Mẹo Hướng dẫn Tỉ số giữa hai số nguyên dương là dfrac34 4 3 . biết rằng hiệu của hai số là 10, tìm hai số đó. Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Tỉ số giữa hai số nguyên dương là dfrac34 4 3 . biết rằng hiệu của hai số là 10, tìm hai số đó. được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-15 19:56:09 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

24

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 90: Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó – Sách VNEN toán 4 tập 2 trang 74 gồm có rõ ràng lời giải cho từng bài tập giúp những em học viên củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 4. Mời những em học viên tìm hiểu thêm lời giải hay sau này.

Nội dung chính

 • Bài 90 tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó
 • A. Hoạt động cơ bản bài 90 Toán lớp 4 VNEN
 • B. Hoạt động thực hành thực tiễn bài 90 Toán lớp 4 VNEN
 • Câu 1: Trang 76 VNEN toán 4 tập 2
 • Câu 2: Trang 76 VNEN toán 4 tập 2
 • Câu 3: Trang 76 VNEN toán 4 tập 2
 • C. Hoạt động ứng dụng bài 90 Toán lớp 4 VNEN
 • Đề bài: Trang 76 VNEN toán 4 tập 2
 • Tìm giá trị của x để biểu thức nhận giá trị nguyên
 • 1. Cách tìm x nguyên để biểu thức đạt giá trị nguyên
 • 2. Ví dụ tìm giá trị nguyên x để biểu thức nguyên
 • 3. Bài tập tìm giá trị x nguyên để biểu thức nhận giá trị nguyên

>> Bài trước:Giải Toán lớp 4 VNEN bài 89: Giới thiệu về tỉ số

Bài 90 tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó

 • A. Hoạt động cơ bản bài 90 Toán lớp 4 VNEN
 • B. Hoạt động thực hành thực tiễn bài 90 Toán lớp 4 VNEN
  • Câu 1: Trang 76 VNEN toán 4 tập 2
  • Câu 2: Trang 76 VNEN toán 4 tập 2
  • Câu 3: Trang 76 VNEN toán 4 tập 2
 • C. Hoạt động ứng dụng bài 90 Toán lớp 4 VNEN
  • Đề bài: Trang 76 VNEN toán 4 tập 2

A. Hoạt động cơ bản bài 90 Toán lớp 4 VNEN

1. Đọc bài toán 1 và bài giải rồi lý giải cho bạn (sgk)

Bài toán 1 :Tổng của hai số là 50. Tỉ số của hai số là

. Tìm hai số đó.

Bài giải:

Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

2 + 3 = 5 (phần)

Giá trị mỗi phần là :

50 : 5 = 10

Số bé là :

10 × 2 = 20

Số lớn là :

50 – 20 = 30

Đáp số : Số bé : 20 ;

Số lớn : 30.

2. Đọc bài toán 2 và viết tiếp vào chỗ chấm trong bài giải

Bài 2: Vũ và Điền có toàn bộ 35 quyển vở. Số vở của Vũ bằng

số vở của Điền. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

… + … = …

Giá trị mỗi phần là :

………………

Số vở của Vũ là :

………………

Số vở của Điền là :

……………..

Đáp số : Vũ : … ;

Điền: …

Bài giải:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Giá trị mỗi phần là:

35 : 7 = 5 (quyển)

Số vở của Vũ là:

5 x 3 = 15 (quyển)

Số vở của Điền là:

5 x 4 = 20 (quyển)

Đáp số: Vũ 15 quyển, Điền 20 quyển.

3. Giải bài toán sau:

Hằng và Nga có toàn bộ 12 cái tem. Số tem của Nga bằng

số tem của Hằng. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu cái tem.

Bài giải

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Giá trị của mỗi phần là: 12 : 3 = 4 (cái tem)

Hằng có số cái tem là: 4 x 2 = 8 (cái tem)

Nga có số cái tem là: 4 x 1 = 4 (cái tem)

Đáp số: Hằng 8 cái tem, Nga 4 cái tem

B. Hoạt động thực hành thực tiễn bài 90 Toán lớp 4 VNEN

Giải những bài toán sau:

Câu 1: Trang 76 VNEN toán 4 tập 2

Tổng của hai số là 100, tỉ số của chúng là

. Tìm mỗi số.

