Thủ Thuật về Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học gồm có những bước nào 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học gồm có những bước nào được Update vào lúc : 2022-05-05 13:55:11 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

302

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng HS ở trường THCS – Để xây dựng kế hoạch giáo dục của
nhà trường theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng HS ở trường THCS cần thực
hiện theo quy trình sau:

a. Bước
1: Xây dựng khung kế hoạch thời hạn thực thi chương trình trong năm học

Căn cứ vào kế hoạch thời hạn
năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định hành động và
hướng dẫn trách nhiệm giáo dục trung học hằng năm của Sở GDĐT3, Hiệu trưởng nhà
trường tổ chức triển khai họp những thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời
gian thực thi chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động và sinh hoạt giải trí
giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương (sau này gọi chung là môn học)
bảo vệ tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Chương trình mỗi môn
học ở khối lớp được sắp xếp thích hợp trong cả năm học. Yêu cầu khi xây dựng cần đảm
bảo phù phù thích hợp với đội ngũ GV, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường. Để
thực thi trách nhiệm này cần thực thi những việc làm sau:

*
Nghiên cứu chương trình GDPT 2022 cấp THCS:

Tìm hiểu khối mạng lưới hệ thống những môn học và
hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục được quy định trong chương trình giáo dục tổng thể cấp THCS;
số tiết quy định trong chương trình; yêu cầu cần đạt của chương trình; Đk,
yêu cầu thực thi những môn học và hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục.

* Phân
tích những Đk thực tiễn của nhà trường để thực thi chương trình: Cần phân
tích những điểm lưu ý sau:

– Đặc điểm tình hình, kinh tế tài chính,
văn hóa truyền thống, xã hội địa phương tác động đến những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục của nhà trường
trong năm học.

– Đặc điểm của nhà trường trong
thực thi chương trình năm học, nhìn nhận những thuận tiện hoặc trở ngại vất vả có ảnh
hưởng, rõ ràng như: Đặc điểm HS của nhà trường (số lớp, số HS, số lượng HS theo
giới tính, số lượng HS dân tộc bản địa/ khuyết tật/ trở ngại vất vả, tỉ lệ HS bán trú, tỉ lệ
HS/ lớp….); Đặc điểm đội ngũ GV, nhân viên cấp dưới, CBQL (số lượng CBQL, số lượng GV,
nhân viên cấp dưới; tỉ lệ GV/ lớp; số lượng theo trình độ đào tạo và giảng dạy…); Đặc điểm cơ sở vật
chất, thiết bị dạy học của nhà trường (số lượng, điểm lưu ý phòng học; những phòng
hiệu suất cao, phòng thí nghiệm; những thiết bị dạy học và giáo dục hiện có; cơ sở vật
chất thực thi bán trú, nội trú nếu có…).

Các bước xây dựng kế hoạch giáo dục theo phẩm chất, khả năng cấp THCS

* Xác
định tiềm năng giáo dục của nhà trường trong năm học:

Cần xác lập rõ ràng mức độ HS cần
đạt được về phẩm chất và khả năng; số lượng, chất lượng và hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí
giáo dục của nhà trường. Mục tiêu gồm có tiềm năng chung và những chỉ tiêu rõ ràng
(Chỉ tiêu về số lượng, chất lượng riêng với từng khối/ lớp/ HS/ GV; chỉ tiêu về số
lượng, chất lượng những môn học và hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục thực thi trong nhà trường).

* Xây
dựng khung kế hoạch thời hạn thực thi chương trình trong năm học:

Thông qua việc nghiên cứu và phân tích chương
trình GDPT 2022, nhìn nhận Đk thực tiễn của nhà trường để thực thi
chương trình cũng như tiềm năng giáo dục của nhà trường. Hiệu trưởng tổ chức triển khai họp
những thành phần liên quan nhằm mục đích xây dựng khung kế hoạch thời hạn thực thi
chương trình trong năm học, xác lập những nội dung giáo dục, hình thức tổ chức triển khai
phù phù thích hợp với môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục.

Một số lưu ý khi xây dựng khung
kế hoạch thời hạn thực thi chương trình trong năm học riêng với những nhà trường
như sau:

(1) Trong trong năm học tới trường
THCS sẽ có được khối lớp thực thi chương trình GDPT mới 2022 (khối lớp 6 năm học
2022-2022), có khối lớp vẫn thực thi theo chương trình GDPT 2006 (khối lớp
7,8,9 năm học 2022-2022). Vì vậy riêng với khối lớp 6 việc xây dựng và tổ chức triển khai thực
hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường được thực thi theo công văn
5512/BGDDT-GDTrH ngày 18/12/2022. Đối với khối lớp 7,8,9 xây dựng và tổ chức triển khai thực
hiện kế hoạch phù phù thích hợp với Đk thực tiễn, phục vụ được yêu cầu, tiềm năng
chương trình. Nhà trường cần nhờ vào những Đk thực tiễn để xây dựng kế hoạch
và khung thời hạn thực thi thích hợp.

