Kinh Nghiệm về Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kl là Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kl là được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-22 20:10:42 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

220

Câu hỏi thông hiểu:

Ở nhiệt độ cao, H2 khử được oxit nào sau này?

A. K2O.

B. CaO.

C. Na2O.

D. FeO.

Đáp án đúng: D

H2 khử được oxit của sắt kẽm kim loại đứng sau nhôm trong dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của sắt kẽm kim loại.

Các nội dung bài viết khác:

Một chất béo có công thức: CH2(OCOC17H33)-CH(OCOC15H31)–CH2(OCOC17H29). Số mol H2 cần để hiđro hoá hoàn toàn 1 mol chất béo là?

Các phản ứng hóa học của Đồng (Cu) và hợp chất quan trọng của Đồng

Thực hiện phản ứng chuyển hóa PVC thành tơ clorin bằng phương pháp cho Clo tác dụng với PVC. Trong tơ clorin, Clo chiếm 66,67% về khối lượng. Số mắc xích trung bình của PVC đã phản ứng với cùng 1 phân tử Clo là?

Đề thi môn hóa vào 10 chuyên An Giang năm 2022-2022

Tuyển tập 35 đề thi Tốt nghiệp THPT môn Hóa có đáp án

             Fanpage:  PageHoahocthcs

♥Cảm ơn bạn đã xem: Ở nhiệt độ cao, H2 khử được oxit nào sau này

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 799

Những vướng mắc liên quan

Kim loại X tác dụng với H2SO4 loãng cho khí H2. Mặt khác‚ oxit của X bị H2 khử thành sắt kẽm kim loại ở nhiệt độ cao. X hoàn toàn có thể là 

A. Fe. 

B. Cu.

C. Al.

D. Mg

Kim loại X tác dụng với H2SO4 loãng cho khí H2. Mặt khác, oxit của X bị khí H2 khử thành sắt kẽm kim loại nhiệt độ cao. X là kim lại nào?

A. Fe.

B. Al.

C. Mg.

D. Cu.

Câu 73. Cho dãy những oxit sau, khí hidro hoàn toàn có thể khử toàn bộ dãy những oxit nào?

A. K2O, CaO, MgO. B. MgO, Al2O3, ZnO.

C. ZnO, FeO, CuO. D. Al2O3, ZnO, Fe2O3.

Câu 74. Cho những oxit sau: Na2O, BaO, MgO, Fe3O4, CuO. Trong điều nhiệt nhiệt độ và áp suất thích hợp, khí H2 hoàn toàn có thể phản ứng với những oxit nào?

A. Na2O, BaO. B. BaO, MgO. C. MgO, Fe3O4. D. Fe3O4, CuO.

Câu 75. Khí hidro hoàn toàn có thể khử được đồng (II) oxit. PTHH của phản ứng này là

A. Cu2O + H2 → 2Cu + H2O. B. CuO + H2 → Cu + H2O.

C. CuO2 + 2H2 → Cu + 2H2O. D. Cu2O2 + 2H2 →2Cu + 2H2O.

Câu 76. Chọn phát biểu không đúng trong những phát biểu sau

A. Khí hidro là khí nhẹ nhất trong những khí.

B. Khí hidro được sử dụng để bơm vào khinh khí cầu và bóng thám do tính chất nhẹ của khí.

C. Khí hidro được sử dụng để nạp vào những bình dưỡng khí.

D. Khí hidro được sử dụng làm nguyên vật tư cho động cơ tên lửa, dùng trong đèn xì để hàn cắt sắt kẽm kim loại cho khí hidro khi cháy sinh ra một lượng nhiệt lớn.

Câu 77. Trong những oxit sau: CuO, MgO, Fe2O3, CaO. Oxit nào không biến thành Hidro khử:

A. CuO, MgO B. Fe2O3, Na2O C. Fe2O3, CaO D. CaO, MgO

Câu 78. Trong những oxit sau: CuO, MgO, Al2O3, AgO, Na2O, PbO. Có bao nhiêu oxit phản ứng với Hidro ở nhiệt độ cao:

A. 4 B. 5 C. 3 D. 1

Câu 79. Cho 8 gam CuO tác dụng với một lượng vừa đủ khí hidro thu được x gam sắt kẽm kim loại đồng. Giá trị của x là

A. 6,4. B. 3,2. C. 64. D. 32.

Câu 80. Khử sắt (III) oxit Fe2O3 bằng 3,36 lít khí H2 ở Đk tiêu chuẩn. Khối lượng sắt kẽm kim loại sắt thu được từ phản ứng trên là

A. 8,4 gam. B. 4,2 gam. C. 5,6 gam. D. 2,8 gam.

Câu 73. Cho dãy những oxit sau, khí hidro hoàn toàn có thể khử toàn bộ dãy những oxit nào?