Bài giải:

Tổng số phần bằng nhau là: 2+ 3 = 5 (phần)

Giá trị của mỗi phần là: 100 : 5 = 20

Số lớn là: 20 x 3 = 60

Số bé là: 20 x 2 = 40

Đáp số: số bé 40, số lớn 60

Câu 2: Trang 76 VNEN toán 4 tập 2

Tổng số cam trong cả hai số là 49 quả. Số cam trong rổ thứ nhất bằng số cam trong rổ thứ hai. Hỏi trong mọi rổ có bao nhiêu quả cam?

Bài giải

Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 4 = 7 (phần)

Giá trị của mỗi phần là: 49 : 7 = 7 (quả cam)

Số cam rổ thứ nhất là: 7 x 3 = 21 (quả cam)

Số cam rổ thứ hai là: 7 x 4 = 28 (quả cam)

Đáp số: rổ thứ nhất 21 quả, rổ thứ hai 28 quả.

Câu 3: Trang 76 VNEN toán 4 tập 2

Cả hai thửa ruộng thu hoạch được 32 tạ thóc. Số thóc thu hoạch được ở thửa ruộng thứ nhất bằng

số thóc thu hoạch được ở thửa ruộng thứ hai. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Bài giải

Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8 (phần)

Giá trị của mỗi phần là: 32 : 8 = 4 (tạ thóc)

Số thóc ở thửa thứ nhất là: 4 x 3 = 12 (tạ thóc)

Số thóc ở thửa thứ hai là: 4 x 5 = 20 (tạ thóc)

Đáp số: thửa thứ nhất 12 tạ, thửa thứ hai 20 tạ.

C. Hoạt động ứng dụng bài 90 Toán lớp 4 VNEN

Đề bài: Trang 76 VNEN toán 4 tập 2

Em điền số liệu thích hợp vào chỗ chấm trong bài toán sau rồi giải bài toán đó.

Tổng số trâu và bò trong trại là 128 con. Tỉ số của trâu và số bò là ……Hỏi trang trại đó có bao nhiêu con trâu, bao nhiêu con bò?

Hướng dẫn giải

1. Em tự tâm ý và điền số liệu thích hợp, lưu ý cần điền phân số thích hợp sao cho 128 phải chia hết cho tổng số phần bằng nhau (vì số con trâu, còn bò phải là số tự nhiên).

2. Vẽ sơ đồ phù phù thích hợp với số liệu em vừa viết.

3. Tìm tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm giá trị của một phần bằng phương pháp lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

5. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

6. Tìm số lớn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số lớn hoặc lấy tổng hai số trừ đi số bé …).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 hoàn toàn có thể gộp lại thành một bước; hoàn toàn có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Ví dụ mẫu:

Tổng số trâu và bò trong trại là 128 con. Tỉ số của trâu và số bò là

. Hỏi trang trại đó có bao nhiêu con trâu, bao nhiêu con bò?

Bài giải:

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 3 = 4 (phần)

Giá trị của mỗi phần là: 128 : 4 = 32 (con)

Trâu có số con là: 32 x 1 = 32 (con)

Bò có số con là: 32 x 3 = 96 (con)

Đáp số: Bò 96 con, trâu 32 con

>>Bài tiếp theo:Giải Toán lớp 4 VNEN bài 91: Em ôn lại những gì đã học

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN, VnDoc còn tương hỗ những bạn giải toán lớp 4 sách giáo khoa và bài tập tương ứng Giải bài tập trang 148 SGK Toán 4: Tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của hai số đó. Các em học viên hoặc quý phụ huynh còn tồn tại thể tìm hiểu thêm thêm đề thi học kì 1 lớp 4 và đề thi học kì 2 lớp 4 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của cục Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc sưu tầm và tinh lọc từ những trường tiểu học trên toàn nước nhằm mục đích mang lại cho học viên lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời những em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

28.414 lượt xem

Tìm giá trị của x để biểu thức nhận giá trị nguyên

Tìm x nguyên để biểu thức A nhận giá trị nguyên là một dạng toán khó thường gặp trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán. Tài liệu được  GiaiToan biên soạn và trình làng tới những bạn học viên cùng quý thầy cô tìm hiểu thêm. Nội dung tài liệu sẽ hỗ trợ những bạn học viên học tốt môn Toán lớp 9 hiệu suất cao hơn. Mời những bạn tìm hiểu thêm.

