Contents

Thủ Thuật về Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Âm nhạc Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Âm nhạc được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-08 10:55:15 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

248

Hãy trình diễn tóm tắt quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học.

Trả lời:

Từ những vị trí căn cứ về pháp lý gồm có những văn bản liên quan như Chương trình tổng thể, Chương trình môn học, Thông tư về Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học; KHGD của nhà trường; kết luận về việc phân công trách nhiệm năm học mới của GV;…, GV tiến hành xây dựng KHGD của thành viên theo qui trình sau:

Bước 1. Xác định trách nhiệm/ nội dung việc làm

Nhiệm vụ/Nội dung việc làm của GV trong nhà trường phổ thông được phân làm 3 nhóm chính: (1) Dạy học/ tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục; (2) Chủ nhiệm lớp; (3) Công việc/trách nhiệm khác ví như tu dưỡng học viên giỏi, hướng dẫn HS nghiên cứu và phân tích sáng tạo khoa học kỹ thuật…; Bên cạnh đó, một số trong những trách nhiệm/nội dung việc làm khác của GV cũng cần phải được xác lập, như: (4) Tự học, tự tu dưỡng; (5) Công tác Đảng, Đoàn, Đội, Công đoàn kiêm nhiệm khác….

Khi xác lập trách nhiệm/việc làm cần làm, GV cần xác lập đối tượng người dùng, thời hạn, khu vực thực thi, nguồn tương hỗ… Đồng thời, GV cần xác lập rõ cái nào nên làm trước, cái nào làm sau, sắp xếp những việc làm một cách hợp lý theo thứ tự cấp bách, mức độ quan trọng hoặc theo trình tự thời hạn… là một yếu tố quan trọng khi lập kế hoạch hiệu suất cao. Việc này giúp GV vô hiệu những việc làm không thiết yếu, tiết kiệm chi phí thời hạn và nguồn lực.

Bước 2. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

★Xây dựng kế hoạch dạy học những bài học kinh nghiệm tay nghề và những chuyên đề lựa chọn: Ở quy trình này, GV vị trí căn cứ vào vị trí căn cứ vào nội dung dạy học của khối lớp được phân công đảm nhiệm, vị trí căn cứ vào phân phối chương trình chung đã được tổ trình độ thống nhất để xác lập bài học kinh nghiệm tay nghề, số tiết, thời gian dạy học, thiết bị dạy học, khu vực dạy học.

(1) Đối với tên thường gọi, số tiết những bài học kinh nghiệm tay nghề và những chuyên đề lựa chọn cũng như trình tự sắp xếp của nó GV xác lập nhờ vào kế hoạch dạy học của tổ trình độ.

(2) Để xác lập thời gian dạy học những bài học kinh nghiệm tay nghề và chuyên đề lựa chọn, GV cần vị trí căn cứ vào: Khung thời hạn thực thi chương trình môn học (số tiết/tuần) và quy định về thời lượng dành riêng cho môn học do nhà trường quy định; Thời lượng (số tiết) để dạy bài học kinh nghiệm tay nghề/chuyên đề lựa chọn đã được xác lập trong kế hoạch dạy học của tổ trình độ. Khi xác lập thời gian dạy học những bài học kinh nghiệm tay nghề và những chuyên đề lựa chọn cần để ý quan tâm tránh thời hạn tiến hành những bài kiểm tra nhìn nhận định kì mà đã được xác lập trong kế hoạch dạy học của tổ trình độ. Bên cạnh đó, thời gian dạy học riêng với những chuyên đề lựa chọn cần phải sắp xếp phù phù thích hợp với logic nội dung những bài học kinh nghiệm tay nghề để thuận tiện cho việc tiếp nhận tri thức của học viên.

(3) Để xác lập thiết bị dạy học, GV vị trí căn cứ vào tình hình thiết bị dạy học được mô tả ở phần điểm lưu ý tình hình trong kế hoạch dạy học của tổ trình độ, vị trí căn cứ điểm lưu ý nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề, chuyên đề lựa chọn và kĩ năng của tớ mình trong việc tích lũy, xây dựng phương tiện đi lại dạy học để xác lập và liệt kê những phương tiện đi lại dạy học thích hợp.