A. K2O, CaO, MgO. B. MgO, Al2O3, ZnO.

C. ZnO, FeO, CuO. D. Al2O3, ZnO, Fe2O3.

Câu 74. Cho những oxit sau: Na2O, BaO, MgO, Fe3O4, CuO. Trong điều nhiệt nhiệt độ và áp suất thích hợp, khí H2 hoàn toàn có thể phản ứng với những oxit nào?

A. Na2O, BaO. B. BaO, MgO. C. MgO, Fe3O4. D. Fe3O4, CuO.

Câu 75. Khí hidro hoàn toàn có thể khử được đồng (II) oxit. PTHH của phản ứng này là

A. Cu2O + H2 → 2Cu + H2O. B. CuO + H2 → Cu + H2O.

C. CuO2 + 2H2 → Cu + 2H2O. D. Cu2O2 + 2H2 →2Cu + 2H2O.

Câu 76. Chọn phát biểu không đúng trong những phát biểu sau

A. Khí hidro là khí nhẹ nhất trong những khí.

B. Khí hidro được sử dụng để bơm vào khinh khí cầu và bóng thám do tính chất nhẹ của khí.

C. Khí hidro được sử dụng để nạp vào những bình dưỡng khí.

D. Khí hidro được sử dụng làm nguyên vật tư cho động cơ tên lửa, dùng trong đèn xì để hàn cắt sắt kẽm kim loại cho khí hidro khi cháy sinh ra một lượng nhiệt lớn.

Câu 77. Trong những oxit sau: CuO, MgO, Fe2O3, CaO. Oxit nào không biến thành Hidro khử:

A. CuO, MgO B. Fe2O3, Na2O C. Fe2O3, CaO D. CaO, MgO

Câu 78. Trong những oxit sau: CuO, MgO, Al2O3, AgO, Na2O, PbO. Có bao nhiêu oxit phản ứng với Hidro ở nhiệt độ cao:

A. 4 B. 5 C. 3 D. 1

Câu 79. Cho 8 gam CuO tác dụng với một lượng vừa đủ khí hidro thu được x gam sắt kẽm kim loại đồng. Giá trị của x là

A. 6,4. B. 3,2. C. 64. D. 32.

Câu 80. Khử sắt (III) oxit Fe2O3 bằng 3,36 lít khí H2 ở Đk tiêu chuẩn. Khối lượng sắt kẽm kim loại sắt thu được từ phản ứng trên là

A. 8,4 gam. B. 4,2 gam. C. 5,6 gam. D. 2,8 gam.

Khử hoàn toàn 24 gam hỗn hợp CuO và FexOy bằng H2 dư ở nhiệt độ cao thu được 17,6 gam hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại. Khối lượng của H2O tạo thành là:

A. 1,8 gam

B. 5,4 gam

C. 7,2 gam

D. 3,6 gam

Câu 6

Dãy chất sau là oxit lưỡng tính:

A. Al2O3, ZnO, PbO2, Cr2O3.

B. Al2O3, MgO, PbO, SnO2.

C. CaO, ZnO, Na2O, Cr2O3.

D. PbO2, Al2O3, K2O, SnO2.

Câu  7

Dãy oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch kiềm:

A. CuO, CaO, K2O, Na2O.

B. CaO, Na2O, K2O, BaO.

C. Na2O, BaO, CuO, MnO.

D. MgO, Fe2O3, ZnO, PbO.

 • Hãy nhận ra bộ sưu tập phân bón (rắn): ure, amoninitrat, kali clorua, canxi đihidrophotphat

  16/08/2022 |   0 Trả lời

 • Nhận biết những chất sau: Al2O3, MgO, Fe2O3, FeO, CuO

  25/08/2022 |   0 Trả lời

 • E ko hiểu

  Tính khối lượng của 4 mol CO2

  06/09/2022 |   0 Trả lời

 • Mng giúp e nhanh nhanh vs ạ

  Cho 3,1g P tác dụng với 11,2L khí oxi ở đktc. Tính chất hết và chất dư sau phản ứng

  09/09/2022 |   0 Trả lời

 • KOH + FeCl3 →…………

  10/09/2022 |   1 Trả lời

Câu hỏi

Nhận biết

Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành sắt kẽm kim loại là

A.

B.

C.

D.

Tải trọn bộ tài liệu tự học tại đây

Dùng , CO, C hoặc Al để khử những ion sắt kẽm kim loại có trong những hợp chất ở nhiệt độ cao là phương pháp nhiệt luyện.

Phương pháp nhiệt luyện được ứng dụng rộng tự do trong công nghiệp để điều chế những sắt kẽm kim loại có độ hoạt động và sinh hoạt giải trí trung bình như Zn, Fe, Sn, Pb,…

Na, Ca, K là nhưng sắt kẽm kim loại mạnh nên không được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kl là

Reply
4
0
Chia sẻ

Clip Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kl là ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kl là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kl là miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kl là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kl là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kl là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Oxit #dễ #bị #khử #ở #nhiệt #độ #cao #tạo #thành #là