Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định và thắt chặt 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định và thắt chặt được Update vào lúc : 2022-05-12 22:29:13 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

136

LÝ THUYẾT SÓNG DỪNG

A.LÝ THUYẾT

1. Các điểm lưu ý của sóng dừng:

– Sóng dừng là sóng được tạo ra do sự giao thoa của 2 sóng ngược chiều (thường là sóng tới và sóng phản xạ

trên cùng phương truyền)

– Bụng sóng là những điểm xấp xỉ với biên độ cực lớn.

 -Nút sóng là những điểm xấp xỉ với biên độ bằng 0

(đứng yên). Bụng sóng và nút sóng là những điểm cố định và thắt chặt trong không khí.

– Khoảng cách giữa hai bụng sóng hay hai nút sóng liên tục là λ /2.

– Khoảng cách giữa bụng sóng và nút sóng liên tục là λ /4.

– Tại vị trí vật cản cố định và thắt chặt, sóng tới và sóng phản xạ ngược pha nhau.

– Tại vị trí vật cản tự do, sóng tới và sóng phản xạ cùng pha

– Gọi a là biên độ xấp xỉ của nguồn thì biên độ xấp xỉ của bụng là 2a, bề rộng của bụng sóng là 4a.

– Khoảng thời hạn ngắn nhất (giữa 2 lần liên tục) để dây duỗi thẳng là ∆t = 0,5T.

– Sóng dừng được tạo bởi sự rung của nam châm hút điện với tần số dòng điện ƒ thì tần số sóng là 2f.

– Khi cho dòng điện có tần số ƒ chạy trong dây sắt kẽm kim loại, dây sắt kẽm kim loại được đặt giữa 2 cực của nam châm hút thì sóng dừng trên dây sẽ có được tần số là f.

– Mọi điểm nằm trong tâm 2 nút liên tục của sóng dừng đều xấp xỉ cùng pha và có biên độ không đổi rất khác nhau.

– Mọi điểm nằm 2 bên của một nút của sóng dừng đều xấp xỉ ngược pha.

– Sóng dừng không còn sự Viral nguồn tích điện và không còn sự Viral trạng thái xấp xỉ.

3. Biểu thức sóng dừng trên dây: Xét sợi dây AB có chiều dài ℓ có đầu A gắn với nguồn xấp xỉ, phương trình xấp xỉ tại A là: uA = acos(ωt + φ). M là một trong điểm bất kì trên AB cách A một khoảng chừng là d. Coi a là không đổi.

a. Trường hợp đầu B cố định và thắt chặt.

  – Sóng từ A truyền tới M là: uAM = acos((omega t+varphi -frac2pi dlambda )); sóng từ A truyền tới B là: uAB = acos((omega t+varphi -frac2pi .llambda )) 

  – Sóng phản xạ tại B là: uB = -uAB = -acos((omega t+varphi -frac2pi .llambda ))=acos((omega t+varphi -frac2pi .l lambda -pi ))

  – Sóng phản xạ từ B truyền đến M là: uBM = acos((omega t+varphi -frac2pi .(2l-d)lambda -pi ))

  – Phương trình sóng dừng tại M là:  (u_M=u_AM+u_BM=2asin(frac2pi xlambda )cos(omega t+varphi -frac2pi .llambda -fracpi 2)) 

 Þ Biên độ sóng dừng tại M là:(A=2aleft | cos(frac2pi (d-l)lambda )-fracpi 2 right |=2aleft | cos(frac2pi .xlambda -fracpi 2) right |=2aleft | sin(frac2pi .xlambda ) right |)  (1) 

(Với x = (d – l) là khoảng chừng cách từ vấn đề cần xét đến 1 nút nào đó của sóng dừng).

B. CÁC VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ  1: Sóng dừng xẩy ra trên dây AB = 11cm với đầu B tự do, bước sóng bằng 4cm. Tính số bụng sóng và số nút sóng trên dây lúc đó.

Hướng dẫn giải:

Vì B tự do nên (AB=(k+frac12)fraclambda 2)

nút =bụng =k+1

(Rightarrow k=frac2ABlambda -frac12=5)

Vậy có 6 bụng và 6 nút.