(4) Đối với khu vực dạy học, GV vị trí căn cứ trên điểm lưu ý nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề và những ý tưởng dạy học của thành viên, vị trí căn cứ trên điểm lưu ý phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập được mô tả trong kế hoạch của tổ trình độ để xác lập và liệt kê khu vực dạy học.

★Xây dựng kế hoạch thực thi những trách nhiệm khác (nếu có): Ngoài những nội dung trên, nếu GV được phân công hoặc có dự kiến những trách nhiệm khác ví như tu dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu và tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục… thì cũng cần phải xây dựng kế hoạch cho những nội dung này. Không có khuôn mẫu trình diễn cho những trách nhiệm này, tuy nhiên GV cần để ý quan tâm riêng với kế hoạch cho từng trách nhiệm cần thể hiện được tiềm năng, nội dung, thời hạn, khu vực, những phương tiện đi lại và lực lượng tương hỗ, phối hợp (nếu có). Bên cạnh đó, GV hoàn toàn có thể dự kiến và thể hiện rõ bằng những số liệu rõ ràng về một số trong những trách nhiệm liên quan khác ví như: số tiết dự giờ, số tiết thao giảng, báo cáo chuyên đề…

Ví dụ minh họa:

★Rà soát, sửa đổi và trình tổ trưởng trình độ kí duyệt: Sau khi hoàn thiện kế hoạch, GV cần thanh tra rà soát lại để đảm bảo những nội dung trong kế hoạch là đúng chuẩn. Kế hoạch tiếp theo này được trình để tổ trưởng trình độ xem xét phê duyệt, nếu kế hoạch thích hợp và được phê duyệt, GV sẽ sử dụng để triển khai trong năm học.

Bước 3. Tổ chức thực thi

Để phục vụ tiềm năng đưa ra, sự triệu tập là yếu tố thiết yếu nhằm mục đích giúp GV thao tác hiệu suất cao và tiết kiệm chi phí thời hạn. Tuy nhiên, điều này sẽ không còn nghĩa là trong một khoảng chừng thời hạn, GV chỉ làm 1 việc làm/thực thi 1 trách nhiệm nhất định, nếu hoàn toàn có thể hãy phối hợp làm nhiều việc trong một khoảng chừng thời hạn một cách hợp lý. Ví dụ: Vừa giảng dạy trên lớp theo thời khóa biểu, vừa thực thi công tác thao tác chủ nhiệm lớp và tương hỗ HS còn yếu kém, tu dưỡng HS giỏi,…

Bên cạnh việc triệu tập thao tác, GV hãy dành khoảng chừng thời hạn hợp lý cho những sự cố phát sinh. Vì vậy, khi lên kế hoạch thành viên, GV nỗ lực dự trù, Dự kiến một số trong những trường hợp phát sinh, những trở ngại vất vả, thử thách hoàn toàn có thể gặp phải, từ đó đưa ra những phương án dự trữ.

Bước 4. Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch

Để biết bản thân đã làm đươc đến đâu và liệu có hoàn thành xong được kế hoạch hay là không, GV nên phải liên tục theo dõi, kiểm tra và so sánh lộ trình và kết quả đạt được với kế hoạch đã đưa ra. Một kế hoạch được sẵn sàng sẵn sàng kĩ lưỡng, update và sửa đổi qua những quy trình thực thi sẽ hỗ trợ GV nhìn nhận đúng chuẩn được chất lượng của việc làm. Đồng thời, việc kiểm tra, nhìn nhận mức độ đạt được của việc làm sẽ hỗ trợ GV khuynh hướng những việc làm tiếp theo, giải pháp khắc phục trở ngại vất vả, tìm kiếm nguồn tương hỗ khác và thực thi những phương án dự trữ nhằm mục đích đảm bảo hiệu suất cao việc làm đã đưa ra.

