Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Tính tan trong nước là của muối ăn Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Tính tan trong nước là của muối ăn được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-15 17:05:08 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

42

Chất – Bài 4 – Trang 11 – SGK Hóa học 8. Hãy so sánh tính chất : màu, vị, tính tan trong nước, tính cháy của những chất muối ăn, đường và than.

4. Hãy so sánh tính chất : màu, vị, tính tan trong nước, tính cháy của những chất muối ăn, đường và than.

Hướng dẫn.

Lập bảng so sánh :

Màu

Vị

Tính tan trong nước

Tính cháy

Muối ăn

Trắng

Mặn

Tan

Không

Quảng cáo

Đường

Nhiều màu

Ngọt

Tan

Cháy

Than

Đen

Không

Không

Cháy

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Tại sao than ko có tính tan trong nước và muối ăn lại ko có tính cháy???

Các vướng mắc tương tự

muối ăn là chất rắn dễ tan trong nước là tính chất hóa học hay tính chất vật lý

Các vướng mắc tương tự

Đề bài

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trong những câu sau:

a) Tính tan trong nước là …(1)… của muối ăn.

b) Khả năng cháy trong oxygen là …(2)… của than.

A. (1) tính chất vật lí, (2) tính chất vật lí.

B. (1) tính chất hoá học, (2) tính chất hoá học.

C. (1) tính chất vật lí, (2) tính chất hoá học.

D. (1) tính chất hoá học, (2) tính chất vật lí.

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

– Tính chất vật lí: thể, sắc tố, mùi vị, khối lượng, thể tích, tính tan, tính dẻo, tính cứng, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, nhiệt độ sôi,…

– Tính chất hóa học: kĩ năng chất bị biến hóa thành chất khác: kĩ năng cháy, kĩ năng bị phân hủy, kĩ năng tác dụng được với chất khác

Lời giải rõ ràng

a) Tính tan trong nước => Thể hiện tính chất vật lí của chất => (1) tính chất vật lí

b) Khả năng cháy => Thể hiện tính chất hóa học của chất => (2) tính chất hóa học

=> Đáp án C

15:51:4015/09/2022

Khi pha nước chanh đường để uống, những em thấy, nếu cho nước đá vào trước rồi cho đường vào sau thì đường rất khó tan, nhưng nếu cho đường vào nước ấm trước rồi khuấy thì đường rất nhanh tan. Như vậy những em thấy, nhiệt độ ảnh hưởng tới sự tan của một chất.

Bài này toàn bộ chúng ta sẽ tìm hiểu độ tan của một chất trong nước ra làm sao? tính tan trong nước của một số trong những axit, bazơ, muối ra sao? Các yếu tố nào ảnh hưởng đến độ tan của một chất?

I. Chất tan và chất không tan

1. Thí nghiệm về tính chất tan của chất.

– Bằng những thí nghiệm toàn bộ chúng ta thấy: Có chất tan được trong nước, có chất không tan được trong nước.

* Ví dụ: Muối ăn tan được trong nước còn cát không tan trong nước.

2. Tính tan trong nước của một số trong những hợp chất axit, bazơ, muối

 Tính tan của Axit: Hầu hết những axit tan được trong nước, trừ axit silixic H2SiO3.

Tính tan của Bazơ: Phần lớn những bazơ không tan trong nước, trừ một số trong những bazơ tan được trong nước như: NaOH, KOH, Ba(OH)2.

 Tính tan của Muối:

 – Các muối của natri, kali đều tan.

 – Các muối nitrat đều tan.

 – Phần lớn những muối clorua tan được, trừ AgCl (có PbCl2 ít tan)

 – Phần lớn những muối sunfat tan được, trừ PbSO4, BaSO4 (có CaSO4 và Ag2SO4 ít tan).

 – Phần lớn muối sunfit không tan trừ Na2SO3, K2SO3, (NH4)2SO3 tan.

 – Phần lớn muối cacbonat không tan trừ Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3

II. Độ tan của một chất trong nước

1. Định nghĩa

– Độ tan (S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác lập.

* Ví dụ: Ở 25oC khi hòa tan 36 gam muối NaCl vào 100 gam nước thì người ta thu được dung dịch muối bão hòa. Người ta nói độ tan của NaCl ở 25oC là 36 gam hay SNaCl = 36 gam.

Như vậy, hoàn toàn có thể vận dụng công thức sau để tính độ tan của một chất trong nước:

Trong số đó:

mct là khối lượng chất tan để tạo thành dung dịch bão hòa
mdm là khối lượng dung môi (nước) để tạo thành dung dịch bão hòa

2. Những yếu tố ảnh hưởng tới độ tan của một chất

– Độ tan của chất rắn tùy từng nhiệt độ. Phần lớn tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn tăng.

