo lí thuyết, trong những trường hợp về tỉ lệ kiểu hình sau này, có tối đa bao nhiêu trường hợp phù phù thích hợp với tỉ lệ kiểu hình của F1?

I. 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

II. 5 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

III. 100% cây thân thấp, hoa đỏ.

IV. 11 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

V. 7 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

Page 10

Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy đinh thân thâp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Cho 3 cây thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1. Biết rằng không còn đột biến xẩy ra. Theo lí thuyết, trong những trường hợp về tỉ lệ kiểu hình sau này, có tối đa bao nhiêu trường hợp phù phù thích hợp với tỉ lệ kiểu hình của F1?

I. 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

II. 5 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

III. 100% cây thân thấp, hoa đỏ.

IV. 11 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

V. 7 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

Reply
2
0
Chia sẻ

Review Ở cà chua, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen A quy định thân thấp ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Ở cà chua, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen A quy định thân thấp tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Ở cà chua, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen A quy định thân thấp miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Ở cà chua, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen A quy định thân thấp miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Ở cà chua, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen A quy định thân thấp

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ở cà chua, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen A quy định thân thấp vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Ở #cà #chua #alen #quy #định #thân #cao #trội #hoàn #toàn #với #alen #quy #định #thân #thấp