Hãy trình diễn tóm tắt quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học. – trong quy trình tổng hợp hoàn toàn có thể có nhiều thiếu xót những bạn để lại ý kiến góp phần cũng như phản hồi phía dưới. Trân trọng cám ơn.

Bấm vào đây: Tài liệu tập huấn Mô đun 4 (đã hoàn thành xong)

Đăng kí kênh youTube để ủng hộ nhóm tác giả:

Đáp án modul 4, hướng dẫn vấn đáp, vướng mắc, đáp án Cập nhật full 8h00 ngày 16/10/2022
Mô đun 04 GVPT – Môn Toán THCS

Mô đun 04 CBQL – QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC, GIÁO DỤC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Mô đun 04 CBQL – QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC, GIÁO DỤC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Mô đun 04 CBQL – QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC, GIÁO DỤC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Mô đun 04 GVPT – Môn Mĩ thuật THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy kinh tế tài chính pháp lý THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Âm nhạc THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy thể chất THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Tin học THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Địa lí THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Lịch sử THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Sinh Học THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Công nghệ THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Ngữ văn THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Hoá Học THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Vật lý THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Toán THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Mĩ thuật THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Âm nhạc THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy thể chất THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Tin học THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Lịch sử và Địa lí THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Khoa học Tự nhiên THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Công nghệ THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Ngữ văn THCS

Mô đun 4 GVPT – Hoạt động trải nghiệm – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy thể chất – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Tin học – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Khoa học – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Lịch sử và Địa lí – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Công nghệ – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Tự nhiên và Xã hội – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Mĩ thuật – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT- Môn Âm Nhạc – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Đạo đức – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Toán – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Tiếng Việt – Tiểu học

Giáo án minh họa môn Âm nhạc Module 4

Mẫu bài dạy minh họa Mô đun 4 môn Âm nhạc Tiểu học là mẫu giáo án minh họa tập huấn Mô đun 4, giúp thầy cô tìm hiểu thêm soạn giáo án theo chương trình GDPT 2022 mới. Với nội dung bài dạy Ôn tập bài hát: Lớp một thân yêu – Đọc nhạc: Ban nhạc Đô – rê – mi, chủ đề 3: Mái trường thân yêu sách Âm nhạc 1.

Ngoài ra, thầy cô hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt, Toán, Lịch sử – Địa lý để đạt kết quả cao trong kỳ tập huấn Mô đun 4 này. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây của Download:

Mẫu kế hoạch bài dạy Module 4 môn Âm nhạc

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN ÂM NHẠC LỚP 1
CHỦ ĐỀ 3: MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU
Tiết 2: – Ôn tập bài hát: Lớp một thân yêu – Đọc nhạc: Ban nhạc Đô – rê – mi

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực:

* Năng lực chung:

 • Năng lực tự chủ, tự học: Biết sẵn sàng sẵn sàng vật dụng, sách vở học tập, có ý thức tìm hiểu bài học kinh nghiệm tay nghề trước lúc tới lớp.
 • Năng lực tiếp xúc, hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận, trình diễn bài hát, đọc nhạc cùng cả nhóm trong quy trình học.
 • Năng lực xử lý và xử lý yếu tố và sáng tạo: Biết thực thi và vận dụng sáng tạo những trách nhiệm được giao.

* Năng lực đặc trưng:

 • Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu bài hát Lớp một thân yêu. Bước đầu thể hiện được xem chất nhanh vui khi hát.
 • Biết hát phối hợp vận động theo nhịp, phối hợp một vài động tác phụ họa.
 • Đọc đúng tên nốt, bước đầu đọc đúng cao độ và trường độ mạch nội dung đọc nhạc Ban nhạc Đô – Rê – Mi. Biết đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay, vận động theo nhịp điệu.