Tài liệu liên quan:

1. Cách tìm x nguyên để biểu thức đạt giá trị nguyên

Bước 1: Biến đổi biểu thức về dạng

trong số đó f(x) là một biểu thức nguyên khi x nguyên và k có mức giá trị là số nguyên.

Bước 2: Để A nhận giá trị nguyên

thì nguyên hay nghĩa là g(x) thuộc tập ước của k.

Bước 3: Lập bảng để tính những giá trị của x

Bước 4: Kết phù thích hợp với Đk đề bài, vô hiệu những giá trị không thích hợp, tiếp theo đó kết luận bài toán

2. Ví dụ tìm giá trị nguyên x để biểu thức nguyên

Ví dụ 1: Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức

nhận giá trị nguyên.

Hướng dẫn giải

Điều kiện xác lập

Để biểu thức D nhận giá trị nguyên

Do

Vậy x = 16 thì D nhận giá trị nguyên.

Ví dụ 2: Tìm x ∈

để biểu thức nhận giá trị nguyên.

Hướng dẫn giải

Điều kiện xác lập:

Ta có:

Để E nhận giá trị nguyên

Vậy x = 0 thì E nhận giá trị nguyên.

Ví dụ 3: Cho biểu thức

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm những giá trị nguyên của x để biểu thức A đạt giá trị nguyên.

Hướng dẫn giải

a) Điều kiện xác lập: x ≥ 0, x ≠ 9.

b) Ta có:

A có mức giá trị nguyên nghĩa là

có mức giá trị nguyên

Ta biết rằng khi x là số nguyên thì hoặc

là số nguyên (nếu x là số chính phương) hoặc là số vô tỉ (nếu x không là số chính phương)

Để là số nguyên thì không thể là số vô tỉ

Do đó là số nguyên

=>

là ước tự nhiên của 5

Ta có bảng giá trị như sau:

1

-1

5

-5

4

2

8

-2

x

16 (thỏa mãn nhu cầu)

4 (thỏa mãn nhu cầu)

64 (thỏa mãn nhu cầu)

Vậy để biểu thức A đạt giá trị nguyên thì x ∈ 16; 4; 64

Ví dụ 4: Cho biểu thức

a) Rút gọn biểu thức B

b) Tìm những giá trị nguyên của x để biểu thức P = A(B – 2) đạt giá trị nguyên.

Hướng dẫn giải

a) Điều kiện xác lập: x ≥ 0, x ≠ 4

b) Ta có:

P có mức giá trị nguyên nghĩa là

có mức giá trị nguyên

Ta biết rằng khi x là số nguyên thì hoặc là số nguyên (nếu x là số chính phương) hoặc là số vô tỉ (nếu x không là số chính phương)

Để  là số nguyên thì không thể là số vô tỉ

Do đó là số nguyên

=>

 là ước tự nhiên của

Ta có bảng giá trị như sau:

Vậy để biểu thức A đạt giá trị nguyên thì x ∈ 3; 1; 16

Ví dụ 5: Cho biểu thức:

với x > 4

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm giá trị của x để biểu thức A đạt giá trị nhỏ nhất.

c) Tìm những giá trị nguyên của x để A có mức giá trị nguyên.