Ví dụ  2: Trên sợi dây OA dài 1,5m, đầu A cố định và thắt chặt và đầu O xấp xỉ điều hoà có phương trình (u_0=5sin4pi t(cm)). Người ta đếm được từ O đến A có 5 nút.Tính vận tốc truyền sóng trên dây

Hướng dẫn giải:

Vì O và A cố định và thắt chặt nên   (OA=k.fraclambda 2;nut=k+1=5Rightarrow k=4Leftrightarrow k.fracv2f=kfracpi vomega )   (Rightarrow v=fracomega .OAkpi =frac4pi .1,54pi =1,5m/s)

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1: Trong thí nghiệm về sự việc phản xạ sóng trên vật cản cố định và thắt chặt. Sợi dây mền AB có đầu B cố định và thắt chặt, đầu A xấp xỉ điều hòa. Ba điểm M, N,  P  không phải là nút sóng, nằm  trên sợi dây cách nhau MN = λ/2; MP = λ. Khi điểm M trải qua vị trí cân đối (VTCB) thì

A. điểm N có li độ cực lớn,  điểm P trải qua VTCB.            B. N trải qua VTCB,  điểm P có li độ cực lớn.

C. điểm N  và điểm P trải qua VTCB.                                  D. điểm N có li độ cực tiểu,  điểm P có li độ cực lớn.

Câu 2:  Sóng dừng trên dây có tần số f = 20Hz và truyền đi với vận tốc 1,6m/s. Gọi N là vị trí của một nút sóng ; C và D là hai vị trí cân đối của hai thành phần trên dây cách N lần lượt là 9 cm và 32/3 cm và ở hai bên của N. Tại thời gian t1 li độ của thành phần tại điểm D là  –(sqrt3) cm. Xác định li độ của thành phần tại điểm C vào thời gian t2 = t1 + 9/40 s

 A.  – (sqrt2) cm                       B.  – (sqrt3) cm                      C. (sqrt2)  cm                       D.   (sqrt3) cm

Câu 3: Một dây đàn hồi AB đầu A được rung nhờ một dụng cụ để tạo thành sóng dừng trên dây, biết Phương trình xấp xỉ tại đầu A là uA= acos100πt. Quan sát sóng dừng trên sợi dây ta thấy trên dây có những điểm không phải là yếu tố bụng xấp xỉ với biên độ b (b¹0) cách đều nhau và cách nhau khoảng chừng 1m. Giá trị của b và tốc truyền sóng trên sợi dây lần lượt là:
 A. a; v = 200m/s.                                                         B. a(sqrt3) ; v =150m/s.

 C. a(sqrt2) ; v = 300m/s.                                                   D. a(sqrt2) ; v =100m/s.

Câu 4: M, N, P là 3 điểm liên tục nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4cm, xấp xỉ tại P ngược pha với xấp xỉ tại M. MN = 2NP = 20cm. Cứ sau khoảng chừng thời hạn ngắn nhất là 0,04s sợi dây lại sở hữu dạng một đoạn thẳng. Tính vận tốc xấp xỉ tại điểm bụng khi sợi dây có dạng một đoạn thẳng, cho π =3.1416.

A. 6,28m/s                            B. 62,8cm/s                       C. 125,7cm/s                   D. 3,14m/s

Câu 5:  Thí nghiệm sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định và thắt chặt và chiều dài 36cm , người ta thấy có 6 điểm trên dây xấp xỉ với biên độ cực lớn. Khoảng thời hạn ngắn nhất giữa hai lần dây duỗi thẳng là 0,25s. Khoảng cách từ bụng sóng tới điểm gần nó nhất có biên độ  bằng nửa biên độ của  bụng sóng là

A.  4cm                                  B.  2cm                             C.  3cm                             D.  1cm

Câu 6: Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài l.Người ta thấy trên dây có những điểm xấp xỉ cách nhau l1 thì xấp xỉ với biên độ 4 cm, người ta lại thấy những điểm cứ cách nhau một khoảng chừng l2 (l2 > l1) thì những điểm đó có cùng biên độ a. Giá trị của a là:
A.4(sqrt2)cm                                B.4cm                              C. 2(sqrt2)cm                         D.2cm

Tất cả nội dung nội dung bài viết. Các em hãy click more và tải file rõ ràng dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 – Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, khá đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi nâng cao; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.

Reply
1
0
Chia sẻ

Clip Sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định và thắt chặt ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định và thắt chặt tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định và thắt chặt miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định và thắt chặt miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định và thắt chặt

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định và thắt chặt vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sóng #dừng #trên #sợi #dây #hai #đầu #cố #định