2. Phẩm chất: Hs biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ giúp sức bạn bè.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên:

 • Sách giáo khoa, sách giáo viên.
 • Phương tiện, thiết bị: Đàn organ, loa Blutooth, máy chiếu, máy tính, mảnh ghép.
 • Nhạc cụ: Thanh phách, tuy nhiên loan.

2. Học sinh:

 • SGK âm nhạc lớp 1
 • Nhạc cụ: Thanh phách

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

HOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA GVNội dung 1: Ôn tập bài hát Lớp một thân yêu (15’)

* Hoạt động mở đầu:

a. Tạo hứng thú cho Hs hoạt động và sinh hoạt giải trí tốt trong tiết học.

b. Gv cho Hs chơi trò chơi: “Mảnh ghép vui nhộn”

– GV gọi 2 nhóm HS chơi trò chơi ghép tranh (tranh chủ đề Lớp một thân yêu). Nhóm nào ghép nhanh và đúng nhất sẽ là đội thắng lợi.

– GV nhận xét những đội chơi và tuyên dương.

c.+ Nội dung bức tranh diễn tả điều gì?

+ Bức tranh vừa ghép làm những em liên tưởng đến bài hát nào mà toàn bộ chúng ta đã học.

d. Gọi Hs nhận xét

– Gv nhận xét tuyên dương.

– Gv đàn giai điệu câu 2 bài hát lớp một thân yêu, yêu cầu Hs đoán đó là câu nào trong bài hát

– Gọi Hs trình diễn

– Gọi Hs nhận xét

– Gv nhận xét

* Hoạt động rèn luyện thực hành thực tiễn:

a. Vận dụng kĩ năng ca hát, những nhóm thực hành thực tiễn rèn luyện và trình diễn bài hát

b. Gv đàn giai điệu bài hát, bắt nhịp bài hát

* GV HD HS thể hiện được sắc thái vui tươi của bài.

– GV hát và vận động mẫu, hướng dẫn HS thực thi theo nhịp điệu sau.

c. – GV cho HS hát phối hợp vận động theo nhịp điệu.

– GV cho HS thực thi với nhiều hình thức thành viên/ nhóm/ tổ/ …

d. – Y/c Hs nhận xét

– GV nhận xét và sửa sai (nếu có).

* Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:

a. Hs vận dụng – sáng tạo những hình thức vận động màn biểu diễn rất khác nhau

b. – GV khuyến khích HS tự thực thi động tác gõ đệm khung hình hoặc một vài động tác minh họa cho bài hát.

c. Tổ chức cho Hs tập luyện theo nhóm

– Gọi Hs trình diễn

d. Gọi Hs nhận xét, gv nhận xét

– HS tham chơi trò chơi.

– HS lắng nghe.

– Dự kiến Hs vấn đáp:

+ Niềm vui của những bạn nhỏ khi vào lớp một.

+ Lớp một thân yêu

– Hs tự nhận xét nhau

– Hs lắng nghe

– Hs lắng nghe, 1-2 Hs vấn đáp

– 2-3 Hs trình diễn bài hát

– Hs tự nhận xét

– Hs lắng nghe

– Hs hát đồng thanh bài hát(1-2 lần )

– Hs lắng nghe

– Hs quan sát, tuân theo

– Hs hát, vận động

– Hs trình diễn theo tổ, nhóm, thành viên.

– Hs tự nhận xét, nhìn nhận

– Hs lắng nghe

– Hs tự sáng tạo những động tác và thực thi theo yêu cầu của Gv.

– Hs chia nhóm rèn luyện

– 2 – 3 nhóm trình diễn

– Hs nhận xét, lắng, nghe

Nội dung 2: Đọc nhạc Ban nhạc Đô – rê –mi (20’)

*Hoạt động mở đầu:

a. Tạo hứng thú cho Hs hoạt động và sinh hoạt giải trí tốt tiết học

b.- Ở bài đọc nhạc trước những em đã được làm quen với những bạn nhỏ nào?

c.- Gv thực thi kí hiệu bàn tay, y/c Hs đọc tên nốt

d- Hs, Gv nhận xét.