Hướng dẫn giải

a) Điều kiện để biểu thức A xác lập là x > 4

Thực hiện rút gọn phân số ta có:

Trường hợp 1: Nếu 4 < x < 8 thì

khi đó

Do 4 < x < 8 nên 0 < x – 4 A > 8

Trường hợp 2: Nếu x ≥ 8 thì

khi đó:

(Áp dụng bất đẳng thức Cauchy)

Dấu bằng xẩy ra khi và chỉ khi x = 8

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức A bằng 8 khi x = 8

c) Xét 4 < x < 8 thì

. Ta thấy biểu thức A nguyên khi và chỉ khi => x = 4 là ước số nguyên dương của 16

Ta có Ư(16) = 1; 2; 4; 8; 16

Hay x – 4 ∈ 1; 2; 4; 8; 16

=> x ∈ 5; 6; 8; 12; 20 so sánh với Đk suy ra x =5 hoặc x = 6

Xét x ≥ 8 ta có:

. Đặt . Khi đó ta có:

suy ra m ∈ 2; 4; 8 => x ∈ 8; 20; 68

Kết luận: Để A nhận giá trị nguyên thì x ∈ 5; 6; 8; 20; 68

3. Bài tập tìm giá trị x nguyên để biểu thức nhận giá trị nguyên

Bài 1: Tìm x ∈ để biểu thức sau nhận giá trị nguyên:

Bài 2: Tìm giá trị của x nguyên để những biểu thức sau có mức giá trị nguyên:

Bài 3: Cho biểu thức:

Tìm những giá trị nguyên của x để biểu thức

cũng luôn có thể có mức giá trị nguyên.

Bài 4: Cho biểu thức:

a. Rút gọn P

b. Tìm x để P = -1

c. Tìm giá trị của x nguyên để P nhận giá trị nguyên.

Bài 5: Cho biểu thức:

a. Tính giá trị của biểu thức A khi x = 9

b. Rút gọn B

c. Tìm toàn bộ những giá trị nguyên của x để C = A.B nhận giá trị nguyên.

Bài 6: Cho hai biểu thức:

(với x ≥ 0; x ≠ 9)

a) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 4.

b) Đặt P = A/B. Chứng minh rằng

c) Tính giá trị của x nguyên nhỏ nhất để biểu thức P có mức giá trị nguyên.

Bài 7: Cho những biểu thức:

(với x ≥ 0; x ≠ 9)

a) Tính giá trị của biểu thức B khi x = 16

b) Rút gọn biểu thức M = A + B

c) Tìm toàn bộ những số nguyên x để M có mức giá trị là số nguyên.

Bài 8: Cho biểu thức

với

a) Rút gọn biểu thức B

b) Tìm những số nguyên a để B nhận giá trị nguyên.

—————————————————–

Hy vọng tài liệu Tìm x nguyên để biểu thức nguyên Toán 9 sẽ hỗ trợ ích cho những bạn học viên học nắm chắc những phương pháp biến hóa biểu thức chứa căn đồng thời học tốt môn Toán lớp 9. Chúc những bạn học tốt, mời những bạn tìm hiểu thêm!

Ngoài ra mời quý thầy cô và học viên tìm hiểu thêm thêm một số trong những nội dung:

 • Luyện tập Toán 9
 • Giải bài tập SGK Toán 9
 • Đề thi giữa học kì môn Toán 9

Tài liệu liên quan:

Reply
0
0
Chia sẻ

Video Tỉ số giữa hai số nguyên dương là dfrac34 4 3 . biết rằng hiệu của hai số là 10, tìm hai số đó. ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tỉ số giữa hai số nguyên dương là dfrac34 4 3 . biết rằng hiệu của hai số là 10, tìm hai số đó. tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Tỉ số giữa hai số nguyên dương là dfrac34 4 3 . biết rằng hiệu của hai số là 10, tìm hai số đó. miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Tỉ số giữa hai số nguyên dương là dfrac34 4 3 . biết rằng hiệu của hai số là 10, tìm hai số đó. Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Tỉ số giữa hai số nguyên dương là dfrac34 4 3 . biết rằng hiệu của hai số là 10, tìm hai số đó.

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tỉ số giữa hai số nguyên dương là dfrac34 4 3 . biết rằng hiệu của hai số là 10, tìm hai số đó. vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tỉ #số #giữa #hai #số #nguyên #dương #là #dfrac34 #biết #rằng #hiệu #của #hai #số #là #tìm #hai #số #đó