(2) Trong phân phối khung kế hoạch
thời hạn thực thi, riêng với những môn nhiều tiết (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch
sử và Địa lí, Khoa học tự nhiên) sẽ có được nhiều GV thực thi nên cơ bản những trường
hoàn toàn có thể nhờ vào Đk nhà trường mà phân phối thích hợp trong 35 tuần của năm
học, mỗi tuần số tiết như nhau để đảm bảo thực thi yêu cầu cần đạt của môn học
được tốt nhất. Với những môn có số tiết ít, nếu nhà trường đủ GV và cơ sở vật chất,
thiết bị dạy học nên phân phối thích hợp trong 35 tuần ở cả hai học kì của năm học.
Tuy nhiên nếu thiếu GV hoặc thiếu cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (Ví dụ như
nhiều trường khu vực trở ngại vất vả thiếu phòng thực hành thực tiễn tin học, phòng học nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp
hoặc thiếu GV những môn này…) những trường sẽ linh hoạt thực thi, hoàn toàn có thể sắp xếp dạy
theo từng ½ học kì nhưng vẫn bảo vệ chương trình được thực thi trong cả hai học
kì. Việc sắp xếp GV phù phù thích hợp với Đk nhà trường, những trường hoàn toàn có thể thực thi
link với GV những trường khác đảm bảo GV thực thi đủ số tiết yêu cầu (19 tiết/
tuần). Lưu ý: Nhà trường dữ thế chủ động sắp xếp thời hạn thực thi chương trình bảo vệ
tính khoa học, sư phạm, không khiến áp lực đè nén riêng với HS (tránh việc phải dạy
môn học ở toàn bộ những tuần, tránh việc phải chia đều số tiết/tuần để sử dụng
hiệu suất cao cơ sở vật chất và đội ngũ GV, nhân viên cấp dưới của nhà trường).

(3) Đối với môn Lịch sử và Địa
lí: Chương trình môn Lịch sử và Địa lí gồm có phân môn Lịch sử và phân môn Địa
lí, mỗi phân môn được thiết kế theo mạch nội dung riêng, trong số đó có nhiều nội
dung dạy học liên quan được sắp xếp gần nhau để tương hỗ nhau; nội dung Lịch sử được
tích hợp trong những phần thích hợp của nội dung Địa lí và nội dung Địa lí được
tích hợp trong những phần thích hợp của nội dung Lịch sử. Căn cứ tình hình đội
ngũ GV của nhà trường, hiệu trưởng phân phối thời hạn thực thi và phân công
GV dạy học những nội dung của chương trình phù phù thích hợp với khả năng trình độ. Nhà
trường cần dữ thế chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng GV để GV phục vụ yêu cầu
về trình độ đảm nhiệm việc dạy học toàn bộ chương trình môn học.

Chương trình môn “Lịch sử và Địa
lí” khối lớp 6 được thiết kế theo những phần Lịch sử và Địa lí tương đối độc lập,
không còn chủ đề chung; ở mỗi lớp 7,8,9 có một chủ đề chung (6-10 tiết). Vì vậy
việc sắp xếp GV dạy môn này sẽ không còn thay đổi so với chương trình hiện hành. Đối với
những chủ đề chung, 2 GV cùng dạy 1 lớp sẽ phối phù thích hợp với nhau để thực thi.

Mỗi mạch nội dung của môn Lịch sử
và Địa lí hoàn toàn có thể phân công cho một GV phân môn Lịch sử và một GV phân môn Địa
lí để khởi đầu thực thi và hoàn thành xong trong từng học kì của năm học, mỗi tuần đều
có tiết Lịch sử, Địa lí với tổng thời lượng là 3 tiết/ tuần. Tổ trình độ dựa
vào phân phối chung hoàn toàn có thể sắp xếp thích hợp (Ví dụ học kì I xếp tuần 2 tiết Lịch
sử, 1 tiết Địa lí và ngược lại ở học kì II). Lưu ý: Các trường hoàn toàn có thể phân phối
ngược lại nếu phù phù thích hợp với đặc trưng nhà trường. Các trường tránh việc phải dạy
môn học ở toàn bộ những tuần, tránh việc phải chia đều số tiết/tuần để sử dụng
hiệu suất cao cơ sở vật chất và đội ngũ GV, nhân viên cấp dưới của nhà trường).

