Contents

Thủ Thuật về Tổng nồng độ mol những ion trong dung dịch BaCl2 0 0,2M là 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Tổng nồng độ mol những ion trong dung dịch BaCl2 0 0,2M là được Update vào lúc : 2022-04-08 23:31:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

357

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

Tính nồng độ mol ion trong dd hỗn hợp gồm KCl 0,12M và BaCl 0,22M

Các vướng mắc tương tự

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

Tình nồng độ mol của những ion trong dung dịch sau :

a, KOH 0,02M b, BaCl2 0,015M

c, HCl 0,05M d, (NH4)2SO4 0,01M

Các vướng mắc tương tự

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với những CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

BÀI 1. tính nồng độ những ion dd NaOH 0.1M b. dd BaCl2 0.2M c. Ba(OH)2 0.1M BÀI 2. hoà tan 20g NaOH vào 500ml nước thu đc dd A a.tính nồng độ ion dd A b.tính thể tích dd HCL 0.5M để trung hoà dd A BÀI 3.Trộn 100ml dung dịch NaOH 2M với 200ml dd KOH 0.5M thu đc dd C a.tính nồng độ ion dd C b.trung hoà dd C bằng 300ml dd H2SO4 CM .tính CM(nồng độ mol/l)

Last edited by a moderator: 9 Tháng mười hai 2012

BÀI 1. tính nồng độ những ion
dd NaOH 0.1M b. dd BaCl2 0.2M c. Ba(OH)2 0.1M

OMG, tôi chỉ làm mẫu 1 ý thôi nhé! b) Dd BaCl2 0,2M BaCl2 —> Ba(2+) + 2Cl- 0,2M——>0,2M—>0,4M Kết luận, xong!

BÀI 2. hoà tan 20g NaOH vào 500ml nước thu đc dd A a.tính nồng độ ion dd A

b.tính thể tích dd HCL 0.5M để trung hoà dd A

Bài này sẽ không còn khó lắm đâu bạn. You tính số mol NaOH tiếp theo đó suy ra số mol HCl rồi suy ra thể tích dd HCl thôi! $n_NaOH=0,5 to C_M$NaOH=$frac0,50,5=1M$ => nồng độ ion. $n_HCl=n_NaOH$ => thể tích dd HCl.

BÀI 3.Trộn 100ml dung dịch NaOH 2M với 200ml dd KOH 0.5M thu đc dd C a.tính nồng độ ion dd C

b.trung hoà dd C bằng 300ml dd H2SO4 CM .tính CM(nồng độ mol/l)

Bài này làm tương tự bài 2, chỉ khác là bạn cần tính được số mol OH-, từ đó tính tiếp những ý còn sót lại. Good luck!

Reactions:
Nhật

Câu nào sau này đúng thời cơ nói về sự việc điện li?

Chất nào sau này là chất điện li?

Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

Saccarozơ là chất không điện li vì :

Chất nào sau này không dẫn điện được?

Nước đóng vai trò gì trong quy trình điện li những chất tan trong nước?

Chất nào là chất điện li mạnh trong những chất sau?

Natri florua( NaF) trong trường hợp nào dưới đây không dẫn được điện?

Dung dịch nào dưới đây dẫn điện tốt nhất ?

Phương trình điện li viết đúng là          

Ion Na+.nH2O được hình thành khi :

Dãy chất nào sau này, trong nước đều là chất điện li mạnh?

Dãy chất nào sau này, trong nước đều là chất điện li yếu?

Nồng độ mol của cation và anion trong dung dịch Ba(NO3)2 0,02 M là:

Chất nào sau này dẫn được điện ?

Dung dịch chất điện li dẫn điện được là vì trong dung dịch có chứa:

Câu nào sau này đúng thời cơ nói về sự việc điện li?

Dung dịch BaCl2 2M có nồng độ mol/l của anion là

Kết luận nào sau này không đúng?

Chất nào sau này là chất điện li yếu?

HCl, AgNO3, H2O, KOH.

