Kinh Nghiệm Hướng dẫn Phương trình x bình 3x 4 0 có tổng lập phương những nghiệm là 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Phương trình x bình 3x 4 0 có tổng lập phương những nghiệm là được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-29 22:50:47 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

373

Giới thiệu về cuốn sách này

Page 2

Giới thiệu về cuốn sách này

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

1, Hai phương trình sau: x2 + 3x – 4 = 0 (1) và x + 2 = 3 (2) có tương tự không.

2. Chứng tỏ rằng hai phương trình (x + 2)2 – 4x = 0 và x2 + 4 = 0 là tương tự.

Các vướng mắc tương tự

Câu 1: Phương trình nào sau này là phương trình số 1 một ẩn?

A/ 0x + 2 = 2 B/ 5x + 2y = 0 C/ 2x/3 + 1 = 0 D/2/3x + 4=0

Câu 2: Phương trình x = 1 tương tự với phương trình nào sau này?

A/ x2 = 1 B/ x(x – 1) = 0 C/ x2 + x – 2 = 0 D/ 2x – 1= x

Câu 3: Tập nghiệm phương trình x – 3 = 0 được viết ra làm sao?

A. S = 0 B. S =3 C. S = 3; 0 D. S = –3

Câu 4. Điều kiện xác lập của phương trình x/x-3 – (x-1)/x=1: là kết luận nào sau này?

A. x≠0 B. x≠3 C. x≠0; x≠3 D. x≠0; x≠–3

Câu 5. Tập nghiệm S = 1,2 là của phương trình nào sau này?

A. 5x – 6 = 0 B. 6x – 5 = 0 C. (x – 1)(x – 2) = 0 D. 1x = 2

Câu 6: Số nào sau này nghiệm đúng phương trình 1= 2x + 3 ?

A/ x = 1 B/ x = –1 C/ x = –2 D/ x = 0
 

Hình 1 Hình 2 Hình 3

Câu 7. Hình 1, biết AD là tia phân giác của . Tỷ số x: y bằng tỉ số nào sau này?

A. 5 : 2 B. 5 : 4 C. 2 : 5 D. 4 : 5

Câu 8. Hình 2, ký hiệu cặp tam giác nào sau này đồng dạng với nhau là đúng?

a. ∆ABC∼ ∆ACB b. ∆ABC∼ ∆MPN c. ∆ABC∼ ∆MNP d. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 9: Hình 3, nếu EF // BC, tỉ lệ thức nào đúng theo định lí Ta – lét?

A/AE/EB = CF/CA B/EA/EB = AF/FC C/AE/EB = AF/AC D/AE/AB = AC/AF

Câu 10: Hình 3, nếu EF // BC, theo hệ quả của định lí Ta-lét ta có tỉ lệ thức nào?

A/AE/BA=AF/AC=EF/BC .B/AE/AB=AF/AC .C/AE/AB=AF/FC=EF/BC .D/AE/EB=AF/FC

Câu 11: Hình 3, tỉ lệ thức nào sau này đúng sẽ cho ta kết luận EF// BC?

A/AE/AB=EF/BC .B/AE/BE=AF/FC .C/AE/EB=AF/AC .D/FE/CB=AF/FC

Câu 12: Hình 3, nếu EF // BC, ta có cặp tam giác nào đồng dạng sau này là đúng?

a. ∆ABC∼ ∆AFE b. ∆ABC∼ ∆EAF c. ∆BAC∼ ∆EAF d. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 13. DABC ∼DDEF biết góc A = 500 , góc E= 700, AB = 4cm, ta kết luận được gì sau này?

A. góc B = 700 B. góc B = 500 C. BC = 4cm D. BC = 4cm

Câu 14. Diện tích một hình chữ nhật thay đổi thế nào nếu tăng chiều rộng lên gấp hai và giảm chiều dài đi ba lần?

A. Tăng 2 lần B. Giảm 1,5 lần C. Tăng 1,5 lần D. Giảm 1,5 lần

Câu 15. Cạnh hình thoi dài 5cm, một đường chéo dài 6cm thì có diện tích s quy hoạnh bao nhiêu?

A. S = 36cm2 B. S = 30cm2 C. S = 25cm2 D. S = 24cm2 
note*:∼ là đồng dạng 

những cậu giúp mình với mai mình nộp bài r

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Vui lòng đảm nói rằng mật khẩu của bạn có tối thiểu 8 ký tự và chứa mỗi ký tự sau:

  • số
  • vần âm
  • ký tự đặc biệt quan trọng: @$#!%*?&

Vui lòng đảm nói rằng mật khẩu của bạn có tối thiểu 8 ký tự và chứa mỗi ký tự sau:

  • số
  • vần âm
  • ký tự đặc biệt quan trọng: @$#!%*?&

(x+1)(x-4)=0 suy ra x=-1 hoặc x=4

Sai òi bạn ơi

Vũ Ngọc Phúc · 2 năm trước đó

X bình phương chứ đâu phải 2X

…Xem toàn bộ phản hồi

Toán 9

Ngữ văn 9

Tiếng Anh 9

Vật lý 9

Hoá học 9

Sinh học 9

Lịch sử 9

Địa lý 9

GDCD 9

Lý thuyết GDCD 9

Giải bài tập SGK GDCD 9

Trắc nghiệm GDCD 9

GDCD 9 Học kì 1

Công nghệ 9

Tin học 9

Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 9

Tư liệu lớp 9

Xem nhiều nhất tuần

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Phương trình x bình 3x 4 0 có tổng lập phương những nghiệm là

Reply
2
0
Chia sẻ

Clip Phương trình x bình 3x 4 0 có tổng lập phương những nghiệm là ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Phương trình x bình 3x 4 0 có tổng lập phương những nghiệm là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Phương trình x bình 3x 4 0 có tổng lập phương những nghiệm là miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Phương trình x bình 3x 4 0 có tổng lập phương những nghiệm là Free.

Giải đáp vướng mắc về Phương trình x bình 3x 4 0 có tổng lập phương những nghiệm là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phương trình x bình 3x 4 0 có tổng lập phương những nghiệm là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phương #trình #bình #có #tổng #lập #phương #những #nghiệm #là