Việc kiểm tra, nhìn nhận thường
xuyên môn tích hợp Lịch sử và Địa lí được thực thi trong quy trình dạy học
theo từng phân môn. Bài kiểm tra, nhìn nhận định kì được xây dựng gồm có nội
dung phân môn Lịch sử và phân môn Địa lí theo tỉ lệ phù phù thích hợp với nội dung và thời
lượng dạy học của mỗi phân môn đến thời gian kiểm tra, nhìn nhận.

(4) Đối với môn Khoa học tự
nhiên: Để thực thi xây dựng phân phối thời hạn thực thi chương trình hiệu suất cao,
CBQL và GV cần nghiên cứu và phân tích kĩ điểm lưu ý, cấu trúc chương trình cũng như xác lập
rõ ràng điểm lưu ý đội ngũ GV và cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tận nhà
trường. Cấu trúc nội dung của Chương trình môn Khoa học tự nhiên như sau:

Bảng
1.1. Cấu trúc nội dung chương trình môn Khoa học tự nhiên

Nội dung

Lớp

6

7

8

9

Mở đầu

5%

4%

2%

2%

Chất và sự biến hóa của chất (Hoá học, Sinh học)

15%

20%

29%

31%

Vật sống (Sinh học)

38%

38%

29%

25%

Nội dung

Lớp

6

7

8

9

Năng lượng và sự biến hóa (Vật lí)

25%

28%

28%

28%

Trái Đất và khung trời (Vật lí và Sinh học)

7%

0%

2%

4%

Đánh giá định kì

10%

10%

10%

10%

Với những
mạch kiến thức và kỹ năng nêu trên, chương trình môn Khoa học tự nhiên của những lớp 6, 7,
8, 9 đều phải có 3 phần tương ứng với kiến thức và kỹ năng thuộc nghành Vật lí, Sinh học, Hoá
học được sắp xếp theo trình tự thời hạn như sau:

Lớp 6: Hoá học (20%) – Sinh học
(38%) – Vật lí (32%);

Lớp 7: Hoá học (24%) – Vật lí
(28%) – Sinh học (38%);

Lớp 8: Hoá học (31%) – Vật lí
(28%) – Sinh học (31%);

Lớp 9: Vật lí (30%) – Hoá học (31%)
– Sinh học (29%).

Tổng số tiết của 3 môn Vật lí,
Hoá học, Sinh học trong chương trình hiện hành là 595 tiết; tổng số tiết của
môn Khoa học tự nhiên là 560 tiết, giảm 35 tiết so với chương trình hiện hành.
Tỉ lệ thời lượng Một trong những nghành có xấp xỉ so với chương trình hiện hành và
không ảnh hưởng lớn đến cơ cấu tổ chức triển khai GV. Tổ trình độ (gồm có GV Vật lí, Hóa học,
Sinh học) phân công GV phụ trách theo chủ đề như trên và dạy đồng thời ở nhiều
lớp (thay vì phân công 1 GV/môn/lớp như lúc bấy giờ). Nội dung sinh hoạt tổ chuyên
môn triệu tập vào những chủ đề liên môn để bảo vệ sự phối hợp Một trong những GV cùng dạy
ở một lớp riêng với những chủ đề có kiến thức và kỹ năng liên quan.

Về thời lượng, số tiết của môn
Khoa học tự nhiên (4 tiết/tuần) thấp hơn 35 tiết so với tổng số tiết của những môn
Vật lí, Hóa học, Sinh học trong chương trình hiện hành nên sẽ không còn còn sự xáo
trộn về số lượng GV trong mọi nhà trường. Chỉ khác trong sự phân công và xếp thời
khóa biểu mà thôi. Ví dụ minh họa về phương án thực thi chương trình với đội
ngũ GV hiện hành như sau:

Bảng
1.2. Minh họa phương án thực thi chương trình với đội ngũ GV môn Khoa học tự
nhiên

Thời gian

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Nửa đầu HK 1

Hoá 20%

Hoá 24%

Lí 30%

Nửa cuối HK1

Sinh 38%

Lí 28%

Hoá 31%

Nửa đầu HK 2

Sinh 38%

Lí 28%

Hoá 31%

Nửa cuối HK 2

Lí 32%

Sinh 31%

Sinh 29%

Như
vậy,
ở mỗi lớp, những chủ đề thuộc mỗi nghành Vật lí, Hoá học, Sinh học do GV có
trình độ tương ứng phụ trách và được thực thi gọn trong mọi nửa học kì. Việc
chia mỗi năm học thành 2 học kì, mỗi kì thành 2 nửa (Semester) cũng khá được thực
hiện phô biến ở những nưóc trên thế giói (tùy Đk mà những trường linh hoạt bố
trí thích hợp). Các chủ đề thuộc mỗi nghành Vật lí, Hóa học, Sinh học thực thi
trong 35 tuần, mỗi tuần đều phải có tiết với tổng thời lượng là 4 tiết/ tuần. Việc
phân công GV bảo vệ khả thi cho những GV phụ trách dạy môn này đồng thời vẫn dạy
những môn lớp 7, 8, 9. Một số nội dung mói, tô/ nhóm trình độ tô chức soạn bài
và phân công GV dạy thích hợp nhờ vào khả năng thực thi của GV.

