Mẹo về Tìm tập hợp những điểm cách đều ba đỉnh của tam giác 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Tìm tập hợp những điểm cách đều ba đỉnh của tam giác được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-24 01:15:08 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

207

Chứng minh rằng tập hợp những điểm cách đều ba đỉnh của một tam giác ABC là đường vuông góc với mặt phẳng (ABC) và trải qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Các vướng mắc tương tự

Chứng minh rằng tập hợp những điểm cách đều ba đỉnh của tam giác ABC là đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại tâm O của đường tròn (C) ngoại tiếp tam giác ABC đó.

Cho hình thang ABCD có AB // CD và AB = 2a, BC = CD = DA = a. Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại A. Gọi S là một điểm duy nhất thay đổi trên d. (P) là một mặt phẳng qua A vuông góc với SB tại I và cắt SC, SD lần lượt tại J, K.

a) Chứng minh tứ giác BCJI, AIJK là những tứ giác nội tiếp.

b) Gọi O là trung điểm của AB, O’ là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BCJI. Chứng minh rằng OO’ ⊥ (SBC).

c) Chứng minh rằng khi S thay đổi trên d thì JK luôn luôn trải qua một điểm cố định và thắt chặt.

d) Tìm một điểm cách đều những điểm A, B, C, D, I, J, K và tìm khoảng chừng cách đó.

e) Gọi M là giao điểm của JK và (ABCD). Chứng minh rằng AM là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

f) Khi S thay đổi trên d, những điểm I, J, K lần lượt chạy trên đường nào.

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 2a, khoảng chừng cách từ tâm O của đường tròn ngoại tiếp của đáy ABC đến một mặt bên là a 2  . Thể tích của khối nón đỉnh S đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng:

Cho tứ diện S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi H , K lần lượt là trực tâm của tam giác ABC và SBC.

a) Chứng minh ba đường thẳng AH, SK, BC đồng quy.

b) Chứng minh rằng SC vuông góc với mặt phẳng (BHK) và HK vuông góc với mặt phẳng (SBC).

c) Xác định đường vuông góc chung của BC và SA.

Cho tứ diện ABCD có tam giác ABC là tam giác đều cạnh a, AD vuông góc với BC, AD = a và khoảng chừng cách từ điểm D đến đường thẳng BC là a . Gọi H là trung điểm BC, I là trung điểm AH. Chứng minh rằng đường thẳng DI vuông góc với mặt phẳng (ABC).

Cho tam giác đều ABC cạnh 1 và hình vuông vắn MNPQ nội tiếp trong tam giác ABC(M ∈ AB, N ∈ AC, P,Q. ∈ BC) . Gọi S là phần mặt phẳng chứa những điểm thuộc tam giác ABC nhưng không chứa những điểm thuộc hình vuông vắn MNPQ. Thể tích của vật thể tròn xoay khi quay S quanh trục là đường thẳng qua A vuông góc với BC là:

A .   810 – 467 3 24 π

B .   4 3 – 3 96 π

C .   4 3 – 3 96

D .   54 – 31 3 12 π

Gọi là đa giác đều 4n đỉnh nội tiếp trong đường tròn tâm  O n ∈ ℕ * và X là tập hợp những tam giác có ba đỉnh là những đỉnh của đa giác. Chọn ngẫu nhiên một tam giác thuộc tập X. Biết rằng xác suất chọn được một tam giác vuông thuộc tập X là  1 13 . Giá trị của n là

A.  9.

B.  14.

C.  10.

D.  12.

Cho tứ diện ABCD có tam giác ABC là tam giác đều cạnh a, AD vuông góc với BC, AD = a và khoảng chừng cách từ điểm D đến đường thẳng BC là a . Gọi H là trung điểm BC, I là trung điểm AH. Chứng minh rằng đường thẳng BC vuông góc với mặt phẳng (ADH) và DH = a.

Tập hợp những điểm cách đều ba đỉnh của tam giác ABC…

Câu hỏi: Tập hợp những điểm cách đều ba đỉnh của tam giác ABC là:

A. tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

B. tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

C. đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC) và trải qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

D. đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC) và trải qua tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Đáp án

C

– Hướng dẫn giải

Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, MO là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại O.

Ta có: OA, OB, OC lần lượt là hình chiếu của những đường xiên MA, MB, MC.

Vì OA = OB = OC

⇒ MA = MB = MC.

Vậy đường thẳng MO là tập hợp những điểm cách đều ba đỉnh A, B, C của tam giác ABC.

Đáp án C

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng có đáp án !!

Lớp 11 Toán học Lớp 11 – Toán học

Reply
5
0
Chia sẻ

Clip Tìm tập hợp những điểm cách đều ba đỉnh của tam giác ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tìm tập hợp những điểm cách đều ba đỉnh của tam giác tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Tìm tập hợp những điểm cách đều ba đỉnh của tam giác miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Tìm tập hợp những điểm cách đều ba đỉnh của tam giác Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Tìm tập hợp những điểm cách đều ba đỉnh của tam giác

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tìm tập hợp những điểm cách đều ba đỉnh của tam giác vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tìm #tập #hợp #những #điểm #cách #đều #đỉnh #của #tam #giác