Kinh Nghiệm Hướng dẫn TÍNH thể tích V của khối lăng trụ đều ABC a phẩy B phẩy C phẩy biết AB a và AB 2a 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa TÍNH thể tích V của khối lăng trụ đều ABC a phẩy B phẩy C phẩy biết AB a và AB 2a được Update vào lúc : 2022-05-16 17:32:10 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

110

Câu hỏi:
Cho khối lăng trụ tam giác đều (ABC.A’B’C’) có cạnh bên bằng (2a), góc giữa hai mặt phẳng (left( A’BC right))(left( ABC right)) bằng (60^circ ). Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

Nội dung chính

  • Tính thể tích khối lăng trụ đứng ABC. A′B′C′ biết AA′=2a;AB=3a;AC=4a và AB⊥AC .
  • Xem thêm những đề thi trắc nghiệm khác

A. (frac8sqrt 3 27a^3).

B. (8sqrt 3 a^3).

C. (frac8sqrt 3 3a^3).

D. (frac8sqrt 3 9a^3).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Gọi (M) là trung điểm (BC).

Dễ thấy (BC bot left( A’MA right))(left( A’BC right) cap left( ABC right) = BC). Suy ra (left( left( A’BC right);left( ABC right) right) = widehat A’MA = 60^circ ).

Ta có: (tan widehat A’MA = fracAA’AM Rightarrow AM = fracAA’tan widehat A’MA = frac2atan 60^circ = frac2asqrt 3 ).

(AB = frac2sqrt 3 AM = frac4a3)(S_Delta ABC = fracsqrt 3 4.left( frac4a3 right)^2 = frac4sqrt 3 a^29).

Vậy (V_ABC.A’B’C’ = AA’.S_Delta ABC = 2a.frac4sqrt 3 a^29 = frac8sqrt 3 a^39).

=======

Phương pháp giải:

Thể tích khối lăng trụ có độ cao (h) và diện tích s quy hoạnh đáy (S) là (V = Sh.)

Đường trung tuyến của tam giác đều cạnh (a) có độ dài là: (dfracasqrt 3 2.)

Diện tích tam giác đều cạnh (a) là: (S = dfraca^2sqrt 3 4.)

Lời giải rõ ràng:

Ta có: (S_ABC = dfracleft( 2a right)^2.sqrt 3 4 = a^2sqrt 3 .)

Ta có: (AM) là đường trung tuyến của (Delta ABC) đều cạnh (2a)  ( Rightarrow AM = dfrac2asqrt 3 2 = asqrt 3 .)

Áp dụng định lý Pitago cho (Delta AA’M) vuông tại (A) ta có: (AA’ = sqrt A’M^2 – AM^2 ) ( = sqrt 9a^2 – 3a^2  = asqrt 6 )

( Rightarrow V_ABC.A’B’C’ = AA’.S_ABC) ( = asqrt 6 .a^2sqrt 3  = 3a^3sqrt 2 )

Chọn B.

Tính thể tích khối lăng trụ đứng ABC. A′B′C′ biết AA′=2a;AB=3a;AC=4a và AB⊥AC .

A.12a3 .

B.4a3 .

C.24a3 .

D.8a3 .

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:Lời giải
Chọn A

Ta có: SABC=12AB. AC=123a. 4a=6a2 .
Vậy VABC. A′B′C′=AA′. SABC=12a3 .

You có mong ước?

Xem thêm những đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  • Ý nào sau này phản ánh không đúng mục tiêu của cuộc kháng chiến chống Pháp quy trình đầu

  • Tháng 6 năm 1979, cho biết thêm thêm sự kiện nổi trội của Liên minh châu Âu (EU)?

  • Ý nào sau này phản ánh không đúng mục tiêu của Pháp khi mở cuộc tiến công lên Việt Bắc?

  • Ngoài ma túy, Maphia, những tội phạm thường xuyên xãy ra ở châu Âu là:

  • Đến đầu thập niên 70, Pháp đứng hàng thứ mấy trong nền sản xuất công nghiệp toàn thế giới?

  • Thắng lợi tiếp theo có ý nghĩa to lớn sau chiến dịch Việt Bắc năm 1947 là

Reply
4
0
Chia sẻ

Clip TÍNH thể tích V của khối lăng trụ đều ABC a phẩy B phẩy C phẩy biết AB a và AB 2a ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review TÍNH thể tích V của khối lăng trụ đều ABC a phẩy B phẩy C phẩy biết AB a và AB 2a tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật TÍNH thể tích V của khối lăng trụ đều ABC a phẩy B phẩy C phẩy biết AB a và AB 2a miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật TÍNH thể tích V của khối lăng trụ đều ABC a phẩy B phẩy C phẩy biết AB a và AB 2a Free.

Thảo Luận vướng mắc về TÍNH thể tích V của khối lăng trụ đều ABC a phẩy B phẩy C phẩy biết AB a và AB 2a

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết TÍNH thể tích V của khối lăng trụ đều ABC a phẩy B phẩy C phẩy biết AB a và AB 2a vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#TÍNH #thể #tích #của #khối #lăng #trụ #đều #ABC #phẩy #phẩy #phẩy #biết #và