Căn cứ vào Đk thực tiễn
nhà trường có thê tô chức dạy học đồng thời những chủ đề trong từng học kì, đảm bảo
tính khoa học, tính sư phạm, thích hợp vói nội dung môn học. Các trường không bắt
buộc phải dạy môn học ở toàn bộ những tuần, tránh việc phải chia đều số tiết/tuần
đê sử dụng hiệu suất cao cơ sở vật chất và đội ngũ GV, nhân viên cấp dưới của nhà trường.

Về kiêm tra nhìn nhận, Bộ
GD&ĐT đang xây dựng lại Thông tư 58 về nhìn nhận HS đê bảo vệ sự thích hợp
vói Chương trình mói theo định hưóng tăng trưởng phẩm chất, khả năng. Kết quả
nhìn nhận của mỗi chủ đề theo phân loại như trên được xem vào kết quả ở đầu cuối của
môn học theo tỉ lệ % tương ứng.

(5) Đối vói nội dung giáo dục địa
phương:

Nội dung giáo dục của địa phương
gồm có những yếu tố cơ bản về văn hoá, lịch sử, địa lí, kinh tế tài chính, xã hội, môi
trường, hưóng nghiệp… của địa phương. Căn cứ vào nội dung cụ thê của tài liệu
giáo dục địa phương, hiệu trưởng phân công GV dạy học những chủ đề. GV được phân
công thực thi chủ đề nào, cho khối lớp nào cần thích hợp vói trình độ và năng
lực thì sẽ xây dựng dựng kế hoạch dạy học của chủ đề đó.

Các chủ đề thực thi nội dung
giáo dục địa phương phục vụ đủ những nghành nội dung về: những yếu tố về văn
hóa, lịch sử truyền thống cuội nguồn của địa phương; những yếu tố về địa lí, kinh tế tài chính, hường
nghiệp của địa phương; những yếu tố về chính trị – xã hội, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên của địa phương.
Các chủ đề cần phù họp vói Đk tô chức dạy học của nhà trường và kế hoạch
dạy học những môn học có liên quan, tạo thuận tiện cho HS liên hệ, vận dụng những
nội dung kiến thức và kỹ năng đã học trong những môn học vói thực tiễn tại địa phương. Nhà
trường nhờ vào tình hình thực tiễn đê phân phối kế hoạch thời hạn thực thi
trong năm học.

Tùy vào Đk rõ ràng của địa
phương và nhà trường mà mỗi trường hoàn toàn có thể xây dựng khung phân phối cho thích hợp.
Đặc biệt quan tâm đến việc phân phối những hình thức tổ chức triển khai dạy học những chủ đề của
nội dung giáo dục địa phương phong phú với những hình thức như lên lớp, chủ đề hay
tổ chức triển khai những tiết trải nghiệm. Tùy điểm lưu ý địa phương và nhà trường mà sắp xếp
những hình thức này, ví dụ: Trường có Đk ở gần những khu vực tham quan,
di tích lịch sử lịch sử, kho tàng trữ bảo tàng… thích hợp nội dung giáo dục địa phương hoàn toàn có thể tăng
cường những tiết trải nghiệm cho HS; trường vùng nông thôn, miền núi không gần hoặc
không thích hợp hoàn toàn có thể tăng những tiết lên lớp và chủ đề. Tùy vào Đk mà bố
trí số tiết cho thích hợp đảm bảo thực thi trong cả năm học, tuy nhiên không bắt
buộc tuần nào thì cũng cần phải thực thi. Ví dụ rõ ràng được thể hiện tại khung sau:

Bảng
1.3. Ví dụ khung phân phối thời hạn thực thi chủ đề nội dung giáo dục địa
phương

Nội dung giáo dục địa phương khối 6/ Lĩnh vực

Số tiết

Số tiết/HK

Số tiết thực thi

Tổ bộ môn/ GV phụ trách

Lên lớp

Chủ đề

Trải nghiệm

Các yếu tố về văn hóa truyền thống, lịch sử truyền thống cuội nguồn của địa phương (Chủ đề 1, chủ đề 2.)

12

HK I

HK 2

Các yếu tố về địa lí, kinh tế tài chính, hướng nghiệp của địa phương ((Chủ đề 1, chủ đề 2.)