– Độ tan của chất khí tùy từng nhiệt độ và áp suất. Độ tan của chất khí tăng khi hạ nhiệt độ và tăng áp suất.

III. Bài tập vận dụng

* Bài 1 trang 142 SGK Hóa 8: Hãy chọn câu vấn đáp nào là đúng nhất

Độ tan của một chất có trong nước ở nhiệt độ xác lập là:

A. Số gam chất đó hoàn toàn có thể tan trong 100g dung dịch.

B. Số gam chất đó hoàn toàn có thể tan trong 100g nước.

C. Số gam chất đó hoàn toàn có thể tan trong 100g dung môi để tao thành dung dịch bão hòa.

D. Số gam chất đó hoàn toàn có thể tan trong 100g nước để tạo thành dung dịch bão hòa.

E. Số gam chất đó hoàn toàn có thể tan trong một lit nước để tạo thành dung dịch bão hòa.

* Lời giải:

– Câu vấn đáp đúng nhất: D. Số gam chất đó hoàn toàn có thể tan trong 100g nước để tạo thành dung dịch bão hòa.

– Độ tan của một chất có trong nước ở nhiệt độ xác lập là Số gam chất đó hoàn toàn có thể tan trong 100g nước để tạo thành dung dịch bão hòa.

* Bài 2 trang 142 SGK Hóa 8: Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn trong nước:

A. đều tăng.

B. đều giảm.

C. phần lớn là tăng.

D. phần lớn là giảm.

E. không tăng cũng không giảm.

* Lời giải:

– Đáp án đúng: C. phần lớn là tăng.

– Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn trong nước phần lớn là tăng.

* Bài 3 trang 142 SGK Hóa 8: Khi hạ nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan của chất khí trong nước:

A. đều tăng.

B. đều giảm.

C. hoàn toàn có thể tăng và hoàn toàn có thể giảm.

D. không tăng và cũng không giảm.

* Lời giải:

– Đáp án đúng là: A. đều tăng.

– Khi hạ nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan của chất khí trong nước  đều tăng.

* Bài 4 trang 142 SGK Hóa 8: Dựa vào đồ thị về độ tan của những chất rắn trong nước (Hình 6.5 SGK Hóa 8 trang 140), hãy cho biết thêm thêm độ tan của những muối NaNO3, KBr, KNO3, NH4Cl, NaCl, Na2SO4 ở nhiệt độ 10oC và 60oC.

* Lời giải:

Độ tan NaNO3 KBr KNO3 NH4Cl NaCl Na2SO4 10oC 80g 60g 20g 30g 35g 60g 60oC 130g 95g 110g 70g 38g 45g

* Bài 5 trang 142 SGK Hóa 8: Xác định độ tan của muối Na2CO3 trong nước ở 18oC, biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 53g Na2CO3 trong 250g nước thì được dung dịch bão hòa.

* Lời giải:

– Ở nhiệt độ 18oC 250g nước hòa tan 53g Na2CO3 để tạo dung dịch bão hòa. Vậy ở nhiệt độ 18oC, 100g nước hòa tan S(g) Na2CO3 tạo dung dịch bão hòa.

Theo định nghĩa về độ tan, ta có độ tan của Na2CO3 ở 18oC là 21,2g.

Hy vọng nội dung bài viết hoàn toàn có thể giúp những em hiểu và thuận tiện và đơn thuần và giản dị vấn đáp những vướng mắc như độ tan của một chất trong nước ra làm sao? tính tan trong nước của một số trong những axit, bazơ, muối ra sao? Các yếu tố nào ảnh hưởng đến độ tan của một chất? HayHocHoi chúc những em học tốt, mọi góp ý và vướng mắc những em hãy để lại dưới phần nhận xét nội dung bài viết nhé.

¤ Xem thêm những nội dung bài viết khác tại:

» Mục lục nội dung bài viết SGK Hóa 8 Lý thuyết và Bài tập

» Mục lục nội dung bài viết SGK Vật lý 8 Lý thuyết và Bài tập

Reply
9
0
Chia sẻ

Clip Tính tan trong nước là của muối ăn ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tính tan trong nước là của muối ăn tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Tính tan trong nước là của muối ăn miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Download Tính tan trong nước là của muối ăn miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Tính tan trong nước là của muối ăn

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tính tan trong nước là của muối ăn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tính #tan #trong #nước #là #của #muối #ăn