– Vậy để những em khắc sâu hơn về những nốt nhạc ngày hôm nay toàn bộ chúng ta học bài Ban nhạc Đô – rê –mi

* Hoạt động hình thành kiến thức và kỹ năng:

a.Hs nắm được số chỉ nhịp, những nốt nhạc, giai điệu bài đọc nhạc.

b Gv giảng Bài đọc nhạc có 3 nốt: Đô – rê – mi

– Bài đọc nhạc viết ở nhịp 2/4

* Lưu ý: Đọc những nốt trắng có trong bài, ngân đủ 2 phách.

– GV đàn và đọc mẫu bài đọc nhạc qua một lần.

c.- Yêu cầu HS nêu cảm nhận về bài đọc nhạc.

– GV đọc cho HS nghe 1 lần nữa và yêu cầu HS nhẩm theo.

* Hoạt động rèn luyện, thực hành thực tiễn.

a.Hs đọc đúng tên nốt, bước đầu đọc đúng cao độ, trường độ bài đọc nhạc.

b.- GV chia bài đọc nhạc làm 2 câu.

– GV đọc tên nốt từng câu và bắt nhịp cho HS đọc theo.

+ Câu 1:

+ Câu 2:

+ Đọc móc xích câu 1 và 2

– GV đọc mẫu phối hợp ghép lời ca từng câu và bắt nhịp .

c.- GV cho HS đọc cả bài.

– Gv đàn cho HS đọc với nhiều hình thức rất khác nhau như thành viên/ nhóm/ tổ/ cả lớp.

d.- GV mời HS nhận xét.

– GV nhận xét, tuyên dương.

* Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:

a.Hs vận dụng – sáng tạo đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay

b.- GV cho HS quan sát kí hiệu bàn tay của Đô – Rê – Mi và yêu cầu HS thể hiện lại thế tay của Đô – Rê – Mi.

– GV đọc mẫu theo kí hiệu bàn tay từng câu và hướng dẫn HS đọc theo.

c.- GV cho HS đọc cả bài theo kí hiệu bàn tay

d.- GV yêu cầu HS nhận xét.

– GV chốt– nhận xét.

– GV đàn, bắt nhịp bài hát.

– Gv đàn, bắt nhịp bài đọc nhạc.

– Dặn dò HS rèn luyện đọc nhạc kết phù thích hợp với kỹ hiệu bàn tay ở trong nhà.

* Dự kiến Hs vấn đáp

– Hs vấn đáp Đô –rê – mi

– Hs quan sát và vấn đáp

– Hs tự nhận xét, lắng nghe

– Hs theo dõi

– Hs lắng nghe

– Hs ghi nhớ

– Hs lắng nghe

– Hs vấn đáp theo cảm nhận

– Hs lắng nghe và nhẩm theo

– Hs theo dõi

– HS đọc câu 1.

– HS đọc câu 2.

– HS đọc câu 1,2.

– HS đọc lời ca từng câu theo phía dẫn.

– HS đọc cả bài

– HS thực thi theo yêu cầu.

– HS nhận xét nhau

– HS lắng nghe

– HS quan sát và thực thi theo yêu cầu của GV.

– Hs quan sát và tập luyện

– HS trình diễn: thành viên, cặp đôi bạn trẻ, nhóm.

– HS tự nhận xét nhau.

– HS lắng nghe.

– Hs hát phối hợp vận động

– Lớp đọc đồng thanh

– Hs lắng nghe

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Cập nhật: 19/10/2022

Reply
2
0
Chia sẻ

Video Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Âm nhạc ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Âm nhạc tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Âm nhạc miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Tải Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Âm nhạc Free.

Giải đáp vướng mắc về Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Âm nhạc

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Âm nhạc vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Quy #trình #xây #dựng #kế #hoạch #dạy #học #môn #Âm #nhạc