12

HK I

HK 2

Các yếu tố về chính trị – xã hội, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên của địa phương (Chủ đề 1, chủ đề 2.)

11

HK I

HK 2

Việc
phân GV phụ trách nhờ vào số lượng GV của trường và khả năng trình độ của
GV: Ví dụ với những chủ đề về văn hóa truyền thống, lịch sử truyền thống cuội nguồn địa phương hoàn toàn có thể do
GV Lịch sử đảm nhiệm; chủ đề địa lí, kinh tế tài chính, hướng nghiệp do GV Địa lí thực thi;
chủ đề liên quan đến chính trị xã hội hoàn toàn có thể do GV Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân thực thi;
chủ đề môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên được thực thi bởi GV Sinh học. Việc phân công GV đảm nhiệm đảm
bảo thích hợp số tiết theo quy định (19 tiết/ 1 tuần).

GV dạy học chủ đề nào sẽ thực thi
việc kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên riêng với chủ đề đó theo kế hoạch. Bài kiểm
tra, nhìn nhận định kì được xây dựng phù phù thích hợp với Đk thực tiễn của nhà trường.
Nội dung kiểm tra, nhìn nhận gồm có nội dung những chủ đề đã dạy học đến thời gian
kiểm tra, nhìn nhận.

(6) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm,
hướng nghiệp:

Đây là hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục bắt buộc
được thực thi trong nhà trường với thời lượng là 105 tiết/năm thông qua 4 loại
hình hầu hết là sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục theo chủ đề
và sinh hoạt câu lạc bộ. Hoạt động này còn có sự tham gia, phối hợp, link của
nhiều lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường như: GV chủ nhiệm lớp, GV
môn học, cán bộ tư vấn tâm lí học đường, cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh, cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cán bộ phụ trách Đội Thiếu niên
Tiền phong Hồ Chí Minh, CBQL nhà trường, cha mẹ HS, cơ quan ban ngành thường trực địa phương, những
tổ chức triển khai, thành viên trong xã hội. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho HS được
tổ chức triển khai phong phú, phong phú sẽ là môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, Đk thuận tiện giúp HS tăng trưởng
nhân cách một cách tốt nhất.

Các trường lựa chọn những nhóm hoạt
động cần thực thi trong năm học thích hợp theo những chủ đề tháng và năm học để
làm vị trí căn cứ cho GV xây dựng kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí của từng lớp hay khối lớp trong
trường theo như đúng quy định, từ đó phân phối chương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm,
hướng nghiệp. Tùy vào chương trình và sách giáo khoa đã lựa chọn, những trường
xây dựng phân phối cho những quy mô tổ chức triển khai một cách thích hợp.

Ví dụ minh họa một trường THCS A
xây dựng phân phối khung thời hạn thực thi Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
lớp 6 trong năm học 2022 – 2022 như sau (Các trường khác tùy Đk hoàn toàn có thể sắp
xếp cho thích hợp):

Bảng
1.4. Ví dụ khung phân phối thời hạn thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm, hướng
nghiệp

Tổng số tiết (105 tiết)

SH dưới

cờ

(35 tiết)

Sinh hoạt lớp

(35 tiết)

Hợp Đồng giáo dục theo chủ đề (35 tiết)

Hoạt động khuynh hướng về phía bản thân (40% – 42 tiết)

14

14

14

Hoạt động hướng tới xã hội (25% – 26 tiết)

10

8

8

Hoạt động hướng tới tự nhiên (15% – 16 tiết)

5

6

5

Hoạt động hướng nghiệp (20% – 21 tiết)

6

7

8

Tùy Đk thực
tiễn, những trường phân phối khung thời hạn thực thi trong năm học cho phù họp,
đảm bảo thực thi trong cả năm với 35 tuần ở cả hai học kì. Nội dung phải đảm bảo
tính toàn vẹn và tổng thể nhưng có trọng tâm theo chủ trương nhằm mục đích đạt được tiềm năng giáo dục
toàn vẹn và tổng thể. Các hoạt động và sinh hoạt giải trí cần phải hoạch định cụ thê và được phân loại theo phạm
vi cấp trường, khối, lớp và được sắp xếp theo khối mạng lưới hệ thống đảm bảo tính lôgic. Đồng
thời những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt được phân loại trải đều về thời hạn từ trên thời điểm đầu xuân mới đến thời gian ở thời gian cuối năm
theo những chủ đề, chủ điêm họp lí, gắn với trách nhiệm tô chức của từng lực lưọng
giáo dục: Tô trình độ, khối trình độ, nhóm bộ môn và những bộ phận khác trong
toàn trường. Phân phối nguồn lực cho từng hoạt động và sinh hoạt giải trí đã được xác lập cho từng
chủ đề, chủ điêm (thời hạn, kinh phí góp vốn đầu tư, con người, cơ sở vật chất).