Nồng độ của ion Cl trừ trong dung dịch BaCl2 0.2M là

A. 0,2M 

B. 0,1M

C. 2M 

D. 0,4M

Câu hỏi hot cùng chủ đề

 • Các ion hoàn toàn có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là :

  A. Na+,NH4+,SO42-,Cl-

  B. Mg2+,Al3+,NO3-,CO32-

  C. Ag+,Mg2+,NO3-,Br-

  D. Fe2+,Ag+,NO3-,CH3COO-

 • Các ion nào sau này không cùng tồn tại trong một dung dịch:

  A. NH4+, OH-, Fe3+, Cl-.                                          B. Fe3+, NO3-, Mg2+, Cl-.

  C. Na+, NO3-, Mg2+, Cl-.                                          D. H+, NH4+, SO42-, Cl-.

  có phải câu A không

 • A/

  $BaCl_2 to Ba^2++2Cl^-$

   0,02              0,02      0,04    (CM)

  B/

  Gỉa sử có một mol $H_2SO_4$

  $m_H_2SO_4=1.98=98g$

  $m_ddH_2SO_4=frac9815%=653,3g$

  $V_ddH_2SO_4=frac653,31,1≈594ml=0,594lit$

  $C_M H_2SO_4=frac10,594≈1,68M$

  $H_2SO_4 to 2H^++SO_4^2-$

  1,68                 3,36         1,68      (CM)

  C/

  $n_NaCl=frac5,8558,5=0,1$

  $NaCl to Na^++Cl^-$

  0,1            0,1        0,1   (mol)

  $n_CaCl_2=frac11,1111=0,1$

  $CaCl_2 to Ca^2++2Cl^-$

  0,1               0,1            0,2   (mol)

  $[Na^+]=frac0,11,5=0,06M$

  $[Ca^2+]=frac0,11,5=0,06M$

  $[Cl^-]=frac0,2+0,11,5=0,2M$

  A.

  BaCl2→Ba2+ +2Cl-

  0,02→   0,02    0,04        M

  [Ba2+]=0,02 M

  [Cl-]=0,04 M

  B.

  -giả sử có một mol H2SO4

  mdd H2SO4=$frac1.98.10015$ ≈653,33 g

  Vdd H2SO4=$frac653,331,1$≈594 ml=0,594 l

  CM H2SO4=$frac10,594$≈1,68 M

  H2SO4→2H+ +(SO4)2-

  1,68    →3,36      1,68             M

  [H+]=3,36 M

  [(SO4)2-]=1,68 M

  C.

  n NaCl=$frac5,8558,5$=0,1 mol

  ⇒CM NaCl=$frac0,11,5$≈0,067 M

  n CaCl2=$frac11,1111$=0,1 mol

  ⇒CM CaCl2=$frac0,11,5$≈0,067 M

   NaCl→Na+ +Cl-

  0,067→0,067  0,067       M

    CaCl2→Ca2+ +2Cl-

  0,067→ 0,134    0,067       M

  [Na+]=0,067 M

  [Ca2+]=0,067 M

  [Cl-]=0,067+0,067=0,134 M

  ———————-Nguyễn Hoạt————————

  Reply
  8
  0
  Chia sẻ

  Video Tổng nồng độ mol những ion trong dung dịch BaCl2 0 0,2M là ?

  You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tổng nồng độ mol những ion trong dung dịch BaCl2 0 0,2M là tiên tiến và phát triển nhất

  Share Link Down Tổng nồng độ mol những ion trong dung dịch BaCl2 0 0,2M là miễn phí

  Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Tổng nồng độ mol những ion trong dung dịch BaCl2 0 0,2M là miễn phí.

  Giải đáp vướng mắc về Tổng nồng độ mol những ion trong dung dịch BaCl2 0 0,2M là

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tổng nồng độ mol những ion trong dung dịch BaCl2 0 0,2M là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Tổng #nồng #độ #mol #những #ion #trong #dung #dịch #BaCl2 #02M #là