Với hình thức sinh
hoạt câu lạc bộ là hình thức không bắt buộc. Tùy Đk thực tiễn nhà trường
có thê tô chức những câu lạc bộ cho phù họp với sở trường, nguyện vọng của HS, sau
đó xây dựng kế hoạch (xác lập rõ thời hạn, địa điêm, những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tô chức,
người chủ trì, người phối họp) phù họp đê HS tham gia.

Hiệu trưởng chỉ huy
những bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục (kế hoạch năm,
tháng, tuần) thống nhất với kế hoạch chung của nhà trường, với kế hoạch của những
bộ phận (đê tránh tô chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chồng chéo trong cùng thuở nào điêm, đồng
thời có sự hỗ trọ và phối họp tô chức hoạt động và sinh hoạt giải trí của những bộ phận có liên quan).

Căn cứ Đk thực
tiễn của nhà trường, Hiệu trưởng chỉ huy, phân công từng khối lớp thực thi những
hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm, hướng nghiệp theo chủ đề học tập của từng tháng.

Hiệu trưởng vị trí căn cứ
vào đặc điêm GV và tình hình nhà trường phân công người phụ trách tô chức HĐTN,
HN cho phù họp. Hiệu trưởng Chỉ đạo GV chủ nhiệm, tông phụ trách Đội, Đoàn
thanh niên xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm, hướng nghiệp dựa
trên kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí. GV chủ nhiệm là người thiết kế tô chức thực thi những
hoạt động và sinh hoạt giải trí thường xuyên tại lớp mình và là người chỉ huy, tô chức cho HS tham
gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trải nghiệm, hướng nghiệp theo chủ đề, chủ điêm và dạy những
môn học. Các khối lớp, bộ môn và GV chủ nhiệm phải xây dựng kế hoạch trải nghiệm,
hướng nghiệp thực tiễn cụ thê trình Hiệu trưởng phê duyệt. Từ đó phân phối khung
thời hạn thực thi chương trình cho phù họp tạo Đk lôi kéo sự tham gia
của nhiều lực lưọng giáo dục trong tô chức thực thi chương trình. Ví dụ nhà
trường có thê phân công GV tông phụ trách đội thực thi những tiết của chủ đề thuộc
quy mô sinh hoạt dưới cờ; GV chủ nhiệm lớp nào thực thi những tiết chủ đề loại
hình sinh hoạt lớp của lớp chủ nhiệm. Với hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục theo chủ đề, tùy từng
mạch nội dung và chủ đề thích hợp sẽ phân công GV thuộc đúng trình độ phụ
trách, ví dụ với chủ đề của mạch nội dung khuynh hướng về phía bản thân, hướng tới xã hội
có thê phân công GV Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân phụ trách; với chủ đề của mạch nội dung
hướng tới tự nhiên có thê phân công GV Sinh học phụ trách; với chủ đề của mạch
nội dung hướng nghiệp có thê phân công GV Công nghệ thực thi. Việc phân công
là linh hoạt tùy vào Đk cụ thê của nhà trường (Số lượng GV, Đk cơ
sở vật chất, thiết bị dạy học…

Trong tô chức hoạt động và sinh hoạt giải trí
trải nghiệm, hướng nghiệp nên phải có sự phối hợp ngặt nghèo giữa 3 môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên: gia
đình, nhà trường và xã hội. Các lực lượng giáo dục đều phải có vai trò và ảnh hưởng
riêng, vì vậy nên phải quản lí tốt việc phối hợp những lực lượng giáo dục trong
và ngoài nhà trường tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên giáo dục tốt nhất cho HS.

(7) Đối với những hoạt
động giáo dục được tô chức theo như hình thức tham quan, cắm trại, câu lạc bộ, hoạt
động phục vụ hiệp hội (sau này gọi chung là hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục), Hiệu trưởng
tô chức xây dựng kế hoạch thời hạn thực thi phù phù thích hợp với kế hoạch thời hạn thực
hiện chương trình những môn học và Đk cụ thê của nhà trường; tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên
cho HS được trải nghiệm, vận dụng những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đã học trong chương
trình những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục vào thực tiễn.

(8) Đối với môn học
tự chọn: Tùy vào đặc điêm, Đk thực tiễn của nhà trường, nhu yếu của HS mỗi
trường có thê lựa chọn môn học tự chọn thích hợp (Ví dụ những trường ở thành phố có
Đk có thê lựa chọn ngoại ngữ 2; những trường vùng trở ngại vất vả, miền núi có
thê lựa chọn tiếng dân tộc bản địa thiêu số). Nếu Đk nhà trường không phục vụ,
HS không còn nhu yếu thì những trường có thê không tô chức dạy học những môn học tự
chọn.

Nói cách khác hiệu
trưởng sẽ tô chức những tô trưởng trình độ đê trao đôi, phân công 1 số môn học,
xây dựng phân bô thời hạn thực thi sao cho phù phù thích hợp với đội ngũ GV. Nhà trường
cần sắp xếp khung kế hoạch thời hạn thực thi chương trình thích hợp, đảm bảo mỗi
ngày học 1 buôi, mỗi buôi không sắp xếp quá 5 tiết học; mỗi tiết học 45 phút.
Các trường có đủ Đk về GV, cơ sở vật chất (nhất là những trường nội trú,
bán trú) tô chức dạy học 02 buôi/ngày, mỗi ngày dạy không thật 08 tiết, mỗi tuần
học không thật 06 ngày. Trong quy trình này, hiệu trưởng đóng vai trò quan trọng.
Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức triển khai cho CBQL, GV xây dựng khung kế hoạch thời hạn
thực thi chương trình giáo dục như: (1) Tiến hành phân tích toàn cảnh nhà trường
để xác lập rõ lợi thế, yếu, thời cơ, thử thách; từ đó xác lập những tiềm năng
giáo dục và dạy học của nhà trường. Xác định những việc cần làm, cách làm, phân bô
những nguồn lực và sắp xếp theo tiến độ họp lí để thực thi kế hoạch giáo dục và dạy
học hiệu suất cao. (2) Chỉ đạo những tô trình độ xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục
môn học/hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục theo yêu cầu tăng trưởng phâm chất, khả năng HS một
cách phù họp với đối tưọng HS, Đk nhà trường, địa phương, khả năng của đội
ngũ GV. (3) Tô chức lấy ý kiến của những bên liên quan, những lực lưọng giáo dục.

b. Bước 2: Tổ trình độ xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch
giáo dục theo khung kế hoạch thời hạn thực thi chương trình.

Dựa vào khung kế hoạch
thời hạn thực thi chương trình, tô trình độ cần:

– Tô chức sinh hoạt
trình độ, nghiên cứu và phân tích chương trình GDPT 2022, tìm hiểu hướng dẫn thực thi nhiệm
vụ năm học cấp trung học; những văn bản chỉ huy việc xây dựng và thực thi chương
trình    

– Tô trình độ dựa
vào khung kế hoạch thời hạn thực thi chương trình (đã thực thi ở bước 1) xây
dựng kế hoạch dạy học (tìm hiểu thêm phụ lục 1 công văn 5512/BGDĐT- GDTrH ngày
18/12/2022) và kế hoạch giáo dục của tô bộ môn (tìm hiểu thêm phụ lục 2 công văn
5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2022). Đối với việc tô chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục,
cty được giao chủ trì hoạt động và sinh hoạt giải trí nào xây dựng kế hoạch rõ ràng để tô chức hoạt
động đó, gồm có những thành phần cơ bản sau: mục tiêu, yêu cầu; nội dung, hình
thức và chương trình tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí; tiêu chuẩn nhìn nhận kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí đối
với những đối tưọng tham gia; thời hạn và khu vực tô chức; nguồn lực được lôi kéo
để tô chức thực thi.

– Tô trình độ thực
hiện sinh hoạt tô/nhóm trình độ nhờ vào nghiên cứu và phân tích bài học kinh nghiệm tay nghề; định kì sinh hoạt
trình độ để xây dựng bài học kinh nghiệm tay nghề minh hoạ, tô chức dạy học và dự giờ để phân tích,
rút kinh nghiệm tay nghề giờ dạy nhờ vào phân tích hoạt động và sinh hoạt giải trí học của HS theo 4 bước
sau:

(1) Mô tả hành vi
(đọc, nghe, viết, nói, làm) của HS trong hoạt động và sinh hoạt giải trí học (làm minh chứng để tiến
hành bước 2 và bước 3);

(2) Đánh giá kết quả
hoạt động và sinh hoạt giải trí của HS (những gì học viên đã học được, chưa học được);

(3) Phân tích nguyên
nhân những gì HS đã học được, chưa học được;

(4) Đưa ra giải pháp
khắc phục hạn chế, hoàn thiện kế hoạch dạy học…

Việc dự giờ, thăm lớp
của GV được thực thi theo kế hoạch sinh hoạt trình độ của tô/nhóm trình độ
và không nhìn nhận bài dạy trong sinh hoạt trình độ thường xuyên.

– Tô trình độ phân
công rõ ràng trách nhiệm của những GV trong tô. GV được phân công cần dữ thế chủ động xây dựng
kế hoạch giáo dục thành viên nhằm mục đích thực thi hiệu suất cao trách nhiệm được giao (tìm hiểu thêm
phụ lục 3 công văn 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2022). Căn cứ vào đó, rõ ràng từng
GV sẽ xây dựng dựng kế hoạch bài dạy để thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí lên lớp hiệu suất cao (tham
khảo phụ lục 4 công văn 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2022).

Kết quả của bưóc này
là bản dự thảo kế hoạch giáo dục của tô trình độ đã xây dựng. Trong số đó tô trưởng
trình độ có vai trò quan trọng như: Điều hành tô chức sinh hoạt trình độ,
phân công trách nhiệm hợp lý; tô chức thảo luận, lấy ý kiến của những GV trong tô và
những lực lượng giáo dục rất khác nhau.

c. Bước 3: Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và phát hành
thực thi kế hoạch

Trong bưóc này cần
thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sau:

– Hiệu trưởng tô chức
họp lại những thành phần liên quan để xếp thời khóa biểu theo từng quy trình
(theo số tuần phù họp vói sự thay đôi về môn học và GV dạy).

– Phân bô những nguồn
lực (đội ngũ GV, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, thời hạn…): Kế hoạch
giáo dục tông thể của nhà trường được xây dựng trên cơ sở tông hợp phân phối chương
trình dạy học những môn học và lựa chọn những chủ đề/ nội dung dạy học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo
dục. CBQL nhà trường cần phân bô và cân đối những nguồn lực trong nhà trường một cách
hợp lý và hiệu suất cao nhất để đảm bảo chương trình hoàn toàn có thể được thực thi thành
công.

– Dự thảo kế hoạch
giáo dục của nhà trường: Bản dự thảo kế hoạch gồm có khá đầy đủ những nội dung để
CBQL, GV hoàn toàn có thể bao quát khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt và tham gia góp phần ý kiến nhằm mục đích
kiểm soát và điều chỉnh, hoàn thiện cho bản kế hoạch giáo dục nhà trường.

– Hiệu trưởng hoàn
thiện văn bản kế hoạch giáo dục của nhà trường gồm có: bảng tổng hợp chung những
môn học; ác kế hoạch dạy học của những tô trình độ, kế hoạch tô chức hoạt động và sinh hoạt giải trí
của những tô trình độ; kế hoạch giáo dục của mỗi GV (thay cho sô báo giảng của
những trường lúc bấy giờ). Hiệu trưởng thông qua hội đồng trường và báo cáo Phòng/Sở,
phát hành.

– Báo cáo những cấp có
thẩm quyền, tổ chức triển khai tuyên truyền rộng tự do, hướng dẫn, tạo Đk thuận tiện để
GV thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục theo kế hoạch. Giám sát, kiểm tra, nhìn nhận
và tương hỗ update kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường trong quy trình thực thi.

– Kế hoạch giáo dục
nhà trường sau khi được xây dựng và hoàn thiện cần phải phổ cập rộng tự do tới
những bên liên quan để việc triển khai thực thi được hiệu suất cao. Đây cũng là cơ sở
quan trọng để nhà trường hoàn toàn có thể thu thông tin phản hồi sinh vụ cho việc đánh
giá cũng như kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Chương trình tổng thể
đã nêu: “Dựa trên nội dung và yêu cầu cần đạt của chương trình GDPT, những trường
xây dựng kế hoạch giáo dục riêng cho trường mình một cách linh hoạt, mềm dẻo,
phù phù thích hợp với Đk và tình hình rõ ràng của địa phương, bảo vệ tiềm năng và
chất lượng giáo dục”. Sách giáo khoa là phương án rõ ràng hoá chương trình môn học,
không phải là văn bản quy phạm pháp lý như chương trình. Do đó, cần hướng dẫn
GV vị trí căn cứ vào chương trình và gợi ý của sách giáo khoa để triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt
dạy học, giáo dục phù phù thích hợp với đối tượng người dùng HS và Đk rõ ràng của nhà trường.
Khi xây dựng khung thời hạn thực thi chương trình và xây dựng kế hoạch dạy học
môn học và kế hoạch giáo dục, những nhà trường cần quán triệt vận dụng cho thích hợp
nhằm mục đích đảm bảo tính hiệu suất cao.

Reply
1
0
Chia sẻ

Video Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học gồm có những bước nào ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học gồm có những bước nào tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học gồm có những bước nào miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học gồm có những bước nào Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học gồm có những bước nào

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học gồm có những bước nào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Quy #trình #xây #dựng #kế #hoạch #dạy #học #môn #học #bao #gồm